De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best Mededelingen kerkenraad Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken. In de middagdienst zullen we DV het Heilig Avondmaal vieren.

3 Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor Eleos (dat betekent barmhartigheid). Eleos is een landelijk werkende instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis is onderdeel van Eleos.

4 Agenda 19 maart Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 5 Inl: Marike Lukkien Bij: Henny Visscher 19 maart Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg, schets 5 Inl: Marike Lukkien Bij: Henny Visscher 22 maart Presentdag 22 maart Presentdag

5 Agenda 23 maart 19:30 LEF 23 maart 19:30 LEF

6 17 maart:zr Astrid van Harten-van Pijkeren br Jouk Visscher 18 maart:Nicky Huizinga zr Everlien Spakman-van Leusen 19 maart:br Johan Koelewijn zr Doritha Schaaij-Kamps 20 maart:Margreet Nelemans br Theo Treurniet zr Annet Verschelling-Boeije 17 maart:zr Astrid van Harten-van Pijkeren br Jouk Visscher 18 maart:Nicky Huizinga zr Everlien Spakman-van Leusen 19 maart:br Johan Koelewijn zr Doritha Schaaij-Kamps 20 maart:Margreet Nelemans br Theo Treurniet zr Annet Verschelling-Boeije Deze week zijn jarig:

7 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

8 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

9 175 C

10 ● Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

11 Psalm 141: 1, 2, 3 1 U, HEER, roep ik, U geldt mijn smeken, snel mij te hulp en hoor mij aan, U roep ik, wil mij gadeslaan, laat mij uw bijstand niet ontbreken.

12 Psalm 141: 1, 2, 3 2 Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen geheven zijn, tot U gericht als reukwerk voor uw aangezicht, als offers die des avonds branden.

13 Psalm 141: 1, 2, 3 3 Doe mij, HEER, te rechter tijd zwijgen, laat mij niet spreken zonder grond, bewaak de deuren van mijn mond, laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

14 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

15 Psalm141:1, 2, 3 ● Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

16 Psalm 141: 1, 2, 3 5 Slaat men mij in trouw aan de HERE, als olie op mijn hoofd zal 't zijn, een liefdedaad, een zoete pijn waarvan ik mij niet af zal keren.

17 Psalm 141: 1, 2, 3 6 Onder 't lijden zal ik nog bidden. Gestrenge rechters, hard als steen, Gij oordeelt hen. Ik spreek alleen lieflijke woorden in hun midden.

18 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

19 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 ● Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

20 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 ● Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

21 Psalm 42: 1 - 4 1 als een dorstig dier naar water zo smacht ik naar u o God wanneer mag ik u ontmoeten u te zien is puur genot ik verkommer van verdriet want men zegt u bent er niet maar ik weet nog hoe we samen feestend naar Gods huis toe kwamen

22 Psalm 42: 1 - 4 2 ach wat zit ik toch te treuren waarvoor maak ik mij zo druk hoop op God hij zal je redden leer weer juichen van geluk in mijn klacht denk ik aan u ook al onderga ik nu in een streek die ik niet kende al uw bakken vol ellende

23 Psalm 42: 1 - 4 3 als het dag is durf ik hopen want de HEER bewijst zijn trouw als het nacht wordt ga ik bidden met een lied gekleurd door rouw waarom God vergeet u mij u mijn rots bent er niet bij als mijn vijanden mij plagen steeds weer honend naar u vragen

24 Psalm 42: 1 - 4 4 ach wat zit ik toch te treuren waarvoor maak ik mij zo druk hoop op God hij zal je redden leer weer juichen van geluk

25 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

26 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

27 Jesaja 53: 5 LIJDEN TOT HEIL VAN ANDEREN

28 Jesaja 53: 5 LIJDEN TOT HEIL VAN ANDEREN 1. Israël

29 Jesaja 53: 5 LIJDEN TOT HEIL VAN ANDEREN 1.Israël 2.Jezus Christus

30 Jesaja 53: 5 LIJDEN TOT HEIL VAN ANDEREN 1.Israël 2.Jezus Christus 3.En wij

31 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: ● 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

32 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

33 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 ● LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

34 LvdK 110: 1, 2, 3, 4 1 Het Lam, voor ons op aard’ geslacht, Is eeuwig waa-rd t’ontvangen De wijsheid, rijkdom, eer en kracht En dankbre lo-fgezangen. 2 Hij, die als Hogepriester leeft, En met zijn Gee-st ons zegent, Hij is ‘t, die moed en sterkte geeft, Wat kwaad ons oo-k bejegent.

35 LvdK 110: 1, 2, 3, 4 3 Die in ons oog de moeite leest, Toont ons zijn me-delijden; Hij is, als wij, verzocht geweest En sterkt ons, a-ls wij strijden. 4 Hij komt en draagt de gloriekroon; God toont zijn we-lgevallen En geeft aan Hem, als Mensenzoon Het oordeel o-ver allen.

36 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

37 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

38 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: ● Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

39 Psalm 124: 1 - 3 1 Heel Israël getuige, blij van geest: indien de HEER niet met ons was geweest, indien de HEER ons niet had bijgestaan, toen 't woeden van de vijand werd gevreesd, dan waren wij verslonden en vergaan.

40 Psalm 124: 1 - 3 2 Een watervloed had iedereen ontzield. Een wilde stroom, die niemand tegenhield, had ons bedekt als God niet had gered. Wij waren door hun tanden dan vernield. Geloofd zij God, de hoorder van 't gebed.

41 Psalm 124: 1 - 3 3 Wij zijn ontsnapt als vogels aan het net, de strik door vogelvangers uitgezet. De strik brak los, zo zijn wij vrij geraakt. In 's HEREN naam is onze hulp, Hij redt, de HEER, die aard' en hemel heeft gemaakt.

42 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

43 182 C

44 Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Eleos

45 De INSCHRIJVINGEN zijn gestart!!!!! Ga naar: www.najoth.nlwww.najoth.nl Moenie Worrie Nie….. Maandag 28 april – Vrijdag 2 mei

46 Meedoen om een christelijk geluid in Best te laten horen? > Neem de poster achter uit de kerk mee en hang die thuis op > Maak vandaag na de dienst kennis met Aaldert van der Vlies tijdens het koffiedrinken > Vraag aan André Verschelling, David van Harten jr., Henk Pielman, Ilse Herfst, Bert Kamps of Wouter Bondt waar we 19 maart voor gaan

47 Evoluon Diner Geniet van een exquise diner bereid door topkoks, geserveerd door onze jongeren. Het belooft een topavond vol verrassingen te worden! Zaterdag 12 april 2014 Reserveer deze datum vast in uw agenda!


Download ppt "Psalm141:1, 2, 3 Psalm141:5, 6 Jesaja52:13 - 53: 12 Psalm42: 1 Petrus2:11 - 25 LvdK110: Psalm124: Gezang182C:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best."

Verwante presentaties


Ads door Google