De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek Childfriendly Cities: Jeugd en Ruimte Bijeenkomst van bestuurders Provincie Noord-Holland/VNG 25-02-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek Childfriendly Cities: Jeugd en Ruimte Bijeenkomst van bestuurders Provincie Noord-Holland/VNG 25-02-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek Childfriendly Cities: Jeugd en Ruimte Bijeenkomst van bestuurders Provincie Noord-Holland/VNG 25-02-2011

2 Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek Childfriendly Cities Wereldwijde beweging (Unesco): Provision Protection Participation

3 Jeugd en Ruimte: belang? Alle kinderen (preventie) Gezondheid en welzijn kinderen Ondersteuning ouders Sociale cohesie en leefbaarheid buurten Economie: visitekaartje (kopersmarkt) en vestigingsklimaat (bedrijven) Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek

4 Noord-Hollandse gemeenten: beleid jeugd en ruimte? Jeugd in ruimtelijk beleid? Ruimte in Jeugdbeleid? Speelruimteplannen? Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek

5 Resultaten ruimtelijk beleid Nauwelijks verwijzing naar jeugd in algemeen ruimtelijk beleid (ook niet naar andere doelgroepen) Hoe concreter de plannen (wijkontwikkelingsplannen) hoe vaker een verwijzing Herstructurering/nieuwbouw leidt tot contact met speelruimte-ambtenaar

6 Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek TOETS ACHTERAF “En dat heeft zo zijn nadelen. Het zou beter zijn als het bij die stedenbouwkundigen tussen de oren zat. Soms is er in het geheel geen speelgelegenheid ingetekend. Soms zijn het van die overgebleven hoekjes waar je het ook niet wilt hebben” (ambtenaar openbare ruimte)

7 Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek Resultaten Jeugdbeleid Jeugdbeleid blijft vooral gericht op probleemgroepen Integraal jeugdbeleid nog niet ver gevorderd Soms verwijzing naar speelruimteplan Nooit verwijzing naar algemeen ruimtelijke plannen

8 Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek Van sociaal niet vanzelf naar fysiek “Ik zou echt willen dat er wettelijke normen komen. Dan zijn die ontwerpers verplicht om contact met je op te nemen en dan kun je misschien nog iets meer bereiken dan hier en daar een plekje” (ambtenaar jeugdbeleid)

9 Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek Speelruimteplannen Eigenstandig beleid Vrijwel alle gemeenten Vrijwel uitsluitend over formele speelruimte Nauwelijks aandacht voor andere ruimtelijke condities van een childfriendly omgeving

10 Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek Formele speelruimte Huidige berekeningswijze: spanning tussen spreiding, grootte en aantrekkelijkheid

11 Overige ruimtelijke condities: geen aandacht/geen normen Informele speelruimte? Buitenruimte bij kindvoorzieningen? Veilige routes? Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek

12 Samenvattend Jeugd en ruimte valt vrijwel samen met speelruimtebeleid en daarmee met formele speelgelegenheid Speelruimtebeleid is eigenstandig beleid en weinig toegespitst op de lokale situatie Childfriendly cities/ kindvriendelijke wijken nog ver weg “Er valt nog een wereld te winnen”(jeugdambtenaar)

13 Wat te doen? Sterkere nadruk op intersectoraal beleid Jeugd en ruimte inpassen in lokale context Noord-Holland (Provinciale Structuurvisie, 2009): regio’s Zuid (verdichting/groei) en Noord (vergrijzing/krimp) Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek

14 Zuid en Noord: gezinnen, jeugd en ruimte Demografische situatie Kwaliteit Woningaanbod Gebruikswaarde openbare ruimte en groen Toegankelijkheid voorzieningen Trends en knelpunten? Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek

15 Karsten Onderzoek en Advies Zuid: gezinnen in de grote stad Aanvankelijk leegloop : suburbanisatie van gezinnen vanaf jaren zestig Twee groepen: migrantengezinnen (ruim 60% van de stadskinderen) en nieuwe middenklasse gezinnen Nu: toename gezinshuishoudens/kinderen

16 Karsten Onderzoek en Advies Groei gezinnen Zuid (bron: De staat van de jeugd) Groei aantal gezinnen 2010-20206.700 2020-20309.100 2030-204011.800

17 Karsten Onderzoek en Advies Waarom toename? Migranten: weinig onderzocht (goedkope huursector, sociale motieven) Middenklasse gezinnen: tijdruimtelijke redenen, sociale netwerk en zelfbenoemde identiteit (yupps) Differentiatie woonvoorkeur gezinnen

18 Karsten Onderzoek en Advies Woningaanbod Knelpunt: aanbod gezinswoningen kwantitatief en kwalitatief tekort Veel kleine (huur)woningen/ 68% van stadsgezinnen woont te krap Trends: verdichting, meer koop, groter

19 Karsten Onderzoek en Advies Openbare ruimte: knelpunten Openbare ruimte voller, verkeersonveiliger, informele speelruimte neemt af Openbare ruimte minder toegankelijk voor kinderen (park als adult space) Gevolgen: opkomst binnenkinderen en achterbankgeneratie

20 Karsten Onderzoek en Advies Openbare ruimte: trends Overheid: opknappen en uitbreiden van de openbare ruimte (pleinen/parken/ natuurspeeltuin) Bewoners: de revival van de stoep/stedelijkheid in de luwte Toegenomen differentiatie buurten (wel of niet gezinsvriendelijk)

21 Karsten Onderzoek en Advies Voorzieningen Trend: vanaf de jaren zeventig sterke toename van kindvoorzieningen (markt, cultuur, zorg en educatie) Knelpunten: wachtlijsten,toegang,locaties, kwaliteit, buitenruimten Scholen: knooppunten in gescheiden sociale netwerken Spel: naast openbaar ook commercieel

22 Karsten Onderzoek en Advies Uitdagingen voor Jeugd en Ruimtebeleid steden Woningaanbod: bouwen gezinswoningen (appartement/plattegrond) Informele speelruimte: stedelijkheid in de luwte (stoep/binnenterrein/natuur) Voorzieningen: normering buitenruimte (tegengaan ‘ophokken’) Doorbreken segregatie: geen aparte achterstandsvoorzieningen

23 Karsten Onderzoek en Advies Noord:gezinnen op het platteland Grootste gebied in Noord Holland/ minder inwoners dan het zuiden Twee groepen: gevestigden en nieuwkomers (voornamelijk middenklasse gezinnen) Groei werkend moederschap (maar lager dan in de steden)

24 Karsten Onderzoek en Advies Afnemend aantal gezinnen Noord (bron De staat van de Jeugd) Groei en daling aantal gezinnen 2010-20201900 2020-20301500 2030-2040-4700

25 Karsten Onderzoek en Advies Rurale idylle? Woontevredenheid platteland groter dan in stad Platteland als woonideaal beperkt (ongeveer 14% van de stadsbewoners) Wegtrekken van jongeren met name de hoger opgeleiden (tenzij: sterke arbeidsmarkt en streekidentiteit) Vergrijzing en ontgroening Krimpend platteland en het ‘combinerende’ gezin niet vanzelfsprekend positief

26 Karsten Onderzoek en Advies Woningaanbod Woningen vaak eigendom, niet gestapeld met tuin Nieuwe initiatieven van woonwerklocaties /meergeneratiewonen Soms duur en wisselende kwaliteit Na 2030: overschot

27 Karsten Onderzoek en Advies Openbaar gebied: knelpunten Toename auto’s en verkeersonveiligheid Aangeharkt platteland /sociaal onveilig groen? Kinderen opgesloten op eigen erf? Achterbankgeneratie woont op het platteland?

28 Karsten Onderzoek en Advies Openbare ruimte: trends Beperkt aantal groene initiatieven/speeloases voor kinderen Aantal fietspaden toegenomen Het ene dorp is het andere niet

29 Karsten Onderzoek en Advies Voorzieningen Thissen: autonome dorpen en woondorpen (betekenis voor kinderen?) Afbrokkelend voorzieningenaanbod over de hele linie van dagelijkse voorzieningen Teruglopend openbaar vervoer Scholen, bibliotheken en teamsporten onder druk Wel: toename kinderopvang

30 Karsten Onderzoek en Advies Uitdagingen voor Jeugd en ruimtebeleid platteland Sociale veerkracht van platteland benutten Woningaanbod: op zoek naar nieuwe combinaties/clustering gezinswoningen (nieuwe communities: delen takenpakket/ tegengaan kindisolement/ duurzaamheid/ meergeneratie wonen) Openbare ruimte: rondstruin natuur en verkeersveiligheid Voorzieningen: afweging sluiting, centralisatie, bereikbaarheid, bundeling functies in relatie tot sociaal kapitaal bewoners Verbinden oude en nieuwe bewoners/gezinnen

31 Karsten Onderzoek en Advies Tot besluit: kindertijd is kostbare tijd Beide regio’s: jeugd en ruimtebeleid schiet tekort/ bedreigde kindertijd/sociale uitsluiting/segregatie Beide regio’s: nieuwe initiatieven van georganiseerde collectieve redzaamheid Childfriendly cities beleid: Maatwerk (RAPs) Ondersteunende rol provincie Leemten in kennis: kind en krimp/kinderlevens in dichte pakking?


Download ppt "Karsten Sociaal-Ruimtelijk Onderzoek Childfriendly Cities: Jeugd en Ruimte Bijeenkomst van bestuurders Provincie Noord-Holland/VNG 25-02-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google