De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De NCTV Geïntegreerde veiligheid onder één dak:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De NCTV Geïntegreerde veiligheid onder één dak:"— Transcript van de presentatie:

1 De NCTV Geïntegreerde veiligheid onder één dak:
Contraterrorisme Cyber Security Nationale Veiligheid Crisisbeheersing 16 april 2014

2 Ontstaan van de NCTV De NCTV bestaat sinds 1 juli 2011
Binnen de NCTV zijn de voormalige NCTb, de voormalige Directie NV (onderdeel van het oude DGV bij BZK) en voormalig GOVCERT.NL samengevoegd Daarmee is één organisatie verantwoordelijk voor: terrorismebestrijding cyber security nationale veiligheid crisisbeheersing

3 Opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen bijtijds te onderkennen, te zorgen voor weerbaarheid van de samenleving en vitale belangen te beschermen. Doel: het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: Dick Schoof

4 Uitgangspunt / organisatiemodel

5 Organogram

6 Hoofdtaken van de NCTV Duiden en (doen) reduceren van dreigingen, zowel man-made als non man-made (tools: DTN, CSBN, NRB) Bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen Vergroten/versterken van cyber security Versterken van weerbaarheid van de samenleving, groepen, vitale sectoren en netwerken Optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie Beveiliging burgerluchtvaart

7 Kwaliteiten / kenmerken
Netwerkorganisatie vanuit een sterke, centrale positie Optimale mix generalisten en specialisten Analysecapaciteit, dreigingsinschattingen, scenario-ontwikkeling en monitoring Analyse, beleid en coördinatie op de uitvoering Monitorfunctie, (crisis)coördinatie en –communicatie 24/7 paraat Regie over ‘koude’ en ‘warme’ fase in één organisatie

8 Internet en sociale media
Groeiende rol internet op domeinen CT en NV Programma ‘sociale media en NCTV’ Early warning: welke rol kunnen sociale media spelen bij het eerder detecteren, duiden en opvolgen van mogelijk maatschappij-ontwrichtende incidenten? Impact van beleid: hoe kunnen sociale media ons helpen ons beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze omgeving/stakeholders?

9 Sociale media: project Early Warning
Doel: Vroegtijdig(er) detecteren en duiden van fenomenen Detectie per fase: ‘Koude fase’: afwijkende patronen? ‘Unknown unknown’ ‘Lauwe fase’: Er speelt ‘iets’, dat groter kan worden (project X) ‘Warme fase’: incident heeft zich voorgedaan, wat is er aan de hand, hoe gaat de burger er mee om, welke handelingsperspectieven kunnen we bieden?

10 Een stap terug: sociale media in een crisissituatie?
Miljoenen berichten per uur via verschillende media Twitter, Flicker, Instagram, Facebook, YouTube Platform voor mensen in verschillende rollen (?) Journalist, hulpverlener, verslaggever ter plaatse, onruststoker, criticaster, ervaringsdeskundige met verschillende soorten informatie: Onvolledige nieuwsfeiten, valse geruchten, speculaties, intimidaties, bedreigingen, propaganda

11 Zoeken naar een speld in een hooiberg?
Slechts een beperkt percentage betreft daadwerkelijk relevante/cruciale informatie Kunst: weet wat je zoekt, hoe je moet zoeken en wat voor conclusies je kunt trekken Stellen van de goede vraag, pas dan informatie extraheren Met welk doel zoek ik naar welke informatie? Welke methode sluit daar bij aan? Goede interpretatie van resultaten Eén dreigtweet is niet interessant, maar 200 bedreigingen uit een specifieke hoek in een relatief kort tijdsbestek wel

12 Project Early Warning tijdens NSS
Monitoren op zowel dreiging als geruchten (omgeving) Koud, lauw, warm Monitoren op potentiële dreiging: Periodiek veiligheidsbeeld ten grondslag Kijken naar: mobilisatie/manifestatie, maatschappelijke onrust, (niet) islamitisch extremisme, cyberdreiging Samenwerking frontoffice en backoffice om alle facetten te dekken Monitoren op geruchten (omgevingsscan) Welke onduidelijkheden leven er binnen de maatschappij?

13 Kansen? Nu vooral ‘temperatuur meten’, later (bij intensiever gebruik en meer data) wellicht concretere handelingsperspectieven Sociale media als communicatieinstrument overheid? Actieve communicatie voor, tijdens en na crises Geruchten zo snel mogelijk ontkrachten en duidelijkheid bieden Adequaat informatie verschaffen over lopende beleidsdossiers: toelichten van (beleids)keuzes en geruchten/onduidelijkheden voorkomen

14 Dank voor uw aandacht


Download ppt "De NCTV Geïntegreerde veiligheid onder één dak:"

Verwante presentaties


Ads door Google