De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 januari 2012 MyCareNet voor Verpleegkundigen Marie-Pascale Versailles, Dirk De Kesel, Philippe Baise Coördinatie cel van het Nationaal Intermutualistisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 januari 2012 MyCareNet voor Verpleegkundigen Marie-Pascale Versailles, Dirk De Kesel, Philippe Baise Coördinatie cel van het Nationaal Intermutualistisch."— Transcript van de presentatie:

1 10 januari 2012 MyCareNet voor Verpleegkundigen Marie-Pascale Versailles, Dirk De Kesel, Philippe Baise Coördinatie cel van het Nationaal Intermutualistisch Collège (NIC) 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

2 10 januari 2012 Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk Dagorde MyCareNet Verpleegkundigen

3 10 januari 2012 Een oplossing die dienstgericht is Ten voordele van de individuele verstrekker en de instellingen Om informatie uit te wisselen met de mutualiteiten Op een simpele, zekere en beveiligde manier. MyCareNet – Definitie MyCareNet Verpleegkundigen

4 10 januari 2012 Vereenvoudigen van de administratieve procedures Moderniseren van de uitwisseling van informatie tussen de professionelen van de gezondheidszorg en de verzekerings- instellingen. Dankzij nieuwe diensten, toegevoegde waarde brengen voor zowel de verstrekker als de begunstigde. MyCareNet – Objectieven MyCareNet Verpleegkundigen

5 10 januari 2012 Beschikbaar op de MyCareNet website: http://www.mycarenet.be/library/documents/FilmNL/start.htm Bekijk het gedeelte INLEIDING via het menu linksonder Concept MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

6 10 januari 2012 Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk Dagorde MyCareNet Verpleegkundigen

7 10 januari 2012 Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten –Forfaits A, B, C, Toiletten –Mededeling Palliatieve Patiënt –Specifieke Technische Prestaties Aangeboden Diensten MyCareNet Verpleegkundigen

8 10 januari 2012 Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten –Forfaits A, B, C, Toiletten –Mededeling Palliatieve Patiënt –Specifieke Technische Prestaties Aangeboden Diensten MyCareNet Verpleegkundigen

9 10 januari 2012 Dienst Verzekerbaarheid Dankzij MyCareNet kan de verstrekker het statuut van zijn patiënt opvragen (KG1, KG2, …) ? Wanneer opvragen ? AanvraagAntwoord Vóór de zorgen of tijdens een eerste contact I (Informatief)Zonder Betalings- verbintenis Voor de fakturatieF (fakturatie)Met Betalings- verbintenis MyCareNet Verpleegkundigen

10 10 januari 2012 Dienst Verzekerbaarheid De verstrekker dient de mutualistische aansluiting van een patiënt niet te kennen (de aanvraag wordt correct omgeleid door MyCareNet). De informatie is compleet en actueel Vermijden van weigeringen bij de fakturatie MyCareNet Verpleegkundigen

11 10 januari 2012 Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten –Forfaits A, B, C, Toiletten –Mededeling Palliatieve Patiënt –Specifieke Technische Prestaties Aangeboden Diensten MyCareNet Verpleegkundigen

12 10 januari 2012 Dienst fakturatie Dankzij MyCareNet kan de verstrekker het fakturatiebestand, dat aangemaakt is in het kader van de derde betaler, in elektronische vorm en via internet, versturen, naar de verzekeringsinstellingen. De verstrekker zal het afrekeningsbestand en de weigeringen op elektronische wijze ontvangen van de VI als gevolg van de verwerking van zijn fakturatiebestand. MyCareNet Verpleegkundigen

13 Dienst fakturatie Zonder MyCareNet Opsturen van de papieren fakturen Opsturen van de magnetische drager Terugkeer weigeringen op papier

14 Dienst fakturatie Zonder MyCareNet Met MyCareNet Opsturen van de papieren fakturen Opsturen van de magnetische drager Verzenden van fakturatiebestand via MyCareNet Terugkeer weigeringen op papier Afrekenings- bestand en weige- ringen via MyCareNet

15 Dienst fakturatie Zonder MyCareNet Met MyCareNetVerdere Fase (ifv. onderhandelingen met de fiscus) Opsturen van de papieren fakturen Afschaffing papieren faktuur Opsturen van de magnetische drager Verzenden van fakturatiebestand via MyCareNet Terugkeer weigeringen op papier Afrekenings- bestand en weige- ringen via MyCareNet

16 Dienst fakturatie - Uitwisselingen VerpleegkundigeMyCareNet – VI Fakturatie bestand - borderel (920000) Primaire Controles (geldigheid van het bericht) Bestand weigering van het bestand factuur – borderel 920999 Verwerking van het bestand NOK Verwerpingsbestand (Blokkerende fout(en) of #fouten > 5%) - 920099 Verwerpingsbestand (ter informatie) 920098 Verwerpingsbestand (ter informatie) 920098 Corr Ontvangstbewijs 931000 Ontvangstbewijs 931000 OK Afrekeningsbestand & verwerpingen 920900 Afrekeningsbestand & verwerpingen 920900 Corr NOK OK

17 10 januari 2012 Dienst Fakturatie Algemene structuur van het fakturatiebestand MyCareNet Verpleegkundigen Borderel Synthese per mutua- liteit Globale Synthese Netwerk info Bericht Netwerk info Bericht Detail faktuur (layout groene bijbel) Detail faktuur (layout groene bijbel)

18 10 januari 2012 Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten –Aanvraag Forfait A, B, C, Toilet –Kennisgeving Palliatieve Zorgen –Kennisgeving Specifieke Technische Prestaties Aangeboden Diensten MyCareNet Verpleegkundigen

19 10 januari 2012 Forfait A, B, C, Toilet MyCareNet laat u toe om een Katz schaal op elektronische wijze op te sturen. Het voorschrift en annex 2 (dementie) blijven in het dossier van de patiënt. De verstrekker beschikt over een verzendbewijs van het elektronisch document (bewijs voor de verzendingstermijn van 10 dagen). De verstrekker zal altijd een antwoord ontvangen (akkoord of weigering). De verstrekker wordt geïnformeerd over wijzigingen aan zijn akkoord. MyCareNet Verpleegkundigen

20 10 januari 2012 Forfait A, B, C, Toilet Nieuwe aanvraag wanneer er al een akkoord bestaat? Voordien: Automatische afsluiting door de VI van het bestaand akkoord. Geen informatie hierover naar de VPK Dankzij MyCareNet : Indien Akkoord verschillend :afsluiten bestaand akkoord en melding hiervan aan de VPK van het bestaand akkoord. Indien Akkoord identiek : o Weigering + informatie over het bestaand akkoord naar VPK o Indien VPK het akkoord wil vervangen door eigen akkoord : opnieuw opsturen met de optie ‘wijzigen van contact VPK’. MyCareNet Verpleegkundigen

21 10 januari 2012 Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten –Aanvraag Forfait A, B, C, Toilet –Kennisgeving Palliatieve Zorgen –Kennisgeving Specifieke Technische Prestaties Aangeboden Diensten MyCareNet Verpleegkundigen

22 10 januari 2012 Palliatieve Zorgen MyCareNet laat u toe om de Annex 6 op elektronische wijze op te sturen. De verstrekker beschikt over een verzendbewijs van het elektronisch document De verstrekker zal altijd een antwoord ontvangen (akkoord of weigering). MyCareNet Verpleegkundigen

23 10 januari 2012 Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten –Aanvraag Forfait A, B, C, Toilet –Kennisgeving Palliatieve Zorgen –Kennisgeving Specifieke Technische Prestaties Aangeboden Diensten MyCareNet Verpleegkundigen

24 10 januari 2012 Specifieke Technische Prestaties MyCareNet laat u toe een kennisgeving specifieke technische prestaties op elektronische wijze op te sturen. Het zorgplan blijft in het dossier van de patiënt Het omstandig medisch verslag blijft in het dossier van de patiënt De verstrekker beschikt over een verzendbewijs van het elektronisch document MyCareNet Verpleegkundigen

25 10 januari 2012 Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk Dagorde MyCareNet Verpleegkundigen

26 10 januari 2012 De verplichting MyCareNet op 1 juli 2012 betreft : De individuele thuisverpleegkundigen De groeperingen van verpleegkundigen met een uniek RIZIV nummer die de derde betaler regels toepassen. Verplichting MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

27 10 januari 2012 De verplichting MyCareNet op 1 juli 2012 betreft : Het verzenden en ontvangen van de fakturatie bestanden De raadpleging verzekerbaarheid wordt sterk aangeraden maar is niet verplicht Verplichting MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

28 10 januari 2012 Als gevolg hiervan zal, vanaf 1/7/2012, GEEN ENKELE VI nog magnetische dragers aanvaarden Dus geen Dvd's, Cd's, diskettes, etc. Verplichting MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

29 10 januari 2012 De verplichting MyCareNet op 1 juli 2013 betreft : Het verzenden en ontvangen van de medisch-administratieve documenten Deze verplichting betreft : De individuele thuisverpleegkundigen en groeperingen van verpleegkundigen met een uniek RIZIV nummer. Verplichting MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

30 MyCareNet ? Vragen ?

31 10 januari 2012 Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk Dagorde MyCareNet Verpleegkundigen

32 10 januari 2012 Om de bestaande relaties, zowel tussen verpleegkundigen, groeperingen, dienstverleners (vb. tariferingdienst), als binnen een groepering of dienstverlener, te kunnen controleren op het moment dat alles op elektronische wijze uitgewisseld wordt dienen deze relaties ook opgebouwd te worden in de data- banken van de verschillende instanties (eHealth, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid). Gebruikers MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

33 10 januari 2012 Deze controles zijn noodzakelijk om de toegang en de veiligheid van de gegevens te garanderen binnen MyCareNet. Iedereen die MyCareNet wenst te gebruiken dient dit met zijn eID te doen en zal pas toegang krijgen wanneer aan alle voorwaarden voldaan is. Gebruikers MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

34 10 januari 2012 We onderscheiden verschillende soorten gebruikers (altijd een fysiek persoon) : 1.Individuele Verstrekker (= Verpleegkundige) MyCareNet gebruikt het e-health platform om het volgende te controleren : –De identificatie van de persoon o eID Kaart – Nationaal Nummer (Nationaal Register) –De autorisatie van de persoon o RIZIV nummer (kadaster Volksgezondheid et RIZIV) Gebruikers MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

35 10 januari 2012 2. Persoon geautoriseerd door een individuele Verstrekker MyCareNet gebruikt het e-health platform om het volgende te controleren : De identificatie van de persoon eID Kaart – Nationaal Nummer (Nationaal Register) De autorisatie van de persoon RIZIV nummer (kadaster Volksgezondheid et RIZIV) User Management (e-Health) Volmacht (e-Health) Gebruikers MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

36 10 januari 2012 3. Persoon geautoriseerd door de verantwoordelijke van een groepering MyCareNet gebruikt het e-health platform om het volgende te controleren : De identificatie van de persoon eID Kaart – Nationaal Nummer (Nationaal Register) De autorisatie van de persoon Groepering & de verantwoordelijke gekend op het RIZIV (RIZIV) User Management (e-Health) Volmacht (e-Health) Gebruikers MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

37 Gebruikers MyCareNet De autorisaties worden gegeven per dienst (verzekerbaarheid, fakturatie, medadmin) via : Gebruikersbeheer (User management) Volmacht Het gebruikersbeheer van eHealth dient om de link te formaliseren en te controleren tussen de gebruiker en de groepering of organisatie waartoe hij aangeeft dat hij behoort Een eHealth volmacht is een autorisatie gegeven (als volmachtgever) aan een andere entiteit (volmachthouder),teneinde acties te kunnen ondernemen in naam van de volmachtgever Legt de relatie vast binnen eenzelfde entiteit Legt de relatie vast tussen 2 verschillende entiteiten 10 januari 2012MyCareNet Verpleegkundigen

38 Gebruikersbeheer Verantwoordelijke Toegang Entiteiten = Verantwoordelijke RIZIV Lokale Beheerder Andere gebruikers Gebruikersbeheer Groepering (RIZIV nr. : 94xxxxxxxx)

39 Gebruikersbeheer Verantwoordelijke Toegang Entiteiten = Verantwoordelijke gekend bij KBO (Bestuurder/Zaakvoerder/Vennoot) Organisatie (KBO nr.) Lokale Beheerder Gebruikersbeheer Andere gebruikers Gebruikersbeheer

40 Gebruikers MyCareNet De autorisaties worden gegeven per dienst (verzekerbaarheid, fakturatie, medadmin) via : Gebruikersbeheer (User management) Volmacht Het gebruikersbeheer van eHealth dient om de link te formaliseren en te controleren tussen de gebruiker en de groepering of organisatie waartoe hij aangeeft dat hij behoort Een eHealth volmacht is een autorisatie gegeven (als volmachtgever) aan een andere entiteit (volmachthouder),teneinde acties te kunnen ondernemen in naam van de volmachtgever Legt de relatie vast binnen eenzelfde entiteit Legt de relatie vast tussen 2 verschillende entiteiten 10 januari 2012MyCareNet Verpleegkundigen

41 Individuele Verpleegkundige (Fysieke Persoon) Volmacht Fysieke Persoon Prestaties gefactureerd op naam van de individuele verstrekker 10 januari 2012MyCareNet Verpleegkundigen Volmacht

42 10 januari 2012MyCareNet Verpleegkundigen Verantwoordelijke Toegang Entiteiten = Verantwoordelijke RIZIV of KBO Lokale Beheerder Andere gebruikers Organisatie (KBO nr.) of Groepering (RIZIV nr. : 94xxxxxxxx) Gebruikersbeheer

43 Fysieke Persoon Volmacht 10 januari 2012MyCareNet Verpleegkundigen Prestaties gefactureerd op naam van de groepering Volmacht

44 Volmacht : Principes De volmachtgever geeft volmacht aan de volmachthouder Eén enkele volmacht kan gegeven worden o per organisatie of individuele verstrekker o per dienst (begindatum – einddatum) Een organisatie of individuele verstrekker kan meerdere volmachten krijgen. Een verpleegkundige werkende voor een groepering dient de groepering geen aparte volmacht te geven – de prestaties worden op eigen naam uitgevoerd maar worden gefactureerd op naam van de groepering. Een ketting van volmachten is onmogelijk Een volmacht belet de volmachtgever niet om te werken met MyCareNet 10 januari 2012MyCareNet Verpleegkundigen

45 Individuele Verstrekker Individuele verstrekker die zelf zijn documenten verstuurd Individuele verstrekker die toegang aan een gebruiker wenst te geven - De verstrekker geeft toegang aan de gebruiker via de procedure volmacht Individuele verstrekker geeft toegang aan (de werknemer) ve bedrijf - De verstrekker geeft toegang aan het bedrijf de procedure volmacht - De verantwoordelijke toegang entiteiten van het bedrijf geeft toegang aan zijn werknemer(s) via de procedure gebruikersbeheer Individuele verstrekker geeft toegang aan (het lid) van een groepering - De verstrekker geeft toegang aan de groepering via procedure volmacht - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan zijn leden via de procedure gebruikersbeheer 10 januari 2012MyCareNet Verpleegkundigen

46 Groepering MyCareNet pour les infirmie(è)r(e)s (Lid van) Een groepering - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan een lid van de groepering via de procedure gebruikersbeheer Groepering geeft toegang aan een gebruiker (geen lid vd groepering) - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan de gebruiker via de procedure volmacht Groepering geeft toegang aan (de werknemer) van een bedrijf - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan het bedrijf via de procedure volmacht - De verantwoordelijke toegang entiteiten van het bedrijf geeft toegang aan zijn werknemer(s) via de procedure gebruikersbeheer Groepering geeft toegang aan (een lid van) een andere groepering - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan het bedrijf via de procedure volmacht - De verantwoordelijke vd andere groepering geeft toegang aan een lid van de groepering via de procedure gebruikersbeheer

47 10 januari 2012 Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk Dagorde MyCareNet Verpleegkundigen

48 10 januari 2012 Beschikbaar op de website MyCareNet: http://www.mycarenet.be/library/documents/FilmNl/start.htm Bekijk het gedeelte 1.1 Globale Architectuur via het menu linksonder Gebruik van MyCareNet – Film MyCareNet Verpleegkundigen

49 10 januari 2012 Twee mogelijkheden : Gebruik van een goedgekeurde toepassing MyCareNet Gebruik van het web portaal MyCareNet Gebruik van MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

50 10 januari 2012 Voordelen -Aangepaste gebruikers interface die het mogelijk maakt de uitgewisselde informatie beter te begrijpen -Directe integratie van de uitgewisselde informatie in het verpleegkundig dossier => geen fouten meer wegens overzetten van informatie -De goedkeuring geeft u zekerheid van de kwaliteit van de uitwisselingen en bespaart u tijd -Ondersteuning door de software leverancier Nadelen -Tijd investeren om de juiste keuze voor u te maken op basis van de officiële lijst van software leveranciers (website MyCareNet) -Inbrengen of conversie van uw bestaande gegevens. Goedgekeurde toepassing MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

51 10 januari 2012 Voordelen -Web Interface (toegankelijk zonder applicatie) -Geen licentie kosten Nadelen -Rudimentaire gebruikers interface -Manuele opvolging van de uitwisselingen -Geen directe integratie mogelijk met het verpleegkundig dossier -Voor fakturatie & medisch-administratieve berichten is men gelimiteerd tot het werken met bestanden -De verpleegkundige dient de bestanden vooraf aan te maken: voor fakturatie is dit het equivalent van de magnetische drager + hoofdding + borderellen en op te sturen naar de VI. -De verpleegkundige dient zelf de antwoorden, ontvangen door de VI (onder vorm van bestanden), te interpreteren en verwerken. Web Portaal MyCareNet MyCareNet Verpleegkundigen

52 10 januari 2012 Dit duur gemiddeld 6 maanden De software leverancier dient zich kandidaat te stellen bij het NIC samen met de nodige piloot verpleegkundigen Ontwikkeling te doen Alle verschillende diensten dienen getest te worden met de VI –Integratie testen met 1 VI –Acceptatie testen uit te voeren met alle VI op basis van vooropgestelde scenario’s Goedkeuring MyCareNet voor een toepassing MyCareNet Verpleegkundigen

53 Lijst van goedkeurde MyCareNet pakketten

54 10 januari 2012 Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk Dagorde MyCareNet Verpleegkundigen

55 10 januari 2012 Hoe schrijf ik mij in? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Om MyCareNet te kunnen gebruiken dient de verpleegkundige de « MyCareNet conventie » in te vullen en te ondertekenen, alsook alle eventuele volmachten, en deze aan het NIC bezorgen. Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, kan de gebruiker al deze documenten verkrijgen bij zijn software leverancier. De opstart van MyCareNet wordt verder verzorgd en opgevolgd door de software leverancier. Bij gebruik van het web portaal, kan de gebruiker deze documenten bekomen bij het NIC (website). Een expliciete aanvraag voor het gebruik van MyCareNet in productie dient daarna ingediend te worden bij het NIC (mycarenet@intermut.be) met vermelding van de adresgegevens en het RIZIV nummer, en dit voor de 10de van de maand voorafgaand aan de gewenste maand van opstart. Behoudens een negatief advies is het gebruik dan mogelijk op de 1ste werkdag van de volgende maand. Hoe inschrijven? Via de software leverancier mycarenet@intermut.be MyCareNet Verpleegkundigen

56 10 januari 2012 Hoe schrijf ik mij in? « Overeenkomst MyCareNet » Hoe inschrijven? MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal Via de software leverancier mycarenet@intermut.be

57 10 januari 2012 Hoe schrijf ik mij in? « Volmacht verzekerbaarheid » Hoe inschrijven? MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal Via de software leverancier mycarenet@intermut.be

58 10 januari 2012 Hoe schrijf ik mij in? Hoe inschrijven? MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal Via de software leverancier mycarenet@intermut.be « Volmacht fakturatie »

59 10 januari 2012 Hoe schrijf ik mij in? Hoe inschrijven? MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal Via de software leverancier mycarenet@intermut.be « Volmacht medisch- administratief »

60 10 januari 2012 Hoe gebruiken? Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, zal de gebruiker alle nuttige informatie en support van zijn software leverancier krijgen. Bij gebruik van het web portaal, kan de gebruiker het document dat het gebruik van het portaal beschrijft bij het NIC bekomen. Het internet adres van het portaal in productie is : https://prod.mycarenet.be/portal/home.seam Het internet adres van het portaal om testen te doen is : https://pilot.mycarenet.be/portal/home.seam Hoe gebruiken? Via de software leverancier Raadplegen Portaal document MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal

61 10 januari 2012 Wat heb ik nodig ? De gebruiker dient te beschikken over een elektronische identiteitskaart. Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, zal de gebruiker alle nuttige informatie en support van zijn software leverancier krijgen. Bij gebruik van het web portaal, dient de gebruiker op zijn PC te installeren : een lezer voor de eID kaart (http://eid.belgium.be/fr/Comment_installer_l_eID/) een recente versie van zijn internet browser (vb. Internet Explorer 8, 9) de laatste Java versie (http://www.java.com/nl/) Wat heb ik nodig? Via de software leverancier eID,kaartlezer, recente java versie, recente internet browser(IE8+) MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal

62 10 januari 2012 Wat bewaren ? De gebruiker dient alle verzonden & ontvangen bestanden te bewaren zodat deze op later tijdstip niet gewijzigd kunnen worden of dat elke wijziging op later tijdstip detecteerbaar is. De archieven zullen gedupliceerd worden en in verschillende fysieke locaties bewaard worden om een gezamenlijke vernietiging te voorkomen. Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, ga na of de toepassing dit mogelijk maakt. Bij gebruik van het web portaal, dient de eindgebruiker hiervoor te zorgen De overeenkomsten commissie verpleegkundigen heeft een protocol bewijskracht opgesteld dat een checklist bevat dat de gebruiker dient te ondertekenen en bewaren. Wat bewaren? Alle verzonden & ontvangen bestanden MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal

63 RIZIV Premie ? Waar gaat het over? De verpleegkundige ingeschreven bij het RIZIV kan een jaarlijkse tegemoetkoming van het RIZIV krijgen in de kosten van softwarepakketten die gebruikt worden voor het elektronisch beheer van verpleegkundige dossiers. Onder welke voorwaarden ? Om die tegemoetkoming te kunnen genieten, moet de verpleegkundige ingeschreven bij het RIZIV :  geconventioneerd zijn voor het volledig jaar waarop deze tegemoetkoming betrekking heeft;  zijn activiteit als verpleegkundige in hoofdberoep uitoefenen;  in de loop van het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd een minimumactiviteit hebben die overeenstemt met een bedrag van 33.000 euro aan tegemoetkomingen in het kader van artikel 8 van de nomenclatuur, vastgesteld aan de hand van hun profiel voor dat jaar. Als een softwarepakket gezamenlijk door meerdere verpleegkundigen wordt gebruikt, wordt de tegemoetkoming toegekend aan elk van de verpleegkundigen op voorwaarde dat de softwareproducent bevestigt dat het gezamenlijk gebruik geoorloofd is. Welke softwarepakketten komen in aanmerking ? Alleen de gehomologeerde softwarepakketten die aanvaard zijn door de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen - verzekeringsinstellingen komen in aanmerking. => Zie SITE http://www.riziv.be/care/nl/other/infirmiers/information-topic/software/pdf/listsoftware.pdf RIZIV Premie ?Onmogelijk Mogelijks onder voorwaarden Goedgekeurde Toepassing Web portaal

64 10 januari 2012 Wie contacteren ? Via de software leverancier In functie van de vraag Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, voor elke vraag dient de gebruiker contact op te nemen met zijn software leverancier die de rol van eerste niveau service desk op zich neemt. Bij gebruik van het web portaal, de gebruiker kan in functie van de vraag de volgende instanties contacteren : het contactcenter eHealth (ERANOVA – in geval van autorisatie problemen), de service desk mycarenet (voor vragen die niet de autorisatie betreffen), het NIC (voor de inschrijving en volmachten), de VI’s (in geval van business vragen over de gegeven antwoorden). MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal

65 10 januari 2012 Wie contacteren ? Het contactcenter eHealth (ERANOVA – in geval van autorisatie problemen): 02 788 51 55 https://www.ehealth.fgov.be/nl/neem-contact-op-met-de-openbare-instelling-eHealth-platform De service desk mycarenet (voor vragen die niet de autorisatie betreffen) : servicedesk@mycarenet.be Het NIC (voor de inschrijving en volmachten) : mycarenet@intermut.be De VI’s (in geval van business vragen over de gegeven antwoorden) : VI100: mycarenet@cm.be VI200: carenet@unmn.be VI300: helpdesk.carenet@socmut.be VI400: carenet@mut400.be VI500: mycarenet@mloz.be VI600: helpdesk.carenet@caami-hziv.fgov.be VI900: 24carenet@b-holding.be MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal Via de software leverancier In functie van de vraag

66 10 januari 2012 In de praktijk - samenvatting MyCareNet Verpleegkundigen Goedgekeurde Toepassing Web portaal Wie contacteren? Via de software leverancier In functie van de vraag RIZIV Premie? Onmogelijk Mogelijks onder voorwaarden Hoe Gebruiken? Via de software leverancier Raadplegen Portaal document Wat bewaren? Alle verzonden & ontvangen bestanden Wat heb ik nodig? Via de software leverancier eID,kaartlezer, recente java versie, recente internet browser(IE8+) Hoe inschrijven? Via de software leverancier mycarenet@intermut.be

67 10 januari 2012 Voor meer informatie MyCareNet Verpleegkundigen Coördinatie Cel NIC Sint-Pieterssteenweg 373 1040 Brussel mycarenet@intermut.be www.mycarenet.be Coördinatie Cel NIC Sint-Pieterssteenweg 373 1040 Brussel mycarenet@intermut.be www.mycarenet.be

68 MyCareNet ? Vragen ?


Download ppt "10 januari 2012 MyCareNet voor Verpleegkundigen Marie-Pascale Versailles, Dirk De Kesel, Philippe Baise Coördinatie cel van het Nationaal Intermutualistisch."

Verwante presentaties


Ads door Google