De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INBRAAKPREVENTIE en BEVEILIGING. 23/11/2010 2 AGENDA Voorwoord Statistieken Waarvoor kan men zich beveiligen? Hoe kan ik mij beveiligen? Diverse aspecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INBRAAKPREVENTIE en BEVEILIGING. 23/11/2010 2 AGENDA Voorwoord Statistieken Waarvoor kan men zich beveiligen? Hoe kan ik mij beveiligen? Diverse aspecten."— Transcript van de presentatie:

1 INBRAAKPREVENTIE en BEVEILIGING

2 23/11/2010 2 AGENDA Voorwoord Statistieken Waarvoor kan men zich beveiligen? Hoe kan ik mij beveiligen? Diverse aspecten m.b.t. verzekeringen Fiscale voordelen Wat zijn mijn rechten en plichten ? Vragen? Slotwoord Receptie

3 Begrippen – daderprofielen – Modus operandi – rechten en plichten - 10 tips ALENS MARLEEN Erkend beveiligingsadviseur Ministerie Binn. Zaken

4 23/11/2010 4 VOORWOORD Ondernemen = risico’s nemen Commerciële risico’s Criminele risico’s - diefstal - inbraak - overval Planmatige aanpak van de beveiliging Organisatorisch, Bouwkundige en elektronische maatregelen

5 23/11/2010 5 STATISTIEKEN Dendermonde jan – october 2010 Bron : Preventiedienst PZ Dendermonde

6 23/11/2010 6 Evolutie diefstallen in gebouwen In Sint-Gillis werden 89 feiten vastgesteld en in Dendermonde centrum 40. 198 inbraken waarvan 143 voltooide en 55 pogingen geregistreerd. Ten opzichte van 2008 betreft het een daling met 23%.

7 23/11/2010 7 WAARVOOR KAN MEN ZICH BEVEILIGEN? 1. Diefstal Winkeldiefstal Interne diefstal 2. Inbraak 3. Overval

8 23/11/2010 8 1. DIEFSTAL - begripsomschrijving Diefstal: wanneer een klant voorwerpen, die te koop Worden aangeboden, met bedrieglijk opzet en zonder geweld of bedreiging niet ter betaling aan de kassa voorlegt en de kassa voorbij is. Poging tot diefstal: wanneer het bedrog aan de kassa ontdekt wordt. Dit is eveneens strafbaar gesteld door de wet.

9 23/11/2010 9 1. DIEFSTAL - begripsomschrijving Interne diefstal: het door personeel of derden ontvreemden van artikelen, verduistering van geld of goederen nemen uit de winkel, oplichting Personeel: verkopers, jobstudenten, stagiairs, schoonmaakpersoneel, interimkrachten Derden: leveranciers, vertegenwoordigers

10 23/11/2010 10 1. DIEFSTAL Onderscheid tussen winkeldiefstal en interne diefstal: - de daders doen zich bij interne diefstal niet voor als commerciële klant maar hebben een functionele relatie met de onderneming. Klanten en personeel zijn ELK 50 % verantwoordelijk voor het financiële verlies Winkeldiefstal vs interne diefstal

11 23/11/2010 11 1. DIEFSTAL Daderprofielen Winkeldiefstal = 5 grote groepen van daders - gelegenheidsdieven - gewoontedieven - minderjarigen - semiprofessionele - professionelen - (kleptomanen) Interne diefstal = 2 groepen - Medewerkers - Derden

12 23/11/2010 12 1. DIEFSTAL – daderprofiel Gelegenheidsdieven vormen de meerderheid opereren meestal alleen geen oorspronkelijke intentie om te stelen plegen de feiten omdat de mogelijkheid zich plots aanbiedt amateuristisch zijn niet uiterlijk herkenbaar, wel aan hun gedrag gaan de daad niet ontkennen

13 23/11/2010 13 1. DIEFSTAL - daderprofiel Gewoontedieven hebben de intentie om een diefstal te plegen gaan gericht te werk hebben een gewoontegedrag

14 23/11/2010 14 1. DIEFSTAL - daderprofiel Minderjarigen “Kick” Zijn niet begaan met de mogelijke consequenties Kunnen een aanzet zijn tot latere zwaardere feiten

15 23/11/2010 15 1. DIEFSTAL - daderprofiel Semi-professionelen Tussen amateur en professionele dief Minder doorzichtige trucs Ook in groep en volgens een vooraf doordacht actieplan Zijn potentieel gewelddadig

16 23/11/2010 16 1. DIEFSTAL - daderprofiel Professionelen Halen hun inkomen uit diefstal en andere feiten Nagenoeg niet herkenbaar Zijn geroutineerd en gebruiken weldoordachte trucs Moeilijk te vatten: zijn goed georganiseerd Zijn uit op dure voorwerpen Blijven uiterst kalm en beheerst bij betrapping

17 23/11/2010 17 1. DIEFSTAL Interne diefstal door medewerkers en derden Stelen goederen met een hogere waarde, inclusief geld Samenwerking met verschillende personeelsleden en buitenstaanders is mogelijk

18 23/11/2010 18 1. DIEFSTAL Modus operandi Beschadigen van koopwaar om zo geld terug te vragen of korting te krijgen Twee daders: de ene leidt het personeel af terwijl de andere de diefstal pleegt Gebruik van tassen met een dubbele bodem Aluminiumfolie om detectiepoorten te passeren Het gebruik van kinderen Het bijvullen van reeds afgewogen goederen Het verwijderen van beveiligingsetiketten

19 23/11/2010 19 1. DIEFSTAL Modus operandi Artikelen verstoppen in een verpakking met andere goederen Het betalen van een artikel waarbij een ander artikel verborgen wordt (een tijdschrift in een krant) Het over elkaar aantrekken van verschillende kledingstukken Het veinzen van zwangerschap Het gebruik van kinderwagens, paraplu’s, hoed…

20 23/11/2010 20 1. DIEFSTAL Modus operandi personeel of derden Het minder aanrekenen aan familie, vrienden Het gebruik maken van lege verpakkingen, vuilniscontainers enz. Geld uit de kassa nemen Artikelen mee naar huis nemen Het vervalsen van tickets Het niet aanrekenen of intikken aan de kassa

21 23/11/2010 21 1. DIEFSTAL Mogelijke signalen interne fraude: - Plotseling vertrek medewerker zonder specifieke reden. - Gevoel, intuïtie: hier klopt iets niet - Non-verbaal: rood hoofd, stilvallen, zenuwachtig - Iemand is er altijd als eerste en gaat als laatste weg - Opvallend vaste patronen in pauzes - Smoezen verzinnen (eerder naar huis) - Hoog ziekteverzuim

22 23/11/2010 22 1. DIEFSTAL Mogelijke signalen interne fraude: - Niet houden aan regels en procedures - Een levensstijl van de medewerker die niet overeenkomt met zijn inkomen - Bewust werken zonder collega’s die mee kunnen kijken, of altijd met dezelfde collega - Heimelijke telefoongesprekken - Veelvuldig foutbonnen, retouren, kastekort bij dezelfde mensen

23 23/11/2010 23 1. DIEFSTAL Mogelijke signalen interne fraude: - Tips van klanten: geen bon, datum klopt niet, bonbedrag klopt niet - Ongebruikelijke leveringen - Opengemaakte verpakkingen in het magazijn - Vaak schade aan bepaalde artikelen - Verstopte goederen in personeelsruimte of kluisjes

24 23/11/2010 24 2. INBRAAK Begripsomschrijving Inbraak = alle diefstallen met inbraak in winkels of handelszaken al dan niet gepleegd met geweld of bedreiging met braak en of inklimming en/of valse sleutels

25 23/11/2010 25 2. INBRAAK Dieven hanteren de 5 minuten regel - 30 seconden om in te breken - 4 minuten om de buit samen te stellen - 30 seconden aftocht - Maar: na 3 minuten vruchteloos proberen staken de meeste dieven hun inbraakpoging

26 23/11/2010 26 2. INBRAAK Daderprofielen Gaan planmatige tewerk Professionele aanpak Vaak gewelddadig Winstbejag en niet zozeer voor “eigen gebruik” Kennen het milieu en werken soms op bestelling Sommigen hebben ook andere delicten op hun naam staan

27 23/11/2010 27 2. INBRAAK Modus operandi of hoe gaan inbrekers te werk? Goed voorbereid, de omgeving wordt vooraf goed in de gaten gehouden Snelle werkwijze Toegangen, alarmsystemen worden bestudeerd Verbreken, forceren, intrappen, losrukken, inslaan van ramen en/of deuren In mindere verhouding: inrijden van vitrines Gebruik van koevoet, schroevendraaier, straatsteen, stoeptegel

28 23/11/2010 28 2. INBRAAK Hoe reageren bij een confrontatie met een inbreker? - Tracht kalm te blijven - Geef of doe wat gevraagd wordt - Vermijd een gevecht aan te gaan - Observeer de dader zo goed mogelijk

29 23/11/2010 29 2. INBRAAK Hoe reageren bij een confrontatie met een inbreker? - Ga het vluchtmiddel en de vluchtrichting na - Verwittig zo snel mogelijk de politie - Maak een lijst op van wat gestolen is - Verwittig de verzekeringsmaatschappij en je financiële instelling

30 23/11/2010 30 3. OVERVAL Begripsomschrijving Het met geweld of met bedreiging van geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen in een afgeschermde ruimte of op een gepland en georganiseerd transport, of de poging daartoe. Er is steeds een confrontatie tussen dader en slachtoffer

31 23/11/2010 31 3. OVERVAL Verschijningsvormen Openings- en sluitingsovervallen Klantgedrag-overvallen Hit & Run Transportovervallen

32 23/11/2010 32 3. OVERVAL – verschijningsvormen Openings- en sluitingsovervallen Dader laat zich insluiten Gebruikt een list Wacht het personeel op voor openingstijd of na sluitingstijd Verplicht de uitbater mee binnen te gaan Er zijn (nog) geen klanten (meer) in de zaak

33 23/11/2010 33 3. OVERVAL - verschijningsvormen klantgedrag-overvallen Daders komen als klant(en) binnen en wachten het goede moment af om het personeel te bedreigen en buit te maken.

34 23/11/2010 34 3. OVERVAL – verschijningsvormen Hit & Run Daders gaan onmiddellijk, met veel machtsvertoon op de buit af onder bedreiging (meestal met gebruik van wapens) van het personeel/klanten tot afgifte van geld en dure goederen.

35 23/11/2010 35 3. OVERVAL - – verschijningsvormen Transportovervallen Het onder dwang afgegeven van bv. de dagopbrengst, of de goederen welke ze transporteren. Het slachtoffer wordt opgewacht of via aanrijding, valse patrouille tegengehouden.

36 23/11/2010 36 3 OVERVAL Daderprofielen Beginners Gevorderden Professionelen

37 23/11/2010 37 3. OVERVAL Daderprofiel – beginner Kent geen rationeel beslissingsproces Minder goed voorbereid Beslissing tot overval wordt op de “drempel” genomen Zenuwachtiger en vaak ook gewelddadig

38 23/11/2010 38 3. OVERVAL Daderprofiel – gevorderden Heeft overvalervaring Kan situaties naar zijn hand zetten Heeft een koele, beheerste indruk Beperkt geweld tot een minimum

39 23/11/2010 39 3. OVERVAL Daderprofiel – professionelen Is heel goed voorbereid en gedisciplineerd Heeft een weloverwogen doel Meet de kans op hoge buit af tegen de kans op aanhouding

40 23/11/2010 40 3. OVERVAL Modus operandi Zeer snel (max. 90 sec) Willen zo veel mogelijk geld Zelfcontrole (uitsluiten van onzekere factoren) Kans op onmiddellijke ontdekking door derden minimaliseren

41 23/11/2010 41 3. OVERVAL Risicomomenten en knelpunten - De opening van de zaak - Het afrekenpunt (kassa) - Waardeberging (kluis) - Intern waardetransport (wisselgeld) - Telling – kassaopmaak - De sluiting van de zaak - Extern waardetransport

42 Beveiliging gebouwen ir-arch Jan Van Vooren 23 november 2010

43 23/11/2010 43 BEVEILIGING GEBOUWEN 1. Aandachtspunten Beveiliging 2. Registratie 3. Organisatorische maatregelen 4. Conceptuele keuzes 5. Bouwkundige maatregelen 6. Elektronische maatregelen 7. Nuttige links

44 23/11/2010 44 AANDACHTSPUNTEN BEVEILIGING Beveiliging > alarminstallatie Absolute veiligheid bestaat niet (geestelijke gemoedsrust wel) Preventie = gericht op voorkomen van inbraak en diefstal Beveiliging dient aangepast te zijn aan risico (waardevolle verzameling schilderijen vs laptop, hifi, gsm…)  risico-analyse (TPA) First things first: R O C B E Ontmoedig potentiële inbrekers (weg van minste weerstand – 3 min), blokkeer eventuele vluchtroutes Ketting is zo sterk als zwakste schakel PS : brandbeveiliging wordt niet behandeld in deze voordracht

45 23/11/2010 45 REGISTRATIE Maak inventaris van waardevol bezit (foto, aankoopbewijs, waarde) ten behoeve van verzekeringen (ook voor brand en waterschade) Bewaar deze inventaris analoog / digitaal op een veilige plaats (kluis, beschermde webruimte,…) Taggen van waardevolle voorwerpen (RFID, gravure, synthetisch DNA)

46 23/11/2010 46 ORGANISATORISCHE MAATREGELEN GEZOND VERSTAND – VAAK GRATIS Stel waardevolle goederen niet van buitenuit zichtbaar Sluit woning steeds af bij afwezigheid (ramen, koepels, poorten en deuren, vergeet platte daken niet) Leg geen sleutels op evidente plaatsen Laat geen ladders rondslingeren Sluit garage en tuinhuis goed af zet uw aanwezigheid niet in de verf: gazon, rolluiken neer, uitpuilende brievenbus, nota op voordeur of vitrine, bericht op antwoordapparaat Geen adreskaartje aan sleutel Laat geen sleutel aan binnenzijde Rolluiken (ook nadeel omwille van onzichtbaarheid), gordijnen, jaloeziëen

47 23/11/2010 47 ORGANISATORISCHE MAATREGELEN 2 Winkel: plaats waardevolle goederen op een goed controleerbare plaats, liefst achterin winkel Houd bedrijfsomgeving overzichtelijk Bewustmaking personeel Bij langdurige geplande afwezigheid - patrouille lokale politie (www.policeonweb.belgium.be) - BIN buurt informatie netwerk (www.buurtinformatienetwerken.be)

48 23/11/2010 48 CONCEPTUELE KEUZES VOORAL GELDIG BIJ NIEUWBOUW Ligging van woning / zaak: - bereikbaarheid gevelelementen - nabijheid vluchtwegen - sociale controle overdag / ‘s nachts Zichtbaarheid van toegangen (ook zij- en achterdeuren) Verlichting Vermijd teveel toegangen Platte daken: koepels, bereikbare ramen op verdieping Toegankelijkheid terrein: afsluiting of niet Kluis Voorafgaandelijk overleg met verzekeraar tijdens studie- en ontwerpfase (juweliers, electronicazaak, …) compartimentering

49 23/11/2010 49 BOUWKUNDIGE MAATREGELEN PASSIEVE BEVEILIGING Ramkraakpalen Ramen en deuren - gewicht en samenstelling - poorten en rolluiken / hekken met optilbeveiliging - koepels en dakvlakvensters - geen speling tussen bewegend en vast kader - deurspion - opletten voor ventilatievoorzieningen - kelderopeningen Beglazing (ook voordeel veiligheid, akoestiek,…) - gelaagd - gehard - glaslatten aan binnenzijde

50 23/11/2010 50 BOUWKUNDIGE MAATREGELEN 2 Hang- en sluitwerk - dievenklauw (vooral naar buiten draaiende ramen/deuren) - cilinderslot: veiligheidscilinder met uittrekbeveiliging en geharde stiften tegen uitboren - meerpuntssluiting al dan niet met paddestoelnokken - sleutelplan, gecertificeerde sleutel - veiligheidsrosas - slot max. 2mm buiten kader - afsluitbare raamkrukken - bijzetsloten - balk schuiframen - kettingen

51 23/11/2010 51 ELECTRONISCHE MAATREGELEN ACTIEVE BEVEILIGING Raamcontacten (trillingssensoren, breuksensoren, magneetcontacten) Alarmglas IR-bewegingsdetectie Volumebescherming Perimeterbeveiliging Algemeen principe : - ongeoorloofde toegang geeft alarm Tip: - best alarm vóór begeven van mechanische beveiliging (afschrikking, interventie,…)

52 23/11/2010 52 ELECTRONISCHE MAATREGELEN 2 Gereglementeerde veiligheidssector: - gebruik van alarmsystemen en hun componenten - conceptie, plaatsing en de herstelling van alarmsystemen en – centrales  KB 19.06.02 (Wet Tobback)  KB 13.06.02 (erkenning beveiligingsonderneming) Alarmsysteem volgens KB 19.06.02: buitensirene, buitenlicht of meldsysteem - boetes voor valse alarmen - interventie binnen kwartier, - koppeling met domotica / brandbeveiliging ? - onderhoudsplicht Verkoop van alarmsystemen en componenten is vrij (kwaliteitslabel INCERT)

53 23/11/2010 53 ELECTRONISCHE MAATREGELEN 3 Aandachtspunten: - keuze in activatiemethode (gebruiksgemak) : sleutel, codeklavier, badge, stem- irisherkenning, … - quid gebruik door derden - bediening / monitoring op afstand - stil alarm of sirene - kwetsbaarheid elektrische voeding (autonomie) - bekabeling of draadloos - stabiliteit van systeem - geaccrediteerde installateurs Camerabewaking Videofonie / parlefonie Aanwezigheidssimulatie (domotica)

54 23/11/2010 54 NUTTIGE LINKS FOD BiZa Afdeling Preventie en veiligheid: www.vigilis.be www.vsp.fgov.be FOD BiZa Afdeling Preventie en veiligheid: www.vigilis.be www.vsp.fgov.be www.tis-inbraak.be (Thematische Innovatie Stimulering Inbraakbeveiliging, 2006-2007) www.tis-inbraak.be www.unizo.be/beveiligen www.svu.be (slotenmakers) www.svu.be Lokale politie (preventiedienst) E-TPA: http://1268.europe.fgov.be/survey3/http://1268.europe.fgov.be/survey3/ www.besafe.be http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/dwelling/prot ection/index.htm

55 DIVERSE ASPECTEN VERZEKERINGEN Inge Moens ASSURMOENS

56 FISCALE VOORDELEN PH. DIEUSSAERT Deskundige bank en verzekeringen KBC

57 23/11/2010 57 7. Rechten en plichten Aanhouden: hoe pakt u het aan? - Betrapping op heterdaad - Aanhouden – onmiddellijk niet de dag later - Aanhouden bij voorkeur met twee personen - Apart lokaal - Blijf kalm en beleefd - Vertel de verdachte wat u gezien hebt - Gebruik geen geweld - Geen discussies over schuld en omstandigheden - de politie bellen - Aangifte doen

58 23/11/2010 58 SAMENVATTEND: VERBODEN: de tassen zelf te onderzoeken TOEGELATEN: vragen de inhoud van de tassen te laten zien VERBODEN: te fouilleren VERBODEN: een verdachte naar de politie te begeleiden TOEGELATEN: samen te wachten op de politie VERBODEN: huiszoekingen en inbeslagnames TOEGELATEN: de vrijwillige teruggave van artikels te doen voor te stellen

59 23/11/2010 59 SAMENVATTEND: VERBODEN: administratieve boetes te eisen/ arbeid op te leggen TOEGELATEN: Onderling (schriftelijk) akkoord te treffen VERBODEN: geweld te gebruiken TOEGELATEN: zichzelf (met evenredige middelen) te verdedigen bij een aanval met persoonlijk geweld

60 23/11/2010 60 TOT SLOT: 10 tips 1.Besteed aandacht aan verdachte handelingen in en rond uw zaak. Nummerplaten en andere informatie noteren kan soms geen kwaad. 2. Leg of installeer ‘diefstalgevoelige’ artikelen of toestellen bij voorkeur op duidelijk zichtbare plaatsen. 3. Laat u niet afleiden door een klant die misschien wel deel zou kunnen uitmaken van een bende. Doorgaans gaat het dan om iemand die de omgeving verkent om camera’s en andere beveiligingsmiddelen te ontdekken.

61 23/11/2010 61 4. Klanten zien beter niet hoeveel geld er in de kassa ligt. Tel het beschikbare geld niet tijdens de openingsuren. 5.Wees dubbel op uw hoede als het erg druk is in uw zaak. Vooral dàn proberen sommige mensen met minder goede bedoelingen wel eens vals geld uit te geven of iets mee te graaien. 6.Bewaar zo mogelijk videobeelden van verdachte handelingen. Zorg ervoor dat de lens van de camera probleemloos kan observeren. Vernieuw de videoband regelmatig.

62 23/11/2010 62 7.Controleer vóór sluitingstijd de goede werking van uw alarmsysteem. Potentiële daders durven de detectoren wel eens overplakken. 8.Voorkom vals alarm door voorwerpen her en der zomaar te laten rondslingeren. 9.Laat buiten het bedrijf geen ladders, containers of paletten achter die het de daders heel makkelijk maken om op het dak te klimmen en zo uw zaak binnen te dringen. 10.Bent u het slachtoffer van diefstal of inbraak, laat alles dan onaangeroerd en verwijder geen mogelijke sporen. Wacht de komst van de politie af vooraleer op te ruimen.

63 23/11/2010 63 VRAGEN ???? Of….


Download ppt "INBRAAKPREVENTIE en BEVEILIGING. 23/11/2010 2 AGENDA Voorwoord Statistieken Waarvoor kan men zich beveiligen? Hoe kan ik mij beveiligen? Diverse aspecten."

Verwante presentaties


Ads door Google