De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Publicaties & Verandercasus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Publicaties & Verandercasus"— Transcript van de presentatie:

1 Publicaties & Verandercasus
NHC Referenties Profiel Diensten Publicaties & Verandercasus Contact De Wittenkade 337 1052 DD Amsterdam Norbert Huijzer CCMM Mobiel Missie Mijn missie is om “Als zelfstandig en onafhankelijk Verandermanager help ik organisaties, teams en individuen hun veranderingen te realiseren voor het oplossen van vraagstukken en het waarmaken van ambities. Dit proces begin ik door met elkaar te begrijpen wat er echt aan de hand is, om vandaar de juiste veranderingen, na het bepalen van de veranderstrategie- en aanpak, door te voeren. Essentieel voor mij is dat veranderen in samenhang en met een duidelijk doel gebeurt waarbij het menselijke altijd de rode draad is.” Diagnose, doordenken en realiseren van Veranderingen Inrichten en verbeteren Functioneel- Applicatiebeheer organisatie Implementeren en verbeteren van processen CCMM Wat betekent dat voor u? CCMM staat voor Certified Change Manager Master, deze titel is afgegeven door Vrije Universiteit Amsterdam na het volbrengen van de studie Change management, een wetenschap in opkomst. In deze master opleiding zijn alle kanten van het veranderen wetenschappelijk belicht. De meeste aandacht ging hierbij uit naar organisatiekunde, organisatiekunde, bedrijfskunde, psychologie, sociaal- psychologie en economie. Veranderen en ontwikkelen leggen een claim op de volle agenda’s want het vindt plaats náást het dagelijkse operationele werk. Alleen al daarom is het essentieel dat gewerkt wordt met beproefde methodes en interventies. Deze beproefde methodes en interventies zijn aangereikt en ervaren in de opleiding Change Management bij de Vrije Universiteit Amsterdam Resultaat is dat de belasting van uw dagelijkse operatie te beperken en uw kans op succes te maximaliseren Hierbij zijn vele modellen en theorieën de revue gepasseerd en tijdens de jarenlange opleiding, aangevuld met praktijkcasussen, wordt uit dit rijke pallet nu door mij keuzes gemaakt zodat veranderingen gedegen onderbouwd ingezet en uitgevoerd worden. ….

2 Veranderkundige advies, ondersteuning en implementatie ten hoeve van
Referenties Ik heb in de afgelopen jaren onder meer gewerkt aan de volgende opdrachten: Veranderkundige advies, ondersteuning en implementatie ten hoeve van het beleid van een onderwijsintselling competentie management ontwikkelen strategie van een standaard HRM standaardpakket Het beheer van service-oriented architecture applicatie-en functioneel beheer organisaties ITIL en ASL processen, gecombineerd met CoBit en ISO 9000 CMM-I en Lean trajecten Implementatie van Business Process Management inclusief ICT ondersteuning voor o.a. Facilitair management processen Re-integratie processen Direct Marketing campagnes Interim manager applicatiebeheer waarbij o.a. de volgende veranderingen doorgevoerd: 7 x 24 support, Procesmatig denken en werken Integraal KPI stelsel Meetbaar presteren conform KPI’s Projectleider voor o.a. : van het project HAAI (in MT ) voor het automatiseren van hypotheekoffertes (internet) voor het automatiseren het Saecurisatie proces meten van emissiereductie doelstellingen Service - lijn management voor beheer en onderhoud van applicaties Voor specifike vragen over mijn opdrachten of voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met Norbert Huijzer

3 Profiel Vakkundig en bezield op de vakgebieden Veranderen en ICT
Profiel Vakkundig en bezield op de vakgebieden Veranderen en ICT. De kennis en ervaring is veelzijdig te noemen: vanaf het ontwikkelen van applicaties, implementeren van ICT, projectmanagement, business alignment, inrichten en managen van het beheer tot aan consultancy. Veranderkunde heeft als grondslag de organisatiekunde, bedrijfskunde, psychologie, sociaal psychologie en economie. Mijn evidence based veranderen is onderbouwd door mijn recentelijk behalen van mijn Certified Change Manager Master (CCMM) titel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Beginnend met de opdrachtbeschrijving wordt samen met de opdrachtgever het doel vastgesteld om via diagnose en de juiste interventies te komen tot duurzame implementaties. Rekening houdend met een scala van aspecten zoals strategie, structuur, systemen, processen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en ook zaken van soms onbewuste kant zoals cultuur, passie, gedrag, politiek, weerstand en competenties. Door het inzetten van de juiste interventies, geselecteerd uit een breed scala van mogelijkheden, het vinden van evenwichtige balansen kan ik een organisatie, unit, team of individu zichzelf leren te veranderen. Door zorgvuldig en doordacht te werken en te plannen is de kans op het behalen van de gevraagde resultaten SMART en groot. Flexibel en pragmatisch handelen als het snel moet of als de resources beperkt zijn. Ik zet in de samenwerking mijn kwaliteiten in: sterke communicator, bezield, ambitieus, kaizen (veranderen naar beter), overtuigen, relatie-, én resultaatgericht, sociaal, visionair en energiek. Mensen waarmee ik samenwerk vinden mij inspirerend, prettig in de omgang en zijn blij met de resultaten.

4 Dienstaanbod Norbert Huijzer
 Veranderen begint me vragenstellen Het Veranderen roept en 1 vragen op. Wat moet er veranderen? Wie moet er veranderen? Welke doelgroepen zijn er? Hoe en waarmee te communiceren met de doelgroepen? Wat moeten straks de klanten en medewerkers anders gaan doen en laten? Gaan we eerst aan het gedrag van de medewerkers werken of gaan we eerst de structuur en de processen aanpassen? Hoe krijgen we de medewerkers in beweging, in de juiste richting? En het management? Welke managementstijl is nodig? Op welke wijze betrokkenheid en vertrouwen te creëren? Wat wordt er straks van de organisatie concreet verwacht? Dit zijn nog maar enkele van de vele vragen die het veranderen met zich meebrengt. Voor nog veel meer vragen: zie bijlage “Welke vragen stellen managers zichzelf bij verandering?” Gedurende het implementeren zullen steeds nieuwe vragen en vraagstukken worden geformuleerd. Het zoeken naar en beantwoorden van de vragen geeft keuzes, richting en scherpte aan de prioritering. Dienstaanbod Mijn dienstenaanbod is gericht om bestuurders, managers en medewerkers te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van veranderkundige complexiteit van het implementeren van het beleid. Mijn belangrijkste aanbod is om iedere projectleider daar waar gewenst te ondersteunen. Deze ondersteuning kan meerdere vormen aannemen. Beginnen met vragen stellen Aan de hand van de vraagstelling selecteer ik uit een breed scala van evidence based veranderkundige methodieken, theorieën en instrumenten en vertaal dat naar SMART advies. Ieder grijpen zij op hun eigen wijze in op de organisatie. Mogelijke van de vraagstelling zijn: Diagnosethema’s . Wat is de nulsituatie, het huidige vertrekpunt? Wat is de achterliggende oorzaak van een probleem? Wat zijn de ambities? Balans en samenhang in het wat , wie, waar en hoe ten tijde van het uitvoeren van de verandering. Het wat, de materie waarmee de organisatie wordt veranderd. Het wie, de gedragskant ten tijde van het implementeren. Medewerkers in de juiste “stand” krijgen zodat loskomen en enthousiast met het nieuwe aan de slag gaan. Het waar, de organisatiecontext, heeft betrekking op de capaciteit en het vermogen van de organisatie om het Veranderingen eigen te maken. Beginnend met tijd vrij kunnen en willen maken, kennis vergroten en vraagstukken oplossen. Het hoe heeft betrekking op de sturing. Sturen op kwaliteit, juiste keuzes maken, consolideren en borgen. Succesvolle uitgevoerde veranderingstrajecten laten een juiste balans zien tussen het wat , wie, waar en hoe. Hoe kan ik het beste het wat, wie, waar en wat toepassen? Zijn alle aspecten ingevuld? Is er voldoende balans? Waar liggen kansen?l Veranderaanpak: Wat zijn de verschillende manieren om een verandering aan te pakken? Van Ontwerpen of ontwikkelen? Van een SMART project, gestuurd op mijlpalen, tot het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en vinden van antwoorden. Adoptie en weerstand. Waar en hoe kan zich weerstand ontwikkelen? Hoe daarmee om te aan? Borgen korte doorlooptijd. Hoe kan ik op korte termijn echte resultaten bereiken zonder te vervallen in quick wins die niet geborgd zijn? Integraal veranderen. Hoe zorg ik dat de ingezette verandering duurzaam wordt? Dat alle aspecten (Purpose-Process-People-Competence-Culture-Leadership-Behavoir-Reward-Result- Measure-Strategy-Structure-Systems) op elkaar aan sluiten? Begrijpen wat er gebeurt en borgen van hetgeen goed gaat. Wat werkt ? Hoe komt dat? Kan ik het (weer) toepassen? Hoe een verandertraject te starten en welke fouten te voorkomen? Een kleine verandering kan leiden tot grote verandering. Maar waar en hoe klein beginnen? Reflectie. Met wie kan ik sparren over het traject dat ik leid? Wat is mijn invloed op het geheel? Wat is niet zichtbaar, onbewust? De onderwerpen van mijn dienstverlening zijn een: Diagnose: aanleiding, omgeving, organisatie, veranderprobleem, -aspecten, -vermogen Doordenken van een Integrale verandering: van visie, leiderschap, meten, processen tot gedrag Implementeren: faal-slaagfactoren, weerstand, veranderaanpak, adoptie, communicatie Interventies: gedrag, leiderschap, kennis, financieel, procedureel, sructuur, communicatie Competenties en vaardigheden bij veranderprojecten: projectmanagement, enthousiasme, betrokkenheid, vermogens om te kunnen veranderen Monitoren en refleceteren van het verandertrajecten Starten van een verandering, hoe een tot een goede veranderkundige vraagstelling en probleemdefinitie te komen? Bepalen veranderstrategie en opstellen veranderaanpak Het onzichtbare zichtbaar maken zoals groepsdynamiek en onbewuste aannames en gedragingen Of een ander onderwerp, afgestemd op de vraagstelling en de situatie De vormen van mijn dienstverlening zijn een: SMART veranderkundig advies Gesprekken, interviews en bijeenkomsten Workshops, cursussen en trainingen, variërend van 1 uur tot 5 dagen, die zowel een beroep doen op het verstand, het ondergaan en het gevoel. Lezingen Informatieverstrekking (boeken, artikelen, vakbladen), evidenced based Gaming (opzetten en begeleiden) Visualisaties en animaties. Begeleiden bij het maken visualisaties en animaties zodat de nieuwe situatie (resultaten van het project) letterlijk zichtbaar wordt Inrichten en managen Transitieruimte. Dit is letterlijk een ruimte waarbij de betrokken een situatie kunnen ervaren Of een ander vorm, afgestemd op de vraagstelling en de situatie Het blijven stellen van de juiste vragen geeft inzicht in het probleem, oorzaak, oplossing en gevolg. De antwoorden geven begrip en daardoor grip op de implementatie dynamiek van Veranderingen. Specifiek; De doelstelling is eenduidig en voor alle betrokkenen een betekenis hebben Meetbaar; Vooraf bepalen hoe, op basis van cijfers en feiten, het doel meetbaar is Acceptabel/Aantrekkelijk; Voor de betrokkenen is de doelstelling aantrekkelijke en acceptabel Realistisch; De doelstelling moet realistisch zijn, het moet kunnen Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt is

5 Verandercasussen Publicaties
Hoe sluit ASL aan op ITIL? De kloof en de brug, IT Beheermagazine, januari 2003. Betere koppeling processen door helder onderscheid, Informatie, april 2004. End-to-outsourcing management, IT-Beheer, augustus 2004. Back to the specs, IT-Beheer, mei 2005 ASL en Microsoft frameworks, als twee druppels water? IT Beheer, oktober 2005 SOA in functioneel beheer perspectief, een herbezinning. IT Beheer, mei 2008 SOA in functioneel beheer perspectief, een herbezinning. Informatie, juli 2009 De individuele organisatie Verandercasussen Procesimplementatie ICT vraag en aanbod Directe invloed theorieën individuen 

6 NHC Referenties Diensten Verandercasus Publicaties Contact
De Wittenkade 337 1052 DD Amsterdam Norbert Huijzer CCMM Certified Change Manager Master De Wittenkade 337 1052 DD Amsterdam Mobiel


Download ppt "Publicaties & Verandercasus"

Verwante presentaties


Ads door Google