De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Deveer Management & Advies Van bedrijfsstrategie naar een resultaatgerichte organisatie Jan. 2011 “Metric that Matter””

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Deveer Management & Advies Van bedrijfsstrategie naar een resultaatgerichte organisatie Jan. 2011 “Metric that Matter””"— Transcript van de presentatie:

1 1 Deveer Management & Advies Van bedrijfsstrategie naar een resultaatgerichte organisatie Jan. 2011 “Metric that Matter””

2 2 Huidige informatie voorziening sluit niet aan bij de behoefte. “… veel data – geen management informatie” “… niet consistent” (bronproblematiek, verschillende definities e.d.) “… de grootste risico’s worden gemanaged via excelletjes” “De aangeleverde data zijn slecht controleerbaar” “Huidige maandcijfers van F&C zijn prima, maar de kerncijfers moeten op een eenvoudig A4tje weergegeven worden en er moeten kwalitatieve cijfers toegevoegd worden” “Kwaliteitscontrole laat wel te wensen over – er zijn te veel fouten geconstateerd dit jaar” “We hebben meer standaardisatie vanuit de merken en coördinatie met after sales nodig….” “veel te uitgebreid, te weinig aansluiting tussen diverse documenten, onderbouwing en exception reporting ontbreekt dikwijls” “Een standaard overzicht kan verbeterd, maar het moet vooral permanent in de belangrijkste meetings consistent besproken worden (discipline is nu niet aanwezig - WSO werkt kwalitatief maar nog niet inhoudelijk)” “De merken hebben al een standaard gemaakt, maar het initiatief is nooit doorgezet” “veel informatie blijft liggen omdat we niet gewend/in staat zijn op basis hiervan acties te ondernemen” “hoe kan ik hier aan informatie komen? – ik zou blij zijn als je me daar aan kan helpen” “De cijfers leven niet, als ik mijn computer opstart wil ik dagelijks de belangrijkste KPI’s zien” “Huidige werkwijze heeft niet geleidt tot data-integriteit (vragen naar informatie bij diverse personen geeft verschillende antwoorden )”

3 Scorecard traject zijn lastige en tijdrovend. Toplevel commitment, doorvertaling naar targets & planningsafspraken en getrapte introductie bepalen het succes van het effectief werken met een KPI-dashboard. Niet te complex beginnen: beperk het aantal KPIs – ze moeten SMART zijn – strategische en operationele doelstellingen afdekken – En overeenkomen met targetafspraken Gebruik ze consequent door de hele organisatie – Direct communiceren vanuit de top. Als management niet ten allen tijde met KPI’s werkt, zullen medewerkers niet de noodzaak voelen data in te voeren – Van getallen naar doelstellingen halen (link naar progr mngt): mensen moeten het nut inzien om op feiten gebaseerde manier te werken Duidelijke organisatie en structuur in de (systeem)ondersteuning – Waarborg eenduidige verantwoordelijkheid voor data integriteit en voor ondersteunend prestatiesysteem – Er is systeemondersteuning nodig om op eenvoudige manier met scorecards te werken – Accepteer iteratief proces met meerdere generaties De texten bij ‘conclusies’ en ácties’ blijven het belangrijkst. – Zijn deze er in gedetailleerde vorm – wie doet wat – wanneer – verwachtte delta op de KPI als gevolg e.d. Goed geplande en gedragen implementatie – Gaan werken met scorecards en KPI’s kost veel inspanning – Idem de benodigde tijd om scorecards ‘in te regelen’ (reken op minimaal 2-3 jaar) – Werken met scorecards verbetert niet het korte termijn resultaat Scorecard reporting kan veel verschillende vormen aannemen (waarin directievoorkeur van groot belang is en grafische weergave vaak het begrip vergroot) Lessons learned (info over trajecten en diverse scorecards beschikbaar)

4 4 Voorbeelden uit BBSC aanpak Voorbeeld indicatoren Financieel Omzet voor belastingen Bruto winst (op totaal – kernactiviteiten, als % van de netto omzet, voor na bonus & EK) Order portfolio (mix) Totale bedrijfslasten (/netto verkoopresultaat) Business unit bijdrage ( / omzet) Geïnvesteerd vermogen (Omloopsnelheid ervan) ROACE Equity ratio Cash flow Kosten ratio’s Sales & Marketing kosten vs target Overhead kosten Waarde creatie: BW (/auto - werknemer)................... Omzet voor belastingen Bruto winst (op totaal – kernactiviteiten, als % van de netto omzet, voor na bonus & EK) Order portfolio (mix) Totale bedrijfslasten (/netto verkoopresultaat) Business unit bijdrage ( / omzet) Geïnvesteerd vermogen (Omloopsnelheid ervan) ROACE Equity ratio Cash flow Kosten ratio’s Sales & Marketing kosten vs target Overhead kosten Waarde creatie: BW (/auto - werknemer)................... Extern: Klant/markt Marktaandeel Merkvoorkeur Groeikracht v/h merk Sales/Marketing kosten (delen 1-totaal, interne middelen – fabrieksbijdrage, Kosten effectief bereik, PR kosten, Entertainment kosten) Aantallen, omzet, BW Export / Delen 1 /Nieuw / Gebruikt Service uren (# doorgangen/mnd) Onderdelen (banden assen) & Accs Dealerafname / overig Per segment: L (eigen of dealer) / P Aan key klanten, Hit rate key accounts, Tijd gespendeerd/key account Klanttevredenheid S/AS (ECS – CSS) #Klanten gewonnen, ontwikkeld, verloren Kosten contactkanaal # aanmeldingen voor loyalty programma Waarde-(directe RFM)Kosten per klant.................... Marktaandeel Merkvoorkeur Groeikracht v/h merk Sales/Marketing kosten (delen 1-totaal, interne middelen – fabrieksbijdrage, Kosten effectief bereik, PR kosten, Entertainment kosten) Aantallen, omzet, BW Export / Delen 1 /Nieuw / Gebruikt Service uren (# doorgangen/mnd) Onderdelen (banden assen) & Accs Dealerafname / overig Per segment: L (eigen of dealer) / P Aan key klanten, Hit rate key accounts, Tijd gespendeerd/key account Klanttevredenheid S/AS (ECS – CSS) #Klanten gewonnen, ontwikkeld, verloren Kosten contactkanaal # aanmeldingen voor loyalty programma Waarde-(directe RFM)Kosten per klant.................... Intern: processen Leveringssnelheid en - precisie (on-time delivery logistiek) Dealertevredenheid (over de levering van ondersteunende verkoop materialen) Dealertrouw (…) Risicoprofiel van dealers (ontwikkeling dealernetwer) Snelheid van afhandeling van garantieclaims Efficiency mdw Centrale inkoopkosten Voorraadbeheer losplaats Herhaalreparaties Wachttijden Accounts payable/Receivable Trainingen dealer mdw Legel claims (snelheid van afhandeling, kosten?) Project realisatie, (on time) ROI op CRM, IT projecten....................... Leveringssnelheid en - precisie (on-time delivery logistiek) Dealertevredenheid (over de levering van ondersteunende verkoop materialen) Dealertrouw (…) Risicoprofiel van dealers (ontwikkeling dealernetwer) Snelheid van afhandeling van garantieclaims Efficiency mdw Centrale inkoopkosten Voorraadbeheer losplaats Herhaalreparaties Wachttijden Accounts payable/Receivable Trainingen dealer mdw Legel claims (snelheid van afhandeling, kosten?) Project realisatie, (on time) ROI op CRM, IT projecten....................... Medewerker omloopsnelheid turnover ziekteverzuim # medewerkwers vs plan (Headcount) Medewerker tevredenheid Gemiddelde of opbouw van leeftijd, diensttijd, opleidingsgraad # trainingsdagen Implementatie performance management cyclus # vrouwelijke en allochtone managers? Motivatie index? Leiderschaps index? # sollicitanten /advertentie Bonus uitkering/mdw....................... omloopsnelheid turnover ziekteverzuim # medewerkwers vs plan (Headcount) Medewerker tevredenheid Gemiddelde of opbouw van leeftijd, diensttijd, opleidingsgraad # trainingsdagen Implementatie performance management cyclus # vrouwelijke en allochtone managers? Motivatie index? Leiderschaps index? # sollicitanten /advertentie Bonus uitkering/mdw....................... Verander mngt Innovatie/project Verander mngt Innovatie/project Werking nieuw organisatiemodel Implementatie Retail excellence (link naar… verbeter rendement, verminder verkoopkorting, SNA?)) CRM volwassenheid van de organisatie Opzetten programma / project management Project cost/Budget Winstrealisatie uit strategische projecten Product portfolio assessment PA cultuuromslag Programma PA duurzaamheid NAW accuraatheid en dekkingsgraad Stappenplan introductie compliance rol Governance model inrichten (~IT)................ Werking nieuw organisatiemodel Implementatie Retail excellence (link naar… verbeter rendement, verminder verkoopkorting, SNA?)) CRM volwassenheid van de organisatie Opzetten programma / project management Project cost/Budget Winstrealisatie uit strategische projecten Product portfolio assessment PA cultuuromslag Programma PA duurzaamheid NAW accuraatheid en dekkingsgraad Stappenplan introductie compliance rol Governance model inrichten (~IT)................ illustratief Voorbeeldlijst van Kpis Maximaal 20 kpi’s totaal, en niet meer dan 5-7 per perspectief Targetniveaus definieren: Vs vorig jaar, budget plan, externe benchmark, als forecast, als index

5 5 Aanpak in een KPI hierarchy voor CRM metrics (voor een customer centric strategie) Tabel 1KPI hiërarchie KarakteristiekCorporate‘Customer centric’ strategie (CRM) Operationele en proces focusInfrastructuur input StakeholderStakeholdersExecutive management(Middel) managementMedewerkers FocusBottom-line resultaatFeedback op de strategieEffectiviteitEfficiency Typische Business doelstelling Verhogen van shareholder value (naar buiten gericht) Verhogen van de klant ervaring (extern gericht) Effectieve invoering van de strategie (intern gericht) Proces optimalisatie (intern gericht) Voorbeelden van kern- variabelen  Marktaandeel (in waarde niet aantallen)  Omzet groei  Winst ontwikkeling  Kosten ratio’s  Brand awareness en groeikracht  Klant loyaliteit (dealers / berijders)  CRM ‘volwassenheid” vd organisatie  ………..  Lifetime value  Winstgevendheid van de klant  Risico profiel van dealers  Share of wallet bij berijders  acquisitiekosten  Klant Retentie/ontwikkelen en terugwinnen  Klanttevredenheid, medewerker tevredenheid, medewerker skills  CRM ‘programma implementatie”  …………..  Omzet per auto  Respons niveau  Conversie niveau  Risico per deal  Cross-sell ratio  Kosten voor verkoop en service, klachten  Aanbevelingsniveau  Lead times  Kanaal specifieke metingen  Recency-frequency-monetary value  personeel turnover  personeel trainings niveau  ROI op CRM projecten  …………..  Call antwoord tijd  Klantdata accuraatheid en dekkings%  Responsetijd  Proces en procedure audits  Bereikbaarheid van websites  personeel kwalificatie  personeel ziekteverzuim  project mijlpalen  ………. Cascaderen van de infoOveralLevenscyclusfase of segment Kanalen of klant contact processen Functieniveau


Download ppt "1 Deveer Management & Advies Van bedrijfsstrategie naar een resultaatgerichte organisatie Jan. 2011 “Metric that Matter””"

Verwante presentaties


Ads door Google