De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiemanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiemanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiemanagement
BSN Informatiemanagement Informatiemanagement 4 september 2008 N Opzet vandaag: Vanuit jullie vragen naar 3 onderwerpen Ieder onderwerp toegelicht aan de hand van praktijk voorbeelden Praktisch ermee aan de slag in een casus 4 april 2017

2 Afbakening informatiemanagement
Business Informatie Technologie Strategie Inrichten Gebruikers Leveranciers Uitvoeren

3 Business vragen Wie zijn onze klanten en wat willen wij voor hun betekenen? Hoe kunnen we ons onderscheiden in de markt? Welke onderdelen kunnen we uitbesteden? Welke autonomie geven we onze business units? Hoe kunnen we de efficiency van onze processen verbeteren? Sluit onze cultuur aan bij de propositie in de markt?

4 Informatie vragen Kan ik de time to market vergroten m.b.v. ICT?
Hoe kan ik met ICT mijn onderneming onderscheiden? Wat levert ICT mijn onderneming eigenlijk op? Loop ik met ICT geen risico's in de continuiteit? Sluit ICT voldoende aan op de wensen van gebruikers? Worden mijn processen voldoende door ICT ondersteund?

5 Technologie vragen Kiezen we voor 'state of the art' of 'proven technology'? Met welke technologieen kunnen we ons onderscheiden? Hoe onderhouden we onze kennis van technologie markt? Op basis van welke strandaarden ontwikkelen we onze infrastructuur? Kiezen we voor integrale pakketten of voor 'best of breed'? Hoe gaan we om met onze 'legacy' systemen?

6 Afbakening informatiemanagement
Business Informatie Technologie Strategie Vandaag! Inrichten Gebruikers Leveranciers Uitvoeren

7 Jullie vragen 2 Relatie tussen pluriformiteitsvisie en stakeholderstheorie? Waarom gebruiken bedrijven ICT voor het afdwingen van verandering? Welke 10 indicatoren zijn voor mij van belang? Zijn er nog IT projecten of bestaan alleen busines projecten? Betaalautomaten bij de Friesland Bank, eigenlijk (onder druk van de concurrentie) geen keus?  Hoe kun je het kanaalconflict wel op een goede manier oplossen? Zo kan het zijn dat je te maken hebt met een prima ondernemer, acceptabel kredietrisico, maar toch "denkt het systeem" hier anders over. Is er een alternatief?

8 Jullie vragen 2 Is het outsourcen van IT werkzaamheden wijsheid of juist niet? Hoe kun je toch invloed uitoefenen terwijl het ICT beleid volledig op het hoofdkantoor gemaakt wordt. We zien verregaande ontwikkelingen naar een groei in sharedservicecentra; hoe houdt je de informatie-uitwisseling optimaal tussen informatiemanagement op locatie en de uitvoering. Binnen centra. Wanneer kan ICT beter ge-outsourced worden en wanneer beter niet.

9 Kennisatlas: management van ICT
BSN Informatiemanagement Kennisatlas: management van ICT Van organisaties Van ICT naar organisaties kijkend naar ICT kijkend Vakinhoudelijk ICT-managementcyclus Ondernemen met ICT 1. Bepalen strategie - Electronic Commerce ICT-trends en - informatiestrategie - interorganisatie-systemen ontwikkelingen - strategic alignment - prioriteitsstelling Informatie- en 2. Ontwikkelen van plan Managen met ICT procesanalyse - informatieplan - besturen met ICT - investeringsselectie - performance-management 3. Realiseren ICT-comp. Architectuur en - managementinfo-systemen - datawarehouse/mining infrastructuur - ICT-assessment - pakketselectie Twee gebieden voor IM: Gebied 1: voor iedere business mgr Gebied 2: voor iedere informatiemanager Ondernemen: nieuwe business modellen Management: ondersteuning mgt mbv ICT Uitvoeren: procesondersteuning Onderwerpen: - Belangrijke trends - AG - Vertaling wensen naar specs - Organiseren van systemen - Beoordelen van kwaliteit ICT: robuust, betrouwbaar, efficient - Organiseren van de functie Management cyclus: van visie naar operatie - besturingsfilosofie - ontwikkelmethoden Kennismanagement Kwaliteitskenmerken Business Intelligence - ICT-projectmanagement van ICT - auditing 4. Migreren Uitvoeren met ICT De ICT-functie - management of change - BPR - (de)centralisatie - migratiestrategieën - procesinnovatie - (out)sourcing - gegevensconversie - documentaire info-systemen - vitaliseren . -ERP 5. In stand houden - gebruik en beheer - beveiliging Bushoff/Dekker 4 april 2017

10 Programma van vandaag Ontwikkeling van ICT in de tijd
Visie op de toegevoegde waarde van ICT Alignment tussen ICT en de organisatie Mogelijkheden van trends in de ICT Rol van de ICT organisatie

11 BSN Informatiemanagement
Ontwikkeling ICT ICT sinds begin jaren 60 Start met dataprocessing - grote berekeningen, transactieverwerking - taakgericht Vervolgens IT - informatie voor medewerkers op basis van transacties - functiegericht Netwerk - communicatie, open standaarden, internet centraal - netwerk/community gericht Nolan: - Groei volgens S-curven -> iedere organisatie doorloopt deze curve - kunt niets overslaan, tenzij nieuw beginnen - Crisis einde van tijdperk: - technolgisch herbezinning: opkomst PC - persoonlijke informatie - gedistribueerde capaciteit - organisatorische herbezinning: opkomst virtuele organisaties / off shoring / outscourcing / communities / desintermediation - Nike, Google, Alex Vraag, waar zit jouw onderneming: - In een ICT crises? - In ontwikkeling? - In een status quo? - In welke fase? 4 april 2017

12 BSN Informatiemanagement
Data processing Kenmerken van het tijdperk: - ICT vooral transacties - Data staat centraal - niet beteknisvolle informatie voor besluityvorming - Automatiseringsmanager verantwoordelijk - ICT weggestopt in de kelder - Gebruikers op afstand - willen er niets van weten - Automatiseringsafdeling beheert mainframe 4 april 2017

13 BSN Informatiemanagement
IT tijdperk - decision support, management info, expert systemen, HR systemen, CRM - van data naar informatie - ondersteund gebruiker bij besluitvorming - directie vind het belangrijk - sturing op samenhang / huis op orde / efficiency - gedistrbueerd - client server - gebruikers: belangrijk maar nog ver van hun bed - uitbesteden ICt afdeling 4 april 2017

14 BSN Informatiemanagement
Netwerk tijdperk - netwerk is de computer - uitbesteden - reageren op dynamiek van de markt door samenwerking - kennis organiseren - Wikipedia, - waarde van ICT -> BU managers verantwoordelijk voor business case - flexibiliteit - services en standaarden ipv verwerkingscapaciteit die oneindig is - medewerkers snappen mogelijkheden - outsourcing met resultaat verplichting + BPO 4 april 2017

15 BSN Informatiemanagement
Ontwikkeling ICT handhelds mainframe techniek PC W W W Mobile computing microprocessor minicomputer RFID CITRIX Open source Standaard pakketen assembler COBOL 4GL Drie-lagen SOA ontwikkeling Relationele databases Client server Web-enabled Eigenlijk drie lijnen van ontwikkeling: Techniek: mainframe -> PC -> WWW -> mobile/handheld Ontwikkeling: complexe structuur -> OO + modulair -> SOA / web / open source IT Organisatie: hobbyisme -> ivoren toren -> cost centra - > service centrum + outsourcing watervalmethoden RAD OO techneut In het land der blinden Ivoren toren Cost centre Outsourcing Smart sourcing IT-organisatie 1960 1970 1980 1990 2000 2010 4 april 2017

16 Vragen voor de groep Waar staat jouw organisatie in de ontwikkeling van de ICT? Waar zou jouw organisatie moeten staan qua ICT? Wat zijn belangrijke interventies geweest in de ontwikkeling?

17 Programma van vandaag Ontwikkeling van ICT in de tijd
Visie op de toegevoegde waarde van ICT Alignment tussen ICT en de organisatie Mogelijkheden van trends in de ICT Rol van de ICT organisatie

18 Signalen dat er wat aan de hand is
BSN Informatiemanagement Signalen dat er wat aan de hand is Business ICT ICT kost veel en levert weinig op! We worden steeds afhankelijker van ICT ICT moet je overlaten aan professionals! Het moet het doen als 'water uit de kraan'! De business strategie is onduidelijk Gebrek aan ICT awareness bij de top Wordt alleen maar gestuurd op kosten Veel te veel autonomie bij de business! Externe domein Die techneuten begrijpen ons onvoldoende Het duurt allemaal wel erg lang Wat kost dat wel niet, al die dure speeltjes? Als ik thuis een PC installeer, dan... Ze geven onvoldoende aan wat ze willen Ze doen toch wat ze zelf willen We worden nauwelijks betrokken bij projecten Ze hebben nooit tijd voor nieuwe projecten Alignment geintyroduceerd -> afstemming tussen ICT / business en extern / intern Vragen en kreten die duiden op gebrek aan alignment Interne domein 4 april 2017

19 Richtinggevende vragen
BSN Informatiemanagement Richtinggevende vragen Willen we ons met ICT onderscheiden in de markt? Zijn we bereid leergeld te betalen voor nieuwe technologie? Is ICT een kerncompetentie van de onderneming? Wat is de noodzaak van ICT voor operational excellence? Is informatie en ICT onze kernbusiness? 1) Er zijn eigenlijk een vijftal basale vragen (die onderling samenhangen) die om een visie van directie vragen -> antwoord heeft grote consequenties voor: investeringsniveau, verantwoordelijkheid ICT, etc. -> hoe eenduidiger de visie hoe beter! 2) Zijn deze vragen niet beantwoord - ten koste van alignment -> ICT wordt doel op zichzelf, of onterecht een kostenpost -> ICT afdeling heeft geen richting 3) Vanuit deze vragen is het aan de informatiemanager om ICT verder in te richten 4 april 2017

20 Richtinggevende antwoorden
BSN Informatiemanagement Richtinggevende antwoorden Investeringsniveau van ICT (kosten, baten gedreven) Governance van ICT (wie is verantwoordelijk) Technologische keuzes (state of the art, proven) Architectuur keuzes (ERP, SOA, maatwerk) Sourcing van ICT functies (wat in huis) Met het antwoord op deze vragen kunnen een aantal basale ICT keuzes worden gemaakt: - sturen we op business cases of benchmarken we onze kosten - heeft de ICT het geld of de business - investeren we in nieuwe technologie of willen we geen risico's lopen? 4 april 2017

21 Vier basiskeuzes in ICT
BSN Informatiemanagement Vier basiskeuzes in ICT 1. Strategy execution: ICT is ondersteunend 2. Technology transformation: ICT is onderscheidend 3. Competitive potential: ICT is vernieuwend 4. Service level: ICT is onze business Antwoord op bovenstaande vragen hangt af van een basiskeuze over positionering ICT. Antwoord kan verschillen per business unit. Bijv. afdeling mkt kan zo info intensief worden dat het los komt van de rest van de business Meest basale is business leading of de technologie? Vervolgens: Dit gesprek moet zijn gevoerd: 1) is ict ondersteunend - luisteren naar de business en tegen zo laag mogelijke kosten realiseren? 2) ict onderscheidend - ict en business gaan gelijk op, verandering in de een heeft gevolgen voor de ander 3) ICt is vernieuwend - spotten van nieuwe trends voor nieuwe business 4) ICT is business - wij doen in ICT, er is geen onderscheid 4 april 2017

22 BSN Informatiemanagement
Strategy execution: Investeringsniveau: 3 - 7% omzet Governance: ICT mgt stelt voor Technologie: proven Architectuur: ERP Sourcing: uitbesteden Business ICT Business strategy Business strategy IT strategy IT strategy Externe domein ICT is ondersteunend: Merendeel van de bedrijven Ook strategy execution moet je dan goed organiseren! Mix van informatie en fysiek proces en product -> kern is fysiek, informatie ondersteunend Zorg - veel ontwikkelingen bijv. EPD -> behandeling is fysiek NS - hele besturing informatie -> uiteindelijk is fysiek transport -> maar discussie of Reisinfo geen aparte BU daar is info product! Albeda - electronische leerongevingen -> uiteindelijk kennisontwikkeling blijft sociale activiteit -> tenzij LOI, maar ook bijv. EDUNET -> aparte BU Organizational infrastructure Organizational infrastructure IT infrastructure IT infrastructure Interne domein 4 april 2017

23 Technology transformation:
Investeringsniveau: % Governance: CIO Technology: state of the art Architectuur: SOA Sourcing: in huis Business ICT Business strategy Business strategy IT strategy IT strategy Externe domein Organizational infrastructure Organizational infrastructure IT infrastructure IT infrastructure Interne domein

24 Competitive potential:
Investeringsniveau: 30%+ Governance: Businessmgt Technology: cutting edge Architectuur: SOA Sourcing: in huis Business ICT Business strategy Business strategy IT strategy IT strategy Externe domein Organizational infrastructure Organizational infrastructure IT infrastructure Interne domein

25 Service level: Investeringsniveau: 100% Governance: CEO
Technology: proven / state of the art Architectuur: SOA Sourcing: insourcing Business ICT Business strategy Business strategy IT strategy IT strategy Externe domein Stäter Organizational infrastructure Organizational infrastructure IT infrastructure IT infrastructure Interne domein

26 Maken van de basiskeuze
BSN Informatiemanagement Maken van de basiskeuze Muziekindustrie Filmindustrie Bankwezen Verzekeringssector Hoog New business Prosuming Desintermediation New business Informatie- en contentintensiteit producten en diensten Petrochemie Bouwsector Retail Auto-industrie Is ICT leidend voor de organisatie? - kun je je ermee onderscheiden oud model -> procesintensiteit -> time to market producten, efficiency verhogen, customer intimacy -> vb Nike ontwerp/mkt informatieintensiteit -> nieuwe business model, klanten zelf muziek maken -> Apple - i-tunes => films + muziek => daar is ICT onderscheidend lage informatieintensiteit -> ICT uitbesteden -> lage kosten , hoge betrouwbaarheid en bestuurbaarheid Outsourcing Commoditization Supply chain mgt Mass customization Laag Laag Hoog Informatie-intensiteit waardeketen Porter, 1985 4 april 2017

27 Het belang van een goede basiskeuze
We zien mogelijkheden van nieuwe technologieen over het hoofd (bijv. makelaardij en internet) Uitbesteden van diensten die tot de kerntaken blijken te horen (bijv. KPN - Atos) We zijn door ICT kwetsbaar in de operationele processen (bijv. NS - VPT) De time to market van nieuwe producten wordt vertraagd door ICT (bijv. KPN)

28 Voorbeeld ProRail Strategische agenda Business thema’s
Decompliceren en vergroten betrouwbaarheid van treinbesturings systemen Accent op optimaliseren van beschikbaarheid en benutting infrastructuur Integratie onderhoudsconcepten (TOC), kostencalculatie Transparante besluitvorming Integratie basiskwaliteit: robuuste en betrouwbare railinfra Operationele stuurvariabelen Minimalisering geplande uitval / verkorting hersteltijd Professionalisering reisinformatie Professionaliteit is drive Aanspreekbaarheid op prestaties Transparante toewijzing van oorzaken van verstoring Vereenvoudigen van infrastructuur Ontwikkeling tot bronleverancier van basisgegevens reisinformatie Zakelijke afspraken met klanten over prestaties Koppeling tussen prestatieniveau en de middelen Minimalisering ongeplande uitval Organisatorische integratie tot Prorail Integraal sturen vanuit asset management filosofie Business thema’s Dynamisch Verkeers mgt Verbeteren reisinfo Asset management Kennis management Capaciteits management Contract management Robuuste infrastructuur Monitoring verstoringen Verbeteren TBS

29 Informatiethema’s Prorail
Strategische agenda Kennis management Verbeteren reisinformatie -Toegankelijkheid- -Rendement inzet personeel- -Lerend vermogen- -Klantgestuurd- -Betrouwbaarheid- -Actualiteit- Introductie van nieuwe concepten en producten vereist flexibele informatiesystemen Transparante bedrijfsvoering -Kwaliteit registratie- -Toegankelijkheid- -Operationalisering- Capaciteits management -Betrouwbaarheid- -Gekoppeld aan normen- -Standaardisatie- -Flexibel- Asset management -Performance- -Transparantie- -Besluitvormingsgericht- Dynamisch Verkeersmgt Informatiethema’s Prorail Contract mgt -Innovatief- -Inpasbaarheid- -Flexibiliteit- -Robuust- -Transparant- -Kwaliteit registratie- -Operationalisering- -Toegankelijkheid- Versterking van het fundament vereist een robuuste informatievoorziening en een hoge mate van efficiency Verbetering van besturing en beheersing vereisen transparantie en betrouwbaarheid van informatie. Robuuste infrastructuur -Betrouwbaarheid- -Gekoppeld aan normen- -Standaardisatie- Managen verstoringen -Preventie- -Verkorting hersteltijden- -Fallback voorzieningen- Verbeteren TBS -Punctualiteit- -Beheersbaarheid- -Beschikbaarheid- Nieuwe werkprocessen

30 Vragen voor de groep Welke visie heeft jouw organisatie op ICT?
Welk basismodel past het beste bij jouw organisatie? Kun je voorbeelden van investeringen noemen die dit illustreren?

31 Programma van vandaag Ontwikkeling van ICT in de tijd
Visie op de toegevoegde waarde van ICT Alignment tussen ICT en de organisatie Mogelijkheden van trends in de ICT Rol van de ICT organisatie

32 Voorbeeld Nederlandse Spoorwegen
Vijf hoofddoelstellingen volgens de wensen van de klant Op tijd rijden Informatie en vriendelijkheid verschaffen Aan sociale veiligheid bijdragen Voldoende vervoerscapaciteit creëren Schone treinen en stations realiseren Huis op orde brengen Realiseren basiskwaliteit vijf hoofddoelstellingen Optimaliseren product voor reizigers Verbeteren van service, informatie en faciliteiten op knooppunten Huishoudboekje op orde brengen Management sturing en -controle optimaliseren Voldoende rendement genereren voor continuïteit

33 Voorbeeld Nederlandse Spoorwegen
Integrale collectieve oplossingen aanbieden volgens ‘reis van de klant’ Deur-tot-deur oplossingen Op moderne en klantvriendelijke manier reisinformatie verschaffen Mogelijkheden voor beiden beoordelen op basis van Gemak van de klant/voor de reiziger Bijdrage aan sociale- en spoorwegveiligheidVermogen om meer vervoer, retail- en vastgoedactiviteiten te genereren Commerciële aantrekkelijkheid en financiële degelijkheid Satisfier: wil de klant hiervoor betalen? Dissatisfier: is dekking in het treinkaartje mogelijk? Gebruik van bewezen technische ontwikkelingen

34 Voorbeeld Nederlandse Spoorwegen
integraal management oriënteren voorbereiden naar station ontvangst & wachten op station instappen & vertrek de treinreis aankomst & evt.overstappen verlaten van naar bestemming nazorg R e i s v a n d e K l a n t stations+ voorziening ondersteuning facilitair & inkoop management specificatie middelen planning markt & product ontwikkeling B e s t e m m i n g: k l a n t vervoeren reizigers kwaliteit & kennis klant & relatie financieel pers. & org. railinfra materieel personeels distributie kanaal productie basis dienstverlening reisbegeleiding additionele vastgoed IS/ICT infra

35 Voorbeeld Nederlandse Spoorwegen
Thin Client Presentatie Portaal specifiek Server Based Applicaties en Gegevens ------Specifiek Generiek------ Portaal/Client Services Specifieke appl.-services Generieke appl.-services Client Spec. Applicaties Trans- actie Trans- actie Specifieke Applicaties Trans- actie Trans- actie Generieke Applicaties Trans- actie monitor Presentatie / User Interface Client Spec. Gegevens Toe- gang Specifieke Gegevens Toe- gang Generieke Gegevens Messa- ge Broker Systeem-services Client / Server Communicatie Client / Server Communicatie Appl.-Appl. Communicatie Appl.-Appl. Communicatie End-2-End Beheer & Beveiliging Ontwikkeling Netwerk / Interconnectie = Verbinding en Transport Netwerk / Interconnectie = Verbinding en Transport Client-Platform = Hardware+OS+Randapp. Server-Platform = Hardware + OS Netwerk / Interconnectie = Verbinding en Transport

36 Alignment aanpak Assess-ment ICT- strategie Migratie- plan Aanpak
Scannen situatie Alignment met missie en doelen Externe ontwikkelingen: Maatschappij ICT Markt Huidig Richting- gevend (ICT-beleid) Gedetailleerd (architectuur) Migratie- strategie Actie- programma Bepalen aanpak Afbakenen arena

37 Factoren van invloed op de aanpak
informatieplan Externe druk Externe ontwikkelingen Huidige situatie volwassenheid ICT- Missie en doelen Ambities

38 Verschillende aanpakken
Factoren Beoordeling ICT-volwassenheid Knelpunt- gedreven Problemen - Degelijkheid Missie gedreven + - Innovatie Kansen + Breakthrough Voorsprong of overleven + Co-evolutie Samen groeien + ++ Externe druk Ambitie Aanpak “Driver”

39 Hebben we ICT goed georganiseerd?
“the best possible use of ICT resources to meet enterprise business objectives” Enablers Inhibitors Bron : Luftmann, Papp, Brier

40 Factoren van invloed Communication Human Resources Metrics Technology
Governance Partnerships Bron : Luftmann, Papp, Brier

41

42 Vragen voor de groep Vul het alignment formulier in?
In hoeverre ben je tevreden over de alignment? (met voorbeelden illustreren) Welke interventies hebben een belangrijke rol gespeeld in de alignment?

43 Programma van vandaag Ontwikkeling van ICT in de tijd
Visie op de toegevoegde waarde van ICT Alignment tussen ICT en de organisatie Mogelijkheden van trends in de ICT Rol van de ICT organisatie

44 Trends in business

45 Technologieen die het mogelijk maken
Trend

46 Ontwikkeling van nieuwe technologieen

47 Trends in ICT

48 Top 10 technologie trends
Green IT Unified Communications Business Process Management Metadata Virtualization 2.0 Web Platform Mashups Computing Fabrics Real World Web Social Software * Gartner, 2007

49 Toelichting trends Green IT: energie gebruik, vervuiling, cradle to cradle Unified Communications: IP, digitaal en geintegreerd Business Process Management: BPM, SOA, BSR (Bus Serv Rep) Metadata: management van diverse datamodellen Virtualization 2.0: flexibel organiseren van capaciteit Web Platform: netwerk voor uitwisseling web services Mashups: integreren van web services en informatie Computing Fabrics: integratie digitaal en fysiek (smart clothing) Real World Web: location and situation based services Social Software: digitaal netwerken en samenwerken

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Voorbeeld Ziekenhuis Communicatie Patiënt Collega’s Systemen
Proces, besturing en voortgang Gegevens en kennis

61 Voorbeeld Ziekenhuis Communicatie Patiënt Collega’s Systemen
Proces, besturing en voortgang Gegevens en kennis Huisarts Specialist Ziekenhuis Regio Wereld

62 Voorbeeld Ziekenhuis Communicatie Patiënt Collega’s Systemen
Gegevens en kennis Proces, besturing en voortgang Huisarts Specialist Ziekenhuis Regio Wereld Videoconferencing PDA Spraak- & handschrift herkenning Identificatie gebruiker EPD/ EMD ZIS Zorg& behandel protocollen BOS MIS Digitaal Internet/ / EDI Call center Vertaal Soft- ware Afspraken syst. Vaklit. & CD DIS (Web) cams: monitoring patiënt WFM/ Elektr. post distributie beeld beheer radiologie

63 Vragen voor de groep Kies een bedrijf 'met ICT ambitie' als casus?
Brainstorm over trends in de ICT die jullie zien? Selecteer een paar trends die mogelijkheden bieden om de business te verbeteren

64 Programma van vandaag Ontwikkeling van ICT in de tijd
Visie op de toegevoegde waarde van ICT Alignment tussen ICT en de organisatie Mogelijkheden van trends in de ICT Rol van de ICT organisatie

65 Organisatie van ICT activiteiten
BSN Informatiemanagement Organisatie van ICT activiteiten Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties: Informatieanalyse Applicatie ontwikkeling Ondersteuning gebruikers- organisatie Overzicht ICT activiteiten -> NGI functiemodel 75 functies in informatisering Ondersteunen infrastructuur: rekencentrum netwerk beheer helpdesk applicatiebeheer 4 april 2017

66 De kern van de ICT organisatie
BSN Informatiemanagement De kern van de ICT organisatie Kern: - IT leadership -> visie rol ict in business en ontwikkelingen in ICT markt - Projectmanagement -> rest naar de lijn: informatie analyse, functioneel beheer - Contract management en procurement -> ICT leveranciers kennen, besturen + vaststellen service levels Regie organisatie / demand management 4 april 2017

67 Populariteit outsourcing
Hardware/rekencentrum Netwerk Exploitatie ICT-componenten Technisch beheer Werkplekondersteuning Functioneel Beheer BPO Systeemontwikkeling Datamanagement Architectuur Informatieplanning Informatiestrategie

68 Invulling kern van de ICT organisatie
BSN Informatiemanagement Invulling kern van de ICT organisatie Ontwikkelen maatwerk Beheer infrastructuur Beheer & draaien pakketten Support/ Helpdesk = Mogelijk uit te besteden Project mgt Business consultancy cases opstellen = business ICT governance Regie Architectuur = ICT functie Regie: programmamanagement, service levelmanagement Architectuur: bewaken samenhang op basis van standaard bouwstenen ICT governance: spelregels 4 april 2017

69 Rollen voor de ICT organisatie
BSN Informatiemanagement Rollen voor de ICT organisatie Adviseur Ondernemer (mee-beslissen) Focus op toegevoegde waarde Architect (mee-denken) Grofweg 5 rollen, afhankelijk van de rol van ICT - beheerder: stabiliteit, afspraken nakomen - adviseur: vanuit business verwoorden van vraag - architect: bewaken samenhang - partner: trends ICT volgen om performance te verbeteren - ondernemer: nieuwe business vanuit ICT Beheerder (mee-praten) Partner Focus op kosten Stabiliteit Innovativiteit 4 april 2017

70 Rollen voor de ICT organisatie
Beheerder Adviseur Architect Partner Ondernemer Missie Strategie Rol lijn ICT-mensen Management Verbeteren bestaande Signaleren kansen met ICT Optimaliseren synergie en samenhang performance Benutten marktkansen Kleinschalig verbeteren efficiency Analyseren business plannen Opstellen kaders en richtlijnen Tijdig volgen van de ICT- markt Adoptie nieuwe technologie Bedenken ICT-strategie en projecten Accorderen ICT-projecten Samen bedenken Initiëren Werkers Denkers Integrators Doeners Marketeers Change- management Demand- Architectuur- (Multi) project- CIO

71 Voorbeeld Infrabeheerder
BSN Informatiemanagement Voorbeeld Infrabeheerder Corporate Informatiemanagement leveranciers Externe Business Informatie- management ICT Beleid Getekende Opdrachte Afgesproken performance Geaccepteerde wijziging Informatieplan ICT Services ProRail komt voort uit: Railinfra, RailNed en Railverkeersleiding Eigen ICt koninkrijkjes -> naar één ICT organisatie Verdeling naar drie rollen 4 april 2017

72 Uitwerking naar dagelijkse activiteiten
BSN Informatiemanagement Uitwerking naar dagelijkse activiteiten BIM BIM SM Ontwikkeling SM BIM Afbakenen opdracht Signaleren behoefte Prioriteren behoefte Definiëren vraag Analyse vraag Afbakenen opdracht Verlenen opdracht Getekende Opdracht (PSD, CRQ) Ontwikkeling Ontwikkeling Leverancier Ontwikkeling Implementatie Uitvoeren wijziging Specificatie Uitbesteden ontwikkeling Ontwikkelen Acceptatie product Implementatie product Geac- cepteerde wijziging Proces uitgewerkt -> wie speelt welke rol bij bijv. het realiseren van een verbetering Leverancier Leverancier Beheer SM Beheer Organiseren beheer Organiseren beheer Bij/opstellen Service level Rapportage Service level Service Level beheer Monitoren performance Afgesproken Performance ICT diensten 4 april 2017

73 BSN Informatiemanagement
Organisatie van de ICT Raad van Bestuur CIO Directieraad IM Corporate staven Business InfoMgt Informatiemanagement & Services (IM&S) Voorstel organisatie: CIO op RvB nivo -> ICT strategisch belang - hoge kwetsbaarheid VPT (wisselstoring, etc) Directieniveau -> Informatiemanager -> verantwoordelijk voor beleid & uitvoering -> budget van ICT + mensen -> positie Business managers -> in de lijn -> adviserend management Gekozen voor duopoly -> ICt kwetsbaar maar ondersteunend -> business moet verantwoordelijkheid kunnen nemen -> sturing belangrijk Business monarchy, feodaal -> ICT ondersteunend IT monarchy -> kwetsbaarheid (VKL) en strategisch belang (infrabeheer) federaal -> business manager ICT verantwoordelijk ICT Services Corporate InfoMgt RailNed Rail Verkeersleiding Railinfrabeheer Business InfoMgt Business InfoMgt Business InfoMgt Bijv. Gegevensbeheer Funktioneel beheer 4 april 2017

74 Vragen voor de groep Noem een aantal voordelen van outsourcing?
Noem een aantal nadelen van outsourcing? In welke gevallen zou outsourcing verstandig zijn?


Download ppt "Informatiemanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google