De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale Haagse protocollen Verloskunde VSV MCH VSV Bronovo VSV Haga.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale Haagse protocollen Verloskunde VSV MCH VSV Bronovo VSV Haga."— Transcript van de presentatie:

1 Integrale Haagse protocollen Verloskunde VSV MCH VSV Bronovo VSV Haga

2 Duidelijk en eenduidig beleid daar waar 1 e en 2 e lijn samen komen Zorgverleners Patiënten Waarom?

3 Dreigende serotiniteit Obesitas Sectio Caesarea in anamnese Schildklier 4 Protocollen

4 Definitie serotiniteit: Serotiniteit of postterme zwangerschap is gedefinieerd door WHO en FIGO als een zwangerschapsduur ≥ 42 0/7 week ( ≥ 294 dagen) obv de echoscopisch vastgestelde à terme datum (conform laatste richtlijn “datering van de zwangerschap” NVOG). Dreigende serotiniteit

5 Voordelen: Minder kans op placentainsufficiëntie Planbaar Nadelen: Geen 1e lijns begeleiding voor de barende Meer kans op langdurige partus Meer aan bed gebonden i.v.m. foetale bewaking Meer medische interventies De verloskundige counselt actief tussen 40-41 weken over de mogelijkheid tot electief inleiden bij 41+ weken m.b.v. de volgende topic lijst :

6 Bij AD 41+3 weken 1e consult in de 2e lijn voor CTG en echo (bij voorkeur niet in het weekend). Bij 41+5 weken 2e consult voor uitsluitend CTG. Strippen vindt in principe plaats in de 1 e lijn De 2 e lijn counselt tijdens de serotiniteitscontrole niet voor actief inleiden vóór 42 weken (heeft al plaats gevonden in de 1e lijn) Bij afwachtend beleid na counseling

7 Bij een gunstig VT bestaat de mogelijkheid om de dag vóór de ingeplande inleiding kunstmatig de vliezen te breken tussen 12:00-15:00uur Indien er de volgende morgen onvoldoende weeënactiviteit is, vindt er alsnog een overdracht plaats naar de 2 e lijn voor doorleiden van de baring Let op:

8 Vragen?

9 Definitie obesitas: Obesitas is een abnormale gezondheidstoestand waarbij er een overschot aan vetweefsel is. De definitie is gebaseerd op de Quetelet-index of Body Mass Index (BMI). De gewichtsclassificatie volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) definieert een BMI ≥ 30 -39 kg/m 2 als obesitas; een BMI van ≥39/m 2 als morbide obesitas. Obesitas

10 Meer kans in de zwangerschap op: Miskraam, risico neemt toe naarmate de BMI stijgt Serotiniteit Zwangerschapsdiabetes PE, risico neemt toe naarmate de BMI stijgt Macrosomie IUVD Aangeboren afwijkingen (kwalitatief echoscopisch onderzoek is vaak suboptimaal) Meer kans tijdens partus op: trager verloop baring vaker tekenen van foetale nood, navelstrengcompressie en meconium houdend vruchtwater  Streven naar maximale gewichtstoename van 5 – 9 kg Topiclijst te bespreken met de zwangere:

11 Zwangerschap: Controles in 1 e lijn RR meten met brede manchet conform voorschrift OGTT bij 24 wk Dieet- en leefstijl adviezen, advies aan zwangeren toegevoegde waarde begeleiding door diëtiste Bij 30 en 34 weken groei-echo in 1 e lijn Partus: 1 e lijn BMI ≥ 30-35 preconceptioneel / 1 e trimester

12 Zwangerschap: Controles in 1 e lijn RR meten met brede manchet conform voorschrift OGTT bij 24 wk Dieet- en leefstijl adviezen, advies aan zwangeren toegevoegde waarde begeleiding door diëtiste GUO bij 20 weken (niet vroeger!) Bij 30 en 34 weken groei-echo in 1 e lijn Partus: Voor de partus een plaats-indicatie (zonder vooraf consult). Waaknaald en kruis/stolbloed afnemen BMI ≥ 35-40 preconceptioneel / 1 e trimester

13 2 e lijns indicatie voor zwangerschap én partus BMI ≥ 40 preconceptioneel / 1 e trimester

14 Vragen?

15 Begeleiding van de zwangerschap vindt plaats in de 1e lijn tot 36 weken met inachtneming van de gemaakte afspraken in dit protocol: Zwangeren met een sectio in anamnese komen tussen 22-29 weken voor een intake in de 2 e lijn. Het 2 e consult/overname is bij 36 weken. De 2 e lijn doet de counseling voor de partusmodus en maakt de vervolgafspraak voor 36 weken. Er volgt z.s.m. een schriftelijke verslaglegging naar de 1e lijn Sectio in anamnese

16 Wanneer er geen gegevens bekend zijn van de voorgaande sectio in het ziekenhuis waar de komende partus zal plaatsvinden of wanneer er sprake is van een gecompliceerde en/of traumatische partus i.a.  dan intake 2 e lijn tussen 14 - 20 weken Let op:

17 Bij het maken van de intake-afspraak houdt de 1 e lijn rekening met de wachttijd in de 2 e lijn De intake wordt ingepland bij een gynaecoloog (obstetricus) of ervaren assistent gynaecologie in opleiding Bloedgroepbepaling etc. in ziekenhuis waar de partus zal plaatsvinden Let op:

18 Vragen?

19 Schildklierproblematiek  Hypothyreoïdie en hyperthyreoïdie: Kan leiden tot verhoogde maternale en perinatale morbiditeit  Foetale hypofyse-schildlieras va 12 weken op gang  Schildklierhormoon nodig voor foetale hersenontwikkeling  NVOGrichtlijn: Perinatologie: schildklier en zwangerschap: http://nvog- documenten.nl/index.php?pagina=/richtlijn/pagina.php&fSelectTG_62=7 5&fSelectedSub=62&fSelectedParent=75

20 Hyperthyreoïdie  Meestal op basis van M Graves (auto-immuun)  Liefst behandelen voor zwangerschapswens  TSH- receptor antistoffen kunnen ook na behandeling blijven circuleren: passeren placenta en kunnen foetale hyperthyreoidie en IUVD geven

21 Prevalentie: 0,3-0,4%.  Etiologie: Schildklierweefsel wordt aangetast of de productie van schildklierhormoon is verstoord: -auto-immuun thyreoïditis -iatrogeen (na thyreoïdectomie of radioactief jodium) -congenitale hypothyreoïdie -medicatie (amiodarone, lithium). -wereldwijd is jodiumdeficiëntie de meest voorkomende oorzaak Hypothyreoïdie

22 TSI-bepaling alleen nodig bij iatrogene hypothyreoidie na behandelde M Graves Behandelen op geleide TSH en FT4 Laboratorium onderzoek

23 1.Hyperthyreoidie: 2e lijn 2.Hypothyreoidie: Zo snel mogelijk in het 1 e trimester moet Levothyroxine opgehoogd worden met 30 % Controles 1 e lijn zonder consult 2 e lijn: Als onder frequente controle internist en TSI negatief Bij alle andere patiënten: Consult 2 e lijn in 1 e trimester: ophogen en instellen schildkliermedicatie op geleide van TSH en FT4, zn TSI. Als goed ingesteld en TSI negatief: retour 1 e lijn. Afspraken

24 Vragen?

25 MCH: www.vsvhaaglanden.nlwww.vsvhaaglanden.nl HAGA: www.gyn-care.nlwww.gyn-care.nl Bronovo: protocollen-map te verloskamers Waar terug te vinden?


Download ppt "Integrale Haagse protocollen Verloskunde VSV MCH VSV Bronovo VSV Haga."

Verwante presentaties


Ads door Google