De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen."— Transcript van de presentatie:

1 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen

2 de mens achter Hof-EG zaak C-16/93

3 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen De Stichting Europese Fiscale Studies TopMaster Indirecte Belastingen heet u van harte welkom op het seminar Prof.dr. L.G.M. Stevens Voorzitter EFS Prof.dr. H.A. Kogels EFS TIB Prof.dr. R.N.G. van der Paardt EFS TIB Mr. I.J. van Haaren-Nieboer Alg. Coördinator TIB

4 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Programma 13.30 - 13.45 uur Welkom door dagvoorzitter René van der Paardt (Loyens&Loeff, Erasmus Universiteit) 13.45 – 14.15 uur One Stop Shop Henk Wildeboer (Philips) 14.15 – 15.00 uur Paneldiscussie “One Stop Shop” 15.00 – 15.30 uur Pauze 15.30 – 16.00 uur Afnemer van de prestatie Jan Sanders (Gerechtshof Den Haag) 16.00 – 16.45 uur Paneldiscussie “Afnemer van de prestatie” 16:45 – 17:00 uur Afsluiting door dagvoorzitter 17.00 – 18.15 uur Borrel voor alle aanwezigen

5 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen One Stop Shop Henk Wildeboer Philips Deze slides zullen vanaf 31 januari te downloaden zijn op www.europesefiscalestudies.nl/downloads.html

6 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen one stop shop algemeen one stop shop in de douanewetgeving one stop in de omzetbelasting? Onderwerpen

7 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen One Stop Shop - Algemeen gedachte van een loket alle handelingen bij hetzelfde aanspreekpunt ook Wal*Mart: One Stop Shop

8 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen One Stop Shop in douane wetgeving Single European Authorisation (SEA) douanebestemming wordt bepaald in het land van feitelijke invoer douaneschuld ontstaat in het land waar zich de “main accounts“ bevinden; aldaar de douaneaangifte een douaneaangifte, een betaling richting douane verdeling 25% perceptiekosten wordt geregeld in bilaterale overeenkomsten tussen douaneadministraties vergunningen af te geven door land van "main accounts" herziening CDW: Authorised Economic Operator.

9 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen One Stop in BTW? Proposal for COUNCIL DIRECTIVES amending/laying down new detailed rules in Directive 77/388/EEC (29/20/2004 COM(2004)728 final) 1. one stop regelgeving voor niet gevestigde belastingplichtigen 2. one stop regelgeving ter modernisering verzoek om teruggaaf 8Rl 3. harmonisatie beperking recht op aftrek 4. uitbreiding verleggingsregeling 5. vereenvoudiging afstandsverkopen 6. herziening regelgeving kleine ondernemers

10 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen ONE STOP MAAR GEEN ONE STOP SHOP !?

11 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Ad 1. one stop regelgeving voor niet gevestigde belastingplichtigen (22b) Voorstel : optioneel maar naast het systeem van e-commerce voor alle B2C en alle B2B zonder verleggingsregeling een BTW registratie/aangifte bij eigen autoriteiten (in het land van vestiging) voor te betalen en te vorderen BTW afrekening met de afzonderlijke lid-staten!! (geen ONE SHOP) “assessment” en “control” door de lid-staat van consumptie

12 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Ad 1. one stop regelgeving voor niet gevestigde belastingplichtigen (22b) Scope: uitbreiding verleggingsregeling dus B2B beperkt? oplossing voor Single European Authorisation!! oplossing voor VMI/call off/consignment/cross border voorraden!! BTW nummer: één registratie, één aangifte, één BTW nummer overbrenging van en naar hetzelfde BTW nummer!? één BTW nummer en 25 soorten BTW!?

13 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Ad 2. regelgeving ter modernisering verzoek om teruggaaf 8 ste Richtlijn Voorstel: elektronisch verzoek om teruggaaf in het land van vestiging teruggaven door de afzonderlijke Lid-Staten teruggave binnen 3 maanden!!! rente van 1% per maand bij te late betaling!!! Voorwaarden: niet gevestigd in het land van teruggave aldaar geen met BTW belaste prestaties verrichten (m.u.v. bepaald vrijgesteld vervoer van goederen (en bijkomende diensten) en prestaties waarvoor de heffing van BTW is verlegd)

14 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Ad 3. harmonisatie beperking recht op aftrek (nieuw artikel 17a) Voorstel: Volledige of gedeeltelijke beperking in recht van aftrek BTW op: uitgaven voor luxe, amusement, ontspanning; uitgaven voor reis- en verblijfskosten, eten en drinken (m.u.v...); uitgaven voor gemotoriseerde voertuigen (m.u.v. …); uitgaven voor boten en vliegtuigen (m.u.v. ….).

15 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Ad 4. uitbreiding verleggingsregeling (aanpassing 21(1)(b)) Voorstel: Verleggingsregeling voor Art. 9(2)(e) diensten; Art. 8(1)(a), tweede zin: goederen (installatie); Art. 9(2)(a), 9(2)(c) diensten (on)roerende zaken; Art. 28b(C), (D), (E), (F) (vervoer en samenhangende diensten).

16 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Ad 5. vereenvoudiging afstandsverkopen - aanpassing 28b(B) Voorstel: Afstandsverkopen : 150.000 Euro (of equivalent in andere valuta)

17 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Ad 6. herziening regelgeving kleine ondernemers - (aanpassing art. 24(2)(3)(4)) Voorstel: vrijstelling ingeval jaarlijkse omzet lager dan 100.000 Euro kan/mag bepaling, ruimte voor lid-staten uitzonderingen: –incidentele handelingen –nieuwe vervoermiddelen –verlegging naar de afnemer in de andere lid-staat

18 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Opmerkingen/Conclusies Is het een stap vooruit? Helpt het de verwezenlijking van de interne markt? Is er een ontwikkeling?

19 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Paneldiscussie “One Stop Shop” Han Kogels Shell, IBFD, Erasmus Universiteit Erik Scheer Baker & McKenzie Jeroen Scholten Ernst&Young Belastingadviseurs

20 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Stelling 1 Het definitieve BTW systeem is definitief van de baan

21 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Stelling 2 Met het voorstel voor herziening van artikel 9 en implementatie van One Stop wordt de verlegging van de heffing van BTW naar de afnemer fors uitgebreid. Maak de verlegging van de heffing van BTW naar de afnemer tot hoofdregel! Hef bijvoorbeeld enkel BTW: bij de invoer van goederen (verwerving van bepaalde goederen) door de particulier niet ondernemer; en van de ondernemer die goederen en diensten levert aan de particulier niet ondernemer.

22 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Pauze

23 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen De afnemer van de prestatie At the risk of stating the obvious …. Jan Sanders Gerechtshof Den Haag

24 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen De afnemer van de prestatie Spoorboekje van vanmiddag  Algemeen  Heffing BTW veronderstelt afnemer  Gemankeerde afnemers  Afnemer bezien vanuit input- en outputkant  Conclusies uit jurisprudentie

25 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Algemeen Begrip afnemer speelt in de BTW een zeer belangrijke rol:  Ondernemerschap/belastingplicht  Heffing  Aftrek  Plaats van prestatie  Van toepassing zijn bepaalde regeling  Verlegging  Tarief  Factureringsverplichting Enz enz enz

26 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Algemeen Onderscheiden kan worden:  Afnemer in ruime zin  Alle situaties in de BTW waar een afnemer een rol speelt  Afnemer in engere zin  De één op één relatie, toegespitst op de aftrek bij de levering en de dienst Bedacht moet worden dat een scherp onderscheid niet mogelijk is.

27 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Heffing BTW veronderstelt afnemer Vgl HvJ EG 1 april 1982, 89/81 (Hong Kong Trade) Stelsel en context bepalingen zijn belangrijk Wanneer er geen (“betalende”) afnemer is, is er geen belastingplicht  Hier start de doorberekeningsgedachte

28 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Heffing BTW veronderstelt afnemer Is er een afnemer? Wie is de afnemer? Wat is de hoedanigheid van de afnemer? Waar is de afnemer gevestigd?

29 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Gemankeerde afnemers geen bezwarende titel (vgl HvJ EG 3 maart 1994, C-16/93 Tolsma) geen verbruik/voordeel-identificeerbare gebruiker (HvJ EG 29 februari 1996, C-215/94 Mohr/18 december 1997, C-384/95 Landboden/15 juli 2004, C-495/01, C-381/01, C-144/02 en C- 463/02 Cie-Finland e.a.) schijnhandeling (vgl HR 6 maart 1991, nr. 25.009) scheepsconstructie (vgl HR 12 november 2003, nr. 37.175) nultarief (vgl HR 18 juni 2004, nr. 38.738) fusie/fe (vgl HR 27 juni 2003, nr. 38.416)

30 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Gemankeerde afnemers intreden vennoot in maatschap (HvJ EG 26 juni 2003, C- 442/01, KapHag ) art. 7, lid 2, b bij art 31 (vgl HR 25 april 2003, nr. 38.132) eigen kring (vgl HR 14 september 1988, nr. 25.005) zuivere holdings (vgl HvJ EG 20 juni 1991, C-60/90, Polysar) nog niet perfecte rechtspersoon (vgl HR 22 februari 1989, nr. 25.068) bijzonder situatie (vgl HvJ EG 29 april 2004, C-137/02, Faxworld)

31 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Gelet op het voorgaande zou ik de stelling dat het begrip afnemer wettelijk moet worden geregeld willen afwijzen!!

32 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Afnemer bezien vanuit input- en outputkant Art. 2, lid 1, Zesde Richtlijn spreekt van bezwarende titel Er is dan vereist een rechtstreeks verband prestatie - betaling ….tussen verrichter en de ontvanger van de prestatie een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld, en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt … (vgl HvJ EG 3 maart 1994, C-16/93, Tolsma)

33 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Outputkant - Artt. 5 en 6 jo. 11 Zesde Richtlijn Art. 5 Zesde Richtlijn: de overdracht of overgang van de macht om als een eigenaar over een lichamelijke zaak te beschikken Overdracht of overgang veronderstelt afnemer Art. 6 Zesde Richtlijn: restbepaling Dit geldt ook voor de dienstverlening Art. 11 Zesde Richtlijn: spreekt van koper, ontvanger of derde

34 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Inputkant - Art. 17, lid 2, a, Zesde Richtlijn ….. mag de belastingplichtige aftrekken …… door een andere belastingplichtige aan hem geleverde …. … voor de te zijnen behoeve

35 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Inputkant Enkele belangrijke aspecten: hoedanigheid afnemer keuzevermogen privé/zakelijk gebruik belast/vrijgesteld/gemengd wie is afnemer HR 18 april 1984, 21 707 (Makro arrest) verlegging (HvJ EG 1 april 2004, C-90/02, Bockemühl) opmaken factuur door afnemer HvJ EG 17 september 1997, C-141/96, Langhorst)

36 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Uitstapje 1: HR 18 april 1984, nr. 21 707 (Makro-arrest) HR: “het Hof heeft geoordeeld dat de inkopen … bij de Makro … zijn gedaan in het kader van de onderneming van belanghebbende (dus afnemer is ondernemer) … uitdrukkelijk … bestreden met de stelling dat het algemeen bekend is dat bij de Makro zowel voor zakelijke als voor prive- doeleinden wordt gekocht (dus afnemer kan ook privé persoon zijn) dat het Hof … zonder enige motivering.. voorbijgegaan (derhalve nader onderzoek naar hoedanigheid afnemer)”

37 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Belastingplichtige dient afnemersrelatie te bewijzen (vgl HR 27 januari 1993, nr. 28 258) Bewijsgemak Toelichting van de staatssecretaris par 2.2. fictie bij in rekening brengen aan ondernemer Hoge Raad bij geldstroom tussen ondernemers uitgaan van prestatie tussen hen

38 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Uitstapje 2: HR 27 januari 1993, nr. 28 258  Niet gebleken van enige andere bedrijfsactiviteit dan (vrijgestelde) verhuur. BTW afgetrokken, welke in rekening was gebracht ter zake van kosten van een personenauto en accountantskosten. Die kosten hebben geen betrekking op de vermelde verhuur van onroerend goed.  Nu de kosten ter zake waarvan de BTW in rekening is gebracht, geen betrekking hebben op de verhuur van onroerend goed, en niet is gebleken van enige andere bedrijfsactiviteit van belanghebbende, is het Hof terecht ervan uitgegaan dat een redelijke verdeling van de bewijslast meebrengt dat belanghebbende aannemelijk dient te maken dat zij andere bedrijfsactiviteiten heeft verricht.

39 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Bewijsgemak Resolutie 8 november 1968, nr.D68/7220 Paragraaf 2.2. Indien de vergoeding evenwel rechtstreeks aan de ondernemer in rekening wordt gebracht, kan geacht worden sprake te zijn van aan de ondernemer verrichte leveringen of verleende diensten. In een zodanig geval komt de ter zake in rekening gebrachte belasting, mits ook overigens is voldaan aan de daarvoor gestelde vereisten, voor aftrek in aanmerking

40 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Bewijsgemak HR 1 maart 2002, nr. 36 020 HR: Indien een ondernemer betalingen verricht aan een andere ondernemer mag als regel ervan worden uitgegaan dat deze betalingen de tegenwaarde voor een prestatie vormen. Een bijzondere situatie waarin deze regel niet geldt - bij voorbeeld er is sprake van gemeenschappelijke kosten - dient aannemelijk te worden gemaakt.

41 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Belangrijke informatie HR 24 september 1980, nr. 20 060 (Rijkswaterstaat) HR 2 oktober 1996, nr. 31 558 (trap in winkel) HR 14 maart 2001, nr. 36 257 (uitbreiding openbare weg) HvJ EG 16 oktober 1997, C-258/95 (Fillibeck) HvJ EG 6 februari 2003, C-185/01 (Auto Lease Holland)

42 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen HR 24 september 1980, nr. 20 060 (Rijkswaterstaat) betreft onrechtmatige daad i.c. schade toebrengen aan goederen bij RWS in beheer toestemming RWS tot herstelopdracht door reder alleen voor verkrijgen aftrek, geen zakelijk belang, RWS was in feite opdrachtgever (RWS koos aannemers, stelde met hen herstelplannen op, sloot ovk’s, voerde directie over werk en uitvoering herstel volgens “RWSnormen”, RWS moet goedkeuren) voor 1/3 berekend aan RWS met creditering nota aan reder HR: RWS is afnemer

43 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen HR 2 oktober 1996, nr. 31 558 (trap in winkel) betreft niet onrechtmatige daad, maar verlegging trap c.a. naar bovengelegen woning in winkel door huurder huurder is afnemer verbouwingsprestaties, ondanks medegebruik/nut derden

44 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen HR 14 maart 2001, nr. 36 257 (uitbreiding openbare weg) belanghebbende, aanbesteding, opdracht, betaling -> afnemer en dientengevolge aftrek  NB (ook) geen dienst door afnemer aan de gemeente  NB (ook) geen BUA gebruik richting gemeente

45 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen HvJ EG 16 oktober 1997, C-258/95 Fillibeck Het gratis vervoer van werknemers van hun woning naar hun plaats van tewerkstelling en terug, dat door de werkgever met een voertuig van de onderneming wordt verricht, dient in beginsel privédoeleinden van de werknemers en dus andere dan bedrijfsdoeleinden. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing wanneer de behoeften van de onderneming, gelet op een aantal bijzondere omstandigheden zoals de moeilijkheid om andere geschikte vervoermiddelen te gebruiken en het veranderen van de plaats van tewerkstelling, eisen dat het vervoer van de werknemers door de werkgever wordt verzorgd, aangezien deze dienst in die omstandigheden niet voor andere dan bedrijfsdoeleinden wordt verricht.

46 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen HvJ EG 6 februari 2003, C-185/01 (Auto Lease Holland) vraag betreft teruggaaf BTW aan Auto Lease holland brandstoflevering door pomp aan lessee -> art. 5 Zesde Richtlijn -> overgang macht om als eigenaar te beschikken aan wie is deze macht overgedragen door de pomp? levering is aan lessee “namens en voor rekening van “ doorbreekt dit niet lessor is kredietverschaffer, geen leverancier aan lessee

47 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Conclusies uit jurisprudentie mbt afnemer in enge zin In elk geval een bezwarende titel (doorberekeningsgedachte) Afnemer lijkt bij levering te worden bepaald door overgang feitelijke beschikkingsmacht Bij dienst lijkt het voornaamste element het “noodzaak-argument” ook wel “behoefte van de onderneming-argument”

48 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen VAT is poetry of live

49 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Paneldiscussie “Afnemer van de prestatie” Mariken van Hilten Gerechtshof Amsterdam Arshenie Jairam Deloitte Willem Zorge Belastingdienst Rotterdam

50 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Stelling 1 Begrip afnemer in de BTW moet wettelijk worden geregeld

51 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Begrip afnemer wordt (ook) bepaald door de "doorberekeningsgedachte" in de BTW Stelling 2

52 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Begrip afnemer in de BTW wordt bepaald door overgang feitelijke beschikkingsmacht of door noodzaak- of behoefteargument Stelling 3

53 www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen Wij danken u voor uw aandacht en zien u graag terug op een van onze andere symposia en opleidingen Mocht u nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust via de mail (efs-tib@few.eur.nl) of tijdens de borrel aan een van onze medewerkers.


Download ppt "Www.europesefiscalestudies.nl © 2004 All Rights Reserved EFS Seminar TopMaster Indirecte Belastingen."

Verwante presentaties


Ads door Google