De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorgeschiedenis juni 2010: Roeselare schrijft in op een aanbod van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden “Er wordt nagedacht over het stedelijk participatiebeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorgeschiedenis juni 2010: Roeselare schrijft in op een aanbod van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden “Er wordt nagedacht over het stedelijk participatiebeleid."— Transcript van de presentatie:

1

2 Voorgeschiedenis juni 2010: Roeselare schrijft in op een aanbod van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden “Er wordt nagedacht over het stedelijk participatiebeleid en de groeiende vraag naar betrokkenheid” Conclusie: 1. Er is nood aan het uitbreiden van de interne expertise rond participatie 2. Er is nood aan alternatieve vormen van participatie 3. Er is nood aan een toekomstvisie voor/het DNA van de stad

3 Voorgeschiedenis 21 maart 2011: het College van Burgemeester en Schepenen beslist om het project ‘Roeselare 2030’ op te starten Juli 2011: interne brainstromsessies op niveau van alle dienst- en departementshoofden September 2011: Levuur wordt aangeduid als externe begeleider participatie, B.AD als communicatiepartner Oktober 2011: een projectgroep met 18 ambtenaren trekt Roeselare 2030 op gang

4 Wat is Roeselare 2030? Het ontwikkelen van een gedragen toekomstvisie voor de stad Inwoners en gebruikers de kans geven hun utopisch beeld over het Roeselare van 2030 mee te delen en te concretiseren naar beleidsacties Zowel de interne expertise van het stadspersoneel als het zoeken naar nieuwe vormen van participatie bevorderen

5 Wat is Roeselare 2030? Inwoners en gebruikers van de stad worden aangezet om te dromen over hun ideale Roeselare van 2030 (Ex-)stadsmedewerkers gaan als ambassadeur op pad in hun buurt/leefwereld om samen met kennissen rond de tafel te zitten en te dromen over de toekomst van de stad Het project moet uiteindelijk resulteren in een sturend beleidsdocument voor het toekomstige bestuur

6 Op zoek naar ambassadeurs Interne campagne –Doel? medewerkers warm maken voor het project ambassadeurs zoeken –Hoe? Teaserbeelden en uitnodigingen voor infosessie verspreiden binnen organisatie

7 Op zoek naar ambassadeurs Gevolg 42 ambassadeurs stelden zich bereid om het project mee uit te dragen

8 Op zoek naar ambassadeurs Opleidingen –De ambassadeurs krijgen 1 dag opleiding om droomsessies te organiseren –Aangepaste participatie- en gesprekstechnieken staan centraal –Terzelfdertijd wordt de interne expertise rond participatie uitgebreid

9 Communicatiecampagne Teasingcampagne (jan. 2012)

10 Communicatiecampagne Startschot (17 januari 2012) –Op persconferentie werden ambassadeurs door burgemeester officieel op pad gestuurd..

11 Communicatiecampagne Externe campagne (januari/februari 2012)

12 Stap 1: dromen verzamelen Droomsessies (ambassadeurs) –42 ambassadeurs organiseerden meerdere droomsessies –Inwoners en gebruikers van de stad werden aan de hand van laagdrempelige technieken aangezet tot dromen –470 mensen namen deel aan een droomsessie Creatieve knutselwerken (3 scholen)

13 Stap 1: dromen verzamelen Online ideeënbus (individueel) –www.roeselare2030.bewww.roeselare2030.be –droom kan ingevoerd, beoordeeld en gedeeld worden –203 unieke dromers en 112 anonieme dromen Brievenbus (individueel) –Deelnemers die niet over internet beschikken –Beperkte respons

14 Stap 1: dromen verzamelen Van 17 januari tot eind februari 2012 werden meer dan 1000 dromen verzameld via de diverse kanalen

15 Stap 2: clusteroefening Ambassadeurs en leden van de projectgroep clusteren de 1000 dromen tot 6 thema’s Hierbij wordt gezocht naar de onderliggende behoeftes in de dromen

16 Stap 2: clusteroefening Resultaat oefening: Roeselare, de stad waar we … …ademen (ademruimte en rust) …ontmoeten (ontmoetingsruimte) …genieten (recreatie en cultuur) …bewegen (mobiliteit) …groeien (ontwikkelingsmogelijkheden) …schitteren (imago van de stad vergroten)

17 Stap 3: stadsdebat Groot stadsdebat op 28 april op de Grote Markt en in het stadhuis Doel Een ganse dag was iedereen welkom om aan de hand van de 6 thema’s de dromen concreet vorm te geven

18 Stap 3: stadsdebat Op de Grote Markt –Passanten kunnen de dromen bekijken in het dromendorp, genieten van randanimatie of gewoon het debat volgen In het stadhuis –Deelnemers debatteren over het concretiseren van de dromen binnen specifieke thema’s –5 moderatoren (perskring) begeleiden kleinere groepen deelnemers –50 deelnemers verdiepen zich in de thematische dromen en leven zich in in de rol van een personage –5 verslaggevers volgen het debat op de voet om alles te noteren in functie van de latere fases van het project

19 Stap 4: het eindproduct Krant van de Toekomst (juni 2012) –Een krant gedateerd juni 2030 –Het was het visueel eindproduct voor de bevolking –De krant werd bedeeld in de brede regio van Roeselare, onder de stadsdiensten en deelnemers van het project –De concrete beleidsacties die naar voor kwamen op het stadsdebat werden op een luchtige manier weergegeven

20 Stap 4: het eindproduct Tentoonstelling Infopunt Stadsvernieuwing –Infopunt Stadsvernieuwing is nog het aanspreekpunt voor de informatie rond het project –In de voormalige kluis van het Infopunt loopt een kleine tentoonstelling met een selectie van dromen/werkjes van het project

21 Stap 4: het eindproduct Oriëntatienota (jan. 2013) –Het sturend beleidsdocument met de belangrijkste conclusies/voorstellen uit het project –Wordt overhandigd aan de toekomstige beleidsploeg (begin 2013) –Het moet de toekomstige beleidsbeslissingen oriënteren in de richting van de concrete dromen van inwoners en gebruikers van de stad

22 Vragen ?

23 Bedankt!


Download ppt "Voorgeschiedenis juni 2010: Roeselare schrijft in op een aanbod van het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden “Er wordt nagedacht over het stedelijk participatiebeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google