De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10. Het verkeer in het landschap. 10.1 Verkeer en vervoer Een tram of een bus staat in voor weinig verkeer maar voor veel vervoer. Verklaring? Eén transportmiddel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10. Het verkeer in het landschap. 10.1 Verkeer en vervoer Een tram of een bus staat in voor weinig verkeer maar voor veel vervoer. Verklaring? Eén transportmiddel."— Transcript van de presentatie:

1 10. Het verkeer in het landschap

2 10.1 Verkeer en vervoer Een tram of een bus staat in voor weinig verkeer maar voor veel vervoer. Verklaring? Eén transportmiddel vervoert veel mensen. Veel verkeer Weinig vervoer Veel vervoer Weinig verkeer Veel vervoer Weinig vervoer Veel verkeer Weinig verkeer 74

3 10.11 10.10 10.910.810.710.6 10.5 10.12 Elektrische leiding, autoweg, kanaal, pijpleiding, spoorweg Vervoermiddelen: Verkeerswegen Fiets, trein, vliegtuig, vrachtwagen, schip 10.2 Verkeerswegen en vervoermiddelen 10.1410.1374

4 Gescheiden van de rijweg, breed genoeg. Veilig fietspad/voetpad: 10.2 Verkeerswegen en vervoermiddelen 74

5 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.1 Bewoning LINTBEBOUWING Bijna aaneengesloten bebouwing langs wegen Oorzaak: ‘opvulregel’ (KB 29 maart 1962) Indien de ruimte tussen twee gebouwen minder dan 70m is mag er gebouwd worden. 75

6 ArcelorMittal ArcelorMittal produceert STAALPLAAT Verkeerswegen zijn zeer belangrijk voor Sidmar. Bijvoorbeeld: 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.2 Industrie 75

7 Waterwegen 1.Kanaal Gent- Terneuzen 1 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.2 Industrie ArcelorMittal75

8 Waterwegen voor de aanvoer van:  ijzererts, steenkool, kalksteen… 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.2 Industrie.75

9 Spoorwegen 2. Spoorweg Antwerpen- Gent 1 2ArcelorMittal 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.2 Industrie 75

10 Spoorwegen voor de afvoer van:  staalplaat (coils) 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.2 Industrie.75

11 Autowegen 3. Autoweg N49 1 3 2 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.2 Industrie ArcelorMittal75

12 Autowegen voor de aanvoer van:  andere grondstoffen en energiebronnen 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.2 Industrie.75

13 Voornaamste vestigingsfactor: Langs autowegen, veel ruimte. Gevolgen voor publiek: Winkels zijn gemakkelijk bereikbaar, er is meer parkeergelegenheid. 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.3 Handel. 10.18 Winkels A12 10.19 Supermarkt 10.18 Winkelcentrum Wijnegem 76

14 ‘ s Zondags open: gevolgen voor omwonenden: Verstoorde zondagsrust 10.18 Winkels A12 10.19 Supermarkt 10.18 Winkelcentrum Wijnegem 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.3 Handel 76

15 Mogelijkheid tot verplaatsen. De verhoogde mobiliteit verhoogt de kwaliteit van ons leven. Verklaring  Verder op vakantie gaan, winkelen, ontspanning… 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.4 Mobiliteit MOBILITEIT = 76

16 De meeste Vlamingen werken binnen / buiten hun woongemeente. 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.4 Mobiliteit Ze moeten dus dagelijks heen en weer reizen tussen woning en werk.  Pendelen 76 Hoe noemt men dat?

17 Welk vervoermiddel wordt het meest gebruikt bij woon- werkverkeer? 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.4 Mobiliteit  Auto 76

18 Rond welke tijdstippen gebeurt deze verplaatsing? 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.4 Mobiliteit 8 - 9u. ’s morgens, 16 - 18u. ‘s avonds Zorgt voor: files Mobiliteit kan onze bewegingsvrijheid dus ook beperken! 76

19 Mogelijkheid tot verplaatsen. 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.4 Mobiliteit MOBILITEIT = Mobiliteit beïnvloedt het landschap. Verklaring Aanleg van verkeerswegen, vliegvelden, havens Aanleg van verkeerswegen, vliegvelden, havens77

20 De verhoogde mobiliteit bedreigt ook de kwaliteit van ons leven. Verklaring  Files, ongelukken, geluidshinder, luchtvervuiling, afval, … 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.4 Mobiliteit 77

21 Automobiliteit verhoogt de verkeersonveiligheid. 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu 77

22 Lawaaihinder Lawaaihinder1.2.3. Wegverkeer Burenlawaai Luchtverkeer 25 20 15 10 5 0 Weg- verkeer Spoor- verkeer Lucht- verkeer Fabriek Buren- lawaai % 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu 77

23 De auto is een van de grootste vervuilers. De auto is een van de grootste vervuilers. 1908 1969 Zure regen  Regen wordt zuur na reactie met bepaalde gassen. Gevolg:  Afsterven planten  Aantasting kalkstenen gebouwen 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu 77

24 Broeikaseffect  Bepaalde gassen zorgen voor een opwarming. CO 2 -uitstoot E.U. 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu 77

25 De auto is een van de grootste vervuilers. De auto is een van de grootste vervuilers. Broeikaseffect  Bepaalde gassen zorgen voor een opwarming. Juli 1999 Gevolg:  Smelten poolijs en gletsjers  Meer stormen, … Juli 1935 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu 77

26 De auto is een van de grootste vervuilers. De auto is een van de grootste vervuilers. Smogvorming  Mengeling van rook (‘smoke’) en mist (‘fog’). Gevolg:  Ademhalingsproblemen  Minder zichtbaarheid 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu 77

27 Afvalberg  autobanden  carrosserie  onderdelen  gebruikte olie  plastic De auto is een van de grootste vervuilers. De auto is een van de grootste vervuilers. 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu 77

28 De auto is een van de grootste vervuilers. De auto is een van de grootste vervuilers. Oplossingen:  motoren juist afstellen  minder vervuilende brandstof  recyclage  meer openbaar vervoer  carpoolen  … … … … 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu 77

29 Haven en ruimtebeslag Voorbeeld: linkeroever Schelde  De haven wordt alsmaar groter: dokken, loskaden, bedrijventerreinen. Zijn niet gelukkig met deze evolutie:  Bewoners, recreanten en natuurbeschermers 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.6 Waterwegen en leefmilieu 78

30 Verdwenen polderdorpen Oosterweel Wilmarsdonk Oorderen Oud-Lillo en Zuid-Lillo Oud-Lillo en Zuid-LilloDoel 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.6 Waterwegen en leefmilieu 78

31 Oplossing verkeersoverlast: binnenvaart.  Gecombineerd transport= Goederen eerst per binnenschip vervoeren en daarna per vrachtwagen. 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.6 Waterwegen en leefmilieu 78

32 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.7 Spoorwegen en leefmilieu Het ruimtebeslag van de spoorwegen is O groot O klein Verklaring Ze liggen vaak in een eigen bedding + 78

33 km spoorweg per km² km spoorweg per 1000 inwoners België DuitslandFrankrijk Nederland E.U. Japan V.S. + dicht spoorwegennet in België. 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.7 Spoorwegen en leefmilieu 78

34 Waar autoweg spoorweg kruist:  overwegen 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.7 Spoorwegen en leefmilieu 78

35 Leefmilieuproblemen i.v.m. luchtvaart: Leefmilieuproblemen i.v.m. luchtvaart:  luchtvervuiling, lawaaihinder, ruimtebeslag 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.8 Luchtvaart en leefmilieu 78

36 10.3 Invloed verkeer op landschap 10.3.8 Luchtvaart en leefmilieu Antwerpen heeft een luchthaven nodig (zaken, toerisme). de luchthaven ligt in een woonzone, veel lawaaihinder. Tegenstrijdige belangen bij de uitbreiding van de luchthaven van Deurne:  pro:  contra: 78

37 Met fietspad Zonder fietspad XX School XX Zebrapad H H Bushalte GEVAAR H H OPDRACHT 10.1 ALS VOORBEELD

38 OPDRACHT 10.1 1 2 3 4 5 6 7 8 A E 1234567812345678 Schelle Hemiksem Wilrijk Kontich Boom Antwerpen Lier Mechelen Woonkernen Woonkernen ? ALS VOORBEELD

39 1 2 3 4 5 6 7 8 A E 1234567812345678 Schelle Hemiksem Wilrijk Kontich Boom Antwerpen Lier Mechelen Autowegen? 12 19 OPDRACHT 10.1 ALS VOORBEELD

40 1 2 3 4 5 6 7 8 A E 1234567812345678 Schelle Hemiksem Wilrijk Kontich Boom Antwerpen Lier Mechelen Spoorwegen? 12 19 Brussel- Willebroek Rupel Schelde Waterwegen?Industrie? OPDRACHT 10.1 ALS VOORBEELD Welk verband zie je tussen de ligging van de industriezones en de verkeerswegen? Verklaar. Industrie: bij verkeerswegen  aanvoer grondstoffen en energiebronnen + afvoer afgewerkte producten.

41 10 LandschappenLandschappen 1. Het verkeer vormt de verbinding tussen meerdere activiteitsplaatsen (vb. wonen - werken). Het vervoer is het verplaatsen van personen en goederen. 2. Voorbeelden van verkeerswegen zijn: autoweg, spoorweg, waterweg, metrolijn..... 3. Voorbeelden van vervoermiddelen zijn: fiets, bromfiets, auto, trein, tram, bus, schip...... 1. Het verkeer vormt de verbinding tussen meerdere activiteitsplaatsen (vb. wonen - werken). Het vervoer is het verplaatsen van personen en goederen. 2. Voorbeelden van verkeerswegen zijn: autoweg, spoorweg, waterweg, metrolijn..... 3. Voorbeelden van vervoermiddelen zijn: fiets, bromfiets, auto, trein, tram, bus, schip......

42 3 3LandschappenLandschappen 4. Het verkeer beïnvloedt de bewoning, de vestigingsplaatsen van industrie en handelszaken en het milieu. 5. De dagelijkse pendel tussen woning en werk zorgt voor ochtend- en avondautofiles. 6. Het verkeer rond de school wordt geregeld en veiliger gemaakt door verkeersborden, voorrangsregels, zebrapaden, eenrichtingsstraten, fiets- en voetpaden..... 4. Het verkeer beïnvloedt de bewoning, de vestigingsplaatsen van industrie en handelszaken en het milieu. 5. De dagelijkse pendel tussen woning en werk zorgt voor ochtend- en avondautofiles. 6. Het verkeer rond de school wordt geregeld en veiliger gemaakt door verkeersborden, voorrangsregels, zebrapaden, eenrichtingsstraten, fiets- en voetpaden.....


Download ppt "10. Het verkeer in het landschap. 10.1 Verkeer en vervoer Een tram of een bus staat in voor weinig verkeer maar voor veel vervoer. Verklaring? Eén transportmiddel."

Verwante presentaties


Ads door Google