De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwerpwijzer fietsverkeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwerpwijzer fietsverkeer"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwerpwijzer fietsverkeer
Opvolger Tekenen voor de Fiets Ontwerpwijzer fietsverkeer Hillie Talens Workshop Fietsberaad juni 2006

2 Inhoud Aanleiding Werkgroep Overeenkomsten Verschillen Toekomstwensen
Workshop Fietsberaad juni 2006

3 Aanleiding 12 jaar Tekenen voor de Fiets
Gebruikersonderzoek (CROW 1997, AVV 2003) Literatuurstudie (AVV/Fietsberaad 2003) Duurzaam veilig verkeer Categorisering Functie, vorm en gebruik Contract termijn Fietsberaad In 1997 is heeft CROW een onderzoek laten verrichten onder de bezitters en hopelijk gebruikers van Tekenen voor de fiets. Hieruit kwam naar voren dat de inhoud op zich erg bruikbaar was, maar dat de vindbaarheid sommige onderwerpen te wensen overliet. Uit het onderzoek van AVV kwam tevens naar voren dat de inhoud onevenwichtig was. Aan sommige detailonderwerpen werd een heel hoofdstuk besteed terwijl in andere hoofdstukken diverse belangrijk onderwerpen samen behandeld werden. Uit de literatuurstudie bleek met name dat er veel nieuws was ontwikkeld in het kader van Duurzaam veilig verkeer. Workshop Fietsberaad juni 2006

4 Werkgroep Samenstellers Tekenen voor de Fiets Nieuwe fietsdeskundigen
Vertegenwoordigers Fietsberaad We hebben gezocht naar een mix van oude rotten en nieuwlichters in het vakgebied. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de deskundigheid van het Fietsberaad. Workshop Fietsberaad juni 2006

5 Input I Projecten Fietsberaad Verhardingskeuze fietsverbindingen
Fietsvriendelijke verkeerslichtenregelingen Verkeersmodellen en netwerkplanning Fietsen in voetgangersgebieden Fietsstraten Workshop Fietsberaad juni 2006

6 Input II CROW-publicaties
Brochurereeks Infopunt Duurzaam Veilig Verkeer Overige uitgaven Fietsersbond Stichting Landelijk Fietsplatform SWOV CROW-uitgaven. Ik noem de belangrijkste: eenheid in rotondes en dan met name de aanvulling voor fietsoversteken; bebouwde komgrenzen; maatregelen bij werk in uitvoering; handboek wegontwerp; ASVV 2004; richtlijn fietsparkeren; Brochures van het Infopunt duurzaam veilig:Duurzaam veilige inrichting van wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom; Traversen; Duurzaam veilige schoolroutes; inrichting van 30 en 60 km/h-gebieden; Overige uitgaven: Van het fietsplatform hebben we met name de informatie over recreatief fietsgebruik en knooppunt nummer systeem overgenomen En de SWOV kwam op de valreep met een fact sheet over de veiligheid van fietsers en bromfietsers Workshop Fietsberaad juni 2006

7 Overeenkomsten Planning van fietsvoorzieningen Functioneel ontwerpen
Basisgegevens Hoofdeisen: Samenhang Directheid Aantrekkelijkheid Veiligheid Comfort Workshop Fietsberaad juni 2006

8 Verschillen Hoofdstukindeling Duurzaam veilig verkeer
Voorzieningenbladen Workshop Fietsberaad juni 2006

9 Hoofdstukindeling Tekenen voor de fiets Ontwerpwijzer fietsverkeer
1. Inleiding 1. Planning van fietsvoorzieningen 2. Ontwerpen als proces 2. Functioneel ontwerpen 3. Ontwerp van een netwerk 3. Basisgegevens 4. Wegvakken 4. Netwerken en routes 5. Wegdek 5. Wegvakken 6. Kruispunten 7. Fietsers en snelheidsremmers 7. Uitvoering, onderhoud en aankleding 8. Fietsers en foutparkeerders 8. Fietsparkeren 9. Stallen 9. Evaluatie en beheer 10 Tijdelijke maatregelen 11 Aankleding fietsverbindingen 12 Fietsverbindingen keuren Workshop Fietsberaad juni 2006

10 Voorzieningenblad Omschrijving Toepassing Uitvoering Maatvoering
Overwegingen (positieve en negatieve aspecten) Combinatiemogelijkheden Alternatief Situatieschets Workshop Fietsberaad juni 2006

11 Toekomst Trefwoordenlijst Vertaling Engels Duits ……… Internet
Workshop Fietsberaad juni 2006


Download ppt "Ontwerpwijzer fietsverkeer"

Verwante presentaties


Ads door Google