De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentiegericht beroepsonderwijs Management Studiecentrum 26 april 2006 Prof. dr. Martin Mulder Hoofd leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentiegericht beroepsonderwijs Management Studiecentrum 26 april 2006 Prof. dr. Martin Mulder Hoofd leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies."— Transcript van de presentatie:

1 Competentiegericht beroepsonderwijs Management Studiecentrum 26 april 2006 Prof. dr. Martin Mulder Hoofd leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies Wageningen Universiteit Social Sciences Group – bode 68 Postbus 8130 6700 EW Wageningen Tel: 0317 – 484181; Fax: 0317 – 484573 Mobiel: 0650238268/0620677340; Email: martin.mulder@wur.nl Internet: www.ecs.wur.nl en www.mmulder.nlwww.ecs.wur.nlwww.mmulder.nl

2 Factoren die onderwijskwaliteit bevorderen Contact leerling – docent Samenwerkend leren Hoge verwachtingen Time on task Snelle constructieve feedback Goed management Wat is de toegevoegde waarde van het competentiedenken???

3 Competentie: Geeft richting aan de doelen van het onderwijs.

4 Wat is de definitie van het begrip competentie?

5 Competentie: a tweeledig concept Sufficiënte performale proficiëntie Minimale capabiliteit om te handelen Bekwaamheid Kunnen Gerformaliseerde permissieve autorisatie Juridisch, institutioneel of organisationeel gereguleerde toestemming om te handelen Macht-verantwoordelijkheid Mogen

6 De realiteit van maatschappelijke spellen  Er is een toenemend aantal spelers  De inzet en prijzen worden steeds hoger  Een transformatie van de rollen van de spelers  Meer regels, die voortdurend veranderen  Ambigue informatie  Meer interacties  Meer belangenconflicten  De noodzaak om tegelijkertijd verschillende spellen te spelen  Vals spel en manipulaties  Afwezigheid van een neutrale of een onpartijdige scheidsrechter Bron: I. Mayer & W. Veeneman (Eds) (2002). Games in a world of infrastructures. Delft: Eburon.

7 Historie van competentieconcept Oud-Nederlands – 1504 Frans - ‘compétent’ Latijn ‘competens’: in staat en bevoegd bij wet/regelgeving ‘competentia’: (cap)abiliteit en permissie

8 Testen, McClelland, 1973 Prestatieverbetering, Gilbert, 1978 Competentiegerichte hervormingen in het hoger onderwijs, Grant 1979 De competente manager Boyatzis, 1982 Opleiding en ontwikkeling, Zemke, 1982 Zelfbeoordeling en -ontwikkeling, McLagan, 1983 Organisatiebeleid, Prahalad & Hamel, 1990 Werkproces gerelateerde competentie Nordhaug, 1993 Onderwijs en arbeid, Dubois, 1993 Competentie van groepen Lado & Wilson, 1994 Professionele ontwikkeling, Eraut, 1994 Manager worden: een competentieraamwerk, Quinn, 1994 Competentie als geïntegreerde KVH-aspecten Parry, 1998 Exploratie van competentiegericht initiatieven, USDE, 2002 Ontwikkelingen in het competentiedenken

9 Een case studie: Competentie- ontwikkeling in organisaties Databronnen Literatuur Oriënterende interviews (n = 10) Oriënterende survey (n = 80) Telefooninterviews met executives P&O (n = 35) Survey en focus-telefooninterviews met HRD managers (n = 130) Case studies (n = 6) Slotsurvey (n=606) Aanvullende cases (n=3)

10 Wat is competentie? Bekwaamheid! Kennis Kunnen Vermogen Diploma Employability

11 Dimensies in de definities Peripheral ability versus core Contextual dissoluteness versus situational attachment Function versus role Knowledge versus ability Behaviour versus capability Person versus system as carrier Specificity versus generality Learnability versus unchangeabilty Performance orientation versus development orientation

12 Competentie: een werkdefinitie Persoonlijke werk-gerelateerde competentie is een geheel van geïntegrateerde bekwaamheden clusters kennis, vaardigheden en attitudes noodzakelijk voorwaardelijk voor presteren en effectief functioneren in een beroep, organisatie, functie, rol en situatie Bijv. Kansen zien en benutten als ondernemer

13 Competenties Learning orientation Self management Planning Market orientation Result orientation Networking Leadership Problem analysis Organizing Conceptual thinking Negotiating Persuasiveness Vision General awareness Management control Value clarification Judgement Team work Strategic orientation International orientation

14 Organisatiestrategie Personeelsbeleid Opleidings- en ontwikkelingsbeleid Visie Missie Markt Organisatie Selectie Assessment Beloning Interesses Wensen Mogelijkheden Leerprocessen Top down Bottom up Top down Afstemming beleidsniveaus

15 Competentieprofielen Werving & selectie Beoordeling en beloning Opleiding & ontwikkeling Verbeteren van arbeidssatisfactie Verhoogde motivatie Reductie van ziekteverzuim Prestatieverbetering Verbetering van loopbaanmogelijkheden Verbetering van baanbehoud Verhogen van productiviteit Vermindering van storingen Klachtenreductie Verhogen van klanttevredenheid Verhogen medewerkerstevredenheid Personeels- instrumenten Gewenste resultaten van personeelsbeleid en –processen van organisaties Competentieontwikkeling – Afstemming van HR Instrumenten Persoon Organisatie

16 Competentieprofielen Competentiediagnose Competentieontwikkeling PRESTATIEPRESTATIE V E R B E T E R I N G - Kerncompetenties - Werkeenheden - Teams - Personen - Financiële analyse - Kwaliteitonderzoek - Klanttevredenheid - Assessment centra - 360 0 feedback - Inkoop - Selectie - Plaatsing - Ontwikkeling Performance- & Competentieontwikkeling

17 Toegevoegde waarde van competentieontwikkeling Verticale afstemming van HR processen Horizontale afstemming van HR instrumenten Flexibilisering van HR ontwikkeling Systematische aandacht voor LLL

18 Toegevoegde waarde van CO voor HRD Ontwikkelen van kennis een vaardigheden82% Betere definitie van leerbehoeften75% Betere inhoud van opleiding en ontwikkeling68% Betere werkresultaten68% Gebruik van leerresultaten in de praktijk57% Afstemming van HR beleidsniveaus45% Commitment van het management42% Afstemming van HR instrumenten35%

19 Kritische kanttekeningen Jargon Kosten Bureaucratie Betrouwbaarheid en validiteit van profielen Effectieve leeromgevingen?

20 Competentiedenken in het beroepsonderwijs in Nederland Een wending naar kerncompetenties, ACOA, 1999 Competentieontwikkeling in organisaties, Mulder, 2001 Competenties: van complicaties tot compromis, Van Merriënboer et al, 2002 Competentiegericht beroepsonderwijs, Mulder et al, 2003 Educatie, competentie en prestatie, Mulder, 2004 Competentie-gericht BO in NL: achtergronden en valkuilen, Biemans et al, 2004 Matrix voor competentiegericht beroepsonderwijs, Wesselink et al, 2005 Het competentieconcept in NL, EN, DE en FR, Weigel and Mulder, 2007 Het competentieconcept – een kritische analyse, Mulder and Weigel, 2007

21 Competentie is bekwaamheid = niet zichtbaar = niet het gedrag zelf Competentie is alleen zichtbaar aan de hand van concreet gedrag = de performance

22 Het maken van een DNA-profiel Vereist kennis vakkennis Vereist vaardigheid werken met artefacten Vereist attitude accuratesse omgaan met druk integriteit Dat vergt samen competent handelen

23 Kennis en competentie Kennis = basis Competentie = aanvullend, integratief is een combinatie van bevoegdheid en bekwaamheid is het kunnen toepassen van kennis in de complexe praktijk is direct verbonden aan succesvol presteren is afgestemd op de praktijk in het bedrijfsleven is gericht op employability omvat gedragsaspect en is gekoppeld aan rol is contextspecifiek en omvat een attitudinele aspect omvat inzicht en reflectie op eigen handelen

24 Principes van competentiegericht onderwijs Competenties Kernproblemen Assessment Authentiek leren Integratie Zelfverantwoordelijkheid Coaching Lifelong learning

25 Matrix competentiegericht beroepsonderwijs Invoeringsniveaus Principes Geen Start Deels Volledig Competenties 0 0 0 0 Kernproblemen 0 0 0 0 Assessment 0 0 0 0 Authentiek leren 0 0 0 0 Integratie 0 0 0 0 Zelfverantwoordelijkheid 0 0 0 0 Coaching 0 0 0 0 Lifelong learning 0 0 0 0

26 Assessment criteria Authentieke assessment Formatieve assessment Multi-rater beoordeling Pre-assessment Geïntegreerde KVA-assessment Stimuleren van zelfverantwoordelijkheid

27 Problemen en valkuilen Biemans et al (2004) Te veel definities Te veel nadruk op standaardisatie Integreren van leren op school en op werkplek blijft lastig Geen automatisch ontwerp van effectieve leeractiviteiten Assessment is arbeidsintensief en duur De rol van de leraar en student verandert Competentieontwikkeling van docenten en schoolmanagers is essentieel

28 Aandachtspunten bij de ontwikkeling van competentiegericht onderwijs Formuleren van kerntaken Meer aandacht voor de intake De rol van coaching Consistentie van programma’s Uitleg van de onderwijsprincipes aan studenten en ouders Angst voor bureaucratie Functionaliteit van assessments Arbeidsintensiteit assessments Verkapte bezuinigingen Verlagen aantallen docenturen

29 Problemen Mulder & Weigel, 2007 Competentie en prestatie Competentie en kennis Competentie en het curriculum Competentie en instructie Competentie en organisatie Competentie en assessment


Download ppt "Competentiegericht beroepsonderwijs Management Studiecentrum 26 april 2006 Prof. dr. Martin Mulder Hoofd leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies."

Verwante presentaties


Ads door Google