De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate “Laat je gebruiken als een levende steen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate “Laat je gebruiken als een levende steen”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate “Laat je gebruiken als een levende steen”

2 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

3 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

4 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

5 ELB. 476 1, 2, 5 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan, sterren ontelbaar, overal vandaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw naam!

6 ELB. 476 1, 2, 5 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt, druppels ontelbaar, in de oceaan. Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

7 ELB. 476 1, 2, 5 Zie ik de zon, de sterren en de maan, wat een wonder dat ik mag bestaan! Heer, hoe heerlijk is uw Naam!

8 Lied 300: 1, 2, 5 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

9 Lied 300: 1, 2, 5 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.

10 Lied 300: 1, 2, 5 Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur, gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur, want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle creatuur.

11 Herstel mijn eerste liefde Vader in de hemel die zoveel om mij geeft dat U in Uw genade Uw Zoon gegeven heeft Dank U voor Uw liefde Uw eindeloze trouw dat ondanks al mijn falen U zegt: "Ik hou van jou".

12 Herstel mijn eerste liefde Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor U want ik wil van U houden nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan.

13 Herstel mijn eerste liefde De drukte van het leven trok mij met zich mee. De liefde die vervaagde de passie die verdween. Ik was U niet vergeten maar nam de tijd niet meer om in uw woord te lezen bij U te zijn o Heer

14 Herstel mijn eerste liefde Herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor U want ik wil van U houden nog zoveel meer dan nu. Mijn hart moet weer gaan branden zoals het heeft gedaan vol vuur en vol van hartstocht die nooit meer weg zal gaan.

15 Herstel mijn eerste liefde Vader in de hemel met eerbied vraag ik nu of U mij wilt vergeven. Ik kan niet zonder U Dank U voor Uw liefde Uw eindeloze trouw. En Vader, ik wil zeggen dat ik zoveel van U hou.

16 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

17 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

18 Ps. 68: 8, 13 Dat Bazans hemelhoge berg Met al zijn heuv’len Sion terg’ En wane t’ overtreffen; Wat springt gij, bergen, trots omhoog? Wat wilt g’ u, in der volk’ren oog, Bij Sions berg verheffen? God zelf heeft dezen berg begeerd Per woning, om, aldaar geëerd, Zijn heerlijkheid te tonen; De HEER, die hem verkozen heeft, Die trouwe houdt en eeuwig leeft, Zal hier ook eeuwig wonen.

19 Ps. 68: 8, 13 Looft God in Zijn gemeent’ alom, Den HEER, gij, die in ’t heiligdom, Als Isrels kroost, moogt naad’ren. Hoe vrolijk gaan de stammen op Naar Sions Godgewijden top, Met Isrels achtb’re vaad’ren! De vorsten van elks huisgezin, Zij trekken aan: hier Benjamin; Schoon klein, hij mocht regeren; Daar Juda’s stam, die glorie won; Ginds Nafthali en Zebulon, Om God, hun Koning, t’ eren.

20 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

21 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

22 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

23 ELB. 455 Kijk daar: een metselaar. Hij bouwt een huis van steen. Alle stenen netjes naast elkaar, een huis voor iedereen Refrein: Eén voor één, steen voor steen, muren deuren en ramen één voor één, steen voor steen, niet alleen, maar samen vormen zij een huis, samen, muren deuren en ramen Samen vormen zij een huis, samen

24 ELB. 455 De Heer bouwt ook zijn huis, daar zijn wij de stenen van. Ieder heeft zijn plekje in dat huis, dat God er wonen kan. Refrein: Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen één voor één, steen voor steen, niet alleen maar samen zijn wij het huis van de Heer, samen, zoveel verschillende namen, samen zijn wij het huis van de Heer, samen

25 ELB. 455 Samen zijn wij het huis van de Heer, samen, zoveel verschillende namen, samen zijn wij het huis van de Heer, samen. Amen

26 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

27 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

28 >>> Ps. 118: 8, 10 NB Schriftlezing: Petrus 1: 22 – 2: 10 Tekst: HC. 21: 55 – 56 Preek Laat je gebruiken als een levende steen

29 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

30 Ps. 118: 8, 10 NB De steen, dien door de tempelbouwers veracht'lijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heren hand alleen geschied. Het is een wonder in onz' ogen. Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

31 Ps. 118: 8, 10 NB De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen; Gods liefde duurt in eeuwigheid.

32 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

33 Collecte Vanmiddag bestemd voor: 1: Kerk 2: Hulpverlening Uitgang: rente, aflossing en onderhoud

34 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

35 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

36 LvK 317: 1 Halleluja, 't loflied rijze Hem, die onze banden slaakt! Hem, die ons zijn naam ten prijze koningen en priesters maakt; Hem, die redt uit alle noden, die, waarachtig en getrouw, vastheid geeft aan 't Godsgebouw, Hem, de eerst'ling uit de doden, Hem, de Koning van 't heelal, wien 't heelal eens eren zal!

37 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

38 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

39 Ps. 135: 10 Zegen, Israël, den Heer, priesters, looft zijn majesteit, tempeldienaars, prijst zijn eer, looft Hem, wie zijn naam belijdt. Hij woont bij ons in gena. Prijst den Heer. Halleluja!

40 Mededelingen Samenzang Stil gebed Votum en groet Ps. 68: 8, 13 Gebeden Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 – 2 :10 ELB. 455 HC. 21: 55-56 Preek Ps. 118: 8, 10 NB Collecte Dankgebed LvK 317: 1 Geloofsbelijdenis Ps. 135: 10 Zegen Liturgie zondag 2 februari

41 Zondag 9 februari hoopt Ds. A.G.M. Weststrate In beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A. G. M. Weststrate “Laat je gebruiken als een levende steen”"

Verwante presentaties


Ads door Google