De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INBRAAKPREVENTIE en BEVEILIGING

Verwante presentaties


Presentatie over: "INBRAAKPREVENTIE en BEVEILIGING"— Transcript van de presentatie:

1 INBRAAKPREVENTIE en BEVEILIGING

2 AGENDA Voorwoord Statistieken Waarvoor kan men zich beveiligen?
Hoe kan ik mij beveiligen? Diverse aspecten m.b.t. verzekeringen Fiscale voordelen Wat zijn mijn rechten en plichten ? Vragen? Slotwoord Receptie 23/11/2010

3 Begrippen – daderprofielen – Modus operandi – rechten en plichten - 10 tips ALENS MARLEEN Erkend beveiligingsadviseur Ministerie Binn. Zaken

4 VOORWOORD Ondernemen = risico’s nemen Commerciële risico’s
Criminele risico’s - diefstal - inbraak - overval Planmatige aanpak van de beveiliging Organisatorisch, Bouwkundige en elektronische maatregelen 23/11/2010

5 STATISTIEKEN Bron: Preventiedienst PZ Dendermonde
   Dendermonde jan – october 2010 Bron: Preventiedienst PZ Dendermonde 23/11/2010

6 Evolutie diefstallen in gebouwen
In Sint-Gillis werden 89 feiten vastgesteld en in Dendermonde centrum 40. 198 inbraken waarvan 143 voltooide en 55 pogingen geregistreerd. Ten opzichte van 2008 betreft het een daling met 23%. 23/11/2010

7 WAARVOOR KAN MEN ZICH BEVEILIGEN?
1. Diefstal Winkeldiefstal Interne diefstal 2. Inbraak 3. Overval 23/11/2010

8 1. DIEFSTAL - begripsomschrijving
Diefstal: wanneer een klant voorwerpen, die te koop Worden aangeboden, met bedrieglijk opzet en zonder geweld of bedreiging niet ter betaling aan de kassa voorlegt en de kassa voorbij is. Poging tot diefstal: wanneer het bedrog aan de kassa ontdekt wordt. Dit is eveneens strafbaar gesteld door de wet. 23/11/2010

9 1. DIEFSTAL - begripsomschrijving
Interne diefstal: het door personeel of derden ontvreemden van artikelen, verduistering van geld of goederen nemen uit de winkel, oplichting Personeel: verkopers, jobstudenten, stagiairs, schoonmaakpersoneel, interimkrachten Derden: leveranciers, vertegenwoordigers 23/11/2010

10 1. DIEFSTAL Onderscheid tussen winkeldiefstal en interne diefstal:
- de daders doen zich bij interne diefstal niet voor als commerciële klant maar hebben een functionele relatie met de onderneming. Klanten en personeel zijn ELK 50 % verantwoordelijk voor het financiële verlies Winkeldiefstal vs interne diefstal 23/11/2010

11 1. DIEFSTAL Daderprofielen Winkeldiefstal = 5 grote groepen van daders
- gelegenheidsdieven - gewoontedieven - minderjarigen - semiprofessionele - professionelen - (kleptomanen) Interne diefstal = 2 groepen Medewerkers Derden 23/11/2010

12 1. DIEFSTAL – daderprofiel
Gelegenheidsdieven vormen de meerderheid opereren meestal alleen geen oorspronkelijke intentie om te stelen plegen de feiten omdat de mogelijkheid zich plots aanbiedt amateuristisch zijn niet uiterlijk herkenbaar, wel aan hun gedrag gaan de daad niet ontkennen 23/11/2010

13 1. DIEFSTAL - daderprofiel
Gewoontedieven hebben de intentie om een diefstal te plegen gaan gericht te werk hebben een gewoontegedrag 23/11/2010

14 1. DIEFSTAL - daderprofiel
Minderjarigen “Kick” Zijn niet begaan met de mogelijke consequenties Kunnen een aanzet zijn tot latere zwaardere feiten 23/11/2010

15 1. DIEFSTAL - daderprofiel
Semi-professionelen Tussen amateur en professionele dief Minder doorzichtige trucs Ook in groep en volgens een vooraf doordacht actieplan Zijn potentieel gewelddadig 23/11/2010

16 1. DIEFSTAL - daderprofiel
Professionelen Halen hun inkomen uit diefstal en andere feiten Nagenoeg niet herkenbaar Zijn geroutineerd en gebruiken weldoordachte trucs Moeilijk te vatten: zijn goed georganiseerd Zijn uit op dure voorwerpen Blijven uiterst kalm en beheerst bij betrapping 23/11/2010

17 1. DIEFSTAL Interne diefstal door medewerkers en derden
Stelen goederen met een hogere waarde, inclusief geld Samenwerking met verschillende personeelsleden en buitenstaanders is mogelijk 23/11/2010

18 1. DIEFSTAL Modus operandi
Beschadigen van koopwaar om zo geld terug te vragen of korting te krijgen Twee daders: de ene leidt het personeel af terwijl de andere de diefstal pleegt Gebruik van tassen met een dubbele bodem Aluminiumfolie om detectiepoorten te passeren Het gebruik van kinderen Het bijvullen van reeds afgewogen goederen Het verwijderen van beveiligingsetiketten 23/11/2010

19 1. DIEFSTAL Modus operandi
Artikelen verstoppen in een verpakking met andere goederen Het betalen van een artikel waarbij een ander artikel verborgen wordt (een tijdschrift in een krant) Het over elkaar aantrekken van verschillende kledingstukken Het veinzen van zwangerschap Het gebruik van kinderwagens, paraplu’s, hoed… 23/11/2010

20 1. DIEFSTAL Modus operandi personeel of derden
Het minder aanrekenen aan familie, vrienden Het gebruik maken van lege verpakkingen, vuilniscontainers enz. Geld uit de kassa nemen Artikelen mee naar huis nemen Het vervalsen van tickets Het niet aanrekenen of intikken aan de kassa 23/11/2010

21 1. DIEFSTAL Mogelijke signalen interne fraude:
Plotseling vertrek medewerker zonder specifieke reden. Gevoel, intuïtie: hier klopt iets niet Non-verbaal: rood hoofd, stilvallen, zenuwachtig Iemand is er altijd als eerste en gaat als laatste weg Opvallend vaste patronen in pauzes Smoezen verzinnen (eerder naar huis) Hoog ziekteverzuim 23/11/2010

22 1. DIEFSTAL Mogelijke signalen interne fraude:
Niet houden aan regels en procedures Een levensstijl van de medewerker die niet overeenkomt met zijn inkomen Bewust werken zonder collega’s die mee kunnen kijken, of altijd met dezelfde collega Heimelijke telefoongesprekken Veelvuldig foutbonnen, retouren, kastekort bij dezelfde mensen 23/11/2010

23 1. DIEFSTAL Mogelijke signalen interne fraude:
Tips van klanten: geen bon, datum klopt niet, bonbedrag klopt niet Ongebruikelijke leveringen Opengemaakte verpakkingen in het magazijn Vaak schade aan bepaalde artikelen Verstopte goederen in personeelsruimte of kluisjes 23/11/2010

24 2. INBRAAK Begripsomschrijving
Inbraak = alle diefstallen met inbraak in winkels of handelszaken al dan niet gepleegd met geweld of bedreiging met braak en of inklimming en/of valse sleutels 23/11/2010

25 2. INBRAAK Dieven hanteren de 5 minuten regel
30 seconden om in te breken 4 minuten om de buit samen te stellen 30 seconden aftocht Maar: na 3 minuten vruchteloos proberen staken de meeste dieven hun inbraakpoging 23/11/2010

26 2. INBRAAK Daderprofielen Gaan planmatige tewerk Professionele aanpak
Vaak gewelddadig Winstbejag en niet zozeer voor “eigen gebruik” Kennen het milieu en werken soms op bestelling Sommigen hebben ook andere delicten op hun naam staan 23/11/2010

27 2. INBRAAK Modus operandi of hoe gaan inbrekers te werk?
Goed voorbereid, de omgeving wordt vooraf goed in de gaten gehouden Snelle werkwijze Toegangen, alarmsystemen worden bestudeerd Verbreken, forceren, intrappen, losrukken, inslaan van ramen en/of deuren In mindere verhouding: inrijden van vitrines Gebruik van koevoet, schroevendraaier, straatsteen, stoeptegel 23/11/2010

28 2. INBRAAK Hoe reageren bij een confrontatie met een inbreker?
Tracht kalm te blijven Geef of doe wat gevraagd wordt Vermijd een gevecht aan te gaan Observeer de dader zo goed mogelijk 23/11/2010

29 2. INBRAAK Hoe reageren bij een confrontatie met een inbreker?
Ga het vluchtmiddel en de vluchtrichting na Verwittig zo snel mogelijk de politie Maak een lijst op van wat gestolen is Verwittig de verzekeringsmaatschappij en je financiële instelling 23/11/2010

30 3. OVERVAL Begripsomschrijving
Het met geweld of met bedreiging van geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen in een afgeschermde ruimte of op een gepland en georganiseerd transport, of de poging daartoe. Er is steeds een confrontatie tussen dader en slachtoffer 23/11/2010

31 3. OVERVAL Verschijningsvormen Openings- en sluitingsovervallen
Klantgedrag-overvallen Hit & Run Transportovervallen 23/11/2010

32 3. OVERVAL – verschijningsvormen
Openings- en sluitingsovervallen Dader laat zich insluiten Gebruikt een list Wacht het personeel op voor openingstijd of na sluitingstijd Verplicht de uitbater mee binnen te gaan Er zijn (nog) geen klanten (meer) in de zaak 23/11/2010

33 3. OVERVAL - verschijningsvormen
klantgedrag-overvallen Daders komen als klant(en) binnen en wachten het goede moment af om het personeel te bedreigen en buit te maken. 23/11/2010

34 3. OVERVAL – verschijningsvormen
Hit & Run Daders gaan onmiddellijk, met veel machtsvertoon op de buit af onder bedreiging (meestal met gebruik van wapens) van het personeel/klanten tot afgifte van geld en dure goederen. 23/11/2010

35 3. OVERVAL - – verschijningsvormen
Transportovervallen Het onder dwang afgegeven van bv. de dagopbrengst, of de goederen welke ze transporteren. Het slachtoffer wordt opgewacht of via aanrijding, valse patrouille tegengehouden. 23/11/2010

36 3 OVERVAL Daderprofielen Beginners Gevorderden Professionelen
23/11/2010

37 3. OVERVAL Daderprofiel – beginner
Kent geen rationeel beslissingsproces Minder goed voorbereid Beslissing tot overval wordt op de “drempel” genomen Zenuwachtiger en vaak ook gewelddadig 23/11/2010

38 3. OVERVAL Daderprofiel – gevorderden Heeft overvalervaring
Kan situaties naar zijn hand zetten Heeft een koele, beheerste indruk Beperkt geweld tot een minimum 23/11/2010

39 3. OVERVAL Daderprofiel – professionelen
Is heel goed voorbereid en gedisciplineerd Heeft een weloverwogen doel Meet de kans op hoge buit af tegen de kans op aanhouding 23/11/2010

40 3. OVERVAL Modus operandi Zeer snel (max. 90 sec)
Willen zo veel mogelijk geld Zelfcontrole (uitsluiten van onzekere factoren) Kans op onmiddellijke ontdekking door derden minimaliseren 23/11/2010

41 3. OVERVAL Risicomomenten en knelpunten De opening van de zaak
Het afrekenpunt (kassa) Waardeberging (kluis) Intern waardetransport (wisselgeld) Telling – kassaopmaak De sluiting van de zaak Extern waardetransport 23/11/2010

42 Beveiliging gebouwen ir-arch Jan Van Vooren 23 november 2010

43 BEVEILIGING GEBOUWEN Aandachtspunten Beveiliging Registratie
Organisatorische maatregelen Conceptuele keuzes Bouwkundige maatregelen Elektronische maatregelen Nuttige links 43 23/11/2010

44 AANDACHTSPUNTEN BEVEILIGING
Beveiliging > alarminstallatie Absolute veiligheid bestaat niet (geestelijke gemoedsrust wel) Preventie = gericht op voorkomen van inbraak en diefstal Beveiliging dient aangepast te zijn aan risico (waardevolle verzameling schilderijen vs laptop, hifi, gsm…)  risico-analyse (TPA) First things first: R O C B E Ontmoedig potentiële inbrekers (weg van minste weerstand – 3 min), blokkeer eventuele vluchtroutes Ketting is zo sterk als zwakste schakel PS : brandbeveiliging wordt niet behandeld in deze voordracht 44 23/11/2010

45 REGISTRATIE Maak inventaris van waardevol bezit (foto, aankoopbewijs, waarde) ten behoeve van verzekeringen (ook voor brand en waterschade) Bewaar deze inventaris analoog / digitaal op een veilige plaats (kluis, beschermde webruimte,…) Taggen van waardevolle voorwerpen (RFID, gravure, synthetisch DNA) 45 23/11/2010

46 ORGANISATORISCHE MAATREGELEN
GEZOND VERSTAND – VAAK GRATIS Stel waardevolle goederen niet van buitenuit zichtbaar Sluit woning steeds af bij afwezigheid (ramen, koepels, poorten en deuren, vergeet platte daken niet) Leg geen sleutels op evidente plaatsen Laat geen ladders rondslingeren Sluit garage en tuinhuis goed af zet uw aanwezigheid niet in de verf: gazon, rolluiken neer, uitpuilende brievenbus, nota op voordeur of vitrine, bericht op antwoordapparaat Geen adreskaartje aan sleutel Laat geen sleutel aan binnenzijde Rolluiken (ook nadeel omwille van onzichtbaarheid), gordijnen, jaloeziëen 46 23/11/2010

47 ORGANISATORISCHE MAATREGELEN 2
Winkel: plaats waardevolle goederen op een goed controleerbare plaats, liefst achterin winkel Houd bedrijfsomgeving overzichtelijk Bewustmaking personeel Bij langdurige geplande afwezigheid - patrouille lokale politie ( - BIN buurt informatie netwerk ( 47 23/11/2010

48 CONCEPTUELE KEUZES VOORAL GELDIG BIJ NIEUWBOUW
Ligging van woning / zaak: - bereikbaarheid gevelelementen - nabijheid vluchtwegen - sociale controle overdag / ‘s nachts Zichtbaarheid van toegangen (ook zij- en achterdeuren) Verlichting Vermijd teveel toegangen Platte daken: koepels, bereikbare ramen op verdieping Toegankelijkheid terrein: afsluiting of niet Kluis Voorafgaandelijk overleg met verzekeraar tijdens studie- en ontwerpfase (juweliers, electronicazaak, …) compartimentering 48 23/11/2010

49 BOUWKUNDIGE MAATREGELEN
PASSIEVE BEVEILIGING Ramkraakpalen Ramen en deuren - gewicht en samenstelling - poorten en rolluiken / hekken met optilbeveiliging - koepels en dakvlakvensters - geen speling tussen bewegend en vast kader - deurspion - opletten voor ventilatievoorzieningen - kelderopeningen Beglazing (ook voordeel veiligheid, akoestiek,…) - gelaagd - gehard - glaslatten aan binnenzijde 49 23/11/2010

50 BOUWKUNDIGE MAATREGELEN 2
Hang- en sluitwerk - dievenklauw (vooral naar buiten draaiende ramen/deuren) - cilinderslot: veiligheidscilinder met uittrekbeveiliging en geharde stiften tegen uitboren - meerpuntssluiting al dan niet met paddestoelnokken - sleutelplan, gecertificeerde sleutel - veiligheidsrosas - slot max. 2mm buiten kader - afsluitbare raamkrukken - bijzetsloten - balk schuiframen - kettingen 50 23/11/2010

51 ELECTRONISCHE MAATREGELEN
ACTIEVE BEVEILIGING Raamcontacten (trillingssensoren, breuksensoren, magneetcontacten) Alarmglas IR-bewegingsdetectie Volumebescherming Perimeterbeveiliging Algemeen principe : - ongeoorloofde toegang geeft alarm Tip: - best alarm vóór begeven van mechanische beveiliging (afschrikking, interventie,…) 51 23/11/2010

52 ELECTRONISCHE MAATREGELEN 2
Gereglementeerde veiligheidssector: - gebruik van alarmsystemen en hun componenten - conceptie, plaatsing en de herstelling van alarmsystemen en – centrales  KB (Wet Tobback)  KB (erkenning beveiligingsonderneming) Alarmsysteem volgens KB : buitensirene, buitenlicht of meldsysteem - boetes voor valse alarmen - interventie binnen kwartier, - koppeling met domotica / brandbeveiliging ? - onderhoudsplicht Verkoop van alarmsystemen en componenten is vrij (kwaliteitslabel INCERT) 52 23/11/2010

53 ELECTRONISCHE MAATREGELEN 3
Aandachtspunten: - keuze in activatiemethode (gebruiksgemak) : sleutel, codeklavier, badge, stem- irisherkenning, … - quid gebruik door derden - bediening / monitoring op afstand - stil alarm of sirene - kwetsbaarheid elektrische voeding (autonomie) - bekabeling of draadloos - stabiliteit van systeem - geaccrediteerde installateurs Camerabewaking Videofonie / parlefonie Aanwezigheidssimulatie (domotica) 53 23/11/2010

54 NUTTIGE LINKS FOD BiZa Afdeling Preventie en veiligheid: (Thematische Innovatie Stimulering Inbraakbeveiliging, ) (slotenmakers) Lokale politie (preventiedienst) E-TPA: 54 23/11/2010

55 DIVERSE ASPECTEN VERZEKERINGEN
Inge Moens ASSURMOENS

56 PH. DIEUSSAERT Deskundige bank en verzekeringen
FISCALE VOORDELEN PH. DIEUSSAERT Deskundige bank en verzekeringen KBC

57 7. Rechten en plichten Aanhouden: hoe pakt u het aan?
Betrapping op heterdaad Aanhouden – onmiddellijk niet de dag later Aanhouden bij voorkeur met twee personen Apart lokaal Blijf kalm en beleefd Vertel de verdachte wat u gezien hebt Gebruik geen geweld Geen discussies over schuld en omstandigheden de politie bellen Aangifte doen 23/11/2010

58 SAMENVATTEND: VERBODEN: de tassen zelf te onderzoeken
TOEGELATEN: vragen de inhoud van de tassen te laten zien VERBODEN: te fouilleren VERBODEN: een verdachte naar de politie te begeleiden TOEGELATEN: samen te wachten op de politie VERBODEN: huiszoekingen en inbeslagnames TOEGELATEN: de vrijwillige teruggave van artikels te doen voor te stellen 23/11/2010

59 SAMENVATTEND: VERBODEN: administratieve boetes te eisen/ arbeid op te leggen TOEGELATEN: Onderling (schriftelijk) akkoord te treffen VERBODEN: geweld te gebruiken TOEGELATEN: zichzelf (met evenredige middelen) te verdedigen bij een aanval met persoonlijk geweld 23/11/2010

60 TOT SLOT: 10 tips 1.Besteed aandacht aan verdachte handelingen in en rond uw zaak. Nummerplaten en andere informatie noteren kan soms geen kwaad. 2. Leg of installeer ‘diefstalgevoelige’ artikelen of toestellen bij voorkeur op duidelijk zichtbare plaatsen. 3. Laat u niet afleiden door een klant die misschien wel deel zou kunnen uitmaken van een bende. Doorgaans gaat het dan om iemand die de omgeving verkent om camera’s en andere beveiligingsmiddelen te ontdekken. 23/11/2010

61 4. Klanten zien beter niet hoeveel geld er in de kassa ligt
4. Klanten zien beter niet hoeveel geld er in de kassa ligt. Tel het beschikbare geld niet tijdens de openingsuren. 5.Wees dubbel op uw hoede als het erg druk is in uw zaak. Vooral dàn proberen sommige mensen met minder goede bedoelingen wel eens vals geld uit te geven of iets mee te graaien. 6.Bewaar zo mogelijk videobeelden van verdachte handelingen. Zorg ervoor dat de lens van de camera probleemloos kan observeren. Vernieuw de videoband regelmatig. 23/11/2010

62 7. Controleer vóór sluitingstijd de goede werking van uw alarmsysteem
7.Controleer vóór sluitingstijd de goede werking van uw alarmsysteem. Potentiële daders durven de detectoren wel eens overplakken. 8.Voorkom vals alarm door voorwerpen her en der zomaar te laten rondslingeren. 9.Laat buiten het bedrijf geen ladders, containers of paletten achter die het de daders heel makkelijk maken om op het dak te klimmen en zo uw zaak binnen te dringen. 10.Bent u het slachtoffer van diefstal of inbraak, laat alles dan onaangeroerd en verwijder geen mogelijke sporen. Wacht de komst van de politie af vooraleer op te ruimen. 23/11/2010

63 VRAGEN ???? Of…. RECEPTIE !!! 23/11/2010


Download ppt "INBRAAKPREVENTIE en BEVEILIGING"

Verwante presentaties


Ads door Google