De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRUCTUURVISIE INFRASTRUCTUUR & RUIMTE NIROV | 22 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRUCTUURVISIE INFRASTRUCTUUR & RUIMTE NIROV | 22 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 STRUCTUURVISIE INFRASTRUCTUUR & RUIMTE NIROV | 22 juni 2011

2 WAAROM EEN STRUCTUURVISIE? > andere politieke en economische omstandigheden > ervaringen met de uitvoering van het ruimtelijk beleid > niet Anders Betalen voor Mobiliteit > veranderende opgaven

3 > om ruimte te maken voor economische groei > om ruimte te geven aan burgers, ondernemers en andere overheden > om de ruimte aan te passen aan de nieuwe opgaven HET ROER MOET OM!

4 OM WELKE OPGAVEN GAAT HET?

5 VERSTERKEN INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE IMD World Competitiveness Scoreboard 2011 “in de ranking van 59 ontwikkelde landen daalt NL van 12 naar 14, in 2007 stond NL nog op 8” profiel Nederland > sterkste score op basic infrastructure = 4 > zwakst scoort NL op fiscal policy = 47 International investment = 33 prices = 28

6 GROEI REIZIGERSKILOMETERS ACCOMODEREN verwachte ontwikkeling auto > tot 2020 10%-35% > 2030 5%-10% OV > tot 2020 20%-30% > 2030 -5% (RC) 0% (GE) verdeling modaliteiten: auto 75%, OV 15%, lopen en fietsen 10% sterkere toename stedelijke gebieden (nu al problematisch!)

7 aandeel hernieuwbare energie 4% (2010) naar 14% (2020) opgaven van 4000 MW windenergie: ⅓ grond- gebied van de provincie Zeeland energie uit de Noordzee > windparken op zee > getijden energie > osmose energie TRANSITIE DUURZAME ENERGIE DOORZETTEN

8 ANTICIPEREN OP KLIMAATVERANDERING 55% van NL is overstromingsgevoelig : 25% onder NAP, 29% gevoelig voor rivieroverstromingen zeespiegelstijging in 2100 max 85 cm (afgelopen eeuw 17cm ) weersontwikkeling: langdurig veel neerslag (winter), heviger piekneerslagen, droogte (zomer) en grotere reg. verschillen in extreme neerslag

9 OMGAAN MET GROEI + STAGNATIE + KRIMP groei krimp 2010-20252025-2040 krimpgemeenten 2011 153 (35%) waarvan 13 > 50.000 inw. 2030 192 (46%) 2040 241 (58%)

10 50% architectenburo’s failliet 80% meer faillissementen bij projectontwikkelaars en bouwnijverheidbedrijven 35% minder verkochte woningen GEBIEDSONTWIKKELING MOET ANDERS 5%-10% gemeenten heeft onvoldoende reserves voor vereiste afboeking op grondpositie 6.200.000m² structureel leegstaand kantooroppervlak (≈ 870 voetbalvelden)

11 > veelvoud aan wetten, amvb’s en ministeriële regelingen > wetten spreken elkaar tegen > zorgt voor onduidelijkheid gevolg > hoge onderzoekslasten > lange besluitvormingsprocessen > ontbreken bestuurlijke ruimte voor gebiedsgerichte afwegingen WOUD VAN PROCEDURES EN REGELS

12 WAT GAAN WE DOEN?

13 totaal budget: (mld per jaar) 2006-’10 7,2mld 2011-’20 7,9mld 2021-’28 7,5mld investering 2011-2020: wegen 18,1mld vaarwegen 2,2mld spoor 9,1mld overig 1,6mld reg/lok infra 3,5mld INVESTEREN IN BEREIKBAARHEID

14 > Verlenging A15/A12 > Ring Utrecht > A1/A6/A9 (Amsterdam Schiphol Almere) > Tunnel A2 Maastricht > Prog. hoogfrequent spoor > Nieuwe westelijke oeververbinding > A58 Tilburg/Eindhoven > A1 Oost (achterlandverbinding) RUIMTE VOOR MOBILITEIT

15 > spreiding van gebruik > beschikbare capaciteit optimaliseren en slim(mer) verbinden > koppeling: ladder voor duurzame verstedelijking streven: > reductie van 25.000 voertuigen in spits in drukste corridors > groei 5% reizigerskilometers op spoor tot 2020 > betere benutting vaarwegen BETER BENUTTEN

16 > Urgentie aanpak Noord- en Zuidvleugel en Brainport > Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) > RRAAM > Rotterdam-Zuid > Brainport > Energy Port FOCUS & SLAGKRACHT

17 RUIMTE VOOR ENERGIE > 4000 MW Windenergie op land > Structuurvisie Wind op land (2012) > 380 kV Hoogspanning > €1.4 mld/jr stimulering hernieuwbare energie

18 > herijking EHS > ILG, nog € 270 miljoen besteedbaar, te decentraliseren > vereenvoudiging gebiedscategorieën AANTREKKELIJK VESTIGINGSKLIMAAT

19 NEDERLAND VEILIG HOUDEN > projecten: 3,6mld Deltaprogramma > 9 deelprogramma’s (3 nationaal, 6 regionaal) > vijf deltabeslissingen te nemen in 2014

20 > percentages binnenstedelijk bouwen > woningbouwafspraken > roodgroen balans (groen in en om de stad, recreatie om de stad) > snelwegpanorama’s > bufferzones > Nationale Landschappen MEER RUIMTE VOOR ANDEREN

21 WE MAKEN HET GEMAKKELIJKER, SNELLER EN BETER > drastisch verminderen van de regelgeving in het fysieke domein: één omgevingswet (wetsvoorstel in 2012, reductie plankosten 10%) > versnellen van de besluitvorming: permanent maken van CHW > flexibiliteit / afwegingsruimte moet toenemen > wat moet dat moet, maar meer ook niet

22 STRUCTUURVISIE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

23 MET DEZE STRUCTUURVISIE.. … wordt het veel duidelijker wie wat moet doen vanuit het principe “decentraal tenzij…”! … geven we ruimte aan de opgaven van de 21ste eeuw … maken we het eenvoudiger en beter in het ruimtelijk domein … geven we vertrouwen aan anderen om meer te doen

24 ..een concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig Nederland! AMBITIE NEDERLAND 2040..


Download ppt "STRUCTUURVISIE INFRASTRUCTUUR & RUIMTE NIROV | 22 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google