De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiesucces en InformatievAARDIGheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiesucces en InformatievAARDIGheid"— Transcript van de presentatie:

1 Studiesucces en InformatievAARDIGheid
Master Leren en Innoveren Marie-José Lampe

2 Even voorstellen Marie-José Lampe: m.j.e.lampe@hr.nl
HR mediatheken: 37 medewerkers 4 locaties: 1 manager, 4 hoofden, 1 vakmediathecaris per opleiding Onderdeel van de dienst HRS (ISO 9001) Collectie: titels Uitleningen: per jaar

3 Producten- en dienstencatalogus mediatheken
Ondersteuning bij onderzoek: Leveren van wetenschappelijke informatie (artikelen, boeken e.d.), ook uit andere bibliotheken Literatuuronderzoek op afspraak Workshops: zoeken op internet, zoeken in databanken en gebruik van Endnote

4 "Data shows that students who report using library resources on campus or online are often more highly engaged with university, and are less likely to have considered leaving their university before completion"

5 "There is a statistically significant correlation across a number of universities between library activity data and student attainment" Bron

6 Hulpmiddelen Informatiegebruik meten Scriptiebarometer

7

8

9 2e verdieping hoogbouw Museumpark

10 Onderwerpen Wat is informatievaardigheid
Wat is het belang van informatievaardigheid bij onderzoek Waar moet ik zijn? Hoe krijg ik hulp?

11 Hoe herken je onderzoeksvaardigheden?
‘Probleem’ en probleemanalyse Bronnen hanteren; zoekvragen formuleren Vragen stellen: ethisch, sociaal-maatsch. etc. Doelstelling formuleren (aanleiding) Probleemstelling formuleren (onderzoeksvraag) Operationaliseren (onderzoeksvragen) Gegevens inwinnen; zoekstrategieën ontwikkelen Gegevens analyseren Concluderen, rapporteren Verantwoorden, onderbouwen

12 Informatievaardigheid
Je bent informatievaardig als je, de eigen informatiebehoefte kan onderkennen en formuleren, de benodigde informatie kan opsporen, de informatie kan evalueren op kwaliteit en relevantie, de informatie effectief en zorgvuldig kan verwerken, de informatie integer gebruikt. *

13 Informatiebehoefte onderkennen = vraaganalyse

14 Een beantwoordbare vraag
komt direct uit de praktijk voort is duidelijk geformuleerd maakt gebruik van algemeen geldende woorden (synoniemen) met de juiste spelling bestaat uit 3 elementen: doelgroep/onderwerp interventie/actie verwacht/gewenst resultaat Voorbeeld P: ouderen met artrose in knie I: injectie met corticosteroïden (C: niets / placebo) O: vermindering pijnklachten

15 Informatie opsporen Onderzoeker:
kiest literatuuronderzoek als onderzoeksmethode, maakt een zoekplan, zorgt voor een zoekstrategie passend bij de informatiebron, zet een systeem op om de informatie geordend vast te leggen, legt de relevante informatie van de gebruikte bron vast.

16 Zoekplan

17 Zoekstrategie per bron
Vraagstelling ontleden Termen zoeken (vrije en gecontroleerde) Combinaties maken Limiteren Resultaat bekijken en eventueel extra termen toevoegen Resultaat bewaren

18 Combinaties maken en limiteren
Termen zoeken en hiervan sets maken Sets combineren met and/or/not Aan resultaat tekstwoorden toevoegen Limiteringen aanbrengen (taal, tijd, gebied, geslacht etc.)

19 Toolbox mediatheken HR Digitale mediatheekinstructie HIT
Hulpmiddelen Toolbox mediatheken HR Digitale mediatheekinstructie HIT

20 Hoe vind ik informatiebronnen?
Mediatheekwebsite, via HINT Catalogus van fysieke en digitale bronnen Databankenlijst Informatie geordend per opleiding Bibliotheek Erasmus universiteit Studenten HR lenen als extern lid via jaarpas van 30 euro Toegang databanken met gratis dagpas Koninklijke bibliotheek in Den Haag Internet: Google scholar, Picarta (Worldcat) Al het gevonden materiaal verkrijgbaar via de mediatheken (IBL) Anders: via congressen, vakspecialisten, docenten, collega’s….

21 Kenmerken onderzoeksbronnen
Systematische opbouw Gedetailleerde beschrijving van onderzoeksmethoden en resultaten Onderzoeksgegevens Literatuurverwijzingen met referentielijst Per definitie Peer-reviewed: collegiale toetsing voorafgaand aan publicatie Academische status bepaald door Impact-factor: hoe vaker de artikelen uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften worden geciteerd, des te hoger de impactfactor, BMC immunology

22 Toegang tot digitale informatie
Gratis via internet (google scholar, HBO-Kennisbank, Narcis.nl, ) Databases Betaald via internet, licentie afgesloten door hogeschool of universiteit (science direct, JStor) toegang ≠ volledige tekst Alle boeken en artikelen zijn via de mediatheek aan te vragen bij andere bibliotheken.

23 Open access Het zonder beperkingen resultaten van onderzoek beschikbaar stellen: Nederland: via Narcis en de HBO-kennisbank en Easy Internationaal: DOAJ

24 Slimmer zoeken op internet: Hoe?
Door toetscombinaties te gebruiken zoals: ctrl f Door woorden en tekens toe te voegen zoals: *, “”, ~, filetype:, site:,define:, discussion:, Around( ), Door filters te gebruiken zoals: op google pagina linkerbalk, books, afbeeldingen, google scholar,

25 Vraaganalyse: voorbeeld
Gevraagd: “Hoe voorkom je dat tienermoeders zonder diploma van school gaan” Engelstalig en Nederlandstalig Publicaties laatste zes jaar (na ) Engelstalige zoektermen: “teenage mothers” "early school leaving" OR "premature school leaving" OR "dropping out of school" prevention Nederlandstalige zoektermen: tienermoeders “voortijdig schoolverlaten” OR “voortijdige schoolverlaters” preventie

26 Google versus databank
Jstor via Google Scholar site:jstor.org "teenage mothers" ("early school leaving" OR "premature school leaving" OR "dropping out of school") prevention resultaat: 24 hits voor 2007, 0 hits na 2007 Rechtstreeks via JStor ( (teenage mothers) AND ((early school leaving) OR (premature school leaving) OR (dropping out of school)) AND (prevention) ) resultaat: 61 hits na 2007

27 Effectief en zorgvuldig verwerken
Onderzoeker verwerkt: nieuwe en al bekende informatie en ontdekt lacunes Onderzoeker zorgt voor reproduceerbaarheid: houdt een verslag bij van activiteiten die verband houden met het proces van informatie zoeken, evalueren en communiceren Onderzoeker gaat uit van publicatie: zorgt voor anonieme gegevens en volgt publicatie richtlijnen voor Open Access

28 Bespaar tijd met Endnote of Zotero
handleiding

29 Maak HIT en volg de digitale mediatheek instructie.
Vraag uitleg over de voor jou relevante databanken Volg eventueel een workshop van de mediatheek

30 Start: zoek en selecteer een aantal zeer relevante peer-review artikelen in beschikbare databanken via de mediatheekwebsite

31 Tot ziens in de mediatheek van IVL Museumpark 40
Laagbouw: lenen via selfservice (studentenpas is nodig!) Hoogbouw: hulp bij zoeken en Digital Learning Lab Vraag naar Arnaud Zwakhals, de vakmediathecaris voor de master opleiding


Download ppt "Studiesucces en InformatievAARDIGheid"

Verwante presentaties


Ads door Google