De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Demografie van ondernemingen binnen de E8-ADSEI Vrijdag 25 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Demografie van ondernemingen binnen de E8-ADSEI Vrijdag 25 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 http://economie.fgov.be Demografie van ondernemingen binnen de E8-ADSEI Vrijdag 25 september 2009

2 http://economie.fgov.be 2 Overzicht  Demografie van ondernemingen. Een Europese verplichting. Wettelijk kader.  Methodologie  Bronnen van bruikbare gegevens (data flow)  Statistiekwet. Ontsluiten gegevens ? Ontsluiting tools ?

3 http://economie.fgov.be 3 Overzicht  Demografie van ondernemingen. Een Europese verplichting. Wettelijk kader

4 http://economie.fgov.be 4  Demografie van ondernemingen. -Bijlage 9 Enquête naar de structuur van de ondernemingen (ESE) -Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) -Bijlage 9 verplicht vanaf 2009  Demografie van werkgevers. -Minimum 1 werknemer -Nationale Statistiekbureaus nemen deel op vrijwillige basis -Wordt een verplichting  Demografie van economische ondernemingen –Minimum 2 werknemers

5 http://economie.fgov.be 5  Onderneming Eurostat « De onderneming stemt overeen met de kleinste combinatie van juridische entiteiten die een organisatorische eenheid van productie van goederen en diensten vormen en die een zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar vlottende middelen. Zij kan uit een of meer juridische eenheden bestaan en een of meer activiteiten uitoefenen op een of meer locaties. ».  Actieve Onderneming -Heeft een omzetcijfer>0 (BTW) -Heeft tewerkstelling (RSZ) -Legt een jaarrekening neer bij BNB -is opgenomen op de lijst van Landbouwtellingen -Doet aangifte bij de vennootschapsbelasting -Doet aangifte bij de personenbelasting luik 2  Principe van continuiteit, van overleven -Overgang van een Natuurlijk Persoon naar een Rechtspersoon -Herneming door take-over  Demografische bewegingen per nace4, juridische vorm en tewerkstelling.

6 http://economie.fgov.be 6 Matching Change of controlling legal unit DENOM NoYesNo YesNoYes Change of principal activity NACE No YesNoYes Change of main location LOC No YesNoYes NoYes Continuity of Enterprise? Yes No  Hergroepering juridische entiteiten -

7 http://economie.fgov.be 7 Matching  Module Text mining ontwikkeld door E8 in SAS. -Graad van nabijheid tussen karakterstrings -Ongevoelig voor de volgorde van woorden die deel uitmaken van de te vergelijken strings -Houdt rekening met de frequentie van woorden voor de berekening van gelijkenisscore  Toepassingen -Imputatie van OND_NR. in landbouwtelling: meer dan 5000 landbouwbedrijven -Imputatie van de straatcode: meer dan 70 % de onderzochte ondernemingen krijgen een betrouwbare straatcode -Filtering (vb.: niet aangesloten zelfstandigen (en geen werkgever)) : matches RNN->OND)

8 http://economie.fgov.be 8 Plan  Demografie van ondernemingen. Een Europese verplichting. Wettelijk kader.  Methodologie

9 http://economie.fgov.be 9 Definitie van gebeurtenissen  De juridische entiteiten ondergaan gebeurtenissen –Geboorten –Overlijden –Overleven –Fenomenen van herstructurering  Deze gebeurtenissen hebben een gevolg voor de onderneming

10 http://economie.fgov.be 10 Beheer van gebeurtenissen (Break-up) UL1 UL2 UL1 UL3 UL4 Niveau Juridische eenheid Niveau Statistische eenheid Break-up  Stopzetting van een UL  Aanmaak van 2 UL 01/0131/12

11 http://economie.fgov.be 11 Beheer van gebeurtenissen (Break-up) UL1 UL2 US1 UL1 UL2 US3 US4 US1 UL3 UL2 UL1 UL3 UL4 Niveau Juridische eenheid Niveau Statistische eenheid  Geen overlijden  Geen geboorte Break-up  Stopzetting van een UL  Aanmaak van 2 UL UL4 01/0131/12 Admin UL2 X Stat

12 http://economie.fgov.be 12 Beheer van gebeurtenissen (split-off) UL1 UL2 UL1 UL3 Niveau Juridische eenheid Niveau Statistische eenheid Split-off  Aanmaak van een UL 01/0131/12 UL2

13 http://economie.fgov.be 13 Beheer van gebeurtenissen (split-off) UL1 UL2 US1 UL1 UL2 US1 UL1 UL2 UL1 UL3 Niveau Juridische eenheid Niveau Statistische eenheid  Geen geboorte Split-off  Aanmaak van een UL UL3 01/0131/12 UL2 Admin Stat

14 http://economie.fgov.be 14 Beheer van gebeurtenissen UL1 UL2 UL1 Niveau Juridische eenheid Niveau Statistische eenheid UL1 UL2 Take-Over  Stopzetting van een UL 01/0131/12

15 http://economie.fgov.be 15 Beheer van gebeurtenissen UL1 UL2 UL1 Niveau Juridische eenheid Niveau Statistische eenheid US2 UL2 US1 UL1 UL2 Take-Over US1 UL1  Geen overlijden  Overleven van US2  Stopzetting van een UL 01/0131/12 Admin Stat X

16 http://economie.fgov.be 16 Beheer van gebeurtenissen  Profiling van onderneming in de loop van de tijd –Samenstellen van een onderneming uit juridische eenheden. –Historiek (labeleling van een onderneming). –De moeilijkheden ingevolge herstructurering, de links tussen juridische eenheden (Matching) moeten in rekening gebracht worden om het aantal geboortes/overlijdens/overlevers in het register op een correcte wijze te schatten.  Toekenning van de kenmerken van een onderneming in de loop van de tijd –NACE –Omzetcijfers –Aantal werknemers –Juridische vorm

17 http://economie.fgov.be 17 Gegevens over de demografie van ondernemingen  door Eurostat wordt gevraagd, het aantal –Actieve ondernemingen –Geboortes van ondernemingen –Overlijdens van ondernemingen –Overlevende ondernemingen op 1 jaar, 2 jaar,.., 5 jaar  Deze cijfers worden verdeeld volgens –NACE x grootteklasse tewerkstelling –NACE x juridische vorm

18 http://economie.fgov.be 18 Timing voor de levering van gegevens referentiejaar : 2006 2006 2007 2008 2009 t Voorlopige overlijdens van 2006 Definitieve overlijdens van 2006 12 maanden 18 maanden

19 http://economie.fgov.be 19 Vertrouwelijkheid  Verplichting –De publicatie de statistieken die ingevolge het beperkt aantal aangevers, de onthulling van individuele toestanden mogelijk maakt is niet toegestaan tenzij voorafgaande toestemming van de aangever (art. 2)  Oplossing –Onderdukken van de gevoelige informatie  Primaire onderdrukking –Om de anonimiteit van de primaire onderdrukking te waarborgen  Secondaire onderdrukking Probleem van comlewe lineaire programmatie

20 http://economie.fgov.be 20 Confidentialiteit : primaire en secondaire Sole proprietor (SP) Limited Liability Company (LL) Partnership and other legal forms (PA) Total (TT) 7229252458 72214122036 7222513422 723725537 72412251148 Total287540143

21 http://economie.fgov.be 21 Confidentialité : primaire et secondaire Sole proprietor (SP) Limited Liability Company (LL) Partnership and other legal forms (PA) Total (TT) 7229252458 72214122036 7222513422 723725537 72412251148 Total287540143 Primaire onderdrukking 4 Fictieve gegevens Marginale randvoorwaarden

22 http://economie.fgov.be 22 Confidentialité : primaire et secondaire Sole proprietor (SP) Limited Liability Company (LL) Partnership and other legal forms (PA) Total (TT) 7229252458 72214122036 7222513422 723725537 72412251148 Total287540143 4 Secundaire onderdrukking 54 20 Fictieve gegevens

23 http://economie.fgov.be 23 Overzicht  Demografie van ondernemingen. Een Europese verplichting. Wettelijk kader.  Methodologie  Bronnen van bruikbare gegevens (data flow)

24 http://economie.fgov.be 24 Data Flow KBO RSZ BTW BNB ESE … Secondaire inzameling Primaire inzameling PROD COM … Admin Enq Stat DB2 DBRIS2 kopie in SASformaat DWH DatEnq Users E8 (NiS) individuele gegevens geaggregeerde en geanonymiseerde gegevens Exploitatie: Site internet Operationeel gedeelte Analyse geeldtee Cube demografie Cube starters

25 http://economie.fgov.be 25  De wereld van de statistiekeenheden -Correcties (voorbeeld: herstructureringen) -Imputaties juridische vorm, straatcodes, -Feedback enquête voor nacenis,..

26 http://economie.fgov.be 26  De wereld van de statistiekeenheden -Data quality monitoring -Samentellen en opvolgen van statistiekeenheden. Algoritme van samenhang in SAS ontwikkeld door E8. -Meervoudig gebruik van het algoritme: multinationale ondernemingsgroepen, conversie nace rev1-rev2,.. B C A A (PP) B (PM) C (Takes B over)

27 http://economie.fgov.be 27 Overzicht  Demografie van ondernemingen. Een Europese verplichting. Wettelijk kader.  Methodologie  Bronnen van bruikbare gegevens (data flow)  Statistiekwet. Ontsluiten gegevens ? Ontsluiting tools ?

28 http://economie.fgov.be 28 Levering gegevens aan derden Statistiekwet regelt het gerbuik van de gegevens -Bepaalde artikels zijn nog niet van toepassing -Respect voor de principes die onze statistieken bepalen Rechtmatigheid, finaliteit, proportionaliteit, onpartijdigheid, objectiveit en professionele onafhankelijkheid -Onderworpen aan statistiekgeheim

29 http://economie.fgov.be 29  Enkele gevolgen van de statistiekwet -NaceNis is beschermd (enquêtegegevens) -NIS kan geen van de RSZ verkregen gegevens geven aan de BTW (en omgekeerd) -NIS kan niet aangeven aan een overheid dat de waarde van een variabele van een record haar foutief lijkt. Ze kan daarentegen wel globale rapporten opstellen over de kwaliteit van de ontvangen bestanden (missing values, out-of-bounds,..) -Onze correcties zijn beschermd -Onze matchings kunnen niet geleverd worden want NaceNis is beschermd -Als een derde over toegang tot de gegevens A beschikt, kan het NIS hem de gegevens leveren die voortvloeien uit een methodologie die volledig is gebaseerd op A. -Als een derde niet over toegang tot de gegevens A beschikt, procedure «gecodeerde studie gegevens » (+contract vertrouwelijkheid: garantie dat de publicaties gebeuren op een globaal niveau op geanonymiseerde wijze; geen ontsluiting van indiv. Gecodeerde gegevens).  Geen restricties op het delen van tools (mits respect intellectuele eigendom).

30 http://economie.fgov.be 30 Vragen – Questions


Download ppt "Demografie van ondernemingen binnen de E8-ADSEI Vrijdag 25 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google