De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Omgevingsfactoren met invloed op de kanaalstrategie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Omgevingsfactoren met invloed op de kanaalstrategie"— Transcript van de presentatie:

1 Inhoud Omgevingsfactoren met invloed op de kanaalstrategie
5.1 Externe omgevingsfactoren 5.2 Markt- en concurrentiefactoren 5.3 De distributiekanaalstrategie volgens de elementen van de marketingmix Productkenmerken Prijskenmerken Communicatie- en promotiekenmerken

2 Externe omgevingsfactoren
• demografisch • sociaal • economisch • juridisch • technologisch

3 Externe omgevingsfactoren
(Behoefte)veranderingen in de doelgroepen: Voorbeeld 1: Meer vrouwen met een beroepsactiviteit -> groeiende behoefte aan tijdsbesparing: in het huishouden en het winkelen. -> o.a. ontwikkeling van shoppingcentra = alle aankopen op 1 plaats

4 Externe omgevingsfactoren
(Behoefte)veranderingen in de doelgroepen: Voorbeeld 2: De trek terug naar de stadscentra -> opkomst convenience stores: gerieflijke voedingswinkels; buurtwinkels van 21ste E, maximaal omvang van superette, ruime openingsuren, gelegen op drukke plaatsen, verkopen in zelfbediening, aantal artikelen om consumenten uit de nood te helpen, vaak ingericht door georganiseerde distributie. Hun doel: overal aanwezigheid

5 Externe omgevingsfactoren
Verschuivende macht van producent > afnemer Versnippering van de goederenstromen in strijd met de gewenste schaalgrootte van de verlader Nood aan: samenwerking met de belangrijkste afnemers >>> effectieve beheersing product-life-cycle van een product wordt steeds korter Nood aan: snellere productinnovatie Uitbesteding aan logistieke dienstverleners toegevoegde waarde voor producent in de logistieke keten neemt af (value added logistics) Nood aan: productinnovatie

6 Externe omgevingsfactoren
Globalisering (economies of scale) Langere en complexere logistieke ketens Ontstaan van Europese distributiecentra (EDC’s) met vage grens tussen assemblage en distributie door aanpassing aan de behoefte van lokale markten >>> value added services: finale uitmonstering (uitrusting), verpakking, testen etc.

7 Externe omgevingsfactoren
Schaalvergroting, clustering en netwerkverdichting Logistieke dienstverleners doen mee aan de fusie- en overnamegolf, m.n.: de grotere ondernemingen proberen zo een antwoord te geven op schaalvergroting en concentratie in handel en industrie.

8 Externe omgevingsfactoren
Afschaffing van vertikale prijsbinding Nu producenten de prijzen niet meer kunnen bepalen, gebruiken detaillisten het prijsinstrument actiever.

9 Externe omgevingsfactoren
Noodzaak tot kostenverlaging Prijsconcurrentie >>> efficiëntieverhoging door: Samenwerking (zoals horizontale integratie & franchising) Vertikale integratie (verkorting van de keten)

10 Externe omgevingsfactoren
Europese eenwording Eenvoudig grensoverschrijdend verkeer en douane-formaliteiten Mondialisering >>> herallocatie wordt minder gecompliceerd en financieel interessanter. Grensoverschrijdend verkeer binnen Europa wordt gemakkelijker. Internationale goederenstromen vragen om betere benutting van de transportinfrastructuur

11 Externe omgevingsfactoren
Toenemende milieu-eisen Steeds hogere emissie-eisen >>> Toename alternatieve vervoersmiddelen: Vervoer over water Treinvervoer Fiets (bijv. koeriers in steden)

12 Externe omgevingsfactoren
Toenemende mogelijkheden voor dataverwerking en – verzending EDI en internet als standaard voor gegevensuitwisseling tussen computers Internet, EDI, DRP, tracking- en tracingservices, etc. verhogen efficiëntie van transactiecommunicatie en maken bestelcyclus eenvoudiger Beslissingen worden beter op elkaar afgestemd kostenvoordeel concurrentievoordeel gebruiken om concurrentievoordeel te behalen

13 Externe omgevingsfactoren
Vrijmaking van de transportsector Door toedoen van: Export Internationale samenwerking (belastingverdragen)

14 Markt- en concurrentiefactoren
Doelgroepen of segmenten Met een bepaalde omvang en met specifieke + veranderende behoeften, bepalen voor een groot deel het distributiebeleid Andere: Concurrenten Externe omgevingsfactoren (politiek, technologisch, cultureel, sociaal, demografisch, economisch)

15 Markt- en concurrentiefactoren
2 mogelijke startsituaties: Bestaande markt Nieuwe markt ! Markt = doelgroepen + concurrentie

16 Markt- en concurrentiefactoren
2 mogelijke startsituaties: Bestaande markt Nieuwe markt

17 Markt- en concurrentiefactoren
distributiekanalen gekend onderhevig aan veranderingen door (behoefte)veranderingen in doelgroepen Gebruikmaken van of innoveren Keuze hangt af van: Kostenverschil: toetredingskosten in bestaande kanalen >< kosten opzet nieuw kanaal Innovatief marketingbeleid mbt het element ‘plaats’ van de marketingmix

18 Markt- en concurrentiekarakteristieken
Bestaande distributiekanalen: kanalen reeds ingenomen door de concurrentie Dit bemoeilijkt: Het verkrijgen van schapruimte in de verschillende distributieniveaus en op verkooppunten Transporttoegang >>> hogere instapkosten voor latere toetreders

19 Markt- en concurrentiekarakteristieken
2 mogelijke startsituaties: Bestaande markt Nieuwe markt

20 Markt- en concurrentiekarakteristieken
Eigen distributiekanalen opzetten Afstemmen op behoeften van de doelgroepen Innovatie = kiezen voor kostenbeperkende penetratiestrategie

21 Markt- en concurrentiekarakteristieken
Doelgroep of segmentsomvang: Groot aantal kopers (B2C) >>> meerdere distributieschakels Geringer aantal afnemers (B2B) >>> rechtstreekse verkoop en marktbewerking ! Uitzonderingen: Zara (vertikale integratie) Verhaert Design & Development (agent)

22 Markt- en concurrentiekarakteristieken
Verschillen in distributie B2B / B2C-markten: B2B vooral transport en voorraadbeheer directe afzet beperkte kanaalkeuze geringe inspanning belang van innovatie gering B2C bereik van nieuwe markten vooral indirect uitgebreide kanaalkeuze grote inspanningen belang van innovatie soms doorslaggevend

23 Externe omgevingsfactoren
Meerdere doelgroepen servicen: via de meest aangewezen distributiekanalen (optimalisatie van kanalen) kanaalconflicten mogelijk

24 Markt- en concurrentiekarakteristieken
Kanaalconflicten: Scheiding tussen bestaande distributiekanalen niet altijd zo scherp Levenscyclus van een product >>> nood aan: dynamisch distributiebeleid = verschillende fasen van productlevenscyclus >>> verschillende kanalen inzetten

25 Markt- en concurrentiekarakteristieken
Dynamisch distributiebeleid: Voorbeeld: L’Oréal – Plix Hoogwaardig product - raadgevingen en uitleg m.b.t. aanwending nodig

26 Markt- en concurrentiekarakteristieken
Introductiefase: >>> Plix - distributie via: haarkappers en schoonheidsinstituten (infoverstrekking) Groeifase: >>> Plix - distributie via: parfumeries >>> Super Plix (productontwikkeling) distributie via: kappers (infoverstrekking) Maturiteitsfase: >>> Plix - distributie via: supermarkten en discounts >>> Super Plix - distributie via: parfumeries >>> Golden Plix (productontwikkeling) distributie via: kappers (infoverstrekking) Alle marktsegmenten bereikt

27 Markt- en concurrentiekarakteristieken
Markt en product zijn met elkaar verweven


Download ppt "Inhoud Omgevingsfactoren met invloed op de kanaalstrategie"

Verwante presentaties


Ads door Google