De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 september 2008 N Informatiemanagement. 2 Afbakening informatiemanagement Business InformatieTechnologie Strategie Inrichten Uitvoeren Leveranciers Gebruikers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 september 2008 N Informatiemanagement. 2 Afbakening informatiemanagement Business InformatieTechnologie Strategie Inrichten Uitvoeren Leveranciers Gebruikers."— Transcript van de presentatie:

1 4 september 2008 N Informatiemanagement

2 2 Afbakening informatiemanagement Business InformatieTechnologie Strategie Inrichten Uitvoeren Leveranciers Gebruikers Management

3 3 Business vragen  Wie zijn onze klanten en wat willen wij voor hun betekenen?  Hoe kunnen we ons onderscheiden in de markt?  Welke onderdelen kunnen we uitbesteden?  Welke autonomie geven we onze business units?  Hoe kunnen we de efficiency van onze processen verbeteren?  Sluit onze cultuur aan bij de propositie in de markt?

4 4 Informatie vragen  Kan ik de time to market vergroten m.b.v. ICT?  Hoe kan ik met ICT mijn onderneming onderscheiden?  Wat levert ICT mijn onderneming eigenlijk op?  Loop ik met ICT geen risico's in de continuiteit?  Sluit ICT voldoende aan op de wensen van gebruikers?  Worden mijn processen voldoende door ICT ondersteund?

5 5 Technologie vragen  Kiezen we voor 'state of the art' of 'proven technology'?  Met welke technologieen kunnen we ons onderscheiden?  Hoe onderhouden we onze kennis van technologie markt?  Op basis van welke strandaarden ontwikkelen we onze infrastructuur?  Kiezen we voor integrale pakketten of voor 'best of breed'?  Hoe gaan we om met onze 'legacy' systemen?

6 6 Afbakening informatiemanagement Business InformatieTechnologie Strategie Inrichten Uitvoeren Leveranciers Gebruikers Management Vandaag!

7 7 Jullie vragen 2  Relatie tussen pluriformiteitsvisie en stakeholderstheorie?  Waarom gebruiken bedrijven ICT voor het afdwingen van verandering?  Welke 10 indicatoren zijn voor mij van belang?  Zijn er nog IT projecten of bestaan alleen busines projecten?  Betaalautomaten bij de Friesland Bank, eigenlijk (onder druk van de concurrentie) geen keus?  Hoe kun je het kanaalconflict wel op een goede manier oplossen?  Zo kan het zijn dat je te maken hebt met een prima ondernemer, acceptabel kredietrisico, maar toch "denkt het systeem" hier anders over. Is er een alternatief?

8 8 Jullie vragen 2  Is het outsourcen van IT werkzaamheden wijsheid of juist niet?  Hoe kun je toch invloed uitoefenen terwijl het ICT beleid volledig op het hoofdkantoor gemaakt wordt.  We zien verregaande ontwikkelingen naar een groei in sharedservicecentra; hoe houdt je de informatie- uitwisseling optimaal tussen informatiemanagement op locatie en de uitvoering. Binnen centra.  Wanneer kan ICT beter ge-outsourced worden en wanneer beter niet.

9 9 Kennisatlas: management van ICT Van organisaties naar ICT kijkend Van ICT naar organisaties kijkend Ondernemen met ICT Uitvoeren met ICT Managen met ICT - Electronic Commerce - interorganisatie-systemen - besturen met ICT - performance-management - managementinfo-systemen - datawarehouse/mining - besturingsfilosofie - Kennismanagement. - BPR - procesinnovatie - documentaire info-systemen ICT-trends en ontwikkelingen VakinhoudelijkICT-managementcyclus Informatie- en procesanalyse Architectuur en infrastructuur Kwaliteitskenmerken van ICT De ICT-functie - (de)centralisatie - (out)sourcing - vitaliseren 1. Bepalen strategie 2. Ontwikkelen van plan 3. Realiseren ICT-comp. 4. Migreren 5. In stand houden - informatiestrategie - strategic alignment - prioriteitsstelling - informatieplan - investeringsselectie - ICT-assessment - pakketselectie - ontwikkelmethoden - ICT-projectmanagement - auditing - management of change - migratiestrategieën - gegevensconversie - gebruik en beheer - beveiliging Bushoff/Dekker - Business Intelligence -ERP

10 10 Programma van vandaag  Ontwikkeling van ICT in de tijd  Visie op de toegevoegde waarde van ICT  Alignment tussen ICT en de organisatie  Mogelijkheden van trends in de ICT  Rol van de ICT organisatie

11 11 Ontwikkeling ICT

12 12 Data processing

13 13 IT tijdperk

14 14 Netwerk tijdperk

15 15 Ontwikkeling ICT techniek ontwikkeling IT-organisatie 196019701980199020002010 mainframe microprocessor PC minicomputer W W W Open source Mobile computing RFIDCITRIX assemblerCOBOL4GL Relationele databases Client server watervalmethoden Web-enabled RAD techneut In het land der blindenIvoren torenCost centreOutsourcing Smart sourcing Standaard pakketen Drie-lagen SOA OO handhelds

16 16 Vragen voor de groep  Waar staat jouw organisatie in de ontwikkeling van de ICT? Waar zou jouw organisatie moeten staan qua ICT? Wat zijn belangrijke interventies geweest in de ontwikkeling?

17 17 Programma van vandaag  Ontwikkeling van ICT in de tijd  Visie op de toegevoegde waarde van ICT  Alignment tussen ICT en de organisatie  Mogelijkheden van trends in de ICT  Rol van de ICT organisatie

18 18 Signalen dat er wat aan de hand is Interne domein Externe domein BusinessICT ICT kost veel en levert weinig op! We worden steeds afhankelijker van ICT ICT moet je overlaten aan professionals! Het moet het doen als 'water uit de kraan'! De business strategie is onduidelijk Gebrek aan ICT awareness bij de top Wordt alleen maar gestuurd op kosten Veel te veel autonomie bij de business! Die techneuten begrijpen ons onvoldoende Het duurt allemaal wel erg lang Wat kost dat wel niet, al die dure speeltjes? Als ik thuis een PC installeer, dan... Ze geven onvoldoende aan wat ze willen Ze doen toch wat ze zelf willen We worden nauwelijks betrokken bij projecten Ze hebben nooit tijd voor nieuwe projecten

19 19 Richtinggevende vragen  Willen we ons met ICT onderscheiden in de markt?  Zijn we bereid leergeld te betalen voor nieuwe technologie?  Is ICT een kerncompetentie van de onderneming?  Wat is de noodzaak van ICT voor operational excellence?  Is informatie en ICT onze kernbusiness?

20 20 Richtinggevende antwoorden  Investeringsniveau van ICT (kosten, baten gedreven)  Governance van ICT (wie is verantwoordelijk)  Technologische keuzes (state of the art, proven)  Architectuur keuzes (ERP, SOA, maatwerk)  Sourcing van ICT functies (wat in huis)

21 21 Vier basiskeuzes in ICT 1. Strategy execution: ICT is ondersteunend 2. Technology transformation: ICT is onderscheidend 3. Competitive potential: ICT is vernieuwend 4. Service level: ICT is onze business

22 22 Business strategy IT strategy IT infrastructure Organizational infrastructure Interne domein Externe domein BusinessICT Business strategy IT strategy IT infrastructure Organizational infrastructure Investeringsniveau: 3 - 7% omzet Governance: ICT mgt stelt voor Technologie: proven Architectuur: ERP Sourcing: uitbesteden

23 23 Business strategy IT strategy IT infrastructure Organizational infrastructure Interne domein Externe domein BusinessICT Business strategy IT strategy IT infrastructure Organizational infrastructure Investeringsniveau: 10 - 30% Governance: CIO Technology: state of the art Architectuur: SOA Sourcing: in huis

24 24 Business strategy IT strategy IT infrastructure Organizational infrastructure Interne domein Externe domein BusinessICT Business strategy IT strategy Organizational infrastructure Investeringsniveau: 30%+ Governance: Businessmgt Technology: cutting edge Architectuur: SOA Sourcing: in huis

25 25 Business strategy IT strategy IT infrastructure Organizational infrastructure Interne domein Externe domein BusinessICT Business strategy IT strategy IT infrastructure Organizational infrastructure Stäter Investeringsniveau: 100% Governance: CEO Technology: proven / state of the art Architectuur: SOA Sourcing: insourcing

26 26 Maken van de basiskeuze Informatie- en contentintensiteit producten en diensten Informatie-intensiteit waardeketen Hoog Laag Hoog Porter, 1985 Muziekindustrie Filmindustrie Bankwezen Verzekeringssector Retail Auto-industrie Petrochemie Bouwsector Supply chain mgt Mass customization Desintermediation New business Prosuming Outsourcing Commoditization

27 27 Het belang van een goede basiskeuze  We zien mogelijkheden van nieuwe technologieen over het hoofd (bijv. makelaardij en internet)  Uitbesteden van diensten die tot de kerntaken blijken te horen (bijv. KPN - Atos)  We zijn door ICT kwetsbaar in de operationele processen (bijv. NS - VPT)  De time to market van nieuwe producten wordt vertraagd door ICT (bijv. KPN)

28 28 Voorbeeld ProRail Capaciteits management Monitoring verstoringen Verbeteren reisinfo Asset management Kennis management Contract management Robuuste infrastructuur Verbeteren TBS Transparante besluitvorming Professionaliteit is drive Zakelijke afspraken met klanten over prestaties Koppeling tussen prestatieniveau en de middelen Integratie basiskwaliteit: robuuste en betrouwbare railinfra Aanspreekbaarheid op prestaties Minimalisering geplande uitval / verkorting hersteltijd Minimalisering ongeplande uitval Integratie onderhoudsconcepten (TOC), kostencalculatie Integraal sturen vanuit asset management filosofie Accent op optimaliseren van beschikbaarheid en benutting infrastructuur Professionalisering reisinformatie Transparante toewijzing van oorzaken van verstoring Vereenvoudigen van infrastructuur Decompliceren en vergroten betrouwbaarheid van treinbesturings systemen Ontwikkeling tot bronleverancier van basisgegevens reisinformatie Organisatorische integratie tot Prorail Operationele stuurvariabelen Business thema’s Strategische agenda Dynamisch Verkeers mgt

29 29 Informatiethema’s Prorail Introductie van nieuwe concepten en producten vereist flexibele informatiesystemen Versterking van het fundament vereist een robuuste informatievoorziening en een hoge mate van efficiency Dynamisch Verkeersmgt Capaciteits management Verbeteren reisinformatie Kennis management Contract mgt Asset management Transparante bedrijfsvoering -Betrouwbaarheid- -Gekoppeld aan normen- -Standaardisatie- -Betrouwbaarheid- -Gekoppeld aan normen- -Standaardisatie- Robuuste infrastructuur Managen verstoringen Verbeteren TBS Verbetering van besturing en beheersing vereisen transparantie en betrouwbaarheid van informatie. -Preventie- -Verkorting hersteltijden- -Fallback voorzieningen- -Punctualiteit- -Beheersbaarheid- -Beschikbaarheid- -Innovatief- -Inpasbaarheid- -Flexibiliteit- -Klantgestuurd- -Betrouwbaarheid- -Actualiteit- -Toegankelijkheid- -Rendement inzet personeel- -Lerend vermogen- -Kwaliteit registratie- -Operationalisering- -Toegankelijkheid- -Performance- -Transparantie- -Besluitvormingsgericht- -Robuust- -Flexibel- -Transparant- -Kwaliteit registratie- -Toegankelijkheid- -Operationalisering-

30 30 Vragen voor de groep  Welke visie heeft jouw organisatie op ICT?  Welk basismodel past het beste bij jouw organisatie?  Kun je voorbeelden van investeringen noemen die dit illustreren?

31 31 Programma van vandaag  Ontwikkeling van ICT in de tijd  Visie op de toegevoegde waarde van ICT  Alignment tussen ICT en de organisatie  Mogelijkheden van trends in de ICT  Rol van de ICT organisatie

32 32 Voorbeeld Nederlandse Spoorwegen Vijf hoofddoelstellingen volgens de wensen van de klant Op tijd rijden Informatie en vriendelijkheid verschaffen Aan sociale veiligheid bijdragen Voldoende vervoerscapaciteit creëren Schone treinen en stations realiseren Huis op orde brengen Realiseren basiskwaliteit vijf hoofddoelstellingen Optimaliseren product voor reizigers Verbeteren van service, informatie en faciliteiten op knooppunten Huishoudboekje op orde brengen Management sturing en -controle optimaliseren Voldoende rendement genereren voor continuïteit

33 33 Voorbeeld Nederlandse Spoorwegen Integrale collectieve oplossingen aanbieden volgens ‘reis van de klant’ Deur-tot-deur oplossingen Op moderne en klantvriendelijke manier reisinformatie verschaffen Mogelijkheden voor beiden beoordelen op basis van Gemak van de klant/voor de reiziger Bijdrage aan sociale- en spoorwegveiligheidVermogen om meer vervoer, retail- en vastgoedactiviteiten te genereren Commerciële aantrekkelijkheid en financiële degelijkheid Satisfier: wil de klant hiervoor betalen? Dissatisfier: is dekking in het treinkaartje mogelijk? Gebruik van bewezen technische ontwikkelingen

34 34 Voorbeeld Nederlandse Spoorwegen integraal management oriënteren voorbereiden naar station ontvangst & wachten op station instappen & vertrek de treinreis aankomst & evt.overstappen verlaten van station naar bestemming nazorg R e i s v a n d e K l a n t stations+ voorziening ondersteuning facilitair & inkoop management specificatie middelen planning markt & product ontwikkeling B e s t e m m i n g: k l a n t vervoeren reizigers kwaliteit & kennis management klant & relatie management financieel management pers. & org. management railinfra voorziening materieel voorziening personeels voorziening distributie kanaal voorziening productie planning basis dienstverlening reisbegeleiding additionele dienstverlening vastgoed voorziening IS/ICT infra voorziening

35 35 Voorbeeld Nederlandse Spoorwegen Specifieke appl.-services Trans- actie Trans- actie Netwerk / Interconnectie = Verbinding en Transport Messa- ge Broker Messa- ge Broker Netwerk / Interconnectie = Verbinding en Transport Client / Server Communicatie Client / Server Communicatie Toe- gang Toe- gang Trans- actie Trans- actie Client-Platform = Hardware+OS+Randapp. Client-Platform = Hardware+OS+Randapp. Server-Platform = Hardware + OS Trans- actie monitor Trans- actie monitor Ontwikkeling Appl.-Appl. Communicatie Appl.-Appl. Communicatie Thin Client Presentatie Portaal specifiek Server Based Applicaties en Gegevens ------Specifiek------ ------Generiek------ Specifieke Applicaties Specifieke Applicaties Specifieke Gegevens Specifieke Gegevens Generieke Applicaties Generieke Applicaties Generieke Gegevens Generieke Gegevens End-2-End Beheer & Beveiliging Client / Server Communicatie Client / Server Communicatie Appl.-Appl. Communicatie Appl.-Appl. Communicatie Netwerk / Interconnectie = Verbinding en Transport Toe- gang Toe- gang Generieke appl.-services Portaal/Client Services Portaal/Client Services Client Spec. Applicaties Client Spec. Applicaties Presentatie / User Interface Trans- actie Trans- actie Trans- actie Trans- actie Client Spec. Gegevens Client Spec. Gegevens Systeem-services

36 36 Alignment aanpak Bepalen aanpak Scannen situatie Afbakenen arena Assess- ment Aanpak ICT- strategie Migratie- plan Richting- gevend (ICT- beleid) Gedetailleerd (architectuur) Migratie- strategie Actie- programma Alignment met missie en doelen Externe ontwikkelingen: Maatschappij ICT Markt ICT Huidig

37 37 Factoren van invloed op de aanpak Aanpak informatieplan Externe druk Externe ontwikkelingen Huidige situatie ICT- volwassenheid Missie en doelen Ambities

38 38 Verschillende aanpakken Ambitie Aanpak “Driver” Factoren Beoordeling ICT-volwassenheid Externe druk Knelpunt- gedreven Problemen - - Degelijkheid Missie gedreven + - Innovatie Kansen + + Breakthrough Voorsprong of overleven + + Co-evolutie Samen groeien + + ++

39 39 Hebben we ICT goed georganiseerd? “the best possible use of ICT resources to meet enterprise business objectives” EnablersInhibitors Bron : Luftmann, Papp, Brier

40 40 Factoren van invloed Bron : Luftmann, Papp, Brier Communication Metrics Governance Partnerships Technology Human Resources

41 41

42 42 Vragen voor de groep  Vul het alignment formulier in?  In hoeverre ben je tevreden over de alignment? (met voorbeelden illustreren)  Welke interventies hebben een belangrijke rol gespeeld in de alignment?

43 43 Programma van vandaag  Ontwikkeling van ICT in de tijd  Visie op de toegevoegde waarde van ICT  Alignment tussen ICT en de organisatie  Mogelijkheden van trends in de ICT  Rol van de ICT organisatie

44 44 Trends in business

45 45 Technologieen die het mogelijk maken TechnologieTrend

46 46 Ontwikkeling van nieuwe technologieen

47 47 Trends in ICT

48 48 Top 10 technologie trends Green IT Unified Communications Business Process Management Metadata Virtualization 2.0 Web Platform Mashups Computing Fabrics Real World Web Social Software * Gartner, 2007

49 49 Toelichting trends Green IT: energie gebruik, vervuiling, cradle to cradle Unified Communications: IP, digitaal en geintegreerd Business Process Management: BPM, SOA, BSR (Bus Serv Rep) Metadata: management van diverse datamodellen Virtualization 2.0: flexibel organiseren van capaciteit Web Platform: netwerk voor uitwisseling web services Mashups: integreren van web services en informatie Computing Fabrics: integratie digitaal en fysiek (smart clothing) Real World Web: location and situation based services Social Software: digitaal netwerken en samenwerken

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60 Voorbeeld Ziekenhuis Communicatie Patiënt Collega’s Systemen Gegevens en kennis Proces, besturing en voortgang

61 61 Voorbeeld Ziekenhuis Communicatie Patiënt Collega’s Systemen Proces, besturing en voortgang Gegevens en kennis Patiënt Huisarts Specialist Ziekenhuis Regio Wereld

62 62 Voorbeeld Ziekenhuis Communicatie Patiënt Collega’s Systemen Gegevens en kennis Proces, besturing en voortgang Patiënt Huisarts Specialist Ziekenhuis Regio Wereld Videoconferencing PDA Spraak- & handschrif t herkennin g Identificatie gebruiker EPD/ EMD ZIS Zorg& behandel protocollen BOS MIS Digita al Internet/ e-mail/ EDI Call center Vertaal Soft- ware Afspraken syst. Vaklit. & CD DIS (Web) cams: monitoring patiënt WFM/ Elektr. post distributie beeld beheer radiologie

63 63 Vragen voor de groep  Kies een bedrijf 'met ICT ambitie' als casus?  Brainstorm over trends in de ICT die jullie zien?  Selecteer een paar trends die mogelijkheden bieden om de business te verbeteren

64 64 Programma van vandaag  Ontwikkeling van ICT in de tijd  Visie op de toegevoegde waarde van ICT  Alignment tussen ICT en de organisatie  Mogelijkheden van trends in de ICT  Rol van de ICT organisatie

65 65 Organisatie van ICT activiteiten Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties: Informatieanalyse Applicatie ontwikkeling Ondersteuning gebruikers- organisatie Ondersteunen infrastructuur: rekencentrum netwerk beheer helpdesk applicatiebeheer

66 66 De kern van de ICT organisatie

67 67 Populariteit outsourcing  Hardware/rekencentrum  Netwerk  Exploitatie ICT-componenten  Technisch beheer  Werkplekondersteuning  Functioneel Beheer  BPO  Systeemontwikkeling  Datamanagement  Architectuur  Informatieplanning  Informatiestrategie

68 68 Invulling kern van de ICT organisatie Ontwikkelen maatwerk Ontwikkelen maatwerk Beheer infrastructuur Beheer infrastructuur Beheer & draaien pakketten Beheer & draaien pakketten Support/ Helpdesk Support/ Helpdesk = Mogelijk uit te besteden Project mgt Project mgt Business consultancy Business consultancy Business cases opstellen Business cases opstellen = business ICT governance ICT governance Regie Architectuur = ICT functie

69 69 Rollen voor de ICT organisatie Focus op toegevoegde waarde Focus op kosten StabiliteitInnovativiteit Adviseur Architect (mee-denken) Beheerder (mee-praten) Ondernemer (mee-beslissen) Partner

70 70 Rollen voor de ICT organisatie BeheerderAdviseurArchitectPartnerOndernemer Missie Strategie Rol lijn ICT-mensen Management Verbeteren bestaande Signaleren kansen met ICT Optimaliseren synergie en samenhang Verbeteren performance Benutten marktkansen Kleinschalig verbeteren efficiency Analyseren business plannen Opstellen kaders en richtlijnen Tijdig volgen van de ICT- markt Adoptie nieuwe technologie Bedenken ICT-strategie en projecten Accorderen ICT-projecten Samen bedenken ICT-strategie Initiëren ICT-projecten Accorderen ICT-strategie WerkersDenkersIntegratorsDoenersMarketeers Change- management Demand- management Architectuur- management (Multi) project- management CIO

71 71 Voorbeeld Infrabeheerder Corporate Informatiemanagement Externe leveranciers Business Informatie- management ICT Beleid Getekende Opdrachte Afgesproken performance Geaccepteerde wijziging Informatieplan ICT Beleid Afgesproken performance ICT Services

72 72 Uitwerking naar dagelijkse activiteiten BIM Signaleren behoefte SM Definiëren vraag Ontwikkeling Analyse vraag SM Afbakenen opdracht BIM Verlenen opdracht Ontwikkeling Specificatie Ontwikkeling Uitbesteden ontwikkeling Leverancier Ontwikkelen Ontwikkeling Acceptatie product Implementatie product Implementatie Organiseren beheer Beheer Service Level beheer Beheer Leverancier Bij/opstellen Service level Leverancier Rapportage Service level Monitoren performance SM Getekende Opdracht (PSD, CRQ) Geac- cepteerde wijziging Afgesproken Performance ICT diensten Afbakenen opdracht Uitvoeren wijziging Organiseren beheer BIM Prioriteren behoefte

73 73 Organisatie van de ICT Directieraad Corporate InfoMgt ICT Services RailNed Rail Verkeersleiding Railinfrabeheer Corporate staven Business InfoMgt IM Bijv. Gegevensbeheer Funktioneel beheer Informatiemanagement & Services (IM&S) Raad van Bestuur CIO

74 74 Vragen voor de groep  Noem een aantal voordelen van outsourcing?  Noem een aantal nadelen van outsourcing?  In welke gevallen zou outsourcing verstandig zijn?


Download ppt "4 september 2008 N Informatiemanagement. 2 Afbakening informatiemanagement Business InformatieTechnologie Strategie Inrichten Uitvoeren Leveranciers Gebruikers."

Verwante presentaties


Ads door Google