De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaking met Yulius Zuidwende-Zuid 17 april 2012 Presentatie omwonenden Zuidwende-Zuid 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaking met Yulius Zuidwende-Zuid 17 april 2012 Presentatie omwonenden Zuidwende-Zuid 1."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaking met Yulius Zuidwende-Zuid 17 april 2012 Presentatie omwonenden Zuidwende-Zuid 1

2 Agenda 2 ●Kennismaking met de GGZ organisatie Yulius ●Yulius en Vastgoed ●De locatie Zuidwende-Zuid ●Yulius Langdurende Zorg “een wijkgerichte aanpak” ●Vragen en discussie

3 Levensloopzorg zorg in elke fase van het leven 3 Geestelijke gezondheidszorg, speciaal onderwijs en werk op maat

4 Onze missie Waar we voor staan 4 Yulius is een gewaardeerde expertiseorganisatie in de regio Zuidwest Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4 van het speciaal onderwijs).

5 5 Ons doel is onze cliënten en leerlingen met onze zorgverlening en ons onderwijs te helpen zich in hun eigen leefomgeving en in de maatschappij zo goed mogelijk te handhaven. Dit doen we door middel van het ‘bio-psychosociaal model’. De Visie Waar we voor gaan

6 Bio-psychosociaal model 6

7 Kernwaarden Hoe we handelen 7 ●Cliënt- en contextgericht ●Professioneel en deskundig ●Gewaardeerd en respectvol ●Resultaatgedreven ●Ontwikkelingsgericht, grensverleggend en vernieuwend ●Ondernemerschap ten bate van de zorg en onderwijs

8 Yulius Onze organisatie 8

9 Positionering waarin zijn wij uniek, onderscheidend Onze speerpunten: ●Autisme ●ADHD ●Angst en depressie ●Vroeginterventie bij eerste psychose 9 Levensloopzorg van 0 tot 99 jaar op het gebied van wonen, werken en leren

10 Yulius in Feiten en Cijfers 2011 10 ●Aantal cliënten in de zorg 19.075 ●Aantal leerlingen in SO en VSO 1.165 ●Zorg: ●Aantal bedden 677 ●Aantal ambulante contacten per jaar 3 76.000 ●Aantal dagen deeltijdbehandeling 21.500 ●Budget/omzet 1 32 miljoen ● ZVW 79 miljoen ●AWBZ 26 miljoen ● Onderwijs 22 miljoen ●Overig 5 miljoen ●Medewerkers zorg 1.273 FTE ●Medewerkers onderwijs 270 FTE

11 Yulius en Vastgoed Locaties Waar zit Yulius Yulius beschikt over bijna 90 locaties in de regio Zuidwest- Nederland. Hieronder bevinden zich ondermeer eigen onderwijslocaties, poli- en (dag)klinieken, werkplaatsen, begeleid woonlocaties en logeerhuizen. 11

12 Yulius en Vastgoed 12 Yulius heeft meer dan 90 locaties in gebruik. In 2010 heeft Yulius een strategisch vastgoedbeleidsplan opgesteld. Belangrijke punten uit dit beleidsplan: ●Kwalitatief slechte huisvesting vervangen of verbeteren ●Concentratie van locaties naar ten minste 60 bedden ●Reduceren van m2 ●Concentratie van stafdiensten ●Streven naar een sluitende business case per locatie

13 Yulius en Vastgoed 13 ●Nieuwbouw in Hendrik-Ido-Ambacht ●BW Volgerlanden, 60 volwassen met langdurige zorgbehoefte ●Gerealiseerd in 2010 en 2011 in samenwerking met Trivire

14 Yulius en Vastgoed 14 BW Volgerlanden interieur

15 Yulius en Vastgoed 15 Nog te realiseren vastgoedprojecten: ●Kantoorlocatie waarin alle stafdiensten worden samengevoegd ●Vervangende nieuwbouw voor de locatie Kasperspad in Dordrecht ●Vervangende nieuwbouw voor diverse kleine locaties in de Drechtsteden Uit bovenstaande heeft Yulius de doelstelling geformuleerd om centraal in het werkgebied een hoofdlocatie te realiseren met daarin een kantoorvoorziening voor staf en bestuur en een kliniek met ca. 100 bedden voor volwassen cliënten die intensieve behandeling en begeleiding nodig hebben.

16 Yulius en Vastgoed 16 Eisen aan een hoofdlocatie ●Goede bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer ●Landelijke uitstraling, rust en ruimte voor de cliënt ●Centraal in het werkgebied (Gorinchem – Barendrecht) ●Winkels binnen 10 minuten op loopafstand ●Benodigde hoeveelheid grond ca. 20.000 m2

17 De locatie Zuidwende-Zuid 17 Na een eerste inventarisatie door makelaarskantoor De Mik zijn in het eerste kwartaal van 2011 de eerste contacten met de gemeente H-I-A ontstaan over Zuidwende-Zuid. Stappen tot nu toe ●Mei 2011 eerste massastudie van de locatie ●Juni 2011 massastudie gepresenteerd aan projectbureau de Volgerlanden ●Najaar 2011 gemeente H-I-A is positief over de 1 e plannen ●November 2011 gemeente start een haalbaarheidsonderzoek ●December 2011 Yulius verfijnt de massastudie als input voor het haalbaarheidsonderzoek ●Januari 2012 ontwerpteam opgezet om stedenbouwkundige, civieltechnische en verkeerskundige zaken op te lossen

18 De locatie Zuidwende-Zuid 18

19 De locatie Zuidwende-Zuid 19

20 De locatie Zuidwende-Zuid 20

21 De locatie Zuidwende-Zuid 21

22 De Locatie Zuidwende-Zuid 22 OMGEVING (Yulius) ●Locatie Yulius vormt fraaie entree tot De Volgerlanden ●Behoud van fraai openbaar groen ●Verkeersontsluiting vanaf de Krommeweg ●Verkeersontsluiting vanaf de Zuidwende ●Bedrijvigheid die je van een kantoor en kliniek kan verwachten

23 Yulius “langdurende zorg” een wijkgerichte aanpak Anja Gosker (psychiater) en Fred Ter Meer 23

24 Het zorgtraject van preventie tot nazorg 24

25 Onze cliënten 25 ●De divisie biedt behandeling en begeleiding aan mensen die lijden aan een ‘ernstige psychische aandoening’ (ICF, WHO 2001). Deze definitie wordt gehanteerd, als er sprake is van: ●een psychiatrische stoornis ●aanwezigheid van symptomen en klachten van de stoornis ●een langdurend beloop van de ziekte; ●beperkingen in het sociaal en maatschappelijk functioneren (veelal per tijdsfase wisselend in ernst en intensiteit). ●De divisie langdurende zorg en behandeling streeft ernaar om mensen met ernstige en langdurige psychische en psychiatrische problemen te behandelen, begeleiden en ondersteunen

26 Yulius en de wijkgerichte benadering 26 Wijkteams per regio van 50.000 inwoners Algemene doelstelling van de langdurende GGZ is bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een “ernstige psychische aandoening”. Hulpverlening gericht op: ●Afname van symptomen ●Verbeteren van functioneren ●Verminderen van terugval Vanuit cliëntperspectief betekent dit: ●“leren de draad weer op te pakken” ●Regie te hervinden ●Opnieuw inhoud en richting aan het leven geven

27 Wijkteams (verspreid over de hele regio) 1 team in Hendrik Ido Ambacht ●Multidisciplinaire teams voor een groep van 250 cliënten ●Team onder leiding van een psychiater en een teamleider ●Team bestaat uit ongeveer 20 mensen ●Goede familiesamenwerking ●Ervaringsdeskundigen in het team ●In samenwerking met andere betrokkenen in het gebied ●In samenwerking met politie, GGD, woningbouw ●Yulius heeft nu 4 van deze teams ●Wij hebben de ambitie om dit verder uit te breiden met 2 teams ●Ernstig Psychiatrische Aandoeningen komen voor bij 4 tot 5 cliënten per 1000 inwoners 27

28 Klinische behandeling 28 Cliënten worden soms tijdelijk behandeld in een kliniek: ●Open afdeling ●Gesloten afdeling ●Het is de bedoeling dat cliënten zo snel mogelijk weer terug gaan naar het wijkteam (behoud eigen zelfstandigheid, contact met de omgeving en vaardigheden) Cliënten worden soms gedwongen opgenomen met een juridische maatregel. Vaak zien ze zelf in dat het niet goed gaat en laten zich ook vrijwillig opnemen. Deze behandeling vindt nu plaats in het Kasperspad in Dordrecht. Het is de bedoeling dat dit in de toekomst in Hendrik Ido Ambacht gebeurd.

29 De kliniek en zijn omgeving 29 Wat merkt Volgerlanden van onze cliënten: Cliënten op de open afdeling kun je tegenkomen op straat ●Ze maken een wandeling ●Doen boodschappen ●Dit is dezelfde groep die nu in de beschermde woonvoorziening verblijft. Cliënten op de gesloten afdeling blijven binnen ●Ze kunnen de afdeling niet af ●Hebben gesloten patio’s ●Gaan in het kader van herstel op termijn onder begeleiding naar buiten

30 De cliënt en impact op de omgeving 30 DE OMGEVING Hoe gaat de buurt om met BW Volgerlanden en Yulius met de buurt ●Voor de verhuizing bezoeken van vergaderingen met bewonerscommissies, wijkgericht werken. ●Er zijn contacten met scholen, kerk in de buurt, een open huis ●Nu zijn we participant in het overleg over wijkgericht werken ●Er is nu maandelijks contact met de wijkagent Resultaat: de drempel voor de omgeving is op deze manier erg laag

31 Einde presentatie 31 Vragen?


Download ppt "Kennismaking met Yulius Zuidwende-Zuid 17 april 2012 Presentatie omwonenden Zuidwende-Zuid 1."

Verwante presentaties


Ads door Google