De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

High pressure Direct Injection

Verwante presentaties


Presentatie over: "High pressure Direct Injection"— Transcript van de presentatie:

1 High pressure Direct Injection
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem HDI High pressure Direct Injection

2 DV4 TD Motor DW 10 Motor 1. DW10ATED 2. DW10TD DW 12 Motor Sofim Motor
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Dit nieuw syteem zal op de volgende motoren aanwezig zijn : DV4 TD Motor DW 10 Motor 1. DW10ATED 2. DW10TD DW 12 Motor Sofim Motor

3 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Schéma :

4 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Schéma : T° Brandstof Druksensor Elektrisch bediende stuivers Informaties van de verschillende sensoren Uitschakeling 3e plunjer Gaspedaalsensor - Toerentalsensor Drukregelaar Hogedrukpomp met 3 radiale plunjers Bedieners Brandstoffilter met water- afscheider Brandstof- voorverwarmer Motor rekeneenheid Opvoerpomp Aanzuigfilter

5 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Brandstoffilter Retour naar tank Uitgang naar hogedrukpomp Drukregelaar Filter Waterafscheider Ingang verwarmde brandstof Uitgang naar verwarmer Thermostaat Aftapkraantje t° tussen 15°et 25°C t° < 15°C t° > 15°C

6 Uitschakeling 3e plunjer
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Hogedrukpomp : Uitschakeling 3e plunjer Uitgang hoge druk Kamer Drukregelaar Veiligheidsklep Retour naar tank Ingang lage druk

7 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem De verstuiver :

8 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem L'injecteur : Aansluiting verstuiverleiding Openings- boring Aanvoer- boring Stuurkamer Druktstift De onderzijde van de verstuiver lijkt op de gebruikelijke meergats -verstuiver (aangepast aan het motortype, bijv. 5 gaten met een  van 0,16 mm, of 5x0,20 mm of 6x0,15). Bovenop de verstuiver is de elekktroklep aan- gebracht Veer Drukkamer Verstuivernaald

9 De solenoïde van de elektroklep is op het
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem De verstuiver : OPGELET !!! De solenoïde van de elektroklep is op het verstuivershuis bevestigd met behulp van een grote moer « L », die ondere andere dient om de onderdelen ten opzichte van elkaar te centreren. Onder geen enkele voorwaarde mag er een sleutel op deze moer worden gezet (om de ver- stuiver bijvoorbeeld los te draaien) aangezien dit leidt tot onherstelbare schade aan het systeem. Veer Solénoïde Moer Werkingsgebied naald Regelnaald en kogel

10 Verstuiver gesloten Verstuiver geopend PV > PS - PR PV < PS - PR
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Verstuiver gesloten PV > PS - PR Verstuiver geopend PV < PS - PR 1= PV =Kracht op de plunjer door de druk in de stuurkamer. 2= PR =Kracht van de veer. 3= PS = Druk op de doorsnede van de verstuivernaald akfomstig van de hogedrukpomp.

11 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Overzicht :

12 Electronische reken- eenheid OPGELET !!! : HOGE DRUK
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Motorregelsyteem : Het principe van de motorregelsysteem lijkt veel op dat van de sequentiële benzine-inspuiting, met de nodige aanpassing voor de hoge drukken en de meervoudige inspuitingen : Electronische reken- eenheid Signalen naar de primaire regelorganen (Drukregeling, verstuivers,...) Signalen naar de secundaire regelorganen ex. : UGR De sensoren met de werkelijke bedrijfs- omstandigheden en vertalen de verkregen waarden in elektrische signalen. OPGELET !!! : HOGE DRUK

13 De elecktrische eenheid
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem De onderdelen van het systeem : De elecktrische eenheid - Hij bevat een atmosferische druksensor ter referentie. - Hij beschikt over een vermogenstrap voor het leveren van de hoge stuurstroom voor de verstuivers. - Hij heeft een 88 polige stekker. - FLASH EEPROM De toerentalsensor - Wordt op het koppelingshuis gemonteerd - Hij bepaalt de stand van de krukas aan hand van een een tandkrans met 60 min 2 tanden op het vliegwiel . - Het merkteken is geplaatst op 114° voor BDP.

14 Sensor koelvloeistof-
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem De Cilindersensor - Deze hall-sensor, stuurt een blok- vormig signaal naar de electronische eenheid. - De sensor is op het nokkenashuis aan- gebracht, tegenover een nokkenschijf met 2 brede en 2 smalle nokken. - De grootte van de spleet tussen sensor en nok moet 1,2 (+ 0/+0,1 mm) bedragen . Sensor koelvloeistof- temperatuur - Dit is een NTC -weerstand die in de koelvloestofuitlaat is gemonteerd. - Deze sensor stuurt informatie over de hoogte van de brandstofdruk naar de electronische eenheid. - Bepaalt de inspuithoeveelheid via de parameter « druk ». - Past de druk aan via de drukregelaar van de hogedrukpomp. Brandstofdruksensor - Het is een HETE-film luchtmassa- sensor met een deïntegreerde NTC weerstand die de temp. van de lucht meet. - Dankzij deze sensor kan de massa van de aangezogen lucht worden berekend an de hand van de hoeveelheid en de t° Luchtmassasensor

15 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem - Hij levert de informatie BELASTING van de motor. De info dient voor : - Het regelen van de inspuitdruk. - Hte regelen van de inspuittijd. Hij wordt gevoed door de eenheid met een spanning van 5V. De laaddruksensor De sensor brandstof- temperatuur - Een NTC, wordt op de brandstof- galerij bevestigd. - Hij meet de omgevingsT°. - Dichtheid en viscositeit zij afhankelijk van de temperatuur. De gaspedaalsensor - Wordt bediend door het gaspedaal. - Hij bestaat uit 2 potentiometers. - De signalen van de beide potentio- meters worden constant met elkaar vergeleken. - De andere waarden van de sensoren worden vergeleken om een samenhang te hebben. Rempedaalschakelaar - Deze schakelaar dient om een onlogisch signaal afkomstig van de gaspedaalsensor te kunnen onder- vangen.

16 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem De koppelingspedaal- schakelaar - Dient om een onlogisch signaal afkomstig van de gaspedaalsensor te kunnen ondervangen. - De status van de sensor heeft invloed op de regeling van het stationair toerental. Hij stuurt verschillende signalen naar de electronische eenheid: - auto staat stil. - auto rijdt > 2 km/h - auto decelereert. De snelheids- sensor - Heel belangrijk gegeven. - De rekeneenheid slaat een storing op als : - U > 17,5 V - U > 7 V - Onder U< 10V is de goede werking niet meer gegarandeerd. - De el. Eenheid regelt het stationair toerental, in samenwerking met de accuspanning. De accu Relais double Zorgt voor de voeding van : - De rekeneenheid. - De brandstofpomp. - De electrokleppen - UGR en laaddruk- regeling

17 Uitschakeling 3e plunjer
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Transponder De verstuivers Hogedrukregelaar Uitschakeling 3e plunjer Voorgloei-eenheid Het voorgloeien wordt bepaald door de electronische eenheid op basis van info van de motortemperatuur. - Levert een extra verwarming. - Het is een systeem met Weerstanden Relais extra verwarming Elektroklep laaddruk - Deze wordt bediend door de electronische eenheid. Electroklep U.G.R. - Deze wordt bediend door de electronische eenheid

18 Optie auto transmissie
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem - toerenteller - verklikker-/diagnoselampje - optie boordcomputer De werking is gelijk aan die bij auto's met benzinemotor. De elektronische eenheid regelt: -de werking van de koelventilatoren -het uitschakelen van de compressor tijdens accelereren. De elektronische eenheid van het motormanagement communiceert met de eenheid van de automatische transmissie (verzoek om koppel- reductie bij het overschakelen). aanvullende functies Optie AIRCO Optie auto transmissie

19 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem kenveld opbrengst van electronische eenheid : T - In microsecondes. V - Totale inspuithoeveelheid voor 1 cylinder in mm³ P - Druk in bar

20 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Kenveld druk :

21 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Vergelijkingscurves; INVLOED VAN DE VOORINSPUITING

22 Werking van het voorgloeien
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Het voor-/nagloeien : Eenheid voorgloeien Electronische eenheid Verklikkerlampje Gloeibougies Werking van het voorgloeien De voorgloeitijd is afhankelijk van de temperatuur van de motor. Als de startmotor niet direct na het uitgaan van het verklikkerlampje in werking wordt gesteld, dan worden de gloeibougies nog max. 10 seconden gevoed. Tijdens het starten worden de gloeibougies gevoed indien : - T° koelvloeistof < à 20°C - De motor sneller draait dan 70 omw/min. gedurende 0,2 seconden

23 Werking van het nagloeien.
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Het voor-/nagloeien : Eenheid voorgloeien Electronische eenheid Verklikkerlampje Gloeibougies Werking van het nagloeien. - Max. 60 seconden. - Wordt onderbroken als : - De motorT° > dan 20 °C - inspuithoeveelheid > dan 35 mm² - Motortoerental > dan 2000 tr/min.

24 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem

25 De elektronische eenheid houdt rekening met de volgende gegevens:
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem De elektronische eenheid houdt rekening met de volgende gegevens: Primair: - de stand van het gaspedaal - temperatuur (koelvloeistof, brandstof) - toerental van de motor - druk (laaddruk, atmosferische luchtdruk) - hoeveelheid inlaatlucht en de temperatuur van de inlaatlucht

26 Secundair, of in verband met opties:
Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem Secundair, of in verband met opties: -de opbrengst van de uitlaatgasrecirculatie -de snelheidssensor van de uitgaande as van de versnellingsbak -rem- en koppelingspedaalschakelaars. Op het goede moment wordt de solénoïde van een verstuiver bekrachtigd door een wekstroom (20 A bij 80 V, duur 300 ps) en het inspuiten begint. Vervolgens wordt deze stroom verminderd tot een houdstroom (= 12 A bij 50 V). Het inspuiten duurt net zolang ais de solénoïde bekrachtigd wordt.

27 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door
middel van het BOSCH  « Common Rail » systeem


Download ppt "High pressure Direct Injection"

Verwante presentaties


Ads door Google