De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MyCareNet voor Verpleegkundigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "MyCareNet voor Verpleegkundigen"— Transcript van de presentatie:

1 MyCareNet voor Verpleegkundigen
Marie-Pascale Versailles, Dirk De Kesel, Philippe Baise Coördinatie cel van het Nationaal Intermutualistisch Collège (NIC) 10 januari 2012 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

2 MyCareNet Verpleegkundigen
Dagorde Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

3 Een oplossing die dienstgericht is
MyCareNet – Definitie Een oplossing die dienstgericht is Ten voordele van de individuele verstrekker en de instellingen Om informatie uit te wisselen met de mutualiteiten Op een simpele, zekere en beveiligde manier. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

4 MyCareNet – Objectieven
Vereenvoudigen van de administratieve procedures Moderniseren van de uitwisseling van informatie tussen de professionelen van de gezondheidszorg en de verzekerings-instellingen. Dankzij nieuwe diensten, toegevoegde waarde brengen voor zowel de verstrekker als de begunstigde. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

5 Concept MyCareNet Beschikbaar op de MyCareNet website:
Bekijk het gedeelte INLEIDING via het menu linksonder 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

6 MyCareNet Verpleegkundigen
Dagorde Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

7 MyCareNet Verpleegkundigen
Aangeboden Diensten Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten Forfaits A, B, C, Toiletten Mededeling Palliatieve Patiënt Specifieke Technische Prestaties 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

8 MyCareNet Verpleegkundigen
Aangeboden Diensten Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten Forfaits A, B, C, Toiletten Mededeling Palliatieve Patiënt Specifieke Technische Prestaties 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

9 Dienst Verzekerbaarheid
Dankzij MyCareNet kan de verstrekker het statuut van zijn patiënt opvragen (KG1, KG2, …) ? Wanneer opvragen ? Aanvraag Antwoord Vóór de zorgen of tijdens een eerste contact I (Informatief) Zonder Betalings-verbintenis Voor de fakturatie F (fakturatie) Met Betalings-verbintenis 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

10 De informatie is compleet en actueel
Dienst Verzekerbaarheid De verstrekker dient de mutualistische aansluiting van een patiënt niet te kennen (de aanvraag wordt correct omgeleid door MyCareNet). De informatie is compleet en actueel Vermijden van weigeringen bij de fakturatie 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

11 MyCareNet Verpleegkundigen
Aangeboden Diensten Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten Forfaits A, B, C, Toiletten Mededeling Palliatieve Patiënt Specifieke Technische Prestaties 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

12 MyCareNet Verpleegkundigen
Dienst fakturatie Dankzij MyCareNet kan de verstrekker het fakturatiebestand, dat aangemaakt is in het kader van de derde betaler, in elektronische vorm en via internet, versturen, naar de verzekeringsinstellingen. De verstrekker zal het afrekeningsbestand en de weigeringen op elektronische wijze ontvangen van de VI als gevolg van de verwerking van zijn fakturatiebestand. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

13 Dienst fakturatie Zonder MyCareNet Opsturen van de papieren fakturen
Opsturen van de magnetische drager Terugkeer weigeringen op papier

14 Dienst fakturatie Zonder MyCareNet Met MyCareNet
Opsturen van de papieren fakturen Opsturen van de magnetische drager Verzenden van fakturatiebestand via MyCareNet Terugkeer weigeringen op papier Afrekenings-bestand en weige-ringen via MyCareNet

15 Dienst fakturatie Zonder MyCareNet Met MyCareNet
Verdere Fase (ifv. onderhandelingen met de fiscus) Opsturen van de papieren fakturen Afschaffing papieren faktuur Opsturen van de magnetische drager Verzenden van fakturatiebestand via MyCareNet Terugkeer weigeringen op papier Afrekenings-bestand en weige-ringen via MyCareNet

16 Dienst fakturatie - Uitwisselingen
Verpleegkundige MyCareNet – VI Fakturatie bestand - borderel (920000) Primaire Controles (geldigheid van het bericht) Corr NOK Bestand weigering van het bestand factuur – borderel Bestand weigering van het bestand factuur – borderel OK Corr Ontvangstbewijs 931000 Ontvangstbewijs 931000 Verwerking van het bestand NOK Verwerpingsbestand (Blokkerende fout(en) of #fouten > 5%) Verwerpingsbestand (Blokkerende fout(en) of #fouten > 5%) OK Verwerpingsbestand (ter informatie) 920098 Verwerpingsbestand (ter informatie) 920098 Afrekeningsbestand & verwerpingen 920900 Afrekeningsbestand & verwerpingen 920900

17 (layout groene bijbel)
Dienst Fakturatie Algemene structuur van het fakturatiebestand Netwerk info Bericht Borderel Detail faktuur (layout groene bijbel) Synthese per mutua-liteit Globale Synthese Hand tekening 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

18 MyCareNet Verpleegkundigen
Aangeboden Diensten Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten Aanvraag Forfait A, B, C, Toilet Kennisgeving Palliatieve Zorgen Kennisgeving Specifieke Technische Prestaties 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

19 MyCareNet Verpleegkundigen
Forfait A, B, C, Toilet MyCareNet laat u toe om een Katz schaal op elektronische wijze op te sturen. Het voorschrift en annex 2 (dementie) blijven in het dossier van de patiënt. De verstrekker beschikt over een verzendbewijs van het elektronisch document (bewijs voor de verzendingstermijn van 10 dagen). De verstrekker zal altijd een antwoord ontvangen (akkoord of weigering). De verstrekker wordt geïnformeerd over wijzigingen aan zijn akkoord. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

20 MyCareNet Verpleegkundigen
Forfait A, B, C, Toilet Nieuwe aanvraag wanneer er al een akkoord bestaat? Voordien: Automatische afsluiting door de VI van het bestaand akkoord. Geen informatie hierover naar de VPK Dankzij MyCareNet : Indien Akkoord verschillend :afsluiten bestaand akkoord en melding hiervan aan de VPK van het bestaand akkoord. Indien Akkoord identiek : Weigering + informatie over het bestaand akkoord naar VPK Indien VPK het akkoord wil vervangen door eigen akkoord : opnieuw opsturen met de optie ‘wijzigen van contact VPK’. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

21 MyCareNet Verpleegkundigen
Aangeboden Diensten Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten Aanvraag Forfait A, B, C, Toilet Kennisgeving Palliatieve Zorgen Kennisgeving Specifieke Technische Prestaties 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

22 MyCareNet Verpleegkundigen
Palliatieve Zorgen MyCareNet laat u toe om de Annex 6 op elektronische wijze op te sturen. De verstrekker beschikt over een verzendbewijs van het elektronisch document De verstrekker zal altijd een antwoord ontvangen (akkoord of weigering). 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

23 MyCareNet Verpleegkundigen
Aangeboden Diensten Opvragen van de Verzekerbaarheid Fakturatie Derde betaler Medisch-administratieve Documenten Aanvraag Forfait A, B, C, Toilet Kennisgeving Palliatieve Zorgen Kennisgeving Specifieke Technische Prestaties 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

24 Het zorgplan blijft in het dossier van de patiënt
Specifieke Technische Prestaties MyCareNet laat u toe een kennisgeving specifieke technische prestaties op elektronische wijze op te sturen. Het zorgplan blijft in het dossier van de patiënt Het omstandig medisch verslag blijft in het dossier van de patiënt De verstrekker beschikt over een verzendbewijs van het elektronisch document 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

25 MyCareNet Verpleegkundigen
Dagorde Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

26 Verplichting MyCareNet
De verplichting MyCareNet op 1 juli 2012 betreft : De individuele thuisverpleegkundigen De groeperingen van verpleegkundigen met een uniek RIZIV nummer die de derde betaler regels toepassen. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

27 Verplichting MyCareNet
De verplichting MyCareNet op 1 juli 2012 betreft : Het verzenden en ontvangen van de fakturatie bestanden De raadpleging verzekerbaarheid wordt sterk aangeraden maar is niet verplicht 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

28 magnetische dragers nog aanvaarden Verplichting MyCareNet
Als gevolg hiervan zal, vanaf 1/7/2012, GEEN ENKELE VI nog magnetische dragers aanvaarden Dus geen Dvd's, Cd's, diskettes, etc. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

29 Verplichting MyCareNet
De verplichting MyCareNet op 1 juli 2013 betreft : Het verzenden en ontvangen van de medisch-administratieve documenten Deze verplichting betreft : De individuele thuisverpleegkundigen en groeperingen van verpleegkundigen met een uniek RIZIV nummer. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

30 ? Vragen ? MyCareNet

31 MyCareNet Verpleegkundigen
Dagorde Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

32 MyCareNet Verpleegkundigen
Gebruikers MyCareNet Om de bestaande relaties, zowel tussen verpleegkundigen, groeperingen, dienstverleners (vb. tariferingdienst), als binnen een groepering of dienstverlener, te kunnen controleren op het moment dat alles op elektronische wijze uitgewisseld wordt dienen deze relaties ook opgebouwd te worden in de data-banken van de verschillende instanties (eHealth, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid). 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

33 MyCareNet Verpleegkundigen
Gebruikers MyCareNet Deze controles zijn noodzakelijk om de toegang en de veiligheid van de gegevens te garanderen binnen MyCareNet. Iedereen die MyCareNet wenst te gebruiken dient dit met zijn eID te doen en zal pas toegang krijgen wanneer aan alle voorwaarden voldaan is. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

34 MyCareNet Verpleegkundigen
Gebruikers MyCareNet We onderscheiden verschillende soorten gebruikers (altijd een fysiek persoon) : Individuele Verstrekker (= Verpleegkundige) MyCareNet gebruikt het e-health platform om het volgende te controleren : De identificatie van de persoon eID Kaart – Nationaal Nummer (Nationaal Register) De autorisatie van de persoon RIZIV nummer (kadaster Volksgezondheid et RIZIV) 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

35 MyCareNet Verpleegkundigen
Gebruikers MyCareNet 2. Persoon geautoriseerd door een individuele Verstrekker MyCareNet gebruikt het e-health platform om het volgende te controleren : De identificatie van de persoon eID Kaart – Nationaal Nummer (Nationaal Register) De autorisatie van de persoon RIZIV nummer (kadaster Volksgezondheid et RIZIV) User Management (e-Health) Volmacht (e-Health) 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

36 MyCareNet Verpleegkundigen
Gebruikers MyCareNet 3. Persoon geautoriseerd door de verantwoordelijke van een groepering MyCareNet gebruikt het e-health platform om het volgende te controleren : De identificatie van de persoon eID Kaart – Nationaal Nummer (Nationaal Register) De autorisatie van de persoon Groepering & de verantwoordelijke gekend op het RIZIV (RIZIV) User Management (e-Health) Volmacht (e-Health) 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

37 Gebruikers MyCareNet Gebruikersbeheer Volmacht
De autorisaties worden gegeven per dienst (verzekerbaarheid, fakturatie, medadmin) via : Gebruikersbeheer (User management) Volmacht Het gebruikersbeheer van eHealth dient om de link te formaliseren en te controleren tussen de gebruiker en de groepering of organisatie waartoe hij aangeeft dat hij behoort Een eHealth volmacht is een autorisatie gegeven (als volmachtgever) aan een andere entiteit (volmachthouder),teneinde acties te kunnen ondernemen in naam van de volmachtgever Legt de relatie vast binnen eenzelfde entiteit Legt de relatie vast tussen 2 verschillende entiteiten 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

38 Verantwoordelijke Toegang Entiteiten = Verantwoordelijke RIZIV
Gebruikersbeheer Groepering (RIZIV nr. : 94xxxxxxxx) Verantwoordelijke Toegang Entiteiten = Verantwoordelijke RIZIV Gebruikersbeheer Lokale Beheerder Gebruikersbeheer Andere gebruikers

39 Gebruikersbeheer Organisatie (KBO nr.)
Verantwoordelijke Toegang Entiteiten = Verantwoordelijke gekend bij KBO (Bestuurder/Zaakvoerder/Vennoot) Lokale Beheerder Gebruikersbeheer Andere gebruikers Gebruikersbeheer

40 Gebruikers MyCareNet Gebruikersbeheer Volmacht
De autorisaties worden gegeven per dienst (verzekerbaarheid, fakturatie, medadmin) via : Gebruikersbeheer (User management) Volmacht Het gebruikersbeheer van eHealth dient om de link te formaliseren en te controleren tussen de gebruiker en de groepering of organisatie waartoe hij aangeeft dat hij behoort Een eHealth volmacht is een autorisatie gegeven (als volmachtgever) aan een andere entiteit (volmachthouder),teneinde acties te kunnen ondernemen in naam van de volmachtgever Legt de relatie vast binnen eenzelfde entiteit Legt de relatie vast tussen 2 verschillende entiteiten 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

41 Prestaties gefactureerd op naam van de individuele verstrekker
Volmacht Prestaties gefactureerd op naam van de individuele verstrekker Volmacht Individuele Verpleegkundige (Fysieke Persoon) Volmacht Fysieke Persoon 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

42 Organisatie (KBO nr.) of Groepering (RIZIV nr. : 94xxxxxxxx)
Verantwoordelijke Toegang Entiteiten = Verantwoordelijke RIZIV of KBO Gebruikersbeheer Lokale Beheerder Gebruikersbeheer Andere gebruikers 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

43 Prestaties gefactureerd op naam van de groepering
Volmacht Prestaties gefactureerd op naam van de groepering Volmacht Volmacht Fysieke Persoon 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

44 MyCareNet Verpleegkundigen
Volmacht : Principes De volmachtgever geeft volmacht aan de volmachthouder Eén enkele volmacht kan gegeven worden per organisatie of individuele verstrekker per dienst (begindatum – einddatum) Een organisatie of individuele verstrekker kan meerdere volmachten krijgen. Een verpleegkundige werkende voor een groepering dient de groepering geen aparte volmacht te geven – de prestaties worden op eigen naam uitgevoerd maar worden gefactureerd op naam van de groepering. Een ketting van volmachten is onmogelijk Een volmacht belet de volmachtgever niet om te werken met MyCareNet 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

45 Individuele Verstrekker
Individuele verstrekker die zelf zijn documenten verstuurd Individuele verstrekker die toegang aan een gebruiker wenst te geven - De verstrekker geeft toegang aan de gebruiker via de procedure volmacht Individuele verstrekker geeft toegang aan (de werknemer) ve bedrijf - De verstrekker geeft toegang aan het bedrijf de procedure volmacht - De verantwoordelijke toegang entiteiten van het bedrijf geeft toegang aan zijn werknemer(s) via de procedure gebruikersbeheer Individuele verstrekker geeft toegang aan (het lid) van een groepering - De verstrekker geeft toegang aan de groepering via procedure volmacht - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan zijn leden via de procedure gebruikersbeheer 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

46 MyCareNet pour les infirmie(è)r(e)s
Groepering (Lid van) Een groepering - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan een lid van de groepering via de procedure gebruikersbeheer Groepering geeft toegang aan een gebruiker (geen lid vd groepering) - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan de gebruiker via de procedure volmacht Groepering geeft toegang aan (de werknemer) van een bedrijf - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan het bedrijf via de procedure volmacht - De verantwoordelijke toegang entiteiten van het bedrijf geeft toegang aan zijn werknemer(s) via de procedure gebruikersbeheer Groepering geeft toegang aan (een lid van) een andere groepering - De verantwoordelijke vd groepering geeft toegang aan het bedrijf via de procedure volmacht - De verantwoordelijke vd andere groepering geeft toegang aan een lid van de groepering via de procedure gebruikersbeheer MyCareNet pour les infirmie(è)r(e)s

47 MyCareNet Verpleegkundigen
Dagorde Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

48 Gebruik van MyCareNet – Film
Beschikbaar op de website MyCareNet: Bekijk het gedeelte 1.1 Globale Architectuur via het menu linksonder 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

49 MyCareNet Verpleegkundigen
Gebruik van MyCareNet Twee mogelijkheden : Gebruik van een goedgekeurde toepassing MyCareNet Gebruik van het web portaal MyCareNet 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

50 Goedgekeurde toepassing MyCareNet
Voordelen Aangepaste gebruikers interface die het mogelijk maakt de uitgewisselde informatie beter te begrijpen Directe integratie van de uitgewisselde informatie in het verpleegkundig dossier => geen fouten meer wegens overzetten van informatie De goedkeuring geeft u zekerheid van de kwaliteit van de uitwisselingen en bespaart u tijd Ondersteuning door de software leverancier Nadelen Tijd investeren om de juiste keuze voor u te maken op basis van de officiële lijst van software leveranciers (website MyCareNet) Inbrengen of conversie van uw bestaande gegevens. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

51 MyCareNet Verpleegkundigen
Web Portaal MyCareNet Voordelen Web Interface (toegankelijk zonder applicatie) Geen licentie kosten Nadelen Rudimentaire gebruikers interface Manuele opvolging van de uitwisselingen Geen directe integratie mogelijk met het verpleegkundig dossier Voor fakturatie & medisch-administratieve berichten is men gelimiteerd tot het werken met bestanden De verpleegkundige dient de bestanden vooraf aan te maken: voor fakturatie is dit het equivalent van de magnetische drager + hoofdding + borderellen en op te sturen naar de VI. De verpleegkundige dient zelf de antwoorden, ontvangen door de VI (onder vorm van bestanden), te interpreteren en verwerken. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

52 Goedkeuring MyCareNet voor een toepassing
Dit duur gemiddeld 6 maanden De software leverancier dient zich kandidaat te stellen bij het NIC samen met de nodige piloot verpleegkundigen Ontwikkeling te doen Alle verschillende diensten dienen getest te worden met de VI Integratie testen met 1 VI Acceptatie testen uit te voeren met alle VI op basis van vooropgestelde scenario’s 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

53 Lijst van goedkeurde MyCareNet pakketten

54 MyCareNet Verpleegkundigen
Dagorde Concept MyCareNet Aangeboden Diensten Verplichting MyCareNet Gebruikers MyCareNet Gebruik van MyCareNet In praktijk 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

55 Via de software leverancier
Hoe schrijf ik mij in? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Hoe inschrijven? Via de software leverancier Om MyCareNet te kunnen gebruiken dient de verpleegkundige de « MyCareNet conventie » in te vullen en te ondertekenen, alsook alle eventuele volmachten, en deze aan het NIC bezorgen. Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, kan de gebruiker al deze documenten verkrijgen bij zijn software leverancier. De opstart van MyCareNet wordt verder verzorgd en opgevolgd door de software leverancier. Bij gebruik van het web portaal, kan de gebruiker deze documenten bekomen bij het NIC (website). Een expliciete aanvraag voor het gebruik van MyCareNet in productie dient daarna ingediend te worden bij het NIC met vermelding van de adresgegevens en het RIZIV nummer, en dit voor de 10de van de maand voorafgaand aan de gewenste maand van opstart. Behoudens een negatief advies is het gebruik dan mogelijk op de 1ste werkdag van de volgende maand. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

56 Via de software leverancier
Hoe schrijf ik mij in? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Hoe inschrijven? Via de software leverancier « Overeenkomst MyCareNet » 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

57 Via de software leverancier
Hoe schrijf ik mij in? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Hoe inschrijven? Via de software leverancier « Volmacht verzekerbaarheid » 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

58 Via de software leverancier
Hoe schrijf ik mij in? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Hoe inschrijven? Via de software leverancier « Volmacht fakturatie » 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

59 Via de software leverancier
Hoe schrijf ik mij in? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Hoe inschrijven? Via de software leverancier « Volmacht medisch-administratief » 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

60 Via de software leverancier Raadplegen Portaal document
Hoe gebruiken? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Hoe gebruiken? Via de software leverancier Raadplegen Portaal document Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, zal de gebruiker alle nuttige informatie en support van zijn software leverancier krijgen. Bij gebruik van het web portaal, kan de gebruiker het document dat het gebruik van het portaal beschrijft bij het NIC bekomen. Het internet adres van het portaal in productie is : Het internet adres van het portaal om testen te doen is : 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

61 Wat heb ik nodig ? Goedgekeurde Toepassing Web portaal
Via de software leverancier eID,kaartlezer, recente java versie, recente internet browser(IE8+) De gebruiker dient te beschikken over een elektronische identiteitskaart. Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, zal de gebruiker alle nuttige informatie en support van zijn software leverancier krijgen. Bij gebruik van het web portaal, dient de gebruiker op zijn PC te installeren : een lezer voor de eID kaart ( een recente versie van zijn internet browser (vb. Internet Explorer 8, 9) de laatste Java versie ( 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

62 Wat bewaren ? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Wat bewaren?
Alle verzonden & ontvangen bestanden Alle verzonden & ontvangen bestanden De gebruiker dient alle verzonden & ontvangen bestanden te bewaren zodat deze op later tijdstip niet gewijzigd kunnen worden of dat elke wijziging op later tijdstip detecteerbaar is. De archieven zullen gedupliceerd worden en in verschillende fysieke locaties bewaard worden om een gezamenlijke vernietiging te voorkomen. Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, ga na of de toepassing dit mogelijk maakt. Bij gebruik van het web portaal, dient de eindgebruiker hiervoor te zorgen De overeenkomsten commissie verpleegkundigen heeft een protocol bewijskracht opgesteld dat een checklist bevat dat de gebruiker dient te ondertekenen en bewaren. 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

63 Mogelijks onder voorwaarden
RIZIV Premie ? Goedgekeurde Toepassing Web portaal RIZIV Premie ? Mogelijks onder voorwaarden Onmogelijk Waar gaat het over? De verpleegkundige ingeschreven bij het RIZIV kan een jaarlijkse tegemoetkoming van het RIZIV krijgen in de kosten van softwarepakketten die gebruikt worden voor het elektronisch beheer van verpleegkundige dossiers. Onder welke voorwaarden ? Om die tegemoetkoming te kunnen genieten, moet de verpleegkundige ingeschreven bij het RIZIV : geconventioneerd zijn voor het volledig jaar waarop deze tegemoetkoming betrekking heeft; zijn activiteit als verpleegkundige in hoofdberoep uitoefenen; in de loop van het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd een minimumactiviteit hebben die overeenstemt met een bedrag van euro aan tegemoetkomingen in het kader van artikel 8 van de nomenclatuur, vastgesteld aan de hand van hun profiel voor dat jaar. Als een softwarepakket gezamenlijk door meerdere verpleegkundigen wordt gebruikt, wordt de tegemoetkoming toegekend aan elk van de verpleegkundigen op voorwaarde dat de softwareproducent bevestigt dat het gezamenlijk gebruik geoorloofd is. Welke softwarepakketten komen in aanmerking ? Alleen de gehomologeerde softwarepakketten die aanvaard zijn door de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen - verzekeringsinstellingen komen in aanmerking. => Zie SITE

64 Via de software leverancier
Wie contacteren ? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Wie contacteren ? Via de software leverancier In functie van de vraag Bij gebruik van een goedgekeurde toepassing, voor elke vraag dient de gebruiker contact op te nemen met zijn software leverancier die de rol van eerste niveau service desk op zich neemt. Bij gebruik van het web portaal, de gebruiker kan in functie van de vraag de volgende instanties contacteren : het contactcenter eHealth (ERANOVA – in geval van autorisatie problemen), de service desk mycarenet (voor vragen die niet de autorisatie betreffen) , het NIC (voor de inschrijving en volmachten), de VI’s (in geval van business vragen over de gegeven antwoorden). 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

65 Via de software leverancier
Wie contacteren ? Goedgekeurde Toepassing Web portaal Wie contacteren ? Via de software leverancier In functie van de vraag Het contactcenter eHealth (ERANOVA – in geval van autorisatie problemen): De service desk mycarenet (voor vragen die niet de autorisatie betreffen) : Het NIC (voor de inschrijving en volmachten) : De VI’s (in geval van business vragen over de gegeven antwoorden) : VI100: VI200: VI300: VI400: VI500: VI600: VI900: 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

66 In de praktijk - samenvatting
Goedgekeurde Toepassing Web portaal Hoe inschrijven? Via de software leverancier Hoe Gebruiken? Via de software leverancier Raadplegen Portaal document Wat heb ik nodig? Via de software leverancier eID,kaartlezer, recente java versie, recente internet browser(IE8+) Wat bewaren? Alle verzonden & ontvangen bestanden RIZIV Premie? Onmogelijk Mogelijks onder voorwaarden Wie contacteren? Via de software leverancier In functie van de vraag 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

67 Coördinatie Cel NIC Sint-Pieterssteenweg 373 1040 Brussel
Voor meer informatie Coördinatie Cel NIC Sint-Pieterssteenweg Brussel 10 januari 2012 MyCareNet Verpleegkundigen

68 ? Vragen ? MyCareNet


Download ppt "MyCareNet voor Verpleegkundigen"

Verwante presentaties


Ads door Google