De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antonin- een model voor de regio Parijs Platos Colloquium - Jan Gerrit Tuinenga 5 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antonin- een model voor de regio Parijs Platos Colloquium - Jan Gerrit Tuinenga 5 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Antonin- een model voor de regio Parijs Platos Colloquium - Jan Gerrit Tuinenga 5 maart 2014

2 Antonin ANTONIN = ANalyse des Transports et de l’Organisation des Nouvelles INfrastructures Multimodaal verkeersmodel voor de Ile-de-France regio (Groot Parijs):  Gedesaggregeerd model gebaseerd op een huishoudens enquete (EGT)  Level-of-service, matrixbewerkingen en toedelingen in Cube Voyager Model wordt bijna 20 jaar gebruikt voor berekenen van vervoersvraag voor m.n. OV door de Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) 2 STIF is vervoersauthoriteit voor de regio Ile-de-France met focus op OV investeringen

3 Ile-de-France Inwoners: 11,5 mln in regio 2.1 mln in Parijs (75) Bevolkingsdichtheid: 980 inw/km 2 (regio) (vgl Randstad) 21.000 inw/km 2 (75) (plm. 4 x Amsterdam) 3

4 Parijs 4 Gebied binnen de Boulevard Périphérique 20 arrondissements Verdeeld in 80 quartiers Verdeeld in 357 model zones (1805 zones in IdF)

5 Een schema van Antonin 5 Welke vervoer- wijzen kan ik gebruiken? Motief en aantal verplaatsingen? Waarheen en waarmee maak ik de verplaatsingen? Via welke route? Enquête EGT Zonale data Scenario Netwerken Ophoging van de enquête Rijbewijs en autobezit Motor en OV abonnementen bezit Tour frequentie Combinatie vd modellen Level-of-service Tour generatie Vervoerwijze en bestemmingskeuze Reistijdstip Pivot procedure Toedelingen Discreet keuze model Proces

6 Enquête Globale des Transports EGT huishoudensenquête Gehouden in 1976, 1983, 1991, 1997, 2001/2 en 2009-2011 Enquête 2001/02 : Steekproef van 10,500 huishoudens 25,000 personen (6 jaar en ouder) Enquête 2009-2011: Steekproef van 18,000 huishoudens 40,000 personen (5 jaar +) 150,000 verplaatsingen Voor OV incl. route: □ in- / uitstaphalte □ OV lijn 6

7 Enkele cijfers uit de EGT (1) Autogebruik daalt in stedelijke gebieden en stijgt daar buiten Afname rijbewijsbezit jonge mannen Kleiner verschil in rijbewijsbezit tussen mannen en vrouwen 7

8 Enkele cijfers uit de EGT (2) 8

9 Openbaar Vervoer in IdF 9 OV lijnen en openbaar vervoerwijzen:

10 Metro 10

11 11

12 OV routes in Antonin- Antonin 1 (jaren ‘90) en Antonin 2 (sinds 2007) Vervoerwijzekeuze via ketens van OV sub modi: 1.Trein/RER – voortransport lopen 2.Trein/RER – voortransport auto 3.Métro – voortransport lopen 4.Métro – voortransport auto 5.Bus – voortransport lopen 6.Trein/RER/Métro – voortransport lopen 7.Trein/RER/Métro – voortransport auto 8.Trein/RER/Bus – voortransport lopen/auto 9.Métro/Bus – voortransport lopen/auto 10.Trein/RER/Métro/Bus – voortransport lopen/auto Voordelen:  Gedesagregeerde modellen voor keuze van OV sub modi  Verschillende routes mogelijk (multi-routing binnen elke combinatie) Nadelen:  Lange runtijden (uitcoderen van alle mogelijkheden)  Weinig flexibel voor nieuwe OV sub modi (bijv. Tzen) 12

13 OV routes in Antonin- Antonin 3 (in ontwikkeling) 13 Eén OV vervoerwijze in gedesaggregeerde modechoice model  OV vervoerwijzekeuze en route keuze in toedeling  Voordelen:  Meer flexibiliteit voor nieuwe OV vervoerwijzen  Eenvoudiger en sneller toe te passen  Crowding effecten doorrekenen  Maar wel: ‘inregelen’ van LOS – MD model – Toedeling belangrijk:  Parameters voor afweging lopen, wachten, reizen, overstappen  Spreiding over OV sub modi en routes  Consistentie tussen MD – LOS/Toedeling

14 ‘Inregelen’ van LOS – MD model – Toedeling: Route parameters Afweging tussen wachttijd, looptijd, in-vehicle tijd, vervoerwijze voorkeur, overstappen, etc Geschat door per verplaatsing in EGT afweging te maken van gekozen OV route met mogelijke andere OV routes / sub modi 14

15 ‘Inregelen’ van LOS – MD model – Toedeling: Route parameters - resultaten Na schatting en toepassing in Cube Voyager kalibratie ervan nodig ivm verschil tussen routekeuze van  Schatting (logit) en  Cube Voyager (logit plus heuristiek) Hierdoor parameters bepaald die bij toepassing goed de OV vervoerwijzekeuze in de EGT representeren:  Afweging tussen lopen en wachten  Vervoerwijze voorkeuren  In vehicle tijd parameters per vervoerwijze  Opstap en overstap penalty per / tussen vervoerwijze(n) 15

16 ‘Inregelen’ van LOS – MD model – Toedeling: Spreiding over alternatieve routes Spreiding generiek ingesteld via voorbeelden van mogelijke routes Spreiding via gebruikersklassen op onderscheid in geschatte routekeuze parameters: □ Geslacht (man / vrouw) □ Leeftijd ( 0-24, 25-34, 35-54, 55+) □ Motief (woon-werk, zakelijk, opleiding, overig) □ Tijdstip (binnen en buiten spitsen) Geslacht en tijdstip niet onderscheidend Motief en leeftijdsklassen heel licht onderscheid Behalve ouderen: Duidelijke voorkeur voor bovengrondse vervoerwijzen (Roltrappen, complexiteit, etc) 16

17 ‘Inregelen’ van LOS – MD model – Toedeling: Consistentie Antonin 1 en 2: LOS: ervaringsparameters MD-model: geschatte parameters Toedeling: ervarings (=LOS) parameters Antonin 3: LOS: geschatte parameters MD-model: schattingen obv composite cost Toedeling: geschatte (=LOS) parameters Composite costs: Logsum van de route alternatieven tezamen waarin de geschatte LOS parameters opgenomen zijn Eerste MD schattingsresultaten laten betere fit zien voor composite cost dan generalised cost 17

18 Een schema van Antonin 18 Welke vervoer- wijzen kan ik gebruiken? Motief en aantal verplaatsingen? Waarheen en waarmee maak ik de verplaatsingen? Via welke route? Enquête EGT Zonale data Scenario Netwerken Ophoging van de enquête Rijbewijs en autobezit Motor en OV abonnementen bezit Tour frequentie Combinatie vd modellen Level-of-service Tour generatie Vervoerwijze en bestemmingskeuze Reistijdstip Pivot procedure Toedelingen Discreet keuze model Proces

19 Route keuze parameters – Resultaten (concept) User class SegmentAge 54-Age 55+ In-vehicle time factor Train0.83 RER0.83 Metro0.91 Tram0.91 Bus RATP (Paris)1.00 Bus RATP (Banlieu)1.00 Bus Optile1.00 Walk time factor 1.34 Wait time factor1.38 Boarding penalty (mins) Train7.25 RER6.0010.40 Metro7.2211.62 Tram2.00 Bus RATP (Paris)9.70 Bus RATP (Banlieu)6.28 Bus Optile12.47 Extra transferto RER / Metro -1.47 19 Overstap penalty (mins) Naar: Van: Train RER Metro Tram Bus RATP (Paris) Bus RATP (Banlieu) Bus Optile Train3.912.68 2.365.10 1.06 RER2.680.002.682.368.725.101.06 Metro2.68 0.0010.438.725.101.06 Tram2.36 10.430.005.10 9.70 Bus RATP (Paris)5.108.72 5.105.979.70 Bus RATP (Banlieu) 5.10 9.708.059.70 Bus Optile1.06 9.70 3.30

20 Voorbeeld (gebruikersklasse) Route A: metro 3 + 5 Route B: Bus 64 ReistijdLopen & wachten <55 jaar55+ Route A6+14 min15 ½ min73%44% Route B38 min7 ½ min27%56% 20

21 Conclusie OV Vervoerwijzekeuze in toedeling Geeft meer mogelijkheden voor nieuwe OV modi, crowding etc Nadruk op toedeling maakt schatting van routekeuze parameters belangrijker Consistentie LOS - MD model – toedeling belangrijk Route keuze parameters schatten : Goede match met enquête waarnemingen van de routes Onderscheiden van gebruikersklassen: verschillen in voorkeur voor bepaalde vervoersmodaliteiten of afwegingen lopen-wachten Gebruikersklasse “Ouderen” geeft een duidelijk verschil bij toename aantal ouderen groter effect op verdeling over OV modi Consistentie LOS - MD model – toedeling: Logsum (composite cost) geeft betere fit dan generalised cost 21

22 Antonin 22


Download ppt "Antonin- een model voor de regio Parijs Platos Colloquium - Jan Gerrit Tuinenga 5 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google