De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een."— Transcript van de presentatie:

1 Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel.

2 Bioveiligheid in het laboratorium
Waarover wel? (natuurlijke) pathogenen genetisch gewijzigde organismen DNA Waarover niet? chemicaliën radio-activiteit Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 1

3 Huidige wetgeving Veiligheid werknemersbescherming: welzijnswet-geving
Milieubescherming Vlarem rubriek 51 (Europese richtlijn 90/219/EEG) Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 3

4 Welke gevaren verbonden aan levende organismen en DNA?
Pathogeniteit Toxiciteit Allergeniteit Verstoring ecologische evenwichten Andere schadelijke effecten bv. immuun-suppressie, dominant transformerende oncogenen Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 4

5 Pathogeniteit Ziekteverwekkendheid
indeling in vier klassen, infectiedosis altijd gastheer vermelden menspathogenen zoöpathogenen zoönosen (= mens- én zoöpathogeen) fytopathogenen Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. Klasse-indeling in wettelijke lijsten ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 5

6 Pathogenen (1) Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 6

7 Pathogenen (2) 2 Influenzavirus Escherichia coli HIV
Klasse 2 Influenzavirus Escherichia coli HIV Lactobacillus lactis Phytophtora infestans Ebola virus 2 3 1 2 Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. 4 ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 7

8 Pathogenen (3) 2 Pseudomonas aeruginosa Mouse Moloney Leukosis virus
Klasse 2 Pseudomonas aeruginosa Mouse Moloney Leukosis virus Mycobacterium tuberculosis Humaan adenovirus type 5 Adeno associated virus Saccharomyces cerevisiae 2 3 2 2 Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. 1 ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 8

9 Pathogeniteit Infectie
infectieuze dosis verschilt van organisme tot organisme natuurlijke infectiewegen verschillen natuurlijke infectieweg versus laboratoriuminfectieweg Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 9

10 Toxiciteit Vergiftiging toxines ingedeeld in klassen LD50 als maat
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 10

11 Allergeniteit Wat is allergeniteit?
Een niet-toxische door het immuunsysteem gemedieerde overgevoeligheid voor een stof of agens. uitingen van huidaandoeningen tot aan levensbedreigende shock toe vooral in dierverblijven Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 11

12 ecologische evenwichten
Verstoring van ecologische evenwichten Milieuveiligheid vooral in verband met GGO’s ongewenste verspreiding genetisch materiaal tegengaan Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 12

13 Naakt DNA Naakt DNA gevaarlijk? nee, maar niet altijd
opletten bij : dominant transformerende oncogenen Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. DNA ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 13

14 GGO’s Wat is een GGO? Een GGO is een organisme waarvan het genetisch materiaal is gewijzigd op een wijze die niet mogelijk is door voort-planting of natuurlijke recombinatie. GGO = gastheer + (vector) + insert indeling in vier risicoklassen Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 14

15 Klasse-indeling GGO’s
niveau 1 omschrijft vereisten zowel voor de infrastructuur als voor de werkvoorschriften, ook al zijn de eisen aan de infrastructuur zeer beperkt. Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 15

16 Risico-analyse Hoe aan te pakken? Denken vooraleer te doen !
4-traps proces identificatie van gevaren verbonden aan GGO (gastheer, vector, insert) eerste indeling in risicoklasse activiteit bezien in licht van blootgesteld milieu, aard en schaal activiteit en eventuele niet-standaard handelingen definitieve vaststelling benodigde maatregelen Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 16

17 Besmetting en verspreiding in het laboratorium
Verspreidingswegen contact lucht / aërosolen Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 17

18 Natuurlijke besmettingswegen
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 18

19 Aërosolproducerende handelingen
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 19

20 bacteriën en schimmels
Verspreiding van bacteriën en schimmels Aandachtspunten aërosolen zelfoverdraag- bare vectoren Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 20

21 Verspreiding van virussen en cellen
Aandachtspunten cellen lopen niet zomaar weg cellen kunnen besmet zijn met biologische agentia opletten bij combinatie cel en virale vector Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 21

22 Verspreiding van planten
Reproductieve delen pollen zaden andere reproductieve delen, zoals wortelstron- ken (verschilt per plant) Eerst vernietigen, dan verwijderen Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 22

23 Verspreiding van dieren
Aandachtspunten ontsnapping kleine knaagdieren tegengaan opletten bij insecten, vissen en kikkers Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 23

24 Veilig werken door inperking
inperking aan de bron toepassen van fysische inperking + hanteren werkvoorschriften Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 24

25 Inperking aan de bron Neem biologisch ingeperkte stammen ipv wild-type stammen. Neem niet-zelfoverdraagbare vectoren ipv zelfoverdraagbare. Neem replicatie-defectief virus ipv replicatie-competent. Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 25

26 Fysische inperking (1) deuren, wanden, gladde werkoppervlakken, etc.
vier niveaus gekoppeld aan de vier risicoklassen Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 26

27 Fysische inperking (2) Basiseisen L1
permanente structuur van wanden, deur(en), vloer, plafond werkoppervlakken glad afgewerkt, water-ondoordringbaar, bestand tegen zuren, basen, organische oplosmiddelen en gemakkelijk te reinigen Er is een wasbak. Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 27

28 Fysische inperking (3) L2 additioneel vergrendelbare toegangsdeuren
op deur : biohazardsymbool, inperkingsniveau, verantwoordelijke Afhankelijk van de werkzaamheden: automatische sluiting op deur kijkvenster wasbak met niet-manuele bediening veiligheidskabinet Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 28

29 Veiligheidskabinetten
Veilige werkplaats klasse I : afzuigkast klasse II : downflowkast klasse III : handschoenkast Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 29

30 Bescherming veiligheidskabinet
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 30

31 Klasse I ………….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 31

32 Klasse II ………….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 32

33 Klasse III ………….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 33

34 Crossflowkasten en horizontale laminaire flowkasten
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. is géén veiligheidskabinet niet gebruiken bij open bronnen van GGO’s ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 34

35 Werkvoorschriften Het basisniveau
veilige microbiologische technieken (VMT) VMT voor iedereen die met micro-organismen en cellen werkt Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 35

36 VMT deuren en ramen gesloten laboratoriumjas dragen
eten, drinken, roken verboden na het morsen van GGO’s direct ontsmetten aërosolen minimaliseren niet met de mond pipetteren materialen ontsmetten voor hergebruik biologisch afval inactiveren handen wassen Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 36

37 Werkvoorschriften labjournaal (dagelijks bijhouden)
controleren van biologisch materiaal hoe hoger inperkingsniveau, hoe strikter Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 37

38 Besmetting (1) Aandachtspunten is gauw gebeurd morsen spatten
prik- of snijaccident Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 38

39 Besmetting (2) voorkomen is noodzaak goede planning orde en netheid
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 39

40 Ontsmetting en inactivering
verschillende middelen beschikbaar ontsmetting is iets anders dan inactivering ontsmetting vaak slechts ten dele doding inactivering, indien goed uitgevoerd, 100% doding Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 40

41 De werkzaamheid van verschillende ontsmettingsmiddelen
Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. * : boven de 40° C V : variabel ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 41

42 Voorbeelden in de praktijk
Risico-analyse en inschaling van : (1) E. coli (2) gisten (3) Agrobacterium (4) dierlijke cellen (5) dierlijke cellen en virale vectoren (6) transgene planten Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 42

43 Risico-analyse in de praktijk
Te doorlopen stappen identificatie gevaren gastheer / vector identificatie gevaren insert eerste vaststelling risicoklasse / inperkingsniveau nagaan bijzonderheden : schaal / type activiteit, speciale handelingen definitieve vaststelling risicoklasse / inperkingsniveau Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 43

44 Wanneer bijzondere aandacht
aërosolen open handelingen fermentoren en downstreamprocessing GGO’s op of in planten en dieren Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een eerste is opnieuw de ontwikkeling van een vaccin maar deze keer niet ontwikkeld in een bacterie of in een zoogdiercel maar wel degelijk in een plant: in een aardappel dan nog wel. ………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………… Bioveiligheid in het laboratorium 44


Download ppt "Laten we één stapje verder gaan en kijken wat de toekomst van de biotechnologie en de gentechnolgie ons brengt. Ik ga een aantal voorbeelden tonen en een."

Verwante presentaties


Ads door Google