De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quick-scan VIKING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quick-scan VIKING."— Transcript van de presentatie:

1 Quick-scan VIKING

2 Quick-scan Evaluatie bestaande systemen/ontwikkelingen
Relaties met Viking Conclusies Viking Referentiearchitectuur

3 Geëvalueerde systemen/ontwikkelingen
PoldEvac Hoogwater Informatie Systeem Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem Risicokaart Gelderland NOAH POIRE

4 PoldEvac Inundatie/overstroming Evacuatie Gasmal Wegennetwerk
Ruimtelijke ordening Gevaarlijke stoffen Emissie/brand

5 Hoogwater Informatie Systeem
Operationeel deel Monitoringmodule Presenteren ingelezen waterhoogten Vergelijkt met hoogte waterkeringen Logboekmodule Vastelegging meldingen dijkbewaking Beleidsvoorbereidend deel Overstromingsmodule Schademodule Evacuatiemodule Status Geen externe koppelingen Informatie wordt handmatig ingevoerd Zeer beperkt praktisch gebruik Redesign HIS

6 Proces schema HIS Verslag dijkbewaking Zwakke plekken Inlezen
meldingen Dijkdoorbraak punt HIS logboekmodule Vergelijken waterstanden – zwakke plekken Waterstanden bestand HIS monitoringmodule Inlezen waterstanden HIS monitoringmodule Waterstanden Uit te wisselen informatie: Gemeten waterstanden Voorspelde waterstanden Hoogwaterberichten Meldingen toestand waterkeringen

7 Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater
Beheersing informatiestromen tijdens hoogwater Alle informatie van bestaande ‘papieren’draaiboeken Verwerkt ingevoerde waterinformatie Advies faseovergangen Status van acties en workflow

8 Risicokaart Gelderland
RGGS Risicokaart Prov DB Informatiebronnen ISOR RGGS: Register risicosituaties Gevaarlijke Stoffen ISOR: Invoering Systeem Overige Rampen Landelijke en provinciale informatiebronnen Landelijke info niet compleet Aanvalsplannen nog niet gestandaardiseerd en beperkt aanwezig

9 Veiligheidsnet fase II
Internet Puliek Rijkswaterstaat Waterschappen Provincie GHOR Politie Gemeenten Brandweer Besloten datanet Besloten datanet kan zijn: -Opvolger nationaal noodnet -Glasvezelnet niet openbaar -Vaste huurlijnen -Gemnet

10 NOAH STOWA Project gericht op hoogwatermanagement
Afstemming met ander Europese initiatieven Samenwerking met Hochwasserschutzzentrale Koln Deelstaat Baden-Württemberg Ontwikkeling Flood Information and WARning System (FLIWAS) Nauwe samenwerking met waterschappen Van waarschuwing en voorspelling t/m calamiteitenplannen

11 NOAH

12 POIRE Werkgebied Project Operationele Informatievoorziening Rampenbestrijding

13 Gerelateerde ontwikkelingen
PROJECT OORSPRONG AARD RELATIE IMRB Reg. Brw Adam EO Focus op informatiemanagement rampenbestrijding Leidraad Opschaling BZK Opschalingswijze en systematiek Project Opschaling GHOR IMI Reg Brw Rotterdam Rijnmond en Prov Zuid Holland Informatiesysteem ondersteuning operationele IV Telebrains Reg Brw Utrecht Poldevac Reg. Brw Nijmegen Handboek Rampenbestrijding Organisatorische beschrijving Register gevaarlijke stoffen RIVM Centraal register risicobedrijven Risicokaart IPO Kaart en uitwisselingsmethodiek Processen opschaling Modelleren processen opschaling OMP Sherpa Politie GIS/datainfrastructuur politie Veiligheidsnet BZk/Reg. Pol. Z.Limburg Infrastructuur en applicaties .. Reg. Brandweer IJssel-Vecht Digitaal OBP en extranet IRIS BZK/ITO Analyse informatiesystemen rampenbestrijding Partners in Preventie Provincie Friesland Reg.Brw. Groningen Delen gegevens met Gemeenten Authentieke registraties ICTU/Stroomlijning basisgegevens Stelsel authentieke registraties Gemeente Hilversum intranet Regio Twente Preventie gegevens koppelen met GMS CRIB & CRAS Slachtoffer- en schaderegistraties

14 Projectie calamiteitensystemen
HIS logboekmodule HIS monitorongmodule PoldEvac overstromingsmodule PoldEvac evacuatiemodule GDH Risicokaart GMS OV-net Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg

15 Conclusies Veelheid aan ontwikkelingen en initiatieven
Geen praktisch bruikbare toepassingen Geen geïntegreerde informatievoorziening Vulling basisgegevens is een probleem Geen integrale informatie architectuur Gevaar voor overlap tussen verschillende initiatieven

16 VIKING

17 Operatiegebied

18 Geintegreerde infostructuur veiligheid
Gemeente Provincie Centrale overheid Back office Gem Rampenstaven Effectgemeenten Bestuurlijke besluitvorming en coördinatie Operationele besluitvorming en bevelvoering Provinciaal coordinatie Centrum Reg actiecentra Reg beleidsteam Gem actiecentra Gem beleidsteam Gem Rampenstaf Brongemeente Coordinerend Burgemeester NCC Grip 1: veldeenheden Grip 1: COPI Grip 2: beperkt reg op team + actiecentra? Grip 3: Gemeentelijke rampenstaf statisch semi-statisch en mobiel Meer de chaos uitbeelden in dit plaatje Bedrijfsbrandweer, MKZ, pers etc Commandovoerings-elementen Regionaal beleidsteam of coordinatie-centrum Nalezen in enschede, voldendam Sensoren (112) Politie eenheden GGD eenheden Brandweer eenheden Regionaal operationeel Team C-RTerrein / CoPi Geintegr Meldkamer

19 Rol Viking voor veiligheid
Gem Rampenstaven Effectgemeenten Hoogwater management Bestuurlijke besluitvorming en coördinatie Operationele besluitvorming en bevelvoering Provinciaal coordinatie Centrum Reg actiecentra Reg beleidsteam Gem actiecentra Gem beleidsteam Gem Rampenstaf Brongemeente Coordinerend Burgemeester NCC Grip 1: veldeenheden Grip 1: COPI Grip 2: beperkt reg op team + actiecentra? Grip 3: Gemeentelijke rampenstaf statisch semi-statisch en mobiel Meer de chaos uitbeelden in dit plaatje Bedrijfsbrandweer, MKZ, pers etc Commandovoerings-elementen Regionaal beleidsteam of coordinatie-centrum Nalezen in enschede, voldendam Sensoren (112) Politie eenheden GGD eenheden Brandweer eenheden Regionaal operationeel Team C-RTerrein / CoPi Geintegr Meldkamer

20 Geintegreerde informatievoorziening
Veiligheidsnet Externe bronnen Risicokaart Viking Viking GMS Viking Communicatie en routering

21 OOV Stack Processen Statische Mobiele domein domein Informatie
Management Beveiliging Statische domein Mobiele domein Processen Informatie Informatie diensten Routering Bandbreedte

22 OOV architectuur

23 Business- & ICT-architectuur
Infrastructuur Arbeids-verdeling Gegevens Componenten Tools Bedrijfs-processen primair secundair Informatie-systemen

24 Aanbevelingen Maximaal leren van beperkingen van bestaande systemen
Afstemming met andere projecten op management en architectuurniveau Aansluiten bij standaardisatieprogramma’s OOV Op provinciaal niveau werken aan een infostructuur voor veiligheid en rampenbestrijding


Download ppt "Quick-scan VIKING."

Verwante presentaties


Ads door Google