De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quick-scan VIKING. Quick-scan Evaluatie bestaande systemen/ontwikkelingen Relaties met Viking Conclusies Viking Referentiearchitectuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quick-scan VIKING. Quick-scan Evaluatie bestaande systemen/ontwikkelingen Relaties met Viking Conclusies Viking Referentiearchitectuur."— Transcript van de presentatie:

1 Quick-scan VIKING

2 Quick-scan Evaluatie bestaande systemen/ontwikkelingen Relaties met Viking Conclusies Viking Referentiearchitectuur

3 Geëvalueerde systemen/ontwikkelingen PoldEvac Hoogwater Informatie Systeem Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem Risicokaart Gelderland NOAH POIRE

4 PoldEvac Inundatie/overstroming Evacuatie Gasmal Wegennetwerk Ruimtelijke ordening Gevaarlijke stoffen Emissie/brand

5 Hoogwater Informatie Systeem Operationeel deel –Monitoringmodule Presenteren ingelezen waterhoogten Vergelijkt met hoogte waterkeringen –Logboekmodule Vastelegging meldingen dijkbewaking Beleidsvoorbereidend deel –Overstromingsmodule –Schademodule –Evacuatiemodule Status –Geen externe koppelingen –Informatie wordt handmatig ingevoerd –Zeer beperkt praktisch gebruik Redesign HIS

6 Proces schema HIS Inlezen meldingen Inlezen waterstanden Vergelijken waterstanden – zwakke plekken Dijkdoorbraak punt Verslag dijkbewaking Waterstanden bestand Zwakke plekken Waterstanden HIS logboekmodule HIS monitoringmodule Uit te wisselen informatie: Gemeten waterstanden Voorspelde waterstanden Hoogwaterberichten Meldingen toestand waterkeringen

7 Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater Beheersing informatiestromen tijdens hoogwater Alle informatie van bestaande ‘papieren’draaiboeken Verwerkt ingevoerde waterinformatie Advies faseovergangen Status van acties en workflow

8 RGGS ISOR Informatiebronnen Prov DB Risicokaart Risicokaart Gelderland RGGS: Register risicosituaties Gevaarlijke Stoffen ISOR: Invoering Systeem Overige Rampen Landelijke en provinciale informatiebronnen Landelijke info niet compleet Aanvalsplannen nog niet gestandaardiseerd en beperkt aanwezig

9 Besloten datanet kan zijn: -Opvolger nationaal noodnet -Glasvezelnet niet openbaar -Vaste huurlijnen -Gemnet Veiligheidsnet fase II Internet Puliek Rijkswaterstaat Waterschappen Provincie GHOR Politie Gemeenten Brandweer Besloten datanet

10 NOAH STOWA Project gericht op hoogwatermanagement –Afstemming met ander Europese initiatieven –Samenwerking met Hochwasserschutzzentrale Koln Deelstaat Baden-Württemberg –Ontwikkeling Flood Information and WARning System (FLIWAS) Nauwe samenwerking met waterschappen Van waarschuwing en voorspelling t/m calamiteitenplannen

11 NOAH

12 POIRE Project Operationele Informatievoorziening Rampenbestrijding Werkgebied

13 Gerelateerde ontwikkelingen PROJECTOORSPRONGAARD RELATIE IMRBReg. Brw Adam EOFocus op informatiemanagement rampenbestrijding Leidraad OpschalingBZKOpschalingswijze en systematiek Project OpschalingGHOROpschalingswijze en systematiek IMIReg Brw Rotterdam Rijnmond en Prov Zuid HollandInformatiesysteem ondersteuning operationele IV TelebrainsReg Brw UtrechtInformatiesysteem ondersteuning operationele IV PoldevacReg. Brw NijmegenInformatiesysteem ondersteuning operationele IV Handboek RampenbestrijdingBZKOrganisatorische beschrijving Register gevaarlijke stoffenRIVMCentraal register risicobedrijven RisicokaartIPOKaart en uitwisselingsmethodiek Processen opschalingBZKModelleren processen opschaling OMP SherpaPolitieGIS/datainfrastructuur politie VeiligheidsnetBZk/Reg. Pol. Z.LimburgInfrastructuur en applicaties..Reg. Brandweer IJssel-VechtDigitaal OBP en extranet IRISBZK/ITOAnalyse informatiesystemen rampenbestrijding Partners in PreventieProvincie FrieslandVeiligheidsnet..Reg.Brw. GroningenDelen gegevens met Gemeenten Authentieke registratiesICTU/Stroomlijning basisgegevensStelsel authentieke registraties..Gemeente Hilversumintranet..Regio TwentePreventie gegevens koppelen met GMS CRIB & CRASBZKSlachtoffer- en schaderegistraties

14 Projectie calamiteitensystemen HIS logboekmodule HIS monitorongmodule PoldEvac overstromingsmodule PoldEvac evacuatiemodule GDH Pro-actiePreventiePreparatie Repressie Nazorg GMS OV-net Risicokaart

15 Conclusies Veelheid aan ontwikkelingen en initiatieven Geen praktisch bruikbare toepassingen Geen geïntegreerde informatievoorziening Vulling basisgegevens is een probleem Geen integrale informatie architectuur Gevaar voor overlap tussen verschillende initiatieven

16 VIKING

17 Operatiegebied

18 Reg actiecentra Reg beleidsteam Bestuurlijke besluitvorming en coördinatie Operationele besluitvorming en bevelvoering C-RTerrein / CoPi Coordinerend Burgemeester Regionaal operationeel Team NCC Politie eenheden GGD eenheden Brandweer eenheden Gem Rampenstaven Effectgemeenten Geintegr Meldkamer Gem actiecentra Gem beleidsteam Gem actiecentra Gem Rampenstaf Brongemeente Provinciaal coordinatie Centrum Geintegreerde infostructuur veiligheid Back office Gemeente Provincie Centrale overheid

19 Reg actiecentra Reg beleidsteam Bestuurlijke besluitvorming en coördinatie Operationele besluitvorming en bevelvoering C-RTerrein / CoPi Coordinerend Burgemeester Regionaal operationeel Team NCC Politie eenheden GGD eenheden Brandweer eenheden Gem Rampenstaven Effectgemeenten Geintegr Meldkamer Gem actiecentra Gem beleidsteam Gem actiecentra Gem Rampenstaf Brongemeente Provinciaal coordinatie Centrum Hoogwater management Rol Viking voor veiligheid

20 Geintegreerde informatievoorziening Externe bronnen Viking Communicatie en routering Risicokaart GMS Veiligheidsnet

21 OOV Stack Bandbreedte Routering Informatie diensten Informatie Processen Management Beveiliging Statische domein Mobiele domein

22 OOV architectuur

23 Business- & ICT-architectuur Infrastructuur Arbeids-verdeling Gegevens Componenten Tools Bedrijfs-processen primair secundair Informatie- systemen

24 Aanbevelingen Maximaal leren van beperkingen van bestaande systemen Afstemming met andere projecten op management en architectuurniveau Aansluiten bij standaardisatieprogramma’s OOV Op provinciaal niveau werken aan een infostructuur voor veiligheid en rampenbestrijding


Download ppt "Quick-scan VIKING. Quick-scan Evaluatie bestaande systemen/ontwikkelingen Relaties met Viking Conclusies Viking Referentiearchitectuur."

Verwante presentaties


Ads door Google