De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Update vennootschapsbelasting Aj 2013 mei 2013 © Van Kerchove Wim.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Update vennootschapsbelasting Aj 2013 mei 2013 © Van Kerchove Wim."— Transcript van de presentatie:

1 update vennootschapsbelasting Aj 2013 mei 2013 © Van Kerchove Wim

2 Aftrekbare beroepskosten 2

3 © Van Kerchove Wim3 Activiteitsoverschrijdende kosten Art.49 WIB92: aftrekvoorwaarden 1.Verband houden met de beroepswerkzaamheid 2.Tijdens belastbaar tijdperk gedaan of gedragen 3.Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden 4.Echtheid en bedrag is bewezen

4 4 Privé gebruikte onroerende goederen Kosten van onroerende goederen die voornamelijk dan wel uitsluitend ter beschikking staan van de bedrijfsleider : zijn die kosten o.b.v. art. 49 WIB92 fiscaal aftrekbaar? Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 2 Algemene voorwaarden > 2.2 ‘Om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden’ > 2.2.2 Verband met beroepswerkzaamheid / maatschappelijk doel, inzonderheid het nummer 6 Administratie : kosten ≠ aftrekbaar als er geen verband bestaat met de daadwerkelijke activiteit van de vennootschap Tegenargumentatie: bezoldigingspolitiek Door het gratis terbeschikkingstelling van de woning verstrekt de vennootschap een VAA aan haar bedrijfsleider en op die manier verloont zij haar bedrijfsleider. Gemaakte kosten = bezioldigingskosten. © Van Kerchove Wim

5 5 kosten zijn WEL aftrekbaar : Lagere rechtspraak: kosten zijn WEL aftrekbaar : Rb. Brugge, 17 juni 2008 (appartement aan zee - doktersvennootschap) Hof van Cassatie, 4 januari 2008 (aandelentransactie - bouwvennootschap) Rb. Bergen, 12 oktober 2009 (privé gebruikt onroerend goed- managementvennootschap) Rb. Bergen, 15 november 2010 (privé gebruikt onroerend goed - IT- vennootschap) Hof van beroep Luik, 1 februari 2012 (80% privé gebruikt gebouw in VRG) Hof van beroep Brussel, 1 maart 2012 (80% privé gebruikt onroerend goed in VRG) Rb. Leuven, 14 september 2012 (deels privé gebruikte villa in VRG) MAAR: de administratie legt zich niet neer bij die rechtspraak. © Van Kerchove Wim

6 6  Lagere rechtspraak: kosten zijn NIET aftrekbaar –HvB Gent, 22 september 2009 (appartement aan zee – doktersvennootschap) –HvB Gent, 27 oktober 2009 (appartement aan zee – doktersvennootschap) –HvB, 26 januari 2010 (appartement aan zee – handelsvennootschap) –Rb. Brussel, 21 oktober 2010 (appartement aan zee – doktersvennootschap) –Rb. Antwerpen, 16 februari 2011 (appartement aan zee – doktersvennootschap) –HvB. Bergen, 29 juni 2011 (privé woning – doktersvennootschap) –HvB. Bergen, 20 oktober 2011 (auto voor vrouw v/d zaakvoerder) –HvB. Gent, 18 oktober 2011 (zwembad – zelfstandig dokter) –Rb. Brugge, 10 oktober 2011 ( tuinkamer met pergola - doktersvennootschap) –Rb. Brugge, 28 november 2011 ( buitenzwembad met poolhouse - doktersvennootschap) –Rb. Antwerpen, 7 december 2011 (appartement in een handelsvennootschap) © Van Kerchove Wim

7 7  Lagere rechtspraak: kosten zijn NIET aftrekbaar –Rb. Antwerpen, 8 februari 2012 (appartement in een tandartsenvennootschap) –Rb. Bergen, 3 mei 2012 (85% privé gebruikt gebouw) –Rb. Antwerpen, 13 juni 2012 (appartement aan zee – vennootschap van bankagent en verzekeringsmakelaar) –Rb. Brugge, 18 juni 2012 (weekendwoning in een huisartsenvennootschap) –Rb. Leuven, 7 september 2012 (appartement aan zee in VRG) –HvB. Antwerpen, 1 september 2012 ( villa aan zee in VRG – doktersvennootschap) –HvB. Antwerpen, 18 september 2012 ( villa aan zee in VRG – doktersvennootschap) –HvB. Antwerpen, 30 oktober 2012 (woning in VRG – IT vennootschap) © Van Kerchove Wim

8 Wyninckxbijdrage van 1,5% Op het deel van de pensioenbijdragen of premies > 30.000 EUR/jaar moet de vennootschap een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 1,5% betalen. Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 10 Bezoldigingen van het personeel > 10.2 Sociale lasten > 10.2.1 Werkgeversbijdrage  30.000 EUR drempel geldt per vennootschap en per WN/BL  Bijdrage wordt berekend o.b.v. premies van het voorgaande jaar externalisatie van de interne pensioenvoorziening is vrijgesteld van de Wyninckxbijdrage  bijdrage = aftrekbaar als sociale zekerheidsbijdrage  Te betalen door de vennootschap : aan RSZ (via 4de kwartaalaangifte bij werknemers) aan RSVZ (uiterlijk 31-12 voor zelfstandige BL) = vanaf 1-1-2012 8 © Van Kerchove Wim

9 Belastbare reserves © Van Kerchove Wim9

10 10 Meerwaarden op aandelen © Van Kerchove Wim

11 11 Meerwaarden op aandelen © Van Kerchove Wim

12 12 Meerwaarden op aandelen Vervreemding van aandelen binnen 1 jaar na hun verwerving: meerwaarde is belastbaar tegen het afzonderlijk tarief van 25% (art. 217, 2° WIB92) Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten > 4 Beroepsinkomsten > 4.2 Meerwaarden > 4.2.3 Vrijgestelde meerwaarden > 4.2.3.6 Meerwaarden op aandelen > 4.2.3.6.4 Permanentievoorwaarde en Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten > 4 Beroepsinkomsten > 4.2 Meerwaarden > 4.2.3 Vrijgestelde meerwaarden > 4.2.3.6 Meerwaarden op aandelen > 4.2.3.6.24 Tarief – Aanslagvoet Zie ook nieuwsbericht 02/01/2013 ‘Overzicht meerwaarde op aandelen: 4 mogelijke aanslagregimes vanaf 2013’ Apart tarief maar géén afzonderlijke aanslag => ook op dat deel van de belastbare winst kan de vennootschap de gewone fiscale aftrekposten toepassen (art. 192, §1, lid 1 WIB92 door programmawet I van 29 maart 2012, B.S. 6-04-2012) © Van Kerchove Wim

13 13 Meerwaarden op aandelen Meerwaarden op aandelen die gedurende een ononderbroken periode van minstens één jaar door de vennootschap in volle eigendom worden aangehouden blijven volledig vrijgesteld. Principe van niet-aftrekbaarheid van minderwaarden en waardeverminderingen op aandelen blijft bestaan (art. 198, al. 1, 7° WIB 92). (art. 192, §1, lid 1 WIB92 door programmawet I van 29 maart 2012, B.S. 6-04-2012) © Van Kerchove Wim

14 14 Meerwaarden op aandelen Inwerkingtreding : vanaf aanslagjaar 2013 Ook reeds voor meerwaarden gerealiseerd vanaf 28-11- 2011, tijdens een boekjaar dat afsluit ten vroegste op de 6 april 2012 (= datum van bekendmaking van de wet in BS) en dat verbonden is aan aanslagjaar 2012 (aanpassing van art. 192, §1, lid 1 en 4 WIB92 door de programmawet I van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012) © Van Kerchove Wim

15 Meerwaarden op aandelen Vanaf aanslagjaar 2014: nieuwe 0,412% heffing VenB op de meerwaarden op aandelen gerealiseerd door grote vennootschappen nadat ze die aandelen minstens één jaar in bezit hadden (Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten > 4 Beroepsinkomsten > 4.2 Meerwaarden > 4.2.3 Vrijgestelde meerwaarden > 4.2.3.6 Meerwaarden op aandelen > 4.2.3.6.24 Tarief – Aanslagvoet) –belasting is niet aftrekbaar –belasting is niet verrekenbaar –die aandelenmeerwaarde is altijd belastbaar (opname in aftrekverbod van art. 207 WIB92, cf. Lexfin Vennootschapsbelasting > DEEL 4 Vaststelling van het belastbaar resultaat (‘de negen bewerkingen’) > HOOFDSTUK 3 Aftrekken van het fiscaal resultaat > 8 Beperking of verlies van de aftrekken die in mindering komen van het fiscaal resultaat > 8.1 Winstbestanddelen waarop geen aftrek mag worden toegepast ) Dit geldt NIET voor kleine vennootschappen (programmawet van 27 december 2012, B.S. 31-12-2013) © Van Kerchove Wim

16 Vrijgestelde reserves © Van Kerchove Wim

17 Gespreide taxatie op goodwill Hof van Cassatie, 15 maart 2012 Is meerwaarde op zelf opgebouwde goodwill gespreid belastbaar? Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten > 4 Beroepsinkomsten > 4.2 Meerwaarden > 4.2.4 Gespreid te belasten meerwaarden > 4.2.4.4 Bijzonderheden m.b.t. immateriële vaste activa, inzonderheid het nummer 2, Feiten 1986: inbreng van MvA en goodwill van de eenmanszaak (horecazaak) in BVBA. 1993: de goodwill was volledig afgeschreven. 2000: handelsfonds en goodwill wordt verkocht. Overlatende vennootschap wenst de meerwaarde op de goodwill gespreid te laten belasten. © Van Kerchove Wim

18 Gespreide taxatie goodwill Hof van Cassatie, 15 maart 2012 Hof van Cassatie: Uit art. 47 §1, 2° WIB92 volgt dat de regeling van de gespreide belasting niet van toepassing is op meerwaarden op immateriële vaste activa waarop geen afschrijvingen werden aangenomen. De meerwaarde heeft betrekking op zelf opgebouwde, niet-geactiveerde goodwill waarop geen afschrijvingen zijn gebeurd. => meerwaarde op die nieuwe goodwill is niet gespreid belastbaar. (bevestiging Hof van Beroep Gent, 21 september 2010) © Van Kerchove Wim

19 19 Gespreide taxatie: formulier 276 K Hof van Beroep Gent, 26 juni 2012 Opgave 276K is bij de aangifte te voegen en dit vanaf het aanslagjaar waarin de meerwaarde werd gerealiseerd tot het aanslagjaar waarin de meerwaarde volledig is belast. Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten > 4 Beroepsinkomsten > 4.2 Meerwaarden > 4.2.4 Gespreid te belasten meerwaarden > 4.2.4.10 Formaliteit - 276K – onaantastbaarheidsvoorwaarde Hof van Beroep: Géén formulier 276K => géén gespreide taxatie (Analoog: HvB Gent, 22 december 1998 en HvB Gent,17 maart 2009, Rb. Bergen, 22 november 2002) Contra: HvB Antwerpen, 21 oktober 2003- laattijdige indiening van 276K kan gespreide belasting niet beletten. © Van Kerchove Wim

20 Verbouwing als wederbeleggingsactiva Rb. Antwerpen, 30 november 2012 Verbouwings-en verbeteringswerken aan gebouw: geldige wederbelegging in onroerend goed? Zie Lexfin, Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten > 4 Beroepsinkomsten > 4.2 Meerwaarden > 4.2.4 Gespreid te belasten meerwaarden > 4.2.4.6 Herbeleggingsactiva, inzonderheid nr. 8 Administratie : Niet voor verlengde termijn. Enkel in eigendom verworven gebouwd onroerend goed opent de 5-jarige herbeleggingstermijn (Parl. Vr. nr. 1447, De Clippele dd. 25 juli 2001) Rb. Antwerpen : Ja, zelfs binnen de verlengde 5-jarige termijn. Voor de omschrijving van het begrip ‘gebouw’ moet worden teruggegrepen naar de notie zoals opgenomen in het boekhoudrecht, bij gebrek aan een expliciet fiscale bepaling. Boekhoudrechtelijk moet ‘verbouwingswerken’ onder de rubriek ‘gebouwen’ worden geboekt en bijgevolg als dusdanig aangemerkt (zie omschrijving van rubriek ‘Terreinen en Gebouwen’ door art. 95 W. Venn.) => een ‘verbouwing’ moet worden aangemerkt als een ‘gebouw’. 20 © Van Kerchove Wim

21 Bij verkoop van een gebouw: moet enkel de verkoopwaarde van het gebouw worden herbelegd, of de verkoopwaarde van het gebouw plus de grond? Zie Lexfin, Vennnootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten > 4 Beroepsinkomsten > 4.2 Meerwaarden > 4.2.4 Gespreid te belasten meerwaarden > 4.2.4.5 Te herbeleggen bedrag Administratie : geen opslitsing gebouw-grond. De boekhoudkundige opdeling van een grond en een gebouw enkel gebeurt om een onderscheid te kunnen maken tussen afschrijfbare en niet-afschrijfbare activa. Hof van Beroep: geen opslitsing gebouw-grond Een gebouw en een grond één geheel vormen. Als een meerwaarde wordt gerealiseerd bij de verkoop van een gebouw, moet de volledige verkoopprijs worden herbelegd. Het verkochte gebouw dient met de grond te worden beschouwd als één enkel activum, gelet op de duurzame verbondenheid 21 Meerwaarde op gebouw: hoeveel herbeleggen? Hof van Beroep Gent, 8 januari 2013 © Van Kerchove Wim

22 Verworpen uitgaven © Van Kerchove Wim

23 Ten laste genomen 4% bijkomende heffing = VU Wat als de vennootschap de bijkomende heffing ten laste neemt? 1.4% bijkomende heffing is op gebruteerde basis te berekenen (art. 174/1 §3 tweede lid ingevoegd door wet van 27.12.2012, B.S. 31.12.2012) (zie Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 5 Roerende inkomsten – roerende voorheffing > HOOFDSTUK 8 De bijkomende heffing op roerende inkomsten (‘BH’) (rijkentaks) (opgeheven) > 3 Modaliteiten van vestiging van de bijkomende heffing > 3.4 Niet-aftrekbaar karakter van de bijkomende heffing > 3.4.1 Principe) 2. De bijkomende heffing ten laste genomen door de schuldenaar = niet als beroepskost aftrekbaar (aanpassing art. 198, § 1, 1° WIB92 ) = VU (code 1201) (zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 2 Niet-aftrekbare belastingen en voorheffingen > 2.1 Federale belastingen > 2.1.1 Vennootschapsbelasting > 2.1.1.1 Overzicht) Inwerkingtreding: voor uitgaven gedaan of gedragen vanaf 01.01.2012 (art. 198 §1 WIB92 via art. 45 en 59 Wet van 13.12.2012, BS 20.12.2012) 23 © Van Kerchove Wim

24 24 EU-kartelboeten (zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.1 Geldboetes, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard > 3.1.2 Toch aftrekbaar > 3.1.2.3 EG- en Belgische boeten inzake mededinging) Standpunt administratie art. 53, 6° WIB92 geldt voor alle geldboeten, zonder enig onderscheid. Boete inzake inbreuken op de Europese mededingingsregels = verworpen uitgaven Grondwettelijk Hof, 20 december 2012 Boete inzake inbreuken op Europese mededingingsregels = verworpen uitgaven. De aftrek van kartelboetes zou het beleid van de Europese Commissie doorkruisen. Rb. Leuven, 11 mei 2012 (en Gent 18.12.2012) zelfs als art.53,6 WIB92 niet van toepassing zou zijn op kartelboetes, voldoet de kartelboete niet aan de aftrekvoorwaarden van art. 49 WIB92. het maken van kartelafspraken is niet inherent aan de uitoefening van het beroep. © Van Kerchove Wim

25 25 Pensioendatabank (zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 10 Bezoldigingen van het personeel > 10.5 Bijdragen voor collectieve pensioentoezegging > 10.5.3 Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen > 10.5.3.3 Voorwaarden voor aftrekbaarheid > 10.5.3.3.2 Gedetailleerde bespreking, B Gegevensbank aanvullende pensioenen (Sigedis pensioendatabank)) Werkgeversbijdragen voor een extralegaal pensioen zijn NIET aftrekbaar wanneer de vennootschap niet de gevraagde inlichtingen bezorgt aan de Sigedis- pensioendatabank Deze sanctie treft alle individuele en collectieve pensioentoezeggingen (niet de VAPZ of RIZIV-regelingen) Vanaf wanneer? Vanaf 1 januari 2013 Is de fiscale schade (VU) het gevolg van eigen daden of nalatigheid van de onderneming, dan wordt de aansprakelijkheid verhoudingsgewijs verdeeld tussen de onderneming en de pensioeninstelling. (art. 59 §1 WIB92 aangevuld door de programmawet van 22 juni 2012, B.S. 28 juni 2012) © Van Kerchove Wim

26 26 Niet-aftrekbare autokosten © Van Kerchove Wim

27 27 code 1205 : VU autokosten i.f.v. CO2 (zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.3 Aftrekbeperking autokosten) dieselmotor benzinemotor CO 2 -uitstoot/km VU tem 60 gr 0tem 60 gr 0 > 60 tem 105 gr 10 % > 60 tem 105 gr10 % > 105 tem 115 gr 20 % > 105 tem 125 gr20 % > 115 tem 145 gr 25 % > 125 tem 155 gr25 % > 145 tem 170 gr 30 % > 155 tem 180 gr30 % > 170 tem 195 gr 40 % > 180 tem 205 gr40 % > 195 gr 50 %> 205 gr50 % © Van Kerchove Wim

28 28 Code 1206: VU = 17% x VAA auto (zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.4 Gedeelte VAA m.b.t. bedrijfswagens) In hoofde van de vennootschap: bovenop beperking kosten o.b.v. art. 66 en 198bis WIB VU = 17% x in de PB belastbaar VAA (niet op eigen bijdrage!) (art. 198, eerste lid, 9° WIB92) steeds opname in de belastbare basis (art. 207, tweede lid WIB92) = vanaf 1 januari 2012 = voor alle vennootschappen en rechtspersonen © Van Kerchove Wim

29 29 Code 1206: aftrekbeperking © Van Kerchove Wim

30 30 Code 1206: aftrekbeperking © Van Kerchove Wim

31 31 Toepassing : 17% VAA auto Totaal van de VAA firmawagen voor personeel en bedrijfsleiders voor het jaar 2012= 100.000 (belastbaar in de PB) Resultaat na 1 ste bewerking : - 8.000 -Aangroei reserves : - 48.000 -Verworpen uitgaven (incl. 17% x 100.000 VAA) : 40.000 -Uitgekeerde dividenden : 0 Notionele interestaftrek (aj. 2012 incl. overdrachten) = 13.000 Vraag: Belastbare grondslag van deze vennootschap ? © Van Kerchove Wim

32 32 Toepassing : 17% VAA auto - 8.000,00 17.000,00 - 25.000,00 © Van Kerchove Wim

33 33 Toepassing : 17% VAA auto © Van Kerchove Wim

34 34 Toepassing : 17% VAA auto 17.000,00 © Van Kerchove Wim

35 35 Toepassing : 17% VAA auto 13.000,00 25.000,00 © Van Kerchove Wim

36 36 Ter info: belastbaar VAA firmawagen (zie Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 6 Beroepsinkomsten van loon- en weddetrekkenden – vervangingsinkomsten > HOOFDSTUK 2 Belastbare inkomsten – Beroepskosten > 3 Voordelen van alle aard > 3.8 Forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard > 3.8.16 Persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (‘bedrijfswagen’)) VAA firmawagen inkomstenjaar 2012 = cataloguswaarde x leeftijdspercentage x CO2-% x 6/7 minimum VAA = € 1.200/jaar en per wagen (Aj 2013) Dienstverlening: FOD Financiën berekent het VAA… © Van Kerchove Wim

37 37 Ter info: belastbaar VAA firmawagen Cataloguswaarde = de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en de werkelijke betaalde btw, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno. ( programmawet I van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012) © Van Kerchove Wim

38 38 Ter info: belastbaar VAA firmawagen Leeftijdsfactor wagen Periode verstreken sinds de 1ste inschrijving van de auto ( waarbij een begonnen maand telt voor volle maand ) Bij de berekening van het voordeel in aanmerking te nemen % van de cataloguswaarde Van 0 tot 12 maanden100% Van 13 tot 24 maanden94% Van 25 tot 36 maanden88% Van 37 tot 48 maanden82% Van 49 tot 60 maanden76% Vanaf 61 maanden70% (ingevoerd via de programmawet I van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012) © Van Kerchove Wim

39 39 Ter info: belastbaar VAA firmawagen CO2-% = 5,5% voor dieselwagens met 95 g/km CO2 uitstoot en benzinewagens met 115 g/km CO2 uitstoot => + 0,1% per extra gram CO2 > grens 95/115 => - 0,1% per extra gram CO2 < grens 95/115 => minstens 4% en maximaal 18%. CO2-uitstoot = zoals gekend bij de DIV (ongeacht CO2-uitstoot op gelijkvormigheidsattest) Voertuigen zonder gegevens m.b.t. CO2-uitstoot bij DIV : CO2 = 205 gr/km (benzine, LPG of aardgas) CO2 = 195 gr/km (diesel) Minimum VAA firmawagen = € 1.200/jaar (Aj 2013) © Van Kerchove Wim

40 40 Invloed VAA op VU auto in code 1205 (zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.3 Aftrekbeperking autokosten > 3.3.4 Invloed voordelen alle aard) Indien VAA = belastbaar in PB Teneinde dubbele belasting te vermijden aanvaardt de administratie dat het gedeelte van de autokosten met betrekking tot het gebruik van een bedrijfswagen door een werknemer of een personeelslid niet aan de aftrekbeperking onderworpen wordt wanneer het overeenstemt met een voordeel van alle aard dat bij die bedrijfsleider of werknemer belast wordt ( ComIB 92, nr. 66/41 en 195/109 en 195/110 )  minder VU auto.  Hoe gebeurt deze correctie?  ofwel o.b.v. werkelijke beroepsmatige gebruik  ofwel via 70/30-correctie ( Parl.Vr. nr. 1160, 20 februari 2001, De Clippele ) © Van Kerchove Wim

41 41 Invloed eigen bijdrage op VU auto in code 1205 Administratie : Ontvangen bijdrage = belastbare opbrengst Te beperken autokosten mogen niet verminderd worden met eigen bijdrage => géén vermindering van VU auto code [1205] (Parl. Vraag nr.1026, Borginon dd. 27 maart 2006) Rechtspraak : * Géén vermindering van VU auto code [1205] : HvB Antwerpen, 24 november 2009 * Wél vermindering van VU auto code [1205] : HvB Antwerpen, 17 mei 2011 © Van Kerchove Wim

42 42 Porsche Carrera 911 ≠ overdreven Rb. Gent, 22 mei 2012 Feiten: verzekeringsmakelaar - vennootschap verkocht personenwagen Subaru en kocht Porsche Carrera 911 aan. Die wagen werd pas een jaar later ingeschreven bij de DIV. Administratie : kosten Porsche = overdreven (art. 53,10 ° WIB92) Rechtbank : kosten Porsche ≠ onredelijke beroepskosten - als verzekeringsmakelaar heeft de vennootschap een auto nodig - het is normaal dat de zij zich een veilige wagen aanschaft - dat de vennootschap daardoor een bepaalde status wenst te verkrijgen ≠ reden om autokosten te beperken - het feit dat de wagen in het eerste jaar niet was ingeschreven sluit beroepsgebruik niet uit (zie Lexfin, commentaar Procedure > DEEL 5 Bewijsmiddelen van de Administratie > HOOFDSTUK 7 Fiscus als derde) © Van Kerchove Wim

43 Sportwagen Lotus = overdreven Hof van Beroep Antwerpen, 17 januari 2012 Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.19 Andere verworpen uitgaven > 3.19.2 Kosten met een betwistbaar beroepskarakter > 3.19.2.2 Kosten in zover deze op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen Feiten: vennootschap actief in de vleeswarenhandel neemt spotwagen Lotus in leasing die wordt gebruikt door de afgevaardigd bestuurder. Jaarlijkse kosten = 1 mio BEF. Administratie : kosten Lotus = overdreven (art. 53,10 ° WIB92) Hof van Beroep : kosten Lotus = onredelijke beroepskosten - de bewering van de vennootschap dat “klanten vaak thuis worden bezocht met het oog op afsluiten van contracten” werd niet gestaafd - argument dat “een dure wagen ongetwijfeld bijdraagt tot goed cliënteel en goede resultaten van de vennootschap” = algemeen en subjectief - grootste stijging van de omzet en van het personeelsbestand deed zich voor in de periode vóór de leasing van de wagen (verbreking Rb. Gent, 19 mei 2005) 43© Van Kerchove Wim

44 44 Receptiekosten: wat bij doorrekening? Hof van Beroep Brussel, 13 januari 2013 Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.6 Restaurantkosten > 3.6.3 Uitzonderingen > 3.6.3.7 Aan derden doorgerekende kosten Feiten : Een evenementenbureau organiseert events, beurzen, conferenties en seminaries. Ze maakte daarvoor cateringkosten die zij doorrekende aan de eindgebruiker, zijnde het bedrijf dat vroeg om het event te organiseren. De doorrekening gebeurde niet op onverbloemde wijze. Het bureau bracht die cateringkosten voor 100% in aftrek. © Van Kerchove Wim

45 45 Receptiekosten: wat bij doorrekening? Hof van Beroep Brussel, 13 januari 2013 Hof van Beroep: Principe: als een belastingplichtige tegen betaling een event, beurs, conferentie of seminarie organiseert voor externe relaties van klanten, dan zijn de cateringkosten = een productiekost. => kosten zijn volledig aftrekbaar o.b.v. art. 49 WIB92 => dan is art. 53,8° WIB92 niet van toepassing Maar: er werd een totaalbedrag per deelnemer aangerekend zonder opsplitsing tussen catering en overige kosten ≠ doorfakturatie op onverbloemde wijze Gevolg: cateringkosten zijn toch maar voor 50% aftrekbaar (bevestiging Rb. Leuven, 5 februari 2010) © Van Kerchove Wim

46 zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.5 Receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken > 3.5.2 Bedoelde kosten > 3.5.2.1 Receptiekosten / Kosten van onthaal ('representatiekosten') Producent van badkamers en sanitair organiseerde een mobiele handelsbeurs op verschillende plaatsen - in gehuurde tenten worden zijn producten tentoongesteld - randanimatie in tentencomplex: circusvoorstelling gehouden midden in het programma van de handelsbeurs om zoveel mogelijk mensen naar de beurs te lokken en hen zolang mogelijk in de tenten bezig te houden Administratie : verwerpt 50% van kosten circusvoorstellingen Hof : kosten circus = 100% aftrekbaar (reclamekosten) Reden: circusvoorstelling had effectief publicitair karakter want deze kosten werden gemaakt om de onderneming bekend te maken, haar producten aan te prijzen en het publiek te informeren. De promotie van producten primeerde op vermaak. ( bevestiging van Rb. Brugge, 23 november 2009) 46 Publicitaire onthaalkosten Hof van Beroep Gent, 24 januari 2012 © Van Kerchove Wim

47 Een distributeur van keukentoestellen organiseerde dealer days voor professionelen. Hij stelt dit evenement gelijk met een jaarbeurs en beschouwt de kosten (‘huur zaal waar toestellen worden tentoongesteld, buffet en dranken) als publiciteitskosten. Hof: buffet en dranken = receptiekosten - 50% aftrekbaar Reden: met de halvering van de aftrek had de wetgever de bedoeling om in te grijpen in de aftrek van receptiekosten die wel degelijk een beroepsmatig karakter vertonen. Ook als receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement blijven zij onderworpen aan de aftrekbeperking van art. 53, 8° WIB92 ( bevestiging van Rb. Leuven, 6 maart 2009) 47 Publicitaire onthaalkosten Hof van Beroep Brussel, 12 december 2012 © Van Kerchove Wim

48 48 Restaurantkosten in loges Rb. Leuven, 14 september 2012 Zie Lexfin, nieuwsbericht 27.03.2013 Feiten : een vennootschap nodigde zakenrelaties uit in restaurant Saint Guidon (verbonden aan loges van Anderlecht), en trok die kosten af voor 69% Administratie : kosten zijn maar 50% aftrekbaar (receptiekosten) Saint Guidon als restaurant is gesloten voor het publiek in het weekend, op feestdagen en tijdens de thuismatchen van Anderlecht. Dus heeft het op die momenten de kenmerken heeft van een voetballoge Rechtbank : kosten zijn voor 69% aftrekbaar (restaurantkosten) Kosten gedaan in het Saint-Guidon behouden hun karakter van restaurantkosten, ook al is het restaurant op wedstrijden zeer nauw verbonden met de voetballoges. Nergens in de wet staat de voorwaarde dat het restaurant een voor het publiek vrij toegankelijke plaats moet uitmaken. © Van Kerchove Wim

49 49 Interesten bij onderkapitalisatie Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 7 Intresten en ‘andere sommen’ betaald of toegekend aan niet-inwoners > 7.4 Intresten betaald aan ‘belastingparadijs’ of aan groepsvennootschap  onderkapitalisatie (art. 198, § 1, 11°, WIB 92) Vanaf 1 juli 2012: z ijn niet aftrekbaar : * interesten van leningen toegekend aan een werkelijke verkrijger die niet aan een inkomstenbelasting is onderworpen of voor die inkomsten onderworpen is aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan deze die van toepassing is in België interesten die een vennootschap betaalt aan een groepsvennootschap in de zin van art. 11 W.Venn. in de mate dat (totale bedrag van deze leningen > 5 x (belaste reserves bij begin BT + gestort kapitaal bij einde BT) (aangepast art. 198, 11° WIB92 door de programmawet I van 29 maart 2012, B.S. 6 april 2012 en programmawet van 22 juni 2012, B.S. 28 juni 2012) © Van Kerchove Wim

50 50 Sociale voordelen - fruit Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.10 Sociale voordelen en voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques > 3.10.3 Niet-beperkende lijst van vrijgestelde, niet-aftrekbare sociale voordelen (cf. Administratie), nummer 24 De kosteloze verstrekking door de werkgever van fruit als tussendoortje tijdens de werkuren = vrijgesteld sociaal voordeel voor de werknemer = volledig aftrekbare kost voor de werkgever NIET bedoeld = fruit dat gratis door de werkgever aan zijn werknemers wordt aangeboden onder welke andere vorm ook (fruitmanden, grote hoeveelheden fruit, ed.) met de bedoeling het thuis in familieverband te consumeren ( Ci.RH.242/618.836 AA Fisc. nr. 27/2012 dd. 6 augustus 2012 ) © Van Kerchove Wim

51 Sociale voordelen - gelegenheidsgeschenken Zie lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.10 Sociale voordelen en voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques > 3.10.5 Sociale voordelen ingevolge standpunt rulingcommissie Eenmalige premie = 150 EUR per werknemer n.a.v. 50-jarig bestaan van de vennootschap = niet-aftrekbaar sociaal voordeel (Voorafgaande Beslissing nr. 2012.008 van 21 maart 2012) Eenmalige premie = 500 EUR per werknemer n.a.v. 60-jarig bestaan van de vennootschap = niet-aftrekbaar sociaal voordeel (Voorafgaande Beslissing nr. 2011.484 van 20 december 2011) 51 © Van Kerchove Wim

52 Sociale voordelen - gelegenheidsgeschenken Fiets gegeven n.a.v. 10-jarig bestaan van de nieuwe structuur van de groep aan alle werknemers van de moedervennootschap en haar dochtervennootschappen = niet-aftrekbaar sociaal voordeel Kosten om logo van de vennootschapsgroep aan te brengen op die fietsen = aftrekbaar ( Voorafgaande Beslissing nr. 2011.458 van 17 januari 2012) 52 © Van Kerchove Wim

53 Sociale voordelen - gelegenheidsgeschenken Ipod Touch gegeven door een innovatief bedrijf als cadeau aan alle werknemers van de groep n.a.v. afsluiten van een belangrijke overeenkomst Aankoopprijs = 299 EUR per toestel Op achterkant van de Ipod Touch staat verwijzing naar de door de vennootschap afgesloten overeenkomst = niet-aftrekbaar sociaal voordeel ( Voorafgaande Beslissing nr. 2012.139 van 8 mei 2012) 53 © Van Kerchove Wim

54 Uitgekeerde dividenden 54© Van Kerchove Wim

55 In te houden RV op dividenduitkering Hoeveel RV moet de vennootschap inhouden in 2013? (zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten > 3 Inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten van roerende aard > 3.3 Roerende voorheffing) Op gewone uitgekeerde dividenden? 25% RV in te houden op toekenning vanaf 1-1-2013 Op een liquidatiebonus en verdelingsbonus: 10% RV in te houden (25% RV vanaf 1-10-2014) Op een inkoopbonus: 25% RV in te houden 55© Van Kerchove Wim

56 Toe te passen rentevoet op credit RC Welke rentevoet mag de vennootschap hanteren bij toekenning van interesten op RC credit? Interesten van voorschotten worden als dividenden gekwalificeerd wanneer één van volgende grenzen is overschreden: ofwel de marktrente (in art. 55 WIB92) gestelde grens; ofwel wanneer het totaal bedrag van de rentegevende voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves (begin boekjaar) en het gestort kapitaal (einde boekjaar). (art. 18, eerste lid, 4° WIB92) Om na te kunnen gaan welke rentevoet kan worden toegepast door de vennootschap op rentegevende voorschotten die in rekening- courant geboekt werden, dient de marktrente te worden vastgesteld. 56© Van Kerchove Wim

57 57 Toe te passen rentevoet op credit RC Rb. Bergen, 6 december 2012 Zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 4 Dividenden > 2 Soorten dividenden > 2.5 Tot dividenden geherkwalificeerde intresten van rentegevende voorschotten > 2.5.3 Het begrip ‘marktrente’ > 2.5.3.7 Voorbeelden Feiten De bedrijfsleider had een voorschot toegestaan aan zijn vennootschap via de boeking op rekening-courant. De daarop toegepaste rente was gelijk aan de referentierentevoet zoals voor het betrokken jaar vastgesteld bij KB om het VAA te berekenen uit goedkope niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd (artikel 18 KB WIB 92). Administratie De referentierentevoet diende te worden vastgesteld op basis van het ‘Belgostat’-tarief voor het betrokken jaar, in casu het gemiddelde tarief op de markt voor kredieten van minder dan 1 jaar van maximaal 1 mio euro. Rechtbank : In de schoot van een vennootschap kan een creditsaldo op de rekening- courant economisch gezien worden gelijkgesteld met een debetstand. Bijgevolg mogen de fictieve debetinterestvoeten voorzien in artikel 18 KB WIB 92 ook worden toegepast op de creditstand van de rekening-courant. © Van Kerchove Wim

58 58 6 november 2012 Intresten bij onroerende leasing Beslissing nr. 2012.015 dd. 6 november 2012 Zie ook Lexfin, nieuwsbericht 18.04.2013 Feiten: Een bedrijfsleider least een onroerend goed aan zijn vennootschap. De vennootschap betaalt aan de bedrijfsleider twee sommen: 1. het gedeelte van die termijnen dat dient om het in het gebouw belegde kapitaal of de verkoopwaarde van het bestaand gebouw volledig weder samen te stellen => dat inkomen is niet belastbaar; 2. het saldo zijn belastbare intresten ( art. 19 §1, eerste lid, 2° WIB92 ). Rulingdienst: De intresten vervat in het contract onroerende leasing zijn niet herkwalificeerbaar in uitgekeerde dividenden. Bij onroerende leasing is het niet de werkelijke bedoeling van partijen om geld ter beschikking te stellen bij wijze van lening tegen intrest. Dit is louter een financieringsverrichting met betrekking tot een onroerend goed. © Van Kerchove Wim

59 Negen fiscale aftrekbewerkingen © Van Kerchove Wim59

60 60 Overzicht van de 9 aftrekbewerkingen 1) beweging belaste reserves + VU + uitgekeerde dividenden AFZONDERING van de bestanddelen waarop de aftrekbeperking van toepassing is (art. 207 WIB92) 2) omdeling resultaat naar oorsprong 3) aftrek winst uit verdragslanden en aftrek niet-belastbare bestanddelen 4) aftrek definitief belaste inkomsten (DBI) 5) aftrek voor octrooi-inkomsten 6) aftrek voor risicokapitaal 7) aftrek van vorige verliezen 8) investeringsaftrek 9) overgedragen aftrek voor risicokapitaal = NIEUW Zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 4 Vaststelling van het belastbaar resultaat (‘de negen bewerkingen’) > HOOFDSTUK 3 Aftrekken van het fiscaal resultaat © Van Kerchove Wim

61 Aftrekbeperking (art. 207 WIB92) © Van Kerchove Wim

62 62 Aftrekbeperking Zie ook lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 4 Vaststelling van het belastbaar resultaat (‘de negen bewerkingen’) > HOOFDSTUK 3 Aftrekken van het fiscaal resultaat > 8 Beperking of verlies van de aftrekken die in mindering komen van het fiscaal resultaat > 8.1 Winstbestanddelen waarop geen aftrek mag worden toegepast geen fiscale aftrekken noch verrekening van het verlies van het jaar zelf zijn mogelijk op : - ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financi ë le voordelen of voordelen van alle aard - belastbaar geworden investeringsreserve ingevolge niet- naleving van de investeringsverplichting of schending van de onaantastbaarheidsvoorwaarde - werknemersparticipatie - kapitaal- en interestsubsidies in kader van landbouwsteun - 17% van het in de personenbelasting sinds 01-01-2012 belastbare voordeel van alle aard uit een ter beschikking gestelde personenwagen, stationwagen, minibus (art. 207 eerste lid WIB92) © Van Kerchove Wim

63 63 Aftrekbeperking op ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen Standpunt administratie : een ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel vormt altijd een minimale belastbare basis – zelfs in verliessituatie => minstens het bedrag gelijk aan het ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel moet belastbaar worden gesteld => art. 207 WIB92 is niet enkel toepasselijk ingeval winsten verplaatst worden van een verbonden onderneming naar een Belgische belastingplichtige maar ook in de gevallen waarin de Belgische belastingplichtige een kost uitspaart. (Parl. Vr. L. Van Campenhout van 2 april 2004, V&A kamer, 2003-2004, nr.51- 40, 6204) © Van Kerchove Wim

64 64 Aftrekbeperking op ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen Hof van Beroep Antwerpen, 30 oktober 2012 Zie ook Lexfin, Vennootschapsbelasting > DEEL 3 Vaststelling van het fiscaal resultaat (‘reserves + VU + dividenden’) > HOOFDSTUK 3 Verworpen uitgaven > 3 Andere niet-aftrekbare uitgaven > 3.9 Abnormale of goedgunstige voordelen > 3.9.2 Begrip ‘abnormaal of goedgunstig voordeel’ > 3.9.2.3 Bijzondere toepassing: renteloze leningen Feiten : Een Belgische nv beschikte over vorige fiscale verliezen. Ze kreeg een gratis lening van een verbonden (zuster)nv. Administratie: - de Belgische nv verkreeg een abnormaal/goedgunstig voordeel van haar zustervennootschap door renteloos over bepaalde bedragen te beschikken -Er is géén aanrekening van vorige verliezen mogelijk op de ontvangen rentevoordelen (art. 207 WIB92) © Van Kerchove Wim

65 65 Aftrekbeperking op ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen Hof van Beroep Antwerpen, 30 oktober 2012 Hof van Beroep : -De betrokken nv’s zijn verbonden vennootschappen. -Er werden geen interesten aangerekend voor de verstrekte leningen = A/G voordeel. -Onafhankelijke ondernemingen zouden leningen niet renteloos verstrekken. -De administratie heeft terecht de verrekening van een deel van de vorige verliezen verboden in de mate dat ze overeenstemmen met de verkregen A/G voordelen. -discontovoet van de NBB = realistische begroting van het voordeel door renteloos te kunnen lenen. (bevestiging vonnis Rb. Antwerpen, 16 november 2000) © Van Kerchove Wim

66 66 Aftrekbeperking op ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen Hof van Beroep Antwerpen, 6 november 2012 Zie ook Lexfin, nieuwsbericht van 22.11.2012 Feiten : Een Belgische vennootschap A verkreeg een renteloze lening van verbonden vennootschap B. Vennootschap A maakt verlies in dat boekjaar. Administratie: - de Belgische vennootschap A verkreeg een abnormaal of goedgunstig voordeel van een verbonden vennootschap door renteloos te kunnen lenen. -Ondanks het verlies van het boekjaar zelf werd het bedrag van het ontvangen rentevoordeel toch belast (art. 207 WIB92) bij A. © Van Kerchove Wim

67 67 Aftrekbeperking op ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen Hof van Beroep Antwerpen, 6 november 2012 Hof van Beroep: -de plaats van art. 207 in het wetboek is van belang -art. 207 WIB92 regelt alleen de fiscale aftrekken (zoals de verrekening van vorige verliezen) maar bepaalt niet de belastbare grondslag -als het fiscaal resultaat negatief is, komt men niet toe aan de verrekening van fiscale aftrekken => het verlies van het boekjaar wordt gewoon overgedragen naar een volgend boekjaar -art. 207 WIB92 kan geen nieuwe belastbare basis instellen (verbreking vonnis Rb. Antwerpen, 29 april 2001 ) © Van Kerchove Wim

68 Aftrek definitief belaste inkomsten (zgn. DBI-aftrek) © Van Kerchove Wim

69 69 DBI-aftrek op meegekocht dividend Hof van Cassatie, 18 januari 2013 Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 1 Belastbare inkomsten > 3 Inkomsten van roerende goederen en kapitalen en diverse inkomsten van roerende aard > 3.1 In beginsel belastbare inkomsten > 3.1.2 'Meegekochte dividenden' ('preacquisitiewinsten') Meegekocht dividend ? Een vennootschap A koopt aandelen van een andere vennootschap B aan voor 2 mio EUR. Vennootschap B bezit op dat moment veel reserves (vorige winsten). Kort daarna keert vennootschap B een dividend uit van 1,6 mio EUR (1,6 mio EUR = “winst van vóór de overname”) -Moet vennootschap A dit ontvangen dividend van 1,6 mio EUR als financiële opbrengst in haar resultatenrekening moet boeken? -Of mag zij dit dividend van 1,6 mio EUR rechtstreeks verminderen op de aanschaffingswaarde van de aangekochte aandelen - zonder resultaaterkenning ? © Van Kerchove Wim

70 70 DBI-aftrek op meegekocht dividend Hof van Cassatie, 18 januari 2013 CBN-advies nr. 151/2 (Bull. CBN nr. 34, maart 1995, 27): eerste benadering: de ontvangen dividenden afkomstig van uitgekeerde reserves worden via de resultatenrekening verwerkt (= alles in opbrengsten). tweede benadering: alleen de dividenden uit winsten verwezenlijkt vanaf de aankoop van de aandelen, zijn in resultaat te nemen opbrengsten. Een uitkering van reserves die reeds bestonden op het ogenblik van de aanschaffing van de aandelen, wordt beschouwd als een vermindering van de investering, toe te rekenen op de aanschaffingswaarde van de betrokken aandelen (= afboeking op de AW van de aandelen) © Van Kerchove Wim

71 71 DBI-aftrek op meegekocht dividend Hof van Cassatie, 18 januari 2013 CBN-advies nr. 151/2 (Bull. CBN nr. 34, maart 1995, 27): eerste benadering (boeking via RR) is enkel toepasbaar voor aandelen die geldbeleggingen zijn (geen deelnemingen) tweede benadering verdient voorkeur voor aandelen die een "deelneming" uitmaken ( in het bijzonder in dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen ). Maar het WIB bevat specifieke regels => fiscale kwalificatie van het door de aandeelhouder ontvangen bedrag wordt niet beïnvloed door boekhoudkundige verwerking. ( waardevermindering die de aandelen ingevolge de dividenduitkering ondergaan, wordt fiscaal niet aanvaard - art, 198, §1, 7° WIB92) © Van Kerchove Wim

72 72 DBI-aftrek op meegekocht dividend Hof van Cassatie, 18 januari 2013 Hof van Cassatie : Dividenden die een vennootschap ontvangt uit de aandelen van een andere vennootschap zijn onderworpen aan VenB. Het deel van de dividenden dat betrekking heeft op winst die werd gerealiseerd vóór de verwerving van de aandelenparticipatie, komt in aanmerking voor de DBI-aftrek indien de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. In zoverre het boekhoudrecht een andere benadering toelaat, wijkt het fiscaal recht af van het boekhoudrecht.  een 'meegekocht dividend blijft voor fiscale doeleinden een dividend. ( bevestiging Hof van Beroep Gent, 17 mei 2011 ) © Van Kerchove Wim

73 Aftrek voor risicokapitaal (zgn. notionele interestaftrek) © Van Kerchove Wim

74 74 Tarief notionele interestaftrek Tarief voor aanslagjaar 2013 : –basistarief: 3 % –kleine vennootschap: 3,5 % Tarief voor aanslagjaar 2014 –basistarief2,742 % –kleine vennootschap: 3,242 % © Van Kerchove Wim

75 Vanaf Aj. 2013 kan de nieuw opgebouwde NIA enkel nog verrekend worden met de winst na octrooi-aftrek van het betrokken belastbaar tijdperk in de zesde aftrekbewerking (code 1435). Overschot aan nieuw opgebouwde is niet meer overdraagbaar. (aanpassing art. 205quinquies WIB92 – programmawet van 27 december 2012, 31-12-2012, 2 de editie) (Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 4 Vaststelling van het belastbaar resultaat (‘de negen bewerkingen’) > HOOFDSTUK 3 Aftrekken van het fiscaal resultaat > 4 Aftrek voor risicokapitaal (zesde bewerking) > 4.3 Overdraagbaarheid NIA) 75 Schrapping overdracht NIA opgebouwd vanaf aj. 2013 © Van Kerchove Wim

76 76 Voorbeeld 1 - Aj. 2013 Kleine (art. 15 W. Venn.) vennootschap aj. 2013 Aj. 2013 : formulier 275 C risicokapitaal (400.000) x 3,5% (tarief) = € 14.000 => NIA opgebouwd in aj. 2013 = € 14.000,00 Aj. 2013 : winst na octrooi-aftrek = € 4.000  Aftrek voor risicokapitaal (code 1435) = € 4.000  Overdracht naar Aj 2014 = 0 (géén € 10.000) © Van Kerchove Wim

77 77 Voorbeeld 1 - Aj. 2013 0,00 4.000,00 alleen opgebouwd vanaf aj. 2013 © Van Kerchove Wim

78 78 Voorbeeld 1 - Aj. 2013 0,00 en niet 10.000 De in aj. 2013 opgebouwde niet benutte aftrek (hier 10.000), gaat definitief verloren. Deze is niet meer overdraagbaar.  Zorg voor voldoende resultaat na de octrooi-aftrek om de nieuw opgebouwde aftrek risicokapitaal volledig te benutten. © Van Kerchove Wim

79 Aftrek vorige verliezen © Van Kerchove Wim

80 80 Zie Lexfin, commentaar Procedure > DEEL 5 Bewijsmiddelen van de Administratie > HOOFDSTUK 3 Specifieke bewijsmiddelen van het fiscaal recht > 2 Taxatie bij vergelijking > 2.2 Forfaitaire minimumwinsten > 2.2.7 Toepassing van fiscale aftrekken Feiten : Wegens gebrek aan aangifte werd de vennootschap belast op een minimumbasis van 19.000 EUR ( art. 342 §3 WIB92 en art. 182 KB/WIB92 ). Zij wil haar vorige verliezen daarvan aftrekken. Administratie : geen aftrek vorige verliezen in VenB (enkel in PB) Hof van Beroep : aftrek van vorige verliezen kan in VenB. De forfaitaire minimumwinst kan niet lager zijn dan 19.000,00 EUR. Maar overgedragen verliezen mogen worden aangerekend op dit minimum. Zoals voor de PB sluit geen enkele wettelijke bepaling de aanrekening van de vorige verliezen voor de VenB uit. © Van Kerchove Wim Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen HvB Antwerpen, 5 februari 2013

81 81 Feiten : Wegens laattijdig ingediende aangifte werd de vennootschap van ambtswege aangeslagen op een minimumbasis van 19.000 EUR (art. 342 §3 WIB92). Zij wil haar vorige verliezen daarvan aftrekken. Administratie : aftrek vorige verliezen kan niet in VenB Rechtbank : geen aftrek vorige verliezen in de VenB. De rechtbank wijst elke compensatie van deze verliezen met de minimumwinsten af. De forfaitaire winsten voorzien door art. 342 §3 WIB92 en art. 182 KB/WIB92 zijn minima die de aftrek uitsluiten van overgedragen verliezen net als gelijk welke aftrek van beroepsmatige kosten, ongeacht de aard ervan © Van Kerchove Wim Forfaitaire minimumwinst & vorige verliezen Rb. Bergen, 12 maart 2013

82 Investeringsaftrek © Van Kerchove Wim

83 83 Investeringsaftrek bij afstand gebruiksrecht Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 4 Vaststelling van het belastbaar resultaat (‘de negen bewerkingen’) > HOOFDSTUK 3 Aftrekken van het fiscaal resultaat > 6 Investeringsaftrek (achtste bewerking) > 6.2 Ratione materiae > 6.2.7 Uitgesloten investeringen > 6.2.7.2 Activa waarvan het recht van gebruik is afgestaan aan derden Voorwaarden : overdracht aan een natuurlijk persoon of vennootschap die zelf aan de voorwaarden, criteria, grenzen voldoet voor de toepassing van de investeringsaftrek tegen eenzelfde of hoger percentage die de vaste activa gebruikt in België voor het behalen van winsten en baten die het gebruik noch geheel noch gedeeltelijk zelf overdraagt Inwerkingtreding: Aj 2013 mits de activa vanaf 01/01/2012 zijn verkregen of tot stand gebracht (aanpassing afsluitdatum vanaf 28/11/2011 zonder invloed) (art. 75,3° WIB92 via wet van 13.12.2012, BS 20 december 2012)

84 84 Investeringsaftrek Aj 2013 15,5% verhoogde éénmalige IA energiebesparende investeringen milieuvriendelijke investeringen in O&O octrooien rookkamer horeca en oplaadstations elektrische wagens 22,5% verhoogde éénmalige IA veiligheidsinvesteringen in beroepslokalen + hun inhoud veiligheidsinvesteringen in bedrijfsvoertuigen (art. 44bis WIB92) 22,5% verhoogde gespreide IA milieuvriendelijke investeringen in O&O Zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 4 Vaststelling van het belastbaar resultaat (‘de negen bewerkingen’) > HOOFDSTUK 3 Aftrekken van het fiscaal resultaat > 6 Investeringsaftrek (achtste bewerking) > 6.3 Bedrag © Van Kerchove Wim

85 Overgedragen aftrek voor risicokapitaal (9 de bewerking) 85© Van Kerchove Wim

86 Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 4 Vaststelling van het belastbaar resultaat (‘de negen bewerkingen’) > HOOFDSTUK 3 Aftrekken van het fiscaal resultaat > 4 Aftrek voor risicokapitaal (zesde bewerking) > 4.3 Overdraagbaarheid NIA > 4.3.2 Regeling tot en met aanslagjaar 2012 3 krachtlijnen: 1. Bestaande voorraad aan niet-gebruikte NIA zoals die bestaat per einde aj. 2012 : wordt afzonderlijke 9de aftrekbewerking vanaf Aj. 2013 (nieuwe code 1438) 2. Op de aftrek van de stock aan NIA in de 9de bewerking werd een kwantitatieve beperking ingevoerd: de 60% regel 3. De overdrachtsperiode naar 7 boekjaren blijft van toepassing met uitzondering = NIA wegens toepassing van de 60% regel => wordt onbeperkt in de tijd overdracht aan niet-benutte NIA Overgedragen NIA per Aj. 2012 86© Van Kerchove Wim

87 Kwantitatieve beperking op aftrek in negende bewerking : de aftrek is maximaal 60% van de restwinst na investeringsaftrek van het betrokken BT en voor zover die restwinst > € 1.000.000 Overgedragen NIA per Aj. 2012 Restwinst na investeringsaftrek van het betrokken boekjaar Aftrek in negende bewerking (code 1438): ≤ 1.000.000 EURVolledig zonder 60% beperking > 1.000.000 EURMaximale aftrek = 1.000.000 + (60% x restwinst > 1 mio ) 87© Van Kerchove Wim

88 Overdrachtsperiode van 7 jaar blijft behouden MAAR: maar het bedrag aan overgedragen NIA dat omwille van de 60% beperking niet kan worden verrekend, wordt de overdrachtstermijn verlengd, zodat de beperking niet tot gevolg heeft dat het bedrag dat men had kunnen aftrekken indien de beperking niet had bestaan, wordt verminderd.  geen termijnbeperking van 7 belastbare tijdperken voor het bedrag dat door de 60% beperking niet kon worden verrekend Overgedragen NIA per Aj. 2012 88© Van Kerchove Wim

89 Per einde aj. 2013 bestaan 2 soorten overgedragen NIA: 1.Overgedragen NIA met overdrachtsperiode (tot 7 jaar vanaf opbouw) 2.Overgedragen NIA onbeperkt in de tijd bruikbaar wegens niet benut door toepassing kwantitatieve beperking Twee soorten overgedragen NIA 89© Van Kerchove Wim

90 Eenmalige belasting op pensioenvoorzieningen © Van Kerchove Wim

91 Belasting op pensioenvoorzieningen Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 11 Bezoldigingen en sociale lasten van bedrijfsleiders (art. 195 WIB 92) > 11.2 Stortingen voor sociale verzekering en aanvullende pensioenopbouw > 11.2.2 Individuele pensioentoezegging (IPT) > 11.2.2.2 Verplichte externe financiering, en Vennootschapsbelasting > DEEL 6 Berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting > HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke aanslagen > 5 Afzonderlijke aanslag op pensioenvoorziening voor individuele pensioentoezegging Nieuwe overeenkomsten: moet extern Bestaande overeenkomsten: mogen in hun bestaande vorm behouden blijven maar enkel ten belope van de voorziening ‘ultimo 2011’ = bedrag voorziening op het einde van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 01/01/2012 91 © Van Kerchove Wim

92 92 Belasting op pensioenvoorzieningen Op de bestaande pensioenvoorzieningen ultimo 2011 is een eenmalige belasting verschuldigd (compensatie voor 4,4% premietaks ) ONGEACHT eventuele (latere) externalisatie 1,75% met de VenB ingekohierd voor AJ 2013 3 x 0,6% met de VenB ingekohierd voor AJ 2013 AJ 2014 AJ 2015 speciale belasting = verworpen uitgaven © Van Kerchove Wim

93 Bijzondere aanslag van 300%

94 94 Niet op fiche gerapporteerde VAA art. 219 WIB92 : 300% aanslag op niet verantwoorde kosten art. 57 WIB 92 niet verantwoorde VAA van werknemers en bedrijfsleiders verdoken meerwinsten betaalde steekpenningen Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 6 Berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting > HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke aanslagen > 1 Afzonderlijke aanslag op niet- verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten

95 95 Wettelijke uitzondering in VenB Er wordt géén 300% aanslag in VenB gevestigd : indien de vennootschap aantoont dat het bedrag van de kosten of de voordelen van alle aard begrepen is in een door de genieter overeenkomstig art. 305 WIB92 ingediende aangifte (art. 219, 4de lid WIB92) Vereist = vermelding in de fiscale aangifte van de genieter die tijdig en regelmatig werd ingediend © Van Kerchove Wim

96 96 Opname in buitenlandse aangifte Art. 219 WIB92, 4 de lid : géén 300% aanslag als de genieter zijn verkregen VAA heeft vermeld in zijn eigen overeenkomstig art. 305 WIB92 ingediende fiscale aangifte = opname in een tijdige + regelmatige Belgische aangifte Administratieve toegeving : géén 300% aanslag als de genieter zijn VAA heeft aangegeven in een in het buitenland ingediende aangifte krachtens een bepaling van buitenlands recht die gelijkaardig is aan art. 305 WIB92 = opname in het buitenlandse aangifte is voldoende om de toepassing van de 300% aanslag in België te beletten (addendum dd. 20 juli 2012 aan circulaire van 1 december 2010) Zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 6 Berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting > HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke aanslagen > 1 Afzonderlijke aanslag op niet- verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten > 1.12 Soms niet van toepassing: uitzonderingen > 1.12.1 Wettelijke uitzonderingen > 1.12.1.1 Kosten zijn aangegeven inkomsten > 1.12.1.1.5 Buitenlandse aangifte - buitenlandse genieter © Van Kerchove Wim

97 97 Verkeerde aangifte door de genieter Wat indien de vennootschap geen fiches heeft opgemaakt en de genieter zijn voordelen aangaf in zijn eigen aangifte maar op verkeerde wijze: bv. aangegeven als winst i.p.v. bezoldiging of bv. aangegeven als divers inkomen i.p.v. als winst Wettekst: “kosten of VAA begrepen in een aangifte” Administratie: ook bij een onjuiste aangifte van de voordelen geldt de wettelijke tolerantie=> dus géén 309% aanslag (addendum dd. 20 juli 2012 en addendum 23 december 2011 aan circ. van 1 december 2010) Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 6 Berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting > HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke aanslagen > 1 Afzonderlijke aanslag op niet- verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten > 1.12 Soms niet van toepassing: uitzonderingen > 1.12.1 Wettelijke uitzonderingen > 1.12.1.1 Kosten zijn aangegeven inkomsten > 1.12.1.1.3 Geldt een 'foutieve' aangifte als 'aangife'? © Van Kerchove Wim

98 98 Verkeerd berekende forfaitaire VAA 3 cruciale voorwaarden ter vermijding 309% aanslag: Goede trouw = geen opzet om de belastingen te ontduiken (zie ComIB92, 444/22) Gering bedrag = grootte van de fout moet worden beoordeeld in vergelijking met andere fiscale verplichtingen Spontane rechtzetting = rechtzetting die gebeurt vóór het versturen van een bericht van wijziging ten name van de genieter van het voordeel (addendum dd. 20 juli 2012 en addendum 23 december 2011 aan circ. van 1 december 2010) Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 6 Berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting > HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke aanslagen > 1 Afzonderlijke aanslag op niet- verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten > 1.12 Soms niet van toepassing: uitzonderingen > 1.12.2 Administratieve uitzonderingen > 1.12.2.4 Restrictief beleid teruggeschroefd door addendum 2: toelichting © Van Kerchove Wim

99 99 Tolerantie mbt VAA auto’s Regeling VAA is gloednieuw en vaak gewijzigd Voor het eerste jaar (2012) zal de administratie géén 309% aanslag vestigen bij (niet al te grove) rekenfouten Enige voorwaarde = goede trouw (spontane rechtzetting door de genieter is niet vereist) (addendum dd. 20 juli 2012 en addendum 23 december 2011 aan circ. van 1 december 2010) © Van Kerchove Wim

100 100 Restaurantkosten Overdreven beroepsmatige restaurantkosten ≠ VAA => VU voor overdreven gedeelte (art. 53,10 ° WIB92) Zuiver private restaurantkosten = VAA => 309% aanslag indien VAA niet aangegeven (addendum dd. 20 juli 2012 en addendum 23 december 2011 aan circ. van 1 december 2010) © Van Kerchove Wim

101 101 Tweede wettelijke ontsnappingsroute vanaf Aj 2014 De afzonderlijke aanslag wordt niet toegepast wanneer de kosten en de voordelen nog kunnen worden belast met akkoord van de verkrijger binnen de driejarige aanslagtermijn (invoeging art. 219, vijfde lid WIB92) In dat geval zijn de kosten niet aftrekbaar (invoering art. 198, §1, 15° WIB92). (wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling) © Van Kerchove Wim

102 102 Fiche 281.50 voor buitenlanders HvB. Antwerpen, 23 oktober 2012 Feiten Een Andorrese vennootschap had factuur uitgereikt voor dienstprestaties aan een Belgische vennootschap. De Belgische vennootschap betaalde de factuur maar had de uitgave niet vermeld op een fiche 281.50 Administratie: 300% aanslag want de betaling aan de vennootschap in Andorra niet op fiche 281.50 was genoteerd Rb. Antwerpen, 1 april 2011: terechte toepassing 300% aanslag individuele fiche 281.50 is vereist voor een betaling aan een vennootschap in Andorra - ondanks uitgereikte factuur door deze vennootschap voor de door haar gepresteerde diensten © Van Kerchove Wim

103 103 Fiche 281.50 voor buitenlanders HvB. Antwerpen, 23 oktober 2012 Hof van Beroep Antwerpen De betaling aan de Andorrese firma had gerapporteerd moeten worden op fiche 281.50. Het ontbreken van individuele fiches heeft in het geheel géén verlies voor de Belgische Schatkist teweeggebracht (“die inkomsten waren niet belastbaar in België”). Het Hof acht zich bevoegd om de aanslag te verminderen Een percentage van 100% is evenredig met de gepleegde inbreuk (want realiteit en beroepskarakter v/d vergoeding werd niet betwist, vergoeding is niet belastbaar in België en identiteit v/d genieter werd niet verborgen gehouden). Zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 8 Vergoedingen aan derden > 8.1 De verplichting tot het opmaken van fiches > 8.1.7 Bijzondere toepassing - buitenlandse genieters © Van Kerchove Wim

104 104 300% op overdreven kostenvergoedingen Rb. Brugge, 8 oktober 2012 Feiten : een notaris liet zich jaarlijks op zijn RC (credit) € 10.000 kostenvergoeding toekennen door zijn vennootschap als zijnde KEW voor representatie (restaurantkosten, geschenken, ed.). Bewijsstukken zijn nauwelijks verzameld. Administratie : kostenvergoeding > 6.500 EUR/jaar = overdreven. overdreven deel = VAA => belastbaar tegen 300% in de VenB. Rb. Brugge : 6.500 EUR = redelijk bedrag als kostenvergoeding voor representatie. Overdreven deel = belastbaar VAA voor de bedrijfsleider Bij gebrek aan vermelding van het voordeel op fiche 281.20 werd dit bedrag terecht belast aan 300%. Zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 2 Inkomsten en kosten > HOOFDSTUK 3 Beroepskosten > 10 Bezoldigingen van het personeel > 10.1 De eigenlijke bezoldiging en aanverwanten > 10.1.5 Kosten eigen aan de werkgever > 10.1.5.1 Vermoeden van niet- belastbaarheid © Van Kerchove Wim

105 Overgewaardeerd vruchtgebruik HvB. Antwerpen, 14 februari 2012 Feiten: zaakvoerder en zijn vrouw lieten nieuwe woning oprichten. Eens winddicht verkochten zij het VRG van de nieuwbouw aan hun vennootschap voor 210.000 EUR (15 jaar). Hun vennootschap werkt het gebouw verder af. Adminstratie: de door de VRG’er aan het gebouw gedane investeringen moeten in min komen van de geactualiseerde huurwaarde en dus van de waarde van het vruchtgebruik. => overwaardering vruchtgebruik = € 118.000. => VAA voor de NE/bedrijfsleider = € 118.000 => € 118.000 wordt belast aan 309% Venb (niet op fiche). Hof: overdreven prijs voor vruchtgebruik = VAA verkregen in het kader van de beroepswerkzaamheid. Toepassingsvoorwaarde uit art. 219 WIB92 is voldaan: 309 % taxatie blijft behouden. Zie ook Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 6 Berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting > HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke aanslagen > 1 Afzonderlijke aanslag op niet- verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten > 1.11 Materieel toepassingsgebied > 1.11.1 Niet- verantwoorde kosten, bij de voorbeelden 105 © Van Kerchove Wim

106 Overgewaardeerd vruchtgebruik HvB. Antwerpen, 30 oktober 2012 Feiten: IT-vennootschap koopt VRG van een woning van haar zaakvoerdster voor € 158.000 (20 jaar). De vennootschap gebruikt de woning deels zelf en stelt het overige gedeelte ter beschikking van haar zaakvoerdster – waarvoor een VAA werd aangegeven. De vennootschap liet voor € 50.000 werken uitvoeren aan de woning. Administratie: Volgens het schattingsverslag en het revisoraal verslag bedraagt de waarde van het vruchtgebruik € 149.000 => meerprijs van € 9000 werd belast aan 309%. Hof: meerprijs van € 9.000 = VAA voor de zaakvoerdster. Omdat dit VAA niet op fiscale fiche was vermeld, werd die € 9.000 terecht onderworpen aan 309% aanslag. Zie ook Lexfin, commentaar Personenbelasting > DEEL 15 Beroepsinkomsten van bedrijfsleiders > HOOFDSTUK 3 Belastbaar inkomen > 1 Beroepsinkomsten > 1.3 Voordelen van alle aard bedrijfsleiders > 1.3.3 Specifieke VAA in de context van bedrijfsleiders > 1.3.3.8 Vruchtgebruik en voordelen alle aard bedrijfsleider 106 © Van Kerchove Wim

107 107 Heeft de 300% aanslag een strafrechtelijk karakter of uitsluitend een vergoedend karakter? Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 6 Berekening van de verschuldigde vennootschapsbelasting > HOOFDSTUK 2 Afzonderlijke aanslagen > 1 Afzonderlijke aanslag op niet- verantwoorde kosten en verdoken meerwinsten > 1.2 Doelstelling: vergoedend of strafrechtelijk karakter Belang van deze vraag: * strafrechtelijke sanctie = sanctie voor niet-naleving van de fiscale wetgeving (ficheplicht) * uitsluitend vergoedend karakter = herstel van het verlies voor de Schatkist aan inkomsten uit personenbelasting en sociale bijdragen © Van Kerchove Wim

108 108 Heeft de 300% aanslag een strafrechtelijk karakter? Recente rechtspraak uit 2012 Rb. Bergen, 25 oktober 2012:ja (200%) HvB Antwerpen, 23 oktober 2012:ja (100%) Rb. Antwerpen, 6 juni 2012:neen Rb. Bergen, 28 juni 2012:neen HvB Luik, 30 mei 2012:neen Rb. Luik, 24 mei 2012:ja (100%) Rb. Luik, 18 april 2012neen Rb. Namen, 23 februari 2012neen © Van Kerchove Wim

109 109 Heeft de 300% aanslag een strafrechtelijk karakter? Eerdere rechtspraak = verdeeld Rb. Luik, 15 december 2011ja (0%) HvB Gent, 4 oktober 2011ja (250%) HvB Luik, 22 juni 2011:neen Rb. Bergen, 27 april 2011: ja Rb. Bergen, 12 januari 2011: ja HvB Brussel, 19 januari 2011:ja Rb. Namen 24 februari 2010: ja HvB Antwerpen, 15 september 2009 : ja/neen HvB Gent, 3 februari 2009:neen HvB Gent, 9 juni 2009 :neen HvB Brussel, 20 september 2007 neen © Van Kerchove Wim

110 Belastingverhoging © Van Kerchove Wim110

111 111 Berekening belastingverhoging 1. De belastingverhoging wordt voortaan berekend op de VenB vóór enige verrekening van voorheffingen, belastingkredieten, FBB en voorafbetalingen (art. 444, alinea 1 WIB92). 2. Er wordt géén belastingverhoging toegepast als het niet-aangegeven inkomen lager is dan € 2.500 voor Aj 2013 (voorheen 620 EUR) (art. 444, alinea 4 WIB92) = met ingang van aanslagjaar 2013 (programmawet dd. 27 december 2012, B.S. 31-12-2012, 2 de editie) Zie ook Lexfin, commentaar Procedure > DEEL 6 Sancties > HOOFDSTUK 1 Tegenover de belastingplichtige > 2 Belastingverhoging > 2.7 Berekening verhoging voor verrekening van voorheffingen en voorafbetalingen © Van Kerchove Wim

112 Grootte van de vennootschap © Van Kerchove Wim

113 113 Wat met het verleden? Kleine of grote vennootschap – geconsolideerd? Zie Lexfin, commentaar Vennootschapsbelasting > DEEL 1 Inleiding > HOOFDSTUK 3 Toepassingsgebied – onderworpen belastingplichtigen > 1 Aan de vennootschapsbelasting onderworpen vennootschappen > 1.2 Toelichting van begrippen > 1.2.8 Het begrip ‘kleine vennootschap’  Wetgeving: art. 196 §2 WIB92 t/m Aj 2009: verwijzing naar art. 15 §1 W.Venn sinds Aj 2010:verwijzing naar art. 15 W.Venn  Administratie : ook vóór Aj 2010 rekening houden met art. 15 in zijn geheel - en dus geconsolideerde beoordeling (MvT wetsontwerp,Parl. St. Kamer 2003-2004, nr. 51-1197/1) (Beknopt Verslag Kamercom. Financiën, 22-2-2005, nr. 51 COM 505, p. 16) (Mond. Vraag, nr. 4594 van Mevr. Wouters dd. 17 mei 2011) (Mond. Vraag, nr. 6178 van Mevr. Wouters dd. 26 oktober 2011 © Van Kerchove Wim

114 114 Wat met het verleden? Kleine of grote vennootschap – geconsolideerd?  Rechtspraak : géén geconsolideerde beoordeling vóór aanslagjaar 2010. De verwijzing naar art. 15 §1 W.Venn. In de fiscale wet was duidelijk en behoeft geen interpretatie. Rb. Luik, 17 februari 2010 Rb. Bergen, 27 april 2011 Hof van Beroep Antwerpen, 24 april 2012 Rb. Brugge, 2 april 2012 Rb. Brugge, 25 april 2012 Rb. Antwerpen, 16 mei 2012 Rb. Leuven, 5 oktober 2012 Rb. Gent, 11 december 2012 © Van Kerchove Wim

115 115 BEDANKT VOOR UW AANDACHT © Van Kerchove Wim


Download ppt "Update vennootschapsbelasting Aj 2013 mei 2013 © Van Kerchove Wim."

Verwante presentaties


Ads door Google