De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo De uitwerking van een evidence based actieplan 1 Draaideurfenomeen bij depressie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo De uitwerking van een evidence based actieplan 1 Draaideurfenomeen bij depressie."— Transcript van de presentatie:

1 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo De uitwerking van een evidence based actieplan 1 Draaideurfenomeen bij depressie 2DWO/RE/2008/P029 Anja Depoortere Kevin Berben Evelien Jughmans Erik Nuyts

2 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Dit onderzoek kwam tot stand In samenwerking met: P.Z. Sancta MariaSt. Truiden P.C. ZiekerenSt. Truiden OPZC RekemLanaken M.C. St. JozefMunsterbilzen P.C. Broeders AlexianenTienen 2 Met participatie van:

3 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Inhoud  Probleemstelling  Doelstelling(en)  Onderzoeksopzet  Fase 1  Probleemstelling  Methodologie  Resultaten  Besluit en Discussie  Fase 2  Fase 3

4 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Probleemstelling  Literatuuronderzoek  mentale stoornissen: 25% Lifetime prevalentie (Demyttenaere et al, 2004)  stemmingsstoornissen: 6,2% Jaarprevalentie (Demyttenaere et al, 2004)  depressie: 5,15% Jaarprevalentie (Kovess-Masféty et al.,2005)  Heropname 45% bipolair 41% unipolair (Goldberg, Harrow, & Grossman, 1995)  Praktijksituatie in een psychiatrisch ziekenhuis  Heropnamecijfers bij depressie 20% (MPG-gegevens)  Grote economische en maatschappelijke impact (Daniels, Kirby, Hay, & Jones, 1998)

5 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Doelstellingen Onderzoek naar  Prevalentie van heropname bij depressie  Factoren die bijdragen tot heropname  Gericht actieplan om herval bij patiënten met depressieve stoornissen te verminderen en herintegratie te optimaliseren

6 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Onderzoeksopzet FASE 1 Kwantitatief onderzoek vanuit de MPG - registratie FASE 2 Kwantitatief follow-up onderzoek vertrekkende vanuit patiënt. FASE 3 Ontwikkeling van een Evidence Based Actieplan

7 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Fase 1  Analyse van MPG Retrospectief onderzoek Steekproef o Vijf psychiatrische ziekenhuizen in Limburg en omstreken o MPG-gegevens van opgenomen patiënten (18-65j) van 1998 tot 2008 (n= 53342) o Hoofddiagnose depressieve stoornis volgens DSM IV bij ontslag (n = 4349)

8 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Fase 1  Analyse van MPG Beschrijving steekproef Geslacht o  42% mannen (n=1657) o  58% vrouwen (n=2289) Aantal opnames o 82,49% eerste opname (n=2849) o 13,25% tweede opname (n=455) o 2,36% 3 de opname (n=81) o 1,90% >3 opnames (n=65) Heropname binnen 3 mdn. na ontslag o 16% (n= 705) heropname <3mdn na ontslag

9 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Fase 1  Analyse van MPG Statistische analyse o Univariate analyses: bivariate tabellen: Chi² o Multivariate analyses: logistische regressie en survivalanalyse  De weerhouden significante variabelen blijken voor beide modellen vaak dezelfde. 9

10 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Bivariaat: Socio-economische status Variabelen socio- economische status ResultaatP-waardeConclusie GeslachtChi²=5.2p=0,02mannen vaker heropname <3mdn dan vrouwen Leeftijd bij ontslagChi²=15.1p=0,005Jongeren minder heropname <3mdn OnderwijstypeChi²=4.59p=0,33 Onderwijsniveau/ hoogst behaalde diploma Chi²=12.2p=0,02Risico voor heropname Hoger onderwijs > Secundair onderwijs. BeroepsstatusChi²=39.3p<0,0001Invalide of minder valide  vaker heropname <3mdn. Het verschil tussen betaald werk en niet-beroepsactief is beperkt. Laatst uitgeoefende beroep Chi²=20.0p=0,0005Zelfstandigen en ‘anderen’ hebben minder heropname <3mdn, dan bedienden, dan arbeiders en personen zonder werk

11 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Bivariaat: Pathologie Variabelen die gelinkt zijn aan de pathologieResultaatP-waardeConclusie Diagnose bij ontslag (DSM IV): type depressie Chi²=57,5p<0,0001niet de ernst van depressie blijkt van belang, wel de aard: recidiverende depressie  meer risico op heropname <3mdn Comorbiditeit op As 1 (DSM IV) Chi²=5.3p=0,07 Comorbiditeit op as 1 en 2 (DSM IV) Chi²=7.3p=0,06 Comorbiditeit op as 2 (DSM IV) Chi²=13.5p=0,001vooral verschillend bij 2 diagnoses op as 2.

12 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Bivariaat: GAF-schaal bij ontslag Variabele: GAF ResultaatP-waardeconclusie GAFChi²=63.7p<0,0001hoge GAF  minder kans op heropname <3mdn.

13 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Bivariaat: Opnamegegevens Variabelen gelinkt aan wijze van opname ResultaatP-waardeConclusie Geplande versus niet geplande opname (<24u) Chi²=1.3p=0,53 Vrijwillige versus gedwongen opname Chi²=8.1p=0,02Bij een vrijwillige opname is de kans op heropname binnen de drie maanden dubbel zo groot Binnengebracht via ziekenwagen Chi²=10.7p=0,001minder kans op heropname kort na ontslag indien met de ziekenwagen binnengebracht Duurtijd laatste opnameChi²=124.7p<0,0001hoe korter de opname, hoe groter de kans op heropname binnen 3 mdn.

14 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Bivariaat: Opnameduur

15 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Bivariaat: Problemen bij opname/ontslag Bij opnameBij ontslag Probleem-nr. in MPG en omschrijvingP-waarde Type Verband P-waarde Type Verband 01 Zelfmoordgedachten0,03-0,98+ 02 Auto-agressie dreiging0,02+0,0001+ 07 Depressieve stemming, minderwaardigheid 0,61+0,0001+ 08 Vertraging, verminderd gevoelsleven0,23+0,0004+ 09 Onaangepaste gevoelens0,2-0,03+ 11 Angst, vrees, fobie0,04+0,18+ 13 Sociaal teruggetrokken0,17+0,0009+ 16 Wanen0,28+0,003+ 18 Grootheidsgedachten (megalomanie)0,003+0,0005+ 21 Problemen i.v.m. medicatie0,01-0,15- 27 Problemen i.v.m. geheugen0,04+<0,0001+ 31 Met de partner0,01+0,04+ 40 Intellectueel0,05+ + 43 Affectief0,03+0,06+ 47 Eetproblemen0,009-0,7- 48 Algemene lichamelijke achteruitgang0,25-0,005- 49 Seksuele problemen0,62+0,007+

16 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Variabelen gelinkt aan problemen vermeld bij ontslag ResultaatP-waardeConclusie Geen problemenChi²=0,17p=0,68 OpvoedingsproblemenChi²=0,28p=0,60 WerkproblemenChi²=1,21p=0,27 WoonproblemenChi²=1,36p=0,24 Financiële problemenChi²=0,18p=0,67 Problemen met toegankelijkheid van de gezondheidsdiensten Chi²=1,34p=0,25 Justitie problemenChi²=1,23p=0,27 Andere problemenChi²=0,46p=0,50 Problemen met de primaire steungroep Chi²=1,60p=0,21 Problemen met binding in de sociale omgeving Chi²=16.4p<0,0001Problemen met binding in de sociale omgeving  minder kans op heropname < 3mdn Bivariaat: Overige problemen bij ontslag

17 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Multivariate analyses: 17 Significante variabelen bij logistische regressie en survivalanalyse LeeftijdGrootheidsgedachten bij opname Diagnose bij ontslagRelatieprobleem met partner bij opname Diagnose op as 2Problemen met ouderfiguren bij opname BeroepsstatusEetproblemen bij opname (-) Aard van laatste beroepZelfmoordgedachten bij ontslag (-) Aantal dagen verblijfsduur laatste opname Depressieve stemming, minderwaardigheid bij ontslag GAF bij ontslagSociaal teruggetrokken bij ontslag Angst, fobie bij opnameAlgemene lichamelijke achteruitgang bij ontslag

18 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Aanpak Fase 2

19 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Aanpak fase 3

20 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logoLiteratuuroverzicht Daniels, B. A., Kirby, K. C., Hay, D. A., & Jones, I. H. (1998). Predictability of rehospitalisation over 5 years for schizophrenia, bipolar disorder and depression. Journal of psychiatry, 281-286. Demyttenaere, K., Alonso, J., Angermeyer, M. C., Bernert, S., & Bruffaerts, R. (2004). Prevalence of mental disorders in Europe; resultsfrom the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr.Scand., 21-27. Demyttenaere, K., Bruffaerts, R., Posada-Villa, J., Gasquet, I., Kovess, V., & Lepine, J. P. (2004). Prevalence, severity and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Survays. JAMA. FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (2007). Handleiding voor de registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens. (4de druk ed.) Brussel: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Eurostation Goldberg, J. F., Harrow, M., & Grossman, L. S. (1995). Course and outcome in bipolar affective disorders: a longitudinal follow-up study. American Journal of Psychiatry, 379-384. Kovess-Masfety, V., Alonso, J., De, G. R., & Demyttenaere, K. (2005). A European approach to rural-urban differences in mental health: the ESEMeD 2000 comparative study. The Canadian Journal of Psychiatry, 926-936. 20

21 1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo Vragen? Dank u voor uw aandacht! Contactgegevens onderzoekers: Anja DepoortereAnja.depoortere@phl.beAnja.depoortere@phl.be Kevin BerbenKberben@mail.phl.beKberben@mail.phl.be Evelien JughmansEjughmans@mail.phl.beEjughmans@mail.phl.be Erik NuytsErik.nuyts@phl.beErik.nuyts@phl.be


Download ppt "1 ste Vlaamse Onderzoeksdag, Oostende, 1 april 2011 Plaats hierover uw logo De uitwerking van een evidence based actieplan 1 Draaideurfenomeen bij depressie."

Verwante presentaties


Ads door Google