De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem HDI H igh pressure D irect I njection.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem HDI H igh pressure D irect I njection."— Transcript van de presentatie:

1 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem HDI H igh pressure D irect I njection

2 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Dit nieuw syteem zal op de volgende motoren aanwezig zijn : DV4 TD Motor DW 10 Motor 1. DW10ATED 2. DW10TD DW 12 Motor Sofim Motor

3 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Schéma :

4 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Schéma : Druksensor T° Brandstof Uitschakeling 3e plunjer Hogedrukpomp met 3 radiale plunjers Elektrisch bediende stuivers Drukregelaar Brandstof- voorverwarmer Motor rekeneenheid Brandstoffilter met water- afscheider Aanzuigfilter Informaties van de verschillende sensoren Bedieners Gaspedaalsensor - Toerentalsensor Opvoerpomp

5 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Brandstoffilter Drukregelaar Aftapkraantje Waterafscheider Thermostaat Filter Retour naar tank Uitgang naar hogedrukpomp Ingang verwarmde brandstof Uitgang naar verwarmer t° < 15°Ct° > 15°C t° tussen 15°et 25°C

6 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Hogedrukpomp : Kamer Uitschakeling 3e plunjer Retour naar tank Drukregelaar Ingang lage druk Veiligheidsklep Uitgang hoge druk

7 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem De verstuiver :

8 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem L'injecteur : Druktstift Verstuivernaald Drukkamer Veer Stuurkamer Aanvoer- boring Aansluiting verstuiverleiding Openings- boring De onderzijde van de verstuiver lijkt op de gebruikelijke meergats -verstuiver (aangepast aan het motortype, bijv. 5 gaten met een  van 0,16 mm, of 5x0,20 mm of 6x0,15). Bovenop de verstuiver is de elekktroklep aan- gebracht

9 OPGELET !!! De solenoïde van de elektroklep is op het verstuivershuis bevestigd met behulp van een grote moer « L », die ondere andere dient om de onderdelen ten opzichte van elkaar te centreren. Onder geen enkele voorwaarde mag er een sleutel op deze moer worden gezet (om de ver- stuiver bijvoorbeeld los te draaien) aangezien dit leidt tot onherstelbare schade aan het systeem. Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem De verstuiver : Moer Solénoïde Werkingsgebied naald Veer Regelnaald en kogel

10 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Verstuiver gesloten PV > PS - PR Verstuiver geopend PV < PS - PR 1= PV =Kracht op de plunjer door de druk in de stuurkamer. 2= PR =Kracht van de veer. 3= PS = Druk op de doorsnede van de verstuivernaald akfomstig van de hogedrukpomp.

11 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Overzicht :

12 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Motorregelsyteem : Het principe van de motorregelsysteem lijkt veel op dat van de sequentiële benzine-inspuiting, met de nodige aanpassing voor de hoge drukken en de meervoudige inspuitingen : Electronische reken- eenheid Signalen naar de primaire regelorganen (Drukregeling, verstuivers,...) Signalen naar de secundaire regelorganen ex. : UGR De sensoren met de werkelijke bedrijfs- omstandigheden en vertalen de verkregen waarden in elektrische signalen. OPGELET !!! : HOGE DRUK

13 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem De onderdelen van het systeem : De elecktrische eenheid De toerentalsensor - Hij bevat een atmosferische druksensor ter referentie. - Hij beschikt over een vermogenstrap voor het leveren van de hoge stuurstroom voor de verstuivers. - Hij heeft een 88 polige stekker. - FLASH EEPROM - Wordt op het koppelingshuis gemonteerd - Hij bepaalt de stand van de krukas aan hand van een een tandkrans met 60 min 2 tanden op het vliegwiel. - Het merkteken is geplaatst op 114° voor BDP.

14 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem De Cilindersensor Sensor koelvloeistof- temperatuur Luchtmassasensor Brandstofdruksensor - Deze hall-sensor, stuurt een blok- vormig signaal naar de electronische eenheid. - De sensor is op het nokkenashuis aan- gebracht, tegenover een nokkenschijf met 2 brede en 2 smalle nokken. - De grootte van de spleet tussen sensor en nok moet 1,2 (+ 0/+0,1 mm) bedragen. - Dit is een NTC -weerstand die in de koelvloestofuitlaat is gemonteerd. - Deze sensor stuurt informatie over de hoogte van de brandstofdruk naar de electronische eenheid. - Bepaalt de inspuithoeveelheid via de parameter « druk ». - Past de druk aan via de drukregelaar van de hogedrukpomp. - Het is een HETE-film luchtmassa- sensor met een deïntegreerde NTC weerstand die de temp. van de lucht meet. - Dankzij deze sensor kan de massa van de aangezogen lucht worden berekend an de hand van de hoeveelheid en de t°

15 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem De laaddruksensor De sensor brandstof- temperatuur De gaspedaalsensor Rempedaalschakelaar - Wordt bediend door het gaspedaal. - Hij bestaat uit 2 potentiometers. - De signalen van de beide potentio- meters worden constant met elkaar vergeleken. - De andere waarden van de sensoren worden vergeleken om een samenhang te hebben. - Deze schakelaar dient om een onlogisch signaal afkomstig van de gaspedaalsensor te kunnen onder- vangen. - Hij levert de informatie BELASTING van de motor. De info dient voor : - Het regelen van de inspuitdruk. - Hte regelen van de inspuittijd. Hij wordt gevoed door de eenheid met een spanning van 5V. - Een NTC, wordt op de brandstof- galerij bevestigd. - Hij meet de omgevingsT°. - Dichtheid en viscositeit zij afhankelijk van de temperatuur.

16 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem De koppelingspedaal- schakelaar De snelheids- sensor De accu Relais double Zorgt voor de voeding van : - De rekeneenheid. - De brandstofpomp. - De electrokleppen - UGR en laaddruk- regeling Hij stuurt verschillende signalen naar de electronische eenheid: - auto staat stil. - auto rijdt > 2 km/h - auto decelereert. - Heel belangrijk gegeven. - De rekeneenheid slaat een storing op als : - U > 17,5 V - U > 7 V - Onder U< 10V is de goede werking niet meer gegarandeerd. - De el. Eenheid regelt het stationair toerental, in samenwerking met de accuspanning. - Dient om een onlogisch signaal afkomstig van de gaspedaalsensor te kunnen ondervangen. - De status van de sensor heeft invloed op de regeling van het stationair toerental.

17 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Transponder Uitschakeling 3e plunjer Voorgloei-eenheid Relais extra verwarming Elektroklep laaddruk Electroklep U.G.R. De verstuivers Hogedrukregelaar Het voorgloeien wordt bepaald door de electronische eenheid op basis van info van de motortemperatuur. - Levert een extra verwarming. - Het is een systeem met Weerstanden - Deze wordt bediend door de electronische eenheid. - Deze wordt bediend door de electronische eenheid

18 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Optie AIRCO Optie auto transmissie - toerenteller - verklikker-/diagnoselampje - optie boordcomputer De werking is gelijk aan die bij auto's met benzinemotor. De elektronische eenheid regelt: -de werking van de koelventilatoren -het uitschakelen van de compressor tijdens accelereren. De elektronische eenheid van het motormanagement communiceert met de eenheid van de automatische transmissie (verzoek om koppel- reductie bij het overschakelen). aanvullende functies

19 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem kenveld opbrengst van electronische eenheid : T - In microsecondes. V - Totale inspuithoeveelheid voor 1 cylinder in mm³ P - Druk in bar

20 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Kenveld druk :

21 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Vergelijkingscurves; INVLOED VAN DE VOORINSPUITING

22 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Het voor-/nagloeien : Electronische eenheid Eenheid voorgloeien Gloeibougies Verklikkerlampje Werking van het voorgloeien De voorgloeitijd is afhankelijk van de temperatuur van de motor. Als de startmotor niet direct na het uitgaan van het verklikkerlampje in werking wordt gesteld, dan worden de gloeibougies nog max. 10 seconden gevoed. Tijdens het starten worden de gloeibougies gevoed indien : - T° koelvloeistof < à 20°C - De motor sneller draait dan 70 omw/min. gedurende 0,2 seconden

23 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem Het voor-/nagloeien : Werking van het nagloeien. - Max. 60 seconden. - Wordt onderbroken als : - De motorT° > dan 20 °C - inspuithoeveelheid > dan 35 mm² - Motortoerental > dan 2000 tr/min. Electronische eenheid Eenheid voorgloeien Gloeibougies Verklikkerlampje

24 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem

25 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem De elektronische eenheid houdt rekening met de volgende gegevens: -Primair: - de stand van het gaspedaal - temperatuur (koelvloeistof, brandstof) - toerental van de motor - druk (laaddruk, atmosferische luchtdruk) - hoeveelheid inlaatlucht en de temperatuur van de inlaatlucht

26 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem -Secundair, of in verband met opties: -de opbrengst van de uitlaatgasrecirculatie -de snelheidssensor van de uitgaande as van de versnellingsbak -rem- en koppelingspedaalschakelaars. Op het goede moment wordt de solénoïde van een verstuiver bekrachtigd door een wekstroom ( 20 A bij 80 V, duur 300 ps ) en het inspuiten begint. Vervolgens wordt deze stroom verminderd tot een houdstroom ( = 12 A bij 50 V ). Het inspuiten duurt net zolang ais de solénoïde bekrachtigd wordt.

27 Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem


Download ppt "Het directe en onder hoge druk inspuitsysteem door middel van het BOSCH « Common Rail » systeem HDI H igh pressure D irect I njection."

Verwante presentaties


Ads door Google