De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De markt van Zorg en Welzijn 1993 minister Hoogervorst: Vrije marktwerking in de zorgsector Idee: ConcurrentieLagere prijzen Hogere kwaliteit Praktijk:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De markt van Zorg en Welzijn 1993 minister Hoogervorst: Vrije marktwerking in de zorgsector Idee: ConcurrentieLagere prijzen Hogere kwaliteit Praktijk:"— Transcript van de presentatie:

1 De markt van Zorg en Welzijn 1993 minister Hoogervorst: Vrije marktwerking in de zorgsector Idee: ConcurrentieLagere prijzen Hogere kwaliteit Praktijk: Vaak onoverzichtelijk voor klant Gevolg: Casemanager verleent “Nieuwe Zorg” om klant bij te staan in de markt. Trend: meer zorg- en welzijnsprocessen vraag gestuurd. Casus… 1

2 Klant Casus Zorg en Welzijn CasemanagerResultaat Aanbieders Voorwaarden- schepper WATHOE 2

3 Alleenstaande man, geen kinderen Schuldenproblematiek Dreigende uithuiszetting Zorgverzekering niet betaald Psychische klachten, diagnose nog niet bekend Tijdelijke baantjes, zodoende op bijstandsniveau Slechte eetgewoonte, veel roken Klant 3

4 Vraag van klant: Hulp bij schuldproblemen en dreigende uithuiszetting 4

5 Eigen verantwoordelijkheden klant Algemeen Verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven Hulp vragen op het moment dat het nodig is en bereid- heid hulp te accepteren Actief participeren Casus Zorgverzekering Identificatieplicht (Informatieplicht) Schuldhulpverlener Werk Wmo Pgb 5

6 Casemanager constateert: 1.Schuldenproblematiek 2.Dreigende uithuiszetting 3.Zorgtraject i.v.m. psychische klachten 4.Preventie t.a.v. slechte leefgewoonte 6

7 Casemanager Initieert t.a.v: Schuldenproblematiek: Aanvragen schuldhulpverlening Inschakelen Volkskredietbank Dreigende uithuiszetting: Bemiddeling: Gemeente woningbouwvereniging 7

8 Casemanager Initieert t.a.v: Zorgtraject i.v.m. psychische klachten: Doorverwijzen naar huisarts / GGZ Inschakelen maatschappelijk werk CIZ bij beoordeling zorgaanvraag: zorgindicatie Keuze in zorg: Pgb of Zorg in natura 8

9 Gemeente Wmo/Bijz. bijstand Zorgverzekeraar Zvw/Awbz SVB TOG UWV Ophoging ao-uitkering Belastingdienst Zorgtoeslag / Aftrek spec. Zorgkosten / jonggeh.korting CAK Wtcg Zorgaanvraag & vergoeding 9

10 Keuze in zorg (1) 10 Handige (nieuws-)bronnen op internet Partijen op de markt: 1.Burger / klant / cliënt / patiënt 2.Zorgaanbieder 3.Verwijzer / bemiddelaar / casemanager 4.Verzekeraar 5.Belangenorganisatie 6.Overheid / controleur / wetgever 7.Gemeenten 8.Alternatieven en Critici

11 denationaledialoog.nl (vervolg op 21minuten.nl) postbus51.nl nationaleombudsman.nl rechtopgeld.nl nibud.nl consumentenbond.nl (lidmaatschap biedt extra toegang tot onderzoeken) pgb.nl = persaldo.nl kiesbeter.nl (aanbieders en verzekeraars vergelijken) zoekpgbzorg.nl (gemaakt door Giesbert Nijhuis, klant) pgb-aanvragen.nl (overzichtelijk stappenplan door particulier) rechtopwmo.nl skip.nl (nieuwsbrief voor beslissers in de zorg) dokterdokter.nl 11 Keuze in zorg (2) Bronnen:

12 Casemanager Initieert t.a.v: Preventie t.a.v: Schulden: inschakelen budgetcoach Roken: Stg Stivoro Voeding: Voedingscentrum Evt. volgen van cursussen op dit gebied 12

13 13 VERSCHIJNSELEFFECT (op) CIZ: strengere beoordelingVergrote inzet mantelzorg EPDEfficiency. Reductie faalkansen, sterftecijfer, faalkosten. EPDDatabeheer/privacy, vertrouwen. Handvest BurgerschapHeft in eigen handen InternetKennis bij de burger InternetEmancipatie burger Klant(vraag) centraalKlanttevredenheid Klant(vraag) centraalBeleid financiers, zorgaanbieders. Klant(vraag) centraalAttitude, vaardigheden werkers in de zorg Klant(vraag) centraalCase management KliklijnenMisbruik. Efficiency. MarktwerkingConcurrentie op prijs, kwaliteit, levertijd. Efficiency. MarktwerkingKeuzevrijheid Transparantie, openbaarheidKwaliteits- en klanttevredenheidsmeting. Publicatie in media. Transparantie, openbaarheidKeuzevrijheid Wijziging arboregelgevingEigen verantwoordelijkheid werkgever en werknemer Wijziging taakverdeling overheden, richting gemeenten. Kortere lijnen (levertijd). Locaal beleid: discretionaire ruimte ambtenaar. MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGEN

14 Conclusies en visie (1) 14 Houding t.o.v. klant, bejegening Serieus nemen Vertrouwen en enthousiasme overbrengen Moed geven Vriendschappelijk, maar zakelijk. Gepaste afstand. Empowerment Streven naar vergroting zelfredzaamheid klant (Zelf)inzicht laten bepalen; (on)benut vermogen Vaardigheden laten ontwikkelen en laten uitnutten; ‘zelfreinigend vermogen’ Klant zelf behoefte, acties en prioriteiten laten bepalen Wees creatief

15 15 Conclusies en visie (2) Hulp; vraag en aanbod Noodzaak hulp aantonen Effectieve en efficiënte zorg inroepen Belang voor de financier helder maken Wees creatief: de discretionaire ruimte! Proces Maak proces leuk Geniet er samen van Wees Creatief !!

16 16 Conclusies en visie (3)

17 Klant Casus Zorg en Welzijn CasemanagerResultaat Aanbieders Voorwaarden- schepper WATHOE KredietbankMaatsch. werk WoningstichtingBudgetcoach Huisarts/GGZCIZ Voedingscentrum Gemeentelijke sociale dienst (Wmo) Zorgverzekeraar (AWBZ) Schuldenproblematiek Dreigende uithuiszetting psychische klachten Preventie t.a.v. leefgewoonte Zelfredzaamheid 17


Download ppt "De markt van Zorg en Welzijn 1993 minister Hoogervorst: Vrije marktwerking in de zorgsector Idee: ConcurrentieLagere prijzen Hogere kwaliteit Praktijk:"

Verwante presentaties


Ads door Google