De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Improving Mental Health by Sharing Knowledge Depressiepreventie via nieuwe media: Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren Debbie van der Linden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Improving Mental Health by Sharing Knowledge Depressiepreventie via nieuwe media: Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren Debbie van der Linden."— Transcript van de presentatie:

1 Improving Mental Health by Sharing Knowledge Depressiepreventie via nieuwe media: Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren Debbie van der Linden MSc Dr. Simone Onrust Met dank aan Drs. Rianne van der Zanden, Dr. Jeannet Kramer, Dr. Brigitte Boon, Merel Haverman MSc, Geke Romijn MSc

2 1.Depressiepreventie bij jongeren 2.Online Depressiepreventie a)Gripopjedip.nl b)Boostyourmood.nl c)Happyles.nl 3.Conclusie & afsluiting 2 Overzicht

3 50.000 jongeren met depressieve stoornis (1 op de 22 jongeren) (Verhulst et al., 1997) 300.000 jongeren met een subklinische depressie (1 op de 5 jongeren) (Meijer et al., 2006) 3 Depressie bij jongeren

4 Samenhangende problemen: – schoolverzuim en schooluitval – problemen in het sociale contact – overmatig alcoholgebruik – suïcide(pogingen) Negatieve prognose: – 70% kans op nieuwe episode in komende 5 jaar Eerste depressieve episode veelal in adolescentie of jongvolwassenheid 4 Depressie bij jongeren

5 Jongeren bij uitstek doelgroep voor preventie Meta-analyse (Horowitz, 2006) laat zien dat preventie van depressie effectief is 5 Preventie van depressie

6 Bereik volwassenen ongeveer 1% Bereik jongeren vermoedelijk nog lager Meijer et al. (2006). Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen. Bilthoven: RIVM. 6 Bereik depressiepreventie

7 Barrières naar zorg onder jongeren – problemen zelf willen oplossen – ontkenning of onderschatting problemen – moeite om over persoonlijke problemen te praten – schaamte – gebrek aan vertrouwen in hulpverlening – angst voor stigmatisering – psychische problemen bij adolescenten door huisarts vaak niet herkend Vanheusden, K. (2008). Mental health problems and barriers to service use in Dutch young adults. Rotterdam: Optima Grafische Communicatie Zwaanswijk, M. (2005). Pathways to care. Help-seeking for child and adolescent mental health problems. Utrecht: NIVEL. 7 Bereik depressiepreventie

8 Percentage jongeren dat thuis toegang heeft tot internet gestegen tot bijna 100% Meta-analyse (Riper et al., 2007) laat zien dat online interventies effectief zijn: – effect behandelinterventies d =0,66 – effect preventieve interventies d =0,55 Hoog bereik online depressiepreventie (de Jonge & Ruiter, 2009) 8 Depressiepreventie via internet

9 Gripopjedip Online

10 Organisatie Rianne van der Zanden (Trimbos-instituut) Rob Gerrits (Dimence) Saskia de Gijsel & Simone Sas (De Jutters) Aukjen Niewijk & Renske Visscher (Altrecht) Webbouwer Ipportunities Onderzoek Jeannet Kramer (Trimbos-instituut) Rianne van der Zanden (Trimbos-instituut)

11 Gebaseerd op face-to face groepscursus Grip op je Dip (afgeleid van de 'Coping with Depression Course' van Lewinsohn). In 2003 ontwikkeld door het Trimbos-instituut, de Jutters, Riagg IJsselland (Dimence), Altrecht (Indigo) en Korrelatie. Gebruiksvriendelijkheid getest i.s.m. jongeren. Medio 2004 - 2005 website www.gripopjedip.nl gelanceerd en procesevaluatie (van der Zanden e.a., 2005).www.gripopjedip.nl Maart 2008: Gripopjedip Online als 'theoretisch goed onderbouwd' opgenomen in databank Effectieve Interventies van het Nji. Een mijlpaal. 2008-2009: Mentaal Vitaal: deelproject = genereren extra cursusaanbod op www.gripopjedip.nlwww.gripopjedip.nl Eind 2007 - lopend: RCT naar Gripopjedip Online Eind 2009: Univé Paludanus Prijs 11 Gripopjedip online: overzicht

12 Grip op je dip online: winnaar Paludanus Prijs 12 Paludanus Prijs

13 Website E-mail service Online groepscursus in chatbox 13 Gripopjedip: online interventie

14 Aanmelding Aanmelding en contacten volledig gedigitaliseerd. Aanmeldvragenlijst: – CES-d (Bouma et al., 1997) – open vragen voor goede inschatting aard & ernst v.d. klachten MINI-Plus bij suïciderisico of vermoeden ernstige depressie Bij hoog suïciderisico of ernstige depressie: – jongere doorverwezen naar huisarts Jongeren die toegelaten zijn, krijgen inloggegevens 14 Gripopjedip groepscursus

15 Zes chatsessies van 1,5 uur op een vast tijdstip Er kan buiten dit vaste tijdstip niet ingelogd worden op de chatbox Huiswerk wordt gemaild na elke sessie Huiswerk moet ingeleverd worden voor de volgende sessie Max. 6 deelnemers per online groepscursus Twee begeleiders per groepscursus is aan te raden. 15 Gripopjedip online: groepscursus Ingelogd: Rob Crazy(T) Dippie (T) Brad (T) Vlinder (T) LoveU (T) Gripopjedip BIJEENKOMST 1: JOUW STEMMING LEZEN TER VOORBEREIDING Grofweg bestaat je persoonlijkheid uit 3 delen: Rob: Hoi welkom Crazy: Hoi Dippie: Hoi Vlinder: Ben een beetje laat LoveU: Ff w88! Rob: Vandaag gaan we het hebben over je gevoelens, je gedachten en de dingen die je doet. Fijn dat jullie je huiswerk hebben gedaan. Laten we beginnen met de eerste oefening Brad: hoi ik ben er ook! 1 e oefening is ok! Dippie: Ik begreep het verschil tussen gevoelens en gedachten niet zo goed Vlinder: ik ook niet! Rob: Kan iemand dat uitleggen aan Vlinder en Dippie? LoveU: Nou, ik kwam erachter dat wat ik denk eerst komt en daarna een gevoel. Heel goed LoveU, Brad wat had jij? Verzend Beieindig chatsessie Snelteksten

16 Inhoud 6 chatsessies (1,5 uur per keer) 1.Jouw stemming 2.Je stemming en je gedachten 3.Denkpatronen achterhalen 4.Leuke activiteiten 5.Anders leren denken 6.De toekomst Huiswerkopdrachten Dappere Dadenlijst Stemmingsmeter Leuke activiteitenlijst GGG-schema's (Gebeurtenis Gedachte Gevoel) 16 Gripopjedip groepscursus

17 17 Gripopjedip effectonderzoek Effecten op… Depressieve klachten (CES-D)? Ervaren controle (Mastery)? Angstklachten (HADS-A)? Twee gerandomiseerde groepen 1.Direct online groepscursus 2.Wachtlijst N=240 jongeren nodig (120 jongeren per groep). Drie meetmomenten: 1.Bij aanmelding 2.Drie maanden later 3.Zes maanden later

18 18 Gripopjedip effectonderzoek Voorlopige resultaten: juni 2008 – sept 2009 (15 maanden) Randomisatie (N=191) N=95 experimentele conditie (online groepscursus) N=96 controle conditie (wachtlijst) Respons t0: 100% t1: 77.7% Definitieve resultaten in januari 2011

19 19 Gripopjedip effectonderzoek Voorlopige resultaten sept 2009 Kenmerken geïncludeerde jongeren Leeftijd: – M = 20 jaar (sd=2.8) Sekse: – 85% vrouw – 15% man Opleidingsniveau: – 52% hoogopgeleid – 48% lager opgeleid Age of onset depressieve klachten: M = 14.8 jaar

20 Copyright: Rianne van der Zanden 20 Gripopjedip effectonderzoek Between group differences at post-test: t(164)=3.6, p<.001, dif d = 0.63

21 21 Tussentijdse conclusie (1) Hoger bereik door online depressiepreventie: – anonimiteit en locatie Toch veel jongeren niet bereikt: – jongeren die hun problemen ontkennen, onderschatten, zelf op willen lossen Positive framing

22 22 Positive framing

23 Doel De psychische gezondheid van jongeren in het algemeen te ondersteunen en wil zelfmanagement versterken als er sprake is van lichte psychische problemen. Doelgroepen Jongeren van 16-22 jaar in het algemeen Jongeren met beginnende psychische problemen Jongeren die in een transitie- of anderzins moeilijke situatie zitten 23 Doel en doelgroep

24 Literatuuronderzoek (evidence, best practices) Doelgroep interviewen Analyse van andere websites (nationaal & internationaal) Persona’s creëren Design, logo en naam checken bij de doelgroep Gebruiksvriendelijkheid testen bij de doelgroep Gerandomiseerd effectonderzoek Implementatie Ontwikkeling & onderzoek 24

25 Literatuuronderzoek 25

26 POSITIEVE GEVOELENS DENKEN EN VOELEN GRIP OP JE LEVENMISSIE EN DOELEN HIER EN NUPOSITIEVE RELATIES Zes Thema’s

27 ‘Problemen hebben' is negatief: ‘Je hebt een psychiater nodig‘ Benadruk positieve uitkomsten: ‘Lekker in je vel zitten‘ Je praat niet over problemen, al helemaal niet met je ouders Internet wordt veel gebruikt om informatie en hulp te zoeken over psychische problemen Interviews met de doelgroep 27

28 28 Homepage (1)

29 29 Homepage (2)

30 30 Ingang: ik voel me…

31 31 Homepage (2)

32 32 Ingang: ik wil…

33 33 Homepage (2)

34 Schrijf hieronder op wat er gisteren allemaal goed is gegaan. En wat jouw bijdrage daaraan is geweest. Trek hiervoor ongeveer 10 minuten uit. Dit geeft je een goed gevoel! Voorbeeld Gisteren 1Positieve gebeurtenis Wat is mijn eigen bijdrage geweest? 2Positieve gebeurtenis Wat is mijn eigen bijdrage geweest? 3Positieve gebeurtenis Wat is mijn eigen bijdrage geweest? Ga verder Quickbooster: drie positieve dingen 3 positieve dingen 1.0-1 34

35 Ga verder booster: meer leuke dingen doen Meer leuke dingen doen 2. Kiezen3. Aanvullen 1. Beginnen 2. Aanvullen3. Echt doen 4. Klaar Waarom? Soms plan je je dag vol moet dingen die je moet doen. Hoe? Inplannen en doen van leuke activiteiten. Effect? Genieten van je leuke activiteiten. Iets meer weten? Print Mail een vriend(in) Theorie & onderzoek Booster toevoegen aan My Mood De komende week ga je leuke activiteiten doen. Wat leuk is, verschilt van persoon tot persoon De een gaat graag de stad in met een vriend(in), de ander heeft plezier in gitaar spelen. Hieronder geven we je een aantal suggesties. Kies een of meer manieren die jou het meest aanspreken. Mijn activiteiten Uit eten gaan Naar de sauna gaan Muziek maken Voetballen Uit eten gaan Naar de sauna gaan Een wandeling maken Naar een goede film kijken Met een vriend afspreken Leuke kleren dragen Je kamer veranderen Een boek of tijdschrift lezen Flash animatie: slepen/selecteren van activiteiten naar mijn activiteiten. (geen trechter) Booster: maak iemand blij Waarom? Je wil meer voor een ander betekenen Hoe? Je gaat iemand -om wie je geeft- blij maken Effect? Iets aardigs doen voor een ander, geeft een goed gevoel! Skip intro Flash animatie. Waarom, hoe en effect komen in beeld. 6.1

36 Ga verder booster: maak iemand blij 2. Kiezen3. Aanvullen 1. Beginnen 2. Doen3. Echt doen 4. Klaar Waarom? Iets meer voor een ander willen betekenen. Hoe? Investeren in je relaties. Effect? Iets aardigs doen voor een ander, geeft een goed gevoel! Iets meer weten? Print Mail een vriend(in) Theorie & onderzoek Booster toevoegen aan My Mood Flash animatie: slepen/selecteren van activiteiten. Maak iemand blij De komende week ga je tijd maken voor iemand om wie je geeft. Investeren in een relatie kan op veel manieren. Hieronder geven vind je een aantal suggesties. Kies een of meer manieren die jou aanspreken. Activiteiten voor of met iemand anders: Mijn activiteiten Iemand een compliment geven Iemand een brief schrijven Iemand smsen Met iemand afspreken Iemand bellen Iemand verrassen Iemand laten weten dat je aan hem/haar denkt Iemand een handje helpen 6.1 Nu alvast ff iemand blij maken met een e-card ?

37 Ga verder booster: maak iemand blij 2. Kiezen3. Aanvullen1. Beginnen2. Doen3. Echt doen 4. Klaar Waarom? Iets meer voor een ander willen betekenen. Hoe? Investeren in je relaties. Effect? Iets aardigs doen voor een ander, geeft een goed gevoel! Iets meer weten? Print Mail een vriend(in) Theorie & onderzoek Booster toevoegen aan My Mood Maak iemand blij Weet je zelf nog één of meer dingen die je voor iemand kan doen? Voeg deze activiteit(en) dan toe.. Mijn activiteiten Iemand bellen Iemand laten weten dat je aan hem/haar denkt Iemand verrassen Iemand een kaartje sturen Na invullen nieuwe activiteit wordt de activiteit toegevoegd aan Mijn activiteiten. 6.1

38 Ga verder booster: maak iemand blij 2. Kiezen3. Aanvullen1. Beginnen2. Doen3. Echt doen 4. Klaar Waarom? Iets meer voor een ander willen betekenen. Hoe? Investeren in je relaties. Effect? Iets aardigs doen voor een ander, geeft een goed gevoel! Iets meer weten? Print Mail een vriend(in) Theorie & onderzoek Booster toevoegen aan My Mood Maak iemand blij Ga deze week aan de slag met jouw activiteiten! Maak een planning. Dan is de kans groter dat je je activiteiten ook echt uitvoert. Het belangrijkste is dat je de tijd voor iemand neemt. En dat je ervan geniet om iets voor een ander te doen. Mijn actieplan voor komende week: Mijn activiteitenVrij 5/5 Za 6/5 Zo 7/5 Ma 8/5 Di 9/5 Wo 10/5 Do 11/5 Wie, Waar, Wanneer? Iemand bellen Iemand laten weten dat je aan hem/haar denkt Iemand verrassen Iemand een kaartje sturen 6.1 i

39 Ga verder booster: maak iemand blij 2. Kiezen3. Aanvullen1. Beginnen2. Doen3. Echt doen 4. Klaar Waarom? Iets meer voor een ander willen betekenen. Hoe? Investeren in je relaties. Effect? Iets aardigs doen voor een ander, geeft een goed gevoel! Iets meer weten? Print Mail een vriend(in) Theorie & onderzoek Booster toevoegen aan My Mood Maak iemand blij De door jou geplande activiteiten vind je terug in je weekplanner in 'my mood'. Hier kun je afvinken welke activiteit(en) je gedaan hebt. Ook kun je hier invullen hoe je je iedere dag voelt. Ga elke dag even naar 'my mood' om je activiteitenoverzicht te updaten! Of maak aan het eind van de week een update. Opslaan in My Mood Wat is dit? Mijn boosters 6.1

40 booster: meer leuke dingen doen Meer leuke dingen doen 2. Kiezen3. Aanvullen1. Beginnen2. Aanvullen 3. Echt doen 4. Klaar Waarom? Soms plan je je dag vol moet dingen die je moet doen. Hoe? Inplannen en doen van leuke activiteiten. Effect? Genieten van je leuke activiteiten. Iets meer weten? Print Mail een vriend(in) Theorie & onderzoek Booster toevoegen aan My Mood Je kunt aan het einde van de week invullen welke leuke activiteiten je op welke dag hebt gedaan. Ook kun je invullen hoe je je iedere dag voelde. Je kunt een cijfer geven van 1 tot 10 (1=helemaal niet goed, 10=heel goed). Je ziet dan of je je beter voelt als je meer leuke activiteiten doet. Opslaan in My Mood Wat is dit? Mijn boosters feedback Let op: de gegevens van de booster waar je mee bezig bent, zijn nog niet opgeslagen in my mood. Als je nu start met een andere booster gaan je ingevulde gegevens verloren. Weet je zeker dat je nu met een andere booster verder wilt gaan? terug Nee Ja 1.1

41 41 BYM trailer

42 42 Tussentijdse conclusie (2) Depressiepreventie via internet neemt voor veel jongeren barrieres weg door anonimiteit en locatie. Positive framing en positieve doelen motiveert (een andere groep) jongeren om actief aan de slag te gaan om hun psychische conditie te verbeteren Dan heb je nog... – jongeren met depressieve klachten die niet actief op zoek gaan of aan de slag gaan om hun psychische conditie te verbeteren.

43 43

44 44 Happyles Projectteam Trimbos-instituut Rianne van der Zanden, Clary van der Veen, Ferry Goossens, Geke Romijn, Debbie van der Linden Webbouwer Ipportunities

45 45 Happyles School-based e-learning programma ter bevordering van geluk en psychische gezondheid. Doelgroep -Jongeren van 16-25 jaar die een MBO opleiding volgen -Jongeren van 13-17 jaar die op het voortgezet onderwijs zitten Bereiken van doelgroep door stepped care aanbod universele & geïndiceerde preventie

46 46 Happyles Happyles bestaat uit 3 onderdelen: 1.Screening & Advies (Happylestest) 2.Twee e-learning lessen over geluk 3.Begeleide chatcursus

47 Jongeren vullen de Happylestest in. welbevinden vragenlijst & CES-d geluksscore ipv depressiescore N.a.v. hun Happylestest score krijgen zij… geautomatiseerde feedback & advies verwijzing naar de chatcursus (of andere hulp indien dit nodig lijkt) 47 Happyles: Screening & Advies

48 Happyles 1 Part 1 Filmpje CHILL-OUTDOSSIER Filmpje Leuke dingen doen Wat maakt jou happy? Quizzz

49 Happyles 1 Part 2 CHILL-OUTDOSSIER Quizzz Spiraal Wat helpt? De 3 G's Merel & Samira Filmpje

50 Positieve psychologie & cognitieve gedragstherapie Online groepscursus (6 jongeren) in een chatbox Zes wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur Begeleid door ggz professional Tussen de bijeenkomsten door doen jongeren zelfstandig oefeningen 50 Happyles: Chatcursus

51 Iets je persoonlijk aantrekken Foute conclusies trekken Denken in termen van 'moeten' en 'niet mogen' Zwart-wit denken 3. Denkfouten

52 Happyles 16-25 Voor jongeren van 16-25 jaar op het MBO Lessen geëvalueerd in januari-augustus 2010 Wordt momenteel aangepast naar aanleiding van evaluatiebevindingen Happyles 13-17 Voor jongeren van 13-17 jaar in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) In ontwikkeling Lessen starten in februari 2011 www.happyles.nlwww.happyles.nl beschikbaar vanaf januari 2011 52 Happyles: Stand van zaken

53 Bijna alle jongeren maken veelvuldig gebruik van internet. Internet biedt een goede mogelijkheid om informatie en hulp te bieden bij psychische problemen. Om jongeren met psychische problemen te bereiken, is het belangrijk aan te sluiten bij hun belevingswereld. Jongeren zijn niet allemaal hetzelfde, willen niet op dezelfde manier aangesproken worden (ook als ze één ding gemeen hebben, bijv. dat ze depressieve klachten hebben). Voor jongeren met depressieve klachten zijn meerdere interventies gewenst: – Tone of voice – Inhoud – Vormgeving – Duur – Aanbiedingsvorm Online & face-to-face interventies 53 Conclusie

54 54 - Bedankt voor uw aandacht - Meer informatie? Debbie van der Linden dlinden@trimbos.nl Gripopjedip Online & Happyles.nl Rianne van der Zanden rzanden@trimbos.nl Boostyourmood.nl Merel Haverman mhaverman@trimbos.nl


Download ppt "Improving Mental Health by Sharing Knowledge Depressiepreventie via nieuwe media: Aansluiten bij de belevingswereld van jongeren Debbie van der Linden."

Verwante presentaties


Ads door Google