De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerschap en media “Op zoek naar responsievere media: nieuwe vormen van publieke verantwoording hard nodig” Sessie: Mediavorming 26 april 2005 Leen d’Haenens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerschap en media “Op zoek naar responsievere media: nieuwe vormen van publieke verantwoording hard nodig” Sessie: Mediavorming 26 april 2005 Leen d’Haenens."— Transcript van de presentatie:

1 Burgerschap en media “Op zoek naar responsievere media: nieuwe vormen van publieke verantwoording hard nodig” Sessie: Mediavorming 26 april 2005 Leen d’Haenens KULeuven – dept. Communicatiewetenschap

2 Medialogica RMO (2003) overheidmedia burger Publiek domein: Politieke instituties Media-instituties Maatschappelijk middenveld

3 Basiswaarden van de media 1. Vrijheid van meningsuiting 2. Pluriformiteit in de media 3. Onafhankelijkheid van de media 4. Verantwoordelijkheid Politieke Markt Publieke Professionele

4 Veranderingen in driehoeksverhouding Van verzuiling naar integrale markt 8 trends: 1. globale en lokale trends vervangen nationale 2. opkomst van ICT 3. integrale nieuwsmarkt + politiek-publicitair complex 4. commercialisering 5. professionalisering 6. maatschappelijke verantwoording 7. informalisering 8. politiek als entertainment

5 Veranderingen in de media: concurrentie, commercialisering Pers: concentratievorming versus onafhankelijke journalistiek Omroep: ‘duaal bestel’, publieke versus commerciële omroep Verzwakte positie van burger(schap) Versterking van verantwoording van media versus verzwakte burger

6 Medialogica en burgers Kenmerken medialogica:  Snelheid  Framing  Personalisering  Meutevorming en hypes  Kracht van herhaling  Anchormen en interpretators  Burgers in beeld  Nieuwswaarde als criterium Gevolgen voor burgers:  Actieve waakhond  Hoge info-dichtheid  Burger in beeld  Nieuws op maat  Empowerment  Haastwerk  Vertrouwensverlies  Scheiding van arena’s  Verlies van gedeelde ervaring + _

7 Beleidsadvies Overheid:  Actieve vrijheid: zelfregulering, overheid intervenieert indirect en voorwaardenscheppend  Pluriformiteit, transparantie en onafhankelijkheid stimuleren  Ondergrenzen formuleren (persfusieregeling)  Publieke omroep Media:  Publieke verantwoording (Mediawatch / Nieuwsmonitor)  Meer publieke reflectie (jaarlijks debat) Burgers:  Empowerment  Bescherming jeugd (Kijkwijzer)

8 Sociale verantwoordelijkheid: geen eensluidende theorievorming Verantwoordelijkheid versus verantwoording (Hodges, 1986) Verantwoordelijkheid: bij wet vastgelegd (‘assigned’); op basis van zelfregulering (‘contracted’); zelf opgelegd (‘self-assigned’); geweigerd (‘denied’) (McQuail, 2000) Verantwoording tgo politiek, markt, professie, publiek

9 Organisatie maatschappelijke verantwoordelijkheid van media STURING BeginselBesluitvormingParticipatieInstrumentEffecten MARKT Concurrentie, ondernemingen Vraag en aanbodKoopkracht, geldMarktpositie, kijk-, luister- en oplagecijfers Welvaart, flexibiliteit, maar: voorkeur ‘mainstream’ OVERHEID Hiërarchie, bureaucratie Wet- en regelgeving Bevoegdheid, dwang Begroting, jaarverslag, contracten Rechtvaardigheid, maar: traagheid, sturing op ‘inhoud’ problematisch PROFESSIE Vakkundigheid, beroepsethiek ZelfreguleringOpleiding, ‘peer review’ Reflectie, code, Raad Journalistiek Onafhankelijkheid, maar: gebrek aan representativiteit PUBLIEK Vrijwilligheid, verenigingen, pressiegroepen Discussie, dialoogBetrokkenheidOpenheid, terugkoppeling: hoorzittingen, ombudsman Vorming publieke opinie, sociaal kapitaal, maar: voluntarisme Bronnen: Bardoel & d’Haenens (2003); RMO (2003); Bertrand (1997).

10 (Best) practices van maatschappelijke verantwoordelijkheid media Contract tussen overheid en omroep  Royal Charter – UK  Concessiewet – NL  Beheersovereenkomst - VL Ombudsman Vormen van zelfregulering (codex) Toezichtsorganen en zelfregulering Vormen van publieksconsultatie Professie op zoek naar burgers

11 Balans Concrete uitwerking van sociale verantwoordelijkheid: van individuele beroepsethische reflectie naar collectieve sociale verantwoordelijkheid van de mediaorganisatie Groeiende professionalisering, maar toch: redactie- en programmastatuten niet bestand tegen ongewenste fusies

12 Revitalisering relatie met publiek: Pers: podium- en forumachtige pagina’s, ombudslieden, lezers-redacteuren Omroep: nieuwe beoordelingsmechanismen via visitatieprocedure, opgenomen in Concessiewet; wettelijk verplichte programmastatuten aarzelend ingevoerd Spanningsveld: publieke vs comm. omroep

13 Nieuwe media: grotere verwachtingen ivm aanspreekbaarheid en interactie met burgers bv. ‘communities’: via het internet de kijker actief betrekken Sociale verantwoordelijkheid en verantwoording: hoewel nog vaag en niet onomstreden, toch serieus genomen Oude maatschappelijke verbanden ><meer betrokkenheid burgers


Download ppt "Burgerschap en media “Op zoek naar responsievere media: nieuwe vormen van publieke verantwoording hard nodig” Sessie: Mediavorming 26 april 2005 Leen d’Haenens."

Verwante presentaties


Ads door Google