De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2012 Deloitte The Netherlands BELASTINGPLAN 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2012 Deloitte The Netherlands BELASTINGPLAN 2013."— Transcript van de presentatie:

1 © 2012 Deloitte The Netherlands BELASTINGPLAN 2013

2 © 2012 Deloitte The Netherlands BELASTINGOPBRENGSTEN INDIRECTE BELASTINGEN74 - OMZETBELASTING46 - ACCIJNZEN12 - AUTOBELASTINGEN 5,4 - OVERIGE10,6 DIRECTE BELASTINGEN65,5 - LOONBELASTING46,3 - INKOMSTENBELASTING (0,1) - VENNOOTSCHAPSBELASTING14,8 - DIVIDENDBELASTING 2,6 - OVERIGE 1,9 PREMIES95,2 - VOLKSVERZEKERINGEN41,4 - WERKNEMERSVERZEKERINGEN53,8 (PREMIES ZVW: 37,8 ) TOTAAL240 1

3 © 2012 Deloitte The Netherlands EIGEN WONINGREGELING ACHTERGROND WIJZIGING STRUCTURELE OPBRENGST: € 5 MLD. MAXIMERING FINANCIERING VAN 106% NAAR 100% (LOAN TO VALUE) LENINGEN TEN MINSTE ANNUÏTAIR AFLOSSEN MAXIMAAL 360 MAANDEN TIJDELIJK GEEN EIGEN WONING BEOORDELING PER LENING/BIJLENEN NIEUWE LENINGEN INGAANDE 2013 2

4 © 2012 Deloitte The Netherlands EIGEN WONINGREGELING TIJDELIJK DUBBELE WONINGEN AFSCHAFFING KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW) BESTAANDE GEVALLEN - EIGEN WONING - KEW OVERGANGSRECHT - KORTSTONDIGE HUUR 2012/2013 - AANKOOP WONING EINDE 2012 - TIJDELIJK DUBBELE EIGEN WONING ULTIMO 2012 VOORLEGGEN LENINGEN AAN FISCUS INFORMATIEVERPLICHTING WONINGBEZITTERS/UITVOERDERS 3

5 © 2012 Deloitte The Netherlands EIGEN WONINGREGELING TIJDELIJKE AFLOSSINGSTEKORT : MAXIMAAL EEN JAAR/VIER JAAR ONBEDOELD AFLOSSINGSTEKORT: HERSTEL BINNEN TWEE JAAR ONVOLDOENDE BETALINGSCAPACITEIT: HERZIENING AFLOSSINGSSCHEMA ERFPACHTCONSTRUCTIE: ‘DREIGING’ CONSTRUCTIES OVERIGE KOSTEN: ‘DREIGING’ BIJLEENREGELING: CONTINUERING HILLENREGELING: CONTINUERING 4

6 © 2012 Deloitte The Netherlands VERHUURDERHEFFING STRUCTUELE OPBRENGST: € 800 MLN. HEFFING VAN VERHUURDER VAN WONINGEN GEREGULEERDE SECTOR/PROEFESSIONELE SECTOR - NIET: WONINGEN MET HUUR BOVEN TOESLAGGRENS (€ 665/MAAND) MEER DAN TIEN VERHUURDE WONINGEN (EIGENDOM/ZAKELIJK RECHT) MEETMOMENT: 1 JANUARI GRONDSLAG: WOZ-WAARDE WONING VOORAFGAAND JAAR EERSTE TIEN WONINGEN VRIJGESTELD TEGEN GEMIDDELDE WOZ-WAARDE TARIEF - 2013: 0, 0014% - 2014 E.V.: 0,0231% 5

7 © 2012 Deloitte The Netherlands WOON-WERKVERKEER STRUCTURELE OPBRENGST € 1,3 MLD WOON-WERKVERKEER: PRIVÉ GEEN BELASTINGVRIJE VERGOEDING/VERSTREKKING WOON-WERKVERKEER AUTO VAN DE ZAAK: WOON-WERKVERKEER PRIVÉ; 500 KM-GRENS BLIJFT GEHANDHAAFD VERVOER VANWEGE WERKGEVER BEGRIP WOON-WERKVERKEER - BASIS OMZETBELASTING: VAST OVEREENGEKOMEN WERKPLAATS - AMBULANTE WERKNEMERS: MEESTAL GEEN VASTE WERKPLAATS - TEVENS WERPLEKKEN WAAR REGELMATIG EN IN BELANGRIJKE MATE WORDT GEWERKT - OOK BIJ MEER WERKPLAATSEN, TENZIJ ZEER KORTSTONDIG (20 DAGEN?) - JAARGRENS AMBULANTE WERKNEMERS - DETACHERINGEN: JAARGRENS 6

8 © 2012 Deloitte The Netherlands WOON-WERKVERKEER ONDERNEMERS EN WOON-WERKVERKEER - WOONPLAATS-BEDRIJFSADRES: WOON-WERKVERKEER - FREQUENT EN IN BELANGRIJKE MATE WERKZAAM OP ANDER DAN BEDRIJFSADRES - JAARGRENS AMBULANTE ONDERNEMERS ANTICIPATIEREGELING OVERGANGSRECHT - VERSTREKTE OV-ABONNEMENTEN: VOOR 25 MEI 2012 - ZELFBETAALDE OV-ABONNEMENTEN: REISAFTREK: VOOR 25 MEI 2012 - AUTO VAN DE ZAAK: AANSCHAF/CONTRACT: VOOR 25 MEI 2012 - TOT 1 JANUARI 2017 - 25% VAN NORMALE BIJTELLING - < 500 KM PRIVÉ TOT 2017 - BESTELAUTO’S: GEEN PRIVÉGEBRUIK TOT 2017 EFFECT OP TOESLAGEN 7

9 © 2012 Deloitte The Netherlands AOW- EN PENSIOENMAATREGELEN VERHOGING PENSIOENLEEFTIJD 2014: NAAR 67 VERHOGING AOW-LEEFTIJD 2013-2023: VAN 65 NAAR 67 2013-2015: JAARLIJKS 1 MAAND 2016-2018: JAARLIJKS 2 MAANDEN 2019-2023: JAARLIJKS 3 MAANDEN PENSIOEN EN AOW : KOPPELEN AAN LEVENSVERWACHTING UITSTEL INGANGSDATUM PENSIOEN TOT MAART 2015 (65 JAAR EN DRIE MAANDEN) AFSTEMPELEN PENSIOEN EIGEN BEHEER - ALLEEN EIGEN BEHEER LICHAMEN - ALLEEN TEN GEVOLGE VAN BELEGGINGSVERLIEZEN - REGELING DIVIDENDEN/SCHULDEN DGA AAN BV - ONDERDEKKING: < 75% (ACTIVA VERSUS VERPLICHTINGEN) - INGANGSDATUM PENSIOEN - VRIJVAL: BELAST - EFFECT OP VERKRIJGINGSPRIJS AANMERKELIJK BELANG - REGELING INGEGANE PENSIOENEN 8

10 © 2012 Deloitte The Netherlands AOW- EN PENSIOENMAATREGELEN BEROEPSPENSIOENREGELINGEN IN FISCAAL LOOSTRAMIEN - GRONDSLAG: GLOBAAL ONDERNEMINGSWINST DERDE VOORAFGAANDE JAAR - TE HOGE OPBOUW: DEEL PREMIE NIET AFTREKBAAR - BEPERKTE VRIJWILLIGE PENSIOENOPBOUW MOGELIJK: MAXIMAAL 1/3 VAN DE BASISPENSIOENPREMIE - OVERIGE CRITERIA ZOVEEL MOGELIJK ALS VOOR WERKNEMERS 9

11 © 2012 Deloitte The Netherlands OVERIGE MAATREGELEN AFSCHAFFEN THINCAPREGELING VERRUIMING WERKKOSTENREGELING MET 0,1%-PUNT BUITENLANDSE LICHAMEN MET NEDERLANDSE BESTUURDERSBELONINGEN VAKER BELAST VERLENGING DOORVERKOOPREGELING OVERDRACHTSBELASTING - DOORVERKOOP TOT 3 JAAR - ONDERSCHEID WONINGEN EN NIET-WONINGEN? - INGAANDE 1 SEPTEMBER 2012 (TOT EN MET 2014) DOORGEVEN BSN AAN DERDEN BEPERKING AFTREK SCHOLINGSUITGAVEN AFDICHTEN WEGLEKEFFECT ZORGUITGAVEN 10

12 © 2012 Deloitte The Netherlands OVERIGE MAATREGELEN ADDITIONELE VERPLICHTING OPGAVE INFORMATIE AAN FISCUS DOOR WERKGEVER REGISTRATIE NOTARIËLE AKTEN DOOR KNB REGISTRATIE OVERIGE (WETTELIJKE) AKTEN DOOR BELASTINGDIENST KORT UITSTEL INVORDERING BELASTINGSCHULDEN ONDERNEMERS - € 12 000 - MAXIMAAL VIER MAANDEN - GEEN BETALINGS-/AANGIFTEACHTERSTAND LANG UITSTEL INVORDERING - VERLENGING MAATREGEL CRISISUITSTEL FISCALE EENHEID AANPASSEN AAN REGIME FLEX-BV - TOEVOEGING 95%-STEMRECHTCRITERIUM VERHOGING VAN VERZUIMBOETEN VOOR HARDNEKKIGE VERZUIMERS WOCO’S WORDEN (WEER) ANBI (2012) 11

13 © 2012 Deloitte The Netherlands OVERIGE ONTWIKKELINGEN INVOERING FLEX BV VERHOGING ALGEMENE BTW-TARIEF INVOERING BANKENBELASTING INVOERING WINSTBOX BETALINGSFACILITEIT EMIGRATIE ONDERNEMINGEN COMMISSIE HERZIENING INKOMSTENBELASTING/TOESLAGEN HYPOTHEEKRENTE/VLAKTAX/LOONSOMBELASTING/VERHOUDING DIRECTE- INDIRECT BELASTINGEN/AFTREKPOSTEN/PENSIOEN-/AOW FINANCIAL TRANSACTION TAX EUROPESE VENNOOTSCHAPSBELASTING FATCA 12


Download ppt "© 2012 Deloitte The Netherlands BELASTINGPLAN 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google