De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Amsterdam Internet Exchange Henk Steenman Technisch Directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Amsterdam Internet Exchange Henk Steenman Technisch Directeur."— Transcript van de presentatie:

1 De Amsterdam Internet Exchange Henk Steenman Technisch Directeur

2 Amsterdam, 9 Maart, 20062 Agenda •De rol van een Internet Exchange in het Internet •De AMS-IX organisatie •Technisch overzicht AMS-IX platform •Klant aansluitingen •Ontwikkelingen

3 Amsterdam, 9 Maart, 20063 Agenda •De rol van een Internet Exchange in het Internet •De AMS-IX organisatie •Technisch overzicht AMS-IX platform •Klant aansluitingen •Ontwikkelingen

4 Amsterdam, 9 Maart, 20064 De rol van een IX •Interconnectiviteits modellen –Transit –Peering •Korte Geschiedenis van Internet Exchanges •Internet Exchanges in de Wereld •Euro-IX

5 Amsterdam, 9 Maart, 20065 De rol van een IX •Internet Exchange: –Infrastructuur waar aangesloten partijen (ISPs, content providers, Carriers etc) IP verkeer met elkaar uitwisselen •Onderscheiden twee typen bilaterale relaties –Peering •Men annonceert aan elkaar alleen de eigen netwerken/klanten. –Transit •Men annonceert (en geeft toegang tot) derden. –Een speciale vorm van een transit relatie is toegang geven tot het hele Internet. •Dit noemt men ook wel “usptream” connectiviteit •Meestal wordt deze service geboden over een dedicated verbinding in plaats van een exchange

6 Amsterdam, 9 Maart, 20066 De rol van een IX •Typisch stuurt men elkaars bestemmingen (routes) met behulp van het BGP4 protocol •Doel: –Bespaar kosten aan “upstream” connectiviteit. •Verkeer dat lokaal op een exchange wordt uitgewisseld hoeft niet via een dure upstream provider –Houd lokaal verkeer lokaal •Geen reden om b.v. verkeer tussen Nederlandse providers via de US te routeren

7 Amsterdam, 9 Maart, 20067 Verschillende Netwerken •Elk netwerk autonoom in: –Organisatie –Doelstellingen –Opzet –Technologie •Symbool: wolkje

8 Amsterdam, 9 Maart, 20068 Transit en Upstream •Praktisch onmogelijk om elk netwerk met elk ander netwerk te verbinden •Transit netwerken kunnen verkeer van en voor andere netwerken afhandelen •Grotere netwerken bieden upstream aan kleinere netwerken

9 Amsterdam, 9 Maart, 20069 Upstream •Upstream verkeer kost ISPs veel geld

10 Amsterdam, 9 Maart, 200610 Peering •Upstream verkeer kost kleine ISPs veel geld •Logische gedachte is lokaal verkeer lokaal af te handelen •Peering –Uitwisseling van verkeer tussen ‘gelijke’ partijen •Upstream blijft nodig voor verkeer dat niet via peering kan

11 Amsterdam, 9 Maart, 200611 Internet Exchange Point (IXP) •Een faciliteit voor uitwisseling van verkeer tussen meer dan twee partijen –Veelal peering •Technologie –Ethernet –FDDI en ATM komen nauwelijks meer voor

12 Amsterdam, 9 Maart, 200612 Private Peering •Rond IXPs clusteren veel ISPs samen in dezelfde gebouwen •Onderlinge verbindingen zijn gemakkelijk te maken

13 Amsterdam, 9 Maart, 200613 Internet Exchange •Grote IXPs trekken ook grotere netwerken –Peering is geen verplichting –Grote netwerken willen niet altijd (gratis) peeren.

14 Amsterdam, 9 Maart, 200614 De rol van een IX •Interconnectiviteits modellen –Transit –Peering •Korte Geschiedenis van Internet Exchanges •Internet Exchanges in de Wereld •Euro-IX

15 Amsterdam, 9 Maart, 200615 Eerste echte Exchange •Metropolitan Access Experiment •Metropolitan Area Ethernet •Metropolitan Area Exchange •WorldCom MAE-East™ Washington, D.C. Eind 1992 10mb/s ethernet Initieel 4 lokaties MFS fiber hub Gedeelde administratie door deelnemers Sprint/ICM, Alternet, PSI, SURAnet, NSFnet

16 Amsterdam, 9 Maart, 200616 En Daarna - •MAE-West / Federal Internet Exchange San Jose / Mountain View (1994) FDDI ring Bridged tot 10mb Ethernet in verschillende lokaties •Commercial Internet Exchange Palo Alto (1994) Layer-3 MMLPA DS1 (T1) lines naar een Cisco 7010 1991 Not-for-profit industry association Alternet, PSI, Cerfnet

17 Amsterdam, 9 Maart, 200617 Europa •LINX London –1994 –Opgezet als een vereniging –Ethernet •AMS-IX –Zie later •Hong Kong Internet Exchange Chinese University of Hong Kong Ethernet switch First major free exchange (1995)

18 Amsterdam, 9 Maart, 200618 Technologische veranderingen •Shared 10Base-T •Switched 10mb Ethernet •Shared FDDI •Switched FDDI •100Base-T / 100Base-FX •Gigabit Ethernet •10Gigabit Ethernet

19 Amsterdam, 9 Maart, 200619 Andere technologien •Layer-3 route-servers •Frame Relay •ATM •Wireless Ethernet •Crossconnect mesh

20 Amsterdam, 9 Maart, 200620 Typische additionele services •Route-server •Looking-glass •Measurement and instrumentation •Network Time Protocol •Web cache parent •News server •Root server mirror

21 Amsterdam, 9 Maart, 200621 Verschillende business modellen •Beheerd door Universiteit of Overheid •Vereniging van deelnemers •Neutral for-profit onderneming •Informeel –Men zet ergens een switch neer en een ieder prikt zijn router er in. Vaak onbeheerd/un- managed

22 Amsterdam, 9 Maart, 200622 Verschillende afmetingen •Gemeente •Grotere metro-area •National •“Regional”

23 Amsterdam, 9 Maart, 200623 De rol van een Exchange in het globale Internet •Interconnectiviteits modellen –Transit –Peering •Korte Geschiedenis van Internet Exchanges •Internet Exchanges in de Wereld •Euro-IX

24 Amsterdam, 9 Maart, 200624 Europe

25 Amsterdam, 9 Maart, 200625 Europe

26 Amsterdam, 9 Maart, 200626 US

27 Amsterdam, 9 Maart, 200627 Asia

28 Amsterdam, 9 Maart, 200628 Africa

29 Amsterdam, 9 Maart, 200629 South America

30 Amsterdam, 9 Maart, 200630 De rol van een Exchange in het globale Internet •Interconnectiviteits modellen –Transit –Peering •Korte Geschiedenis van Internet Exchanges •Internet Exchanges in de Wereld •Euro-IX

31 Amsterdam, 9 Maart, 200631 Euro-IX •Vereniging van Internet Exchanges in Europa –Sinds kort echter ook “associated” leden uit Japan en US •Overleg orgaan voor Exchanges –Deel ervaringen en discussier over verschillende oplossingen voor typische Exchange problemen. •Zie www.euro-ix.net voor heel veel informatie over de verschillende exchanges in Europawww.euro-ix.net •Voor geschiedenis en overzichten zie ook http://www.pch.net/resources/

32 Amsterdam, 9 Maart, 200632 Agenda •De rol van een Internet Exchange in het Internet •De AMS-IX organisatie •Technisch overzicht AMS-IX platform •Klant aansluitingen •Ontwikkelingen

33 De Amsterdam Internet Exchange organisatie struktuur

34 Amsterdam, 9 Maart, 200634 De AMS-IX organisatie •Vereniging Amsterdam Internet Exchange –Ieder die een aansluiting wil op AMS-IX dient lid te worden van de vereniging. •Vereiste is het zijn van een Internet gerelateerd bedrijf. •AS nummer •Vereniging formeel opgericht in 1997 •Daarvoor al een informele Exchange (sinds 1994) met aangesloten partijen bij SARA en NIKHEF (Watergraafsmeer Science Park)

35 Amsterdam, 9 Maart, 200635 De AMS-IX organisatie •Doel van de vereniging AMS-IX –Het faciliteren van de uitwisseling van Internet verkeer tussen aangesloten leden. –De vereniging is: •Not for profit •Neutraal ten opzichte van de belangen van de leden. –Raad van bestuur van 5 personen gekozen uit de leden •Twee jaarlijkse leden vergadering om rekenschap af te leggen. •Het aantal leden van de AMS-IX vereniging is op het moment 239.

36 Amsterdam, 9 Maart, 200636 De AMS-IX organisatie •Initieel beheer en organisatie uitbesteed aan SURFnet bv. –Technisch beheer door SURFnet uitbesteed aan SARA •In 2000 AMS-IX BV opgericht om beheer en organisatie van SURFnet over te nemen –Technisch beheer blijft nog in handen van SURFnet –Not for profit BV. AMS-IX BV

37 Amsterdam, 9 Maart, 200637 De AMS-IX organisatie •Begin 2002 wordt technisch beheer overgenomen van SURFnet BV •Oprichting AMS-IX NOC. –AMS-IX BV betrekt pand op Westeinde 12, Amsterdam Centrum. •Begin 2006, AMS-IX BV bestaat uit 16 FTE

38 Amsterdam, 9 Maart, 200638 De AMS-IX organisatie •De AMS-IX vereniging is enige aandeelhouder van de AMS-IX BV •Het bestuur van de AMS-IX vereniging is tevens raad van bestuur van de AMS- IX BV •Sinds 2002 wordt het secretariaat voor EURO-IX door AMS-IX uitgevoerd

39 Amsterdam, 9 Maart, 200639 Agenda •De rol van een Internet Exchange in het Internet •De AMS-IX organisatie •Technisch overzicht AMS-IX platform •Klant aansluitingen •Ontwikkelingen

40 De Amsterdam Internet Exchange Technical oveview Henk Steenman Technisch Directeur

41 Amsterdam, 9 Maart, 200641 Overzicht AMS-IX platform •Ethernet based platform •4 lokaties voor klant aansluitingen –Watergraafsmeer Science Park •SARA •NIKHEF –Telecity 2, Amsterdam Zuidoost –Global Switch, Amsterdam West •Kantoor en NOC in centrum Amsterdam –Westeinde 12.

42 Amsterdam, 9 Maart, 200642 Technisch overzicht AMS-IX platform •Hub/Spoke topologie •Edge Switches –Foundry Networks BigIron 15000 JetCore •10GE access switches: –GGN system 300 photonic switches –Foundry networks MG8,RX16 •Core switches –FoundryNetworks RX16

43 Amsterdam, 9 Maart, 200643 Technisch overzicht AMS-IX platform

44 Amsterdam, 9 Maart, 200644 Technisch overzicht AMS-IX platform •Waarom hub/spoke topologie ? –In hub/spoke model een betere verdeling van de bandbreedte over de inter-switch links •Alleen verkeer op een link voor de switch die daaraan verbonden is. –Voorheen een cirkel topologie •Alle interswitch links moeten dezelfde capaciteit hebben

45 Amsterdam, 9 Maart, 200645 Technisch overzicht AMS-IX platform •In hub/spoke topologie verschillende single points of failure –Core switch –Dark fiber verbindingen tussen edge en core switch. •Opgelost door implementatie van dubbele hub/spoke topologie –Twee core switches •Altijd een actief en een standby –Vanaf elke edge switch twee verbindingen naar core switches •Edge switches zijn niet redundant –Klanten sluiten aan op meerdere edge switches.

46 Amsterdam, 9 Maart, 200646 Technisch overzicht AMS-IX platform

47 Amsterdam, 9 Maart, 200647 Technisch overzicht AMS-IX platform •Protocol nodig voor failover en om loops in de Ethernet infrastructuur te voorkomen –VSRP •Altijd één core switch operationeel en één standby –Geeft de mogelijkheid om te werken aan core switch (upgrade, aanpassingen etc) zonder de productie te verstoren –Geeft de mogelijkheid te werken aan een of meerdere interconnectie links van de standby infrastruktuur.

48 Amsterdam, 9 Maart, 200648 VSRP virtual switch redundancy protocol •Foundry propriety •Master/Slave selection –Een van beide core switches is geconfigureerd als master. –De andere als slave –Keuze voor master of slave gebaseerd op prioriteit. –Prioriteit wordt geadverteerd in HELLO messages –Na de initiële master keuze, stuurt alleen deze nog HELLO messages uit om te laten weten dat hij nog bestaat. –De slave switch blokkeert zijn interfaces !

49 Amsterdam, 9 Maart, 200649 VSRP virtual switch redundancy protocol •VSRP configuratie bestaat uit verschillende onderdelen –Voor welk VLAN –Prioriteit •bepaalt of switch initieel master of slave word –Interfaces welke van belang zijn voor VSRP •Welke interfaces zin van belang voor een master/slave failover ? –Timers •Bepaald de uiteindelijke convergentie tijd in geval van een “failover”

50 Amsterdam, 9 Maart, 200650 VSRP virtual switch redundancy protocol •Prioriteits bepaling. –Geconfigureerde prioriteit maal de verhouding tussen operationele en niet operationele links – Bijvoorbeeld •4 links •Geadverteerde prioriteit is = geconfigureerde prioriteit * (aantal operationele links)/4 –Als alle links werken is de geconfigureerde prioriteit doorslaggevend voor master keuze •Als één link breekt dan wordt de door de master geadverteerde prioriteit –geconfigureerde prioriteit * 3/4 •De geconfigureerde prioriteit van de slave is zo dat deze dan hoger wordt dan die van de master en failover plaatsvind.

51 Amsterdam, 9 Maart, 200651 VSRP virtual switch redundancy protocol •Foundry edge switches zijn VSRP aware –Luisteren naar HELLOs van de master –Onthouden op welke poort deze binnen komen –Op het moment dat de HELLOs over een andere poort binnenkomen passen ze de MAC tabel aan. •Heeft als voordeel dat niet opnieuw MAC adressen geleerd hoeven te worden. •Typische failover tijd voor de AMS-IX configuratie is < 100 ms.

52 Amsterdam, 9 Maart, 200652 Topology group •VSRP werkt per VLAN •Ter vereenvoudiging gebruiken we zogenaamde Topology group –Master VLAN draait VSRP –Member VLANs (ISP, GRX, MDX) volgen topologie veranderingen master VLAN

53 Amsterdam, 9 Maart, 200653 Technisch overzicht AMS-IX platform •Foundry Networks BigIron Ethernet switches TypeUseCapacity 1500010, 100 base TX GE: SX, LX, LH 10GE for ISL 120 GE ports max. Limitation in ISL, max 2 * 10GE Aggregates = 14Gbit/s MG810GE customers32 10GE ports max RX16Core64 10GE ports max

54

55 Amsterdam, 9 Maart, 200655 Klant aansluitingen •Co-Lo site –Huren of plaatsen van racks met routers, switches, servers en dergelijke. –Typisch verbinding van klant router op co-lo site naar lokale AMS-IX switch. –AMS-IX beheer beperkt tot de switches. –Co-locatie ruimte en verbindingen tussen klant apperatuur en AMS-IX verantwoording co-locatie.

56 Amsterdam, 9 Maart, 200656 Klant aansluitingen •Elke co-locatie site heeft AMS-IX ethernet switch –Interconnectie tussen switches (X * 10GE ) –Klant poorten •10 of 100 Mbit/s over koper (UTP5/RJ45) •1GE SX over fiber (850 nm over MM fiber) •1GE Mbit/s LX of LH (1310 of 1550 nm over SM fiber) –Geaggregeerde GE aansluitingen ( 2 of 4 GE) •10 GE (1550|1310 nm over SM fiber) –Geaggregeerde 10GE aansluiting (2 * 10GE)

57

58 Amsterdam, 9 Maart, 200658 Klant aansluitingen 10GE •Realiseren door aansluiting op Photonic switch –Photonic switch zorgt voor aansluiting op actieve 10GE edge switch •Aansturing photonic switches –Webinterface –TL1 •Management station laten luisteren naar SNMP traps voor VSRP •Op grond van VSRP prioriteit verandering worden de photonic switches aangestuurd. •Software hiervoor is door AMS-IX ontwikkeld

59

60 Amsterdam, 9 Maart, 200660 Klant aansluitingen •Verschillende VLANs –ISP VLAN •Dit is het meest gebruikte en op het moment belangrijkste VLAN. •Hierop vind de peerings plaats voor Internet connectiviteit tussen de aangesloten partijen –GRX VLAN •Aangesloten partijen zijn zogenaamde GRX providers. •Verzorgen roaming verkeer tussen GPRS operators –MDX VLAN •Aangesloten partijen zijn de Nederlandse mobiele operators •Interconnectie voor de uitwisseling van MMS verkeer.

61 Amsterdam, 9 Maart, 200661 De optische infrastruktuur •De optische infrastruktuur bij AMS-IX bestaat uit twee componenten –GE en 10GE interfaces worden optisch gekoppeld •De gebruikt optische form factoren zijn: – SFP –XENPAK or XFP »850, 1310 en 1550 nm »De laatste twee gebruiken MM fiber

62 Amsterdam, 9 Maart, 200662 De optische infrastruktuur •De optische infrastruktuur bij AMS-IX bestaat uit twee componenten –Photonic switches •Glimmerglass networks Layer 1 switches •64 or 144 port switch •Map any fiber on any other fiber

63 Amsterdam, 9 Maart, 200663 Optical infrastructure

64 Amsterdam, 9 Maart, 200664 Photonic Switching •Glimmerglass networks System 300 switch –64 port MEMS based switch –Connect any port to any other port Reflecting Mirror Fiber Array Micro lens Array Micro Mirror Array

65 Amsterdam, 9 Maart, 200665 Glimmerglass networks photonic switch •Glimmerglass Networks optical cross connects •MEMS (micro-electromechanical switch) based 64 bij 64 mirror array •MEMS array bestaat uit silicium spiegels (1mm diameter) die met behulp van een electrostatisch veld gericht worden. •Maakt het mogelijk willekeurige inkomende fiber te mappen op een willekeurige uitgaande fiber. •Typische switch tijd is in de orde van 15 ms.

66 Amsterdam, 9 Maart, 200666 Optische infrastructuur •Gebruik op twee manieren –Alle interswitch links worden via photonic switches gerouteerd •Schept de mogelijkheid van het verplaatsen van links of het in of uitschakelen van nieuwe links –Het schakelen van 10GE klanten tussen de twee infrastrukturen.

67

68 Amsterdam, 9 Maart, 200668 Bescherming van het platform •Groot gevaar voor Ethernet platform: LOOPs •Controleerbaar op eigen platform •Moeilijk als klanten L2 infrastructuren koppelen

69 Amsterdam, 9 Maart, 200669 Bescherming van het platform •Maatregelen –Scheiden van VLANs. •Klant L2 apparatuur zit niet in zelfde controle VLAN als AMS-IX –Port security •Sta slechts 1 MAC address toe achter een klant poort. •Dit is per definitie de router anders geen functionaliteit. –Luister niet naar STP of andere protocollen op klant poort •AMS-IX VLANs volgen master VLAN in topology changes

70 Amsterdam, 9 Maart, 200670 Bescherming van het platform •Maatregelen –Limiteer de hoeveel broadcasts, unknown unicasts en multicasts welke uitgestuurd worden op een poort. •Breekt het ongebreideld groeien van broadcast verkeer in een loop •Broadcast, multicast en unknown unicast worden door CPU adfgehandeld –Een nieuwe poort wordt opgebracht in een zogenaamd Quarantaine VLAN •Alleen die poort en monitor apparatuur. •Controle dat alleen juiste MAC adres zichtbaar is en er geen L2 protocollen worden gestuurd.

71 Amsterdam, 9 Maart, 200671 Agenda •De rol van een Internet Exchange in het Internet •De AMS-IX organisatie •Technisch overzicht AMS-IX platform •Klant aansluitingen •Ontwikkelingen

72 Amsterdam, 9 Maart, 200672 Groei •AMS-IX heeft alleen maar groei gekend! •Zowel in aantal klanten, poorten als verkeer. •Gezien de ontwikkelingen zal dat nog wel een tijdje doorgaan: –Meer en snellere breedbandverbindingen naar de eindgebruikers •ADSL2+, FTTH etc –Toename gebruik video Groei zal dus voorlopig nog wel doorzetten.

73 Amsterdam, 9 Maart, 200673 Groei

74 Amsterdam, 9 Maart, 200674

75 Amsterdam, 9 Maart, 200675 Groei

76 Amsterdam, 9 Maart, 200676 Groei

77 Amsterdam, 9 Maart, 200677 Groei

78 Amsterdam, 9 Maart, 200678 Klant aansluitingen •Klanten sluiten aan met BGP capabele router. –Cisco, Juniper, Foundry, Extreme, FreeBSD, Linux •Cisco 65% •Juniper 26% •Foundry 3% •Intel 2% •Extreme 2% •Diversen 2%

79 Amsterdam, 9 Maart, 200679 Klant aansluitingen •Klanten aansluitingen met 1GE of groter •Cisco 58% •Juniper 46% •Foundry 4% •Intel 1% •Extreme 2% •Riverstone 1% •Verhouding Nederlands klanten ten opzichte van internationale partijen ongeveer 40%


Download ppt "De Amsterdam Internet Exchange Henk Steenman Technisch Directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google