De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The Great Firewall Overzicht van staatscensuur op het internet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The Great Firewall Overzicht van staatscensuur op het internet."— Transcript van de presentatie:

1 The Great Firewall Overzicht van staatscensuur op het internet

2 Internetcensuur  Misopvatting dat internet vrij is van censuur  Archituur leent zich immers niet tot centrale controle  Historisch heeft het internet immers reeds een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van vrijheidsgedachte: transnationale bewegingen, etc.  Vandaar idee van vrije communicatie

3 Internetcensuur  MAAR: internet alles behalve vrij van staatscontrole  Naar analogie met fysieke grenzen poging tot constructie van informatiegrenzen  Door gesofisticeerde technieken: internetblocking, contentfiltering  Misschien zelfs meer controle dan traditionele massamedia: ddor technische achtergrond: software en hardwarerouting

4 Internetcensuur  Wat?  Overzicht van methodes en middelen die ingezet worden: niet 1 techniek, zowel firewall, router, proxy, netwerk kan geconfigureerd worden, gecombineerd met software met verschillende graden van controle  Overzicht van censuur op nationaal vlak  Conclusies rond de implicaties van internetcensuur en surveillance (op vlak van glabaal communicatiebeleid, burgermaatschappij, relatie internet/democratie en liberalisatie)

5 Internetcensuur  Kennis beperkt  Vooral niet-gouvernementele rapporten over courante basistechnieken  Verschillende graden van complexiteit, effectiviteit en intentie  Niet altijd technologisch

6 Terminologie  Internet content filtering: elke vorm van controle die toegang tot online informatie reguleert  2 technieken:  Blocking: router configuratie die gebruiker afschermt van bepaald IP adres, internetservice of bepaalde poort (vb gateway op nationaal niveau)

7 Terminologie  Content analyse: restrictie op toegang gebaseerd op de analyse van de opgevraagde inhoud, gebaseerd op technologie die sleutelwoorden detecteert  Bijkomend probleem is ongewilde blocking

8 Vormen van filtering  Inclusion filtering: gebruikers krijgen toegang tot opgegeven lijst van sites (whitelist)  Exlusionfiltering: toegang tot alle sites behalve degene op een blacklist  Contentanalyse: dynamisch analyseren van sites  Deze zijn niet mutueel exclusief

9 Vormen van filtering  Inclusie: vrij gelimiteerd (wordt zelden gebruikt)  Exclusie wordt vaker gebruikt, meest efficiënte (kan gaan over scpecifieke url, gehele domeinnamen)  Content analyse sterk in opmars. Kan zowel toegepast worden op de content van sites als zoekopdrachten. Kan ook gaan over gedeelten van sites (cfr censuur in films/boeken)

10 Problemen  Als gevolg 2 tendensen: overblocking en onderblocking http://cyber.law.harvard.edu/archived_content/people/edelman/mul-v-us/ http://peacefire.org/censorware/BESS/ http://www.onlinepolicy.org/access/blocking.shtml  Probleem met 2.0: content verspreid over verschillende domeinen (e-maillijsten, nieuwsgroepen, chatrooms, websites)

11 Problemen  Samenwerking tussen overheden en private ondernemingen. Laatste krijgen grote controle. Ondemocratische regimes: aangepaste versies van commerciële software  Gebrek aan transparantie, ook bij betrouwbare overheidsorganen

12 Niveau’s van filtering  Implementatie van filtering hangt af van context en locatie  LOKAAL: privécomputer, publieke computer  ORGANISATIE: werkplaats, school  NATIONAAL  Afhankelijk hiervan verschillende technieken en producten

13 Niveau’s van filtering  LOKAAL: commerciêle software (client- based filtering) cfr parental control, kan geconfigureerd worden (blacklist, whitelist, content) Ook in internetcafé’s (veelal wettelijk verplicht). Is belangrijk in landen met beperkte toegang

14 Niveau’s van filtering  ORGANISATIE: verschillende manieren, meestal via routers, firewals, proxyserver (server-based filtering) Meestal blacklist Proxy: tussen applicatie en externe server: kunnen geconfigureerd worden zodat bepaalde poorten niet kunnen gebruikt worden. Content filtering omzeilen moeilijk

15 Niveau’s van filtering  Nationaal: gateway/backbone routers configureren: blocking van bepaalde IP/domeinen  Vb. packetfiltering: data verzonden in IP paketten met info over afzender en bestemmeling. Kunnen tegengehouden worden  Eventueel toevoegen van keywoord-filters

16 Nationale filterpraktijken  Wijd verspreid (niet enkel China, SaudiArabië)  Vaak verregaand ontwikkeld  Niet altijd actief gebruikt, inzetbaar als het nodig is

17 Niet technologische filtering  Zelfcensuur: creëren van bepaald klimaat  VB China: gangbaar op zowel individueel als bedrijfsniveau  Individu: staatscontrole/surveillance  Bedrijf: toegang tot chinese markt verzekeren  Maart 2001: zelfcensuur bekrachtigd door Public Pledge of Self-Regulation and Professional Ethics for China Internet Industry  www.isc.org.cn www.isc.org.cn

18 Niet technologische filtering  Charter dat ondertekenaar verplicht bij wet om ethisch gedrag te respecteren, intellectuele eigendom, consumer privacy,…  Lijkt ok, maar:  Geen info publiceren die ontwrichtend kan werken of verdachtmaking mag verspreiden (cfr Falun Gong)  http://www.isc.org.cn/20020417/ca278881.ht m http://www.isc.org.cn/20020417/ca278881.ht m

19 Niet technologische filtering  Vrijwillig (?) ondertekend door talloze chines en nt-chinese personen, organisaties  Yahoo.Inc: Reporters zonder grenzen publieke brieven om zich terug te trekken Human Right Watch,: idem, raakt aan democratische grondbeginselen van het internet

20 Internetcafé’s  Meestal commerciële filtersoftware  Wetgeving nationaal  VB Turkije: verplichte schriftelijke overeenkomst  Taiwan: verbod porno/goksites  Tunesie, Vietnam: vaak surveillance, undercover  Yemen: Restrictie voor vrouwen (compartimenten weg, sociale controle)

21 Internetcafé’s  China: eigen software ontwikkeld, goedgekeurd door Ministerie voor Publieke Veiligheid. Deze software ook gepromoot bij individuen, ouders, scholen,…  Blokkeert zken als porno, geweld, verwerpelijke content (gevoelige thema’s)  Daarnaast wordt ook info bewaard over surfgedrag. Autoriteiten worden gewaarschuwd wanneer pogingen ondernomen worden.

22 Internetcafé’s  Populair is bv FILTERKING, blokkeert meer dan 500000 websites (drugs, geweld, porno, reactionaire sites). Heeft optie tot keywords EN kan link met autoriteiten voorzien.  http://www.zetronic.com.cn/ http://www.zetronic.com.cn/

23 Niveau organisatie  Meestal proxy met blacklist  US: Children’s Internet protection Act (CIPA) Moet geimplementeerd worden om voor E-rate programa in aanmerking te komen  Producten: N2H2 ontwikkelde BESS. Grote controverse rond over/onderblokking.  Instabiel, te maken instabiliteit van het net. Ook gebrek aan transparantie:

24 Niveau organisatie  Blacklist blijven eigendom van bedrijf: geen publiek debat mogelijk, geen inspraak van ouders, leraars. Resultante van geautomatiseerd proces  http://peacefire.org/censorware/BESS/ http://peacefire.org/censorware/BESS/

25 Whitelist Filtering: Myanmar  Internettoegang zeer beperkt, enkel voor elite van ondernemers/officials  Meerderheid internet door overheid (soort intranet)  Ingegeven door de complexiteit  Dus enkel eerder goedgekeurde sites, aanvraag mogelijk tot approval  Dansguardian: proxy filter  Ook email gemonitord

26 Tijdelijke filtering  Bij specifieke events, politiek gevoelige periodes  Vb Wit Rusland: 2001 verkiezingen, blokkeren van oppositiekandidaten, kranten  Vb Uzbekistan: januari 2003: na kritische artikels over eigen regering, blokkering van russisch nieuws  VB 2002 China, google 2 weken geblokkeerd  Tijdelijke filtering is moeilijk detecteerbaar

27 Low-volume filtering/high impact filtering  Is minder intrusief, focus op sites met hoge impact  Eerder vorm van symbolische controle, verdere controle is mogelijk als zelf-censuur niet werkt.  Know how wordt ontwikkeld en kan snel ingeschakeld worden.

28 Low-volume filtering/high impact filtering  VB India: Yahoo groep Kynhun, post rond onafhankelijkheid van India gevolg: blokkage door alle ISP, meets e hadden niet de know how, vandaar alle 12000 groepen geblokkeerd  VB Jordania: normaal weinig restrictie, maar Arab newspaper geblokkeerd wat wijst op kennis van backbone filtering

29 Low-volume filtering/high impact filtering  VB Signapore: blokkage van 100 high impact sites (vnl porno zoals in Thailand) Gebruiker krijgt speciale pagina ISP worden aangespoord om speciale tools en opties aan te bieden (zelfcensuur educatie/vrijwillig)

30 Nationale politieke filtering  Heel wat andere landen filtering die gerelateerd is aan land zelf (denken we maar aan oppositiepartijen, independent media, buitenlandse media, human rights)  Doorgaans geen reden voor blokkage gegeven (generische pag, file not found, connection time out)  VB Syrië: sites van oppositie, human rights,… EN alle.il sites

31 Nationale politieke filtering  Aangepaste commerciële systemen, vnl US firma’s  Saudi Arabië: alle inkomende en uitgaande verkeerd gemonitord door software  Alle site in contradictie met islam geblokkeerd  Veiligheidscommittee, formulieren om aanvragen voor sites te doen  Techn: Secure computing Corporation (cfr Smartfilter

32 Nationale politieke filtering  YEMEN  2 ISP, vnl webcafé’s  Vnl pornografie, WEBSENSE, nt enkel sites, ook pporten, moeilijk te omzeilen  CHINA  Heel omvattend, ook backbone (internationaal verkeer) vraag wordt niet doorgespeeld, generische pagina

33 Nationale politieke filtering  Groene dam: http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2804304.ece/China_stelt_plannen_rondom__rsquo_Groene_ Dam_rsquo__uit.html http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2804304.ece/China_stelt_plannen_rondom__rsquo_Groene_ Dam_rsquo__uit.html  Recent toegevoegde pakketten met keywoorden, domeinnamen ook als keywoorden: overlap, efficiëntie  E-mail op 2 niveau’s:  Nationaal (backbone) op onderwerp  ISP spam filters: onderwerp en body, terug naar afzender

34 Filter Matrix  http://www.rsf.org/en-ennemi26095- Vietnam.html  TABEL Citizen Lab

35 Conclusies  Toenemende maturisatie van het net  Cfr andere media  Sterkere regulatie  Sterkere infiltratie in maatschappij  Sterk gepolitiseerd  Internet niet immuun voor staatsinterventie, breed spectrum van maatregelen, historische evolutie

36 Conclusies  Voornamelijk corporate, zullen groeien in de toekomst  Belangrijke implicaties voor globale politiek, democratie  Nieuw domein: weinig internationale regelgeving, weinig transparant naar publiek, geen debat

37 Conclusies  UN declaratie Mensenrechten: contradictie met art. 19: vrijheid toegang tot informatie en vrijheid meningsuiting  Filtering is restrictie op groot aantal organisaties: ondernemers, universiteiten, activisten  Assumptie dat groei van civiele rechtenorganisaties sterk gergroeid zijn door internet

38 Conclusies  Heeft invloed op hun activiteiten, operaties, netwerken  Maar ook invloed op globale communicatie, wordt beschouwd als belangrijk gemeengoed  Interactie tss ind/org wereldwijd zal dalen, affecteert dus elk individu. Gevolgen gaan dus verder dan staatsbelangen en dus belangrijk onderwerp in elk land.


Download ppt "The Great Firewall Overzicht van staatscensuur op het internet."

Verwante presentaties


Ads door Google