De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ACHTERGROND INFORMATIE BUREAU

Verwante presentaties


Presentatie over: "ACHTERGROND INFORMATIE BUREAU"— Transcript van de presentatie:

1 ACHTERGROND INFORMATIE BUREAU
Publieksonderzoek Onderzoek onder non-publiek (Kwantitatief en kwalitatief onderzoek) Evaluatie cultuurbeleidstrajecten Advisering onderzoek en cultuurmarketing

2 LANG LEVE DE DOELGROEP(EN)!
Inhoud presentatie Waarom doelgroepen onderscheiden? Doelgroepsegmentatie. Selectie cruciale doelgroepen. Voorbeelden van doelgroepgerichte marketing.

3 DOELGROEPEN BESTAAN NIET?
De individualisering en het gigantische aanbod van vrijetijdsbestedingen leiden tot: omnivore smaakvoorkeuren en gedragspatronen ‘zapgedrag’ onberekenbaarheid (potentieel) publiek

4 leeftijd en levensfase opleiding en beroep sekse
KANTTEKENING 1 Publiek is geen volgzame kudde, maar cultuurdeelname wordt nog steeds sterk beïnvloed door: leeftijd en levensfase opleiding en beroep sekse woonomgeving (stad of platteland)

5 jongeren / lager opgeleiden / mannen /
mensen die niet in een grote stad wonen zijn nog altijd minder cultureel actief dan ouderen / hoger opgeleiden / vrouwen en stedelingen

6 VOORBEELD INVLOED SEKSE

7 KANTTEKENING 2 One to one = Customer Relationship Marketing (CRM) op basis van klantendatabase. Hiermee bereik je alleen het bestaand publiek en dus geen nieuw publiek!

8 Software waarmee klantgegevens worden beheerd.
VOORWAARDEN CRM Software waarmee klantgegevens worden beheerd. Voldoende variatie in aanbod. Mogelijkheid tot binding met klant. Sterke klantgerichtheid van organisatie. Continue registratie klantgegevens.

9 VERGROTING/VERBREDING PUBLIEKSBEREIK
Het bereiken van andere groepen dan de culturele voorhoede vereist maatwerk t.a.v.: Programmering, Randprogrammering, Extra presentatiemiddelen, Marketingtiing en publiciteit.

10 SEGMENTERINGSVOOR-WAARDEN
Doelgroepen: zijn intern homogeen reageren heterogeen zijn omvangrijk zijn identificeerbaar blijven een bepaalde periode stabiel

11 SELECTIECRITERIA Voldoet de doelgroep aan de genoemde voorwaarden?
Past de doelgroep binnen de missie van de instelling? Past de doelgroep binnen de voorwaarden van de subsidiegevers? Is met de doelgroepkeuze voldoende rekening gehouden met de bevolkingsopbouw?

12 VERVOLG SELECTIECRITERIA
5. Is het aanbod aantrekkelijk genoeg voor deze doelgroep? 6. Is er voldoende budget en menskracht om deze doelgroep extra aandacht te geven? 7. Hoe kansrijk is de doelgroep?

13 2 SPOREN Makkelijke doelgroepen: reeds geïnteresseerd
kans op extra inkomsten Moeilijke doelgroepen ervaren veel drempels kosten extra investeringen

14 3 BELANGRIJKE SEGMENTERINGSCRITERIA
Individueel versus groepsbezoek Ervaren versus onervaren publiek Naar leeftijd ingedeelde groepen

15 Ervaren (makkelijk) versus onervaren (moeilijk) publiek
INDIVIDUEEL PUBLIEK GROEPS BEZOEKERS ERVAREN PUBLIEK Bijv. cultureel actieve gezinnen met jonge kinderen Bijv. cultureel actieve toeristische excursiegroepen ONERVAREN PUBLIEK Bijv. cultureel inactieve jongeren of verblijfstoeristen (campings) Bijv. excursiegroepen welzijnsprogramma’s of volwasseneducatie

16 jong volwassenen (25 tot 40 jaar) oudere volwassenen (40 tot 55 jaar)
LEEFTIJDSINDELING kinderen (6 tot 12 jaar) tieners (13 tot 18 jaar) jongeren (18 tot 25 jaar) jong volwassenen (25 tot 40 jaar) oudere volwassenen (40 tot 55 jaar) jonge senioren (55 tot 65 jaar) oudere senioren (65 tot 75 jaar) oude senioren (75-plussers)

17 verdere segmentatie 19-25 jarigen
Geïnteresseerden (bezoek al theaters en musea) Latent-geïnteresseerden (ontwikkelen aan eigen subcultuur verbonden activiteiten) Niet-geïnteresseerden (zijn alleen bezig met populaire cultuur)

18 Nieuw op te richten Stadsmuseum in Gent. Opent in 2006 de deuren.
VOORBEELD STAM (GENT) Nieuw op te richten Stadsmuseum in Gent. Opent in 2006 de deuren. O.b.v. groepsdiscussies behoeften en wensen van diverse doelgroepen geïnventariseerd.

19 DOELGROEPEN STAM In museumbezoek onervaren publiek Allochtonen
Gezinnen met jonge kinderen Senioren Leerlingen uit het basis onderwijs Leerlingen uit het secundair onderwijs Studenten Toeristen

20 Het aandeel allochtonen neemt de komende jaren nog meer toe.
WAAROM ALLOCHTONEN? Bijna een kwart van de Gentse bevolking allochtoon is (bijna de helft hiervan Turks). Het aandeel allochtonen neemt de komende jaren nog meer toe. Allochtonen worden door musea nog nauwelijks bereikt.

21 KENMERKEN & BEHOEFTEN VAN ALLOCHTONEN
Hebben vaak geen beeld van wat een museum inhoudt. Wat er in het museum te zien is, sluit vaak niet aan op eigen interesses. Hebben veelal geen contact met ervaren museumbezoekers die hen zouden kunnen introduceren.

22 VB RANDPROGRAMMERING GERICHT OP ALLOCHTONEN
Gratis tweetalige rondleidingen Gezien de grote groepen Turken te beginnen met Nederlands en Turks, voor volwassenen met hun kinderen, die aan de hand van leuke opdrachten het museum spelenderwijs leren kennen. Dit wordt afgesloten met een gezellig samenzijn in het museumcafé.

23 VB PRESENTATIEMIDDELEN GERICHT OP ALLOCHTONEN
Stadsintroductieparkoers door het museum en wellicht ook door de stad, waardoor ‘nieuwkomers’ meer vertrouwd raken met Gent. Bij een stadstour kan worden gedacht aan een tocht per huifkar of boot om dit nog aantrekkelijker te maken.

24 VOORBEELD GELDERSE MUSEA
Pilot landelijke MuseumMonitor vond plaats in Gelderland. Provincie liet vervolgonderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om bepaalde doelgroepen beter te bereiken.

25 WAAROM VERBLIJFSTOERISTEN?
29% van het publiek van Gelderse musea bestaat uit binnenlandse verblijfstoeristen. Gelderland heeft het grootste marktaandeel als het gaat om binnenlandse vakanties in Nederland.

26 KANSRIJKE SUBDOELGROEPEN VERBLIJFSTOERISTEN
Senioren die fietstochtjes maken vanuit hun vakantieverblijf. In Gelderland bivakkerende gezinnen. Tweeverdieners die een weekendje weg zijn. Campinggasten of huisjespark­bewoners.

27 RANDPROGRAMMERING GERICHT OP ACTIEVE 50-ERS
fietsarrangementen met museumbezoek (aangezien senioren op de prijzen letten, kunnen speciale fietsarrangementkortingen hen over de streep trekken) op nostalgie gerichte rondleidingen ambachtendemonstraties living history

28 EXTRA PRESENTATIEMIDDELEN GERICHT OP TWEEVERDIENERS
Tweeverdieners zullen alleen musea bezoeken die hen iets bijzonders te bieden hebben. Daarom valt te denken aan concert, rondleidingen en audiotours met verrassende invalshoeken. Aan zulke extra activiteiten kan gerust een prijskaartje worden gehangen.


Download ppt "ACHTERGROND INFORMATIE BUREAU"

Verwante presentaties


Ads door Google