De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IAM V2 Trendanalyse 13 november 2007 Intro. IAM - HvA Trendanalyse Vandaag •Relevantie (waarom doen we dit) en relatie met V2 kernproject •Trend vs Hype.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IAM V2 Trendanalyse 13 november 2007 Intro. IAM - HvA Trendanalyse Vandaag •Relevantie (waarom doen we dit) en relatie met V2 kernproject •Trend vs Hype."— Transcript van de presentatie:

1 IAM V2 Trendanalyse 13 november 2007 Intro

2 IAM - HvA Trendanalyse Vandaag •Relevantie (waarom doen we dit) en relatie met V2 kernproject •Trend vs Hype •Toetsing > presentatie + trendverslag •Bezoek aan Warhol expo week 3 •IAM themalijnen > welke zijn dat ook alweer

3 IAM - HvA Trendanalyse •Relevantie van het vak > strategie ! •Wat is strategie? strategie is een bepaling van en keuze uit alternatieven op hoofdlijnen •Relatie met V2 project > onderbouwing en diepgang Relevantie van de concepten voor de projectpartner •Hoe eigen is het concept aan de problematiek van de opdrachtgever ?

4 IAM - HvA Trendanalyse Toetsing > 2 deliverables + 1 AVV 1. Presentatie •Je analyseert een trend en geeft daar een speedpresentatie over. 2. Trendverslag •Je schrijft een trendverslag binnen 1 van de 5 IAM themalijnen. De trend heeft een directe relatie met de problematiek van de projectpartner en het ontwikkelde V2-project concept •Deze 4 of 5 verslagen vormen tesamen de creatieve rationale van het project-concept en maken onderdeel uit van de projectdocumentatie van het team

5 IAM - HvA Trendanalyse > Presentatie Presentatie over trend : vorm is vrij Criteria: •Welke trend behandel je •Welke bron gebruik je •Beargumenteer waarom dit in jouw ogen een trend is en waarom ze relevant is •Analyseer en indexeer volgens de trendpiramide •Max. 10 minuten presenteren •Aan het eind: 1 of 2 stellingen •Max. 10 minuten groepsdiscussie over topic Laten we het vooral leuk houden: verras jezelf en elkaar

6 IAM - HvA Trendanalyse > Presentatie Bronnen zijn vrij. Voorbeelden: artikel in tijdschrift, documentaire, expositietekst, column, wiki, jaarverslag, hoofdstuk uit een boek, theaterstuk, blog, online channel, meeting/congres/festival, GoogleLabs Documenteer waar en wanneer je je bron gebruikt hebt en evt wie de schrijver was

7 IAM - HvA Trendanalyse > Presentatie Wat is een stelling ook weer? Van Dale over stelling: •Stelling (de ~ (v.), ~en) 1 wijze waarop iets of iem. is geplaatst. 2 terrein door een legermacht ingenomen => positie. 3 steiger. 4 stellingkast. 5 bewering die men als waarheid wil zien aangenomen. 6 thesis => these. 7 houten omloop rond hoge windmolens, vanwaar de wieken bediend kunnen worden. 8 [spel] afbeelding van een dam- of schaakbord met stukken. Voorbeelden van stellingen: 1.Originaliteit is veelal het goed verborgen weten te houden van zijn bronnen. (M.J.J. Putte, natuurkundig ingenieur, TU Delft, 2001) 2.Consumers want entertainment and real information, not advertisements. (PWC Advisory, 2007)

8 IAM - HvA Trend vs Hype Wat is een trend? •The direction of the market (bron: Fuqua School of Business, Duke University) •A linear calculation that shows predicted performance based on historical data (bron: XWIRE.com) •The general direction in which something tends to move. (bron: vicniss.org) •The direction of change over time, either toward or away from desired management objectives (bron: rangelandwest.org)

9 IAM - HvA Trendanalyse Wat is trendanalyse? •Trend analysis is the analysis of the changes in a given item of information over a period of time (bron: University of Indiana) •Trend analysis provides the organization with information about shifts in society, the economy, politics, technology and the ecosystem that may have an impact on the future success and effectiveness of the organization. (bron: cmapros.com)

10 IAM - HvA Trendanalyse > Presentatie Geef aan binnen welke macro-omgevingsfactor en binnen welk trendniveau jouw trend te categoriseren is Macro-omgevingsfactoren > DESTEP ! •Demografisch •Economisch •Sociaal-cultureel •Technologisch •Ecologisch •Politiek-juridisch

11 IAM - HvA Trendanalyse > macro-omgevingsfactoren

12 IAM - HvA Trendanalyse Trendniveaus Macro: maatschappelijk Meso: consument Micro: markt > product/dienst

13 IAM - HvA Trendanalyse Voorbeelden macroniveau: •Technologisering •Dematerialisering •Feminisering •Socialisering > alles delen •Regionalisering •Digitalisering

14 IAM - HvA Trendanalyse Voorbeelden mesoniveau: •Simpelheid > denk aan Philips •Escapisme •Experience •Familie •Alter ego’s •Terug naar tradities •Gezondheid

15 IAM - HvA Trendanalyse Trends en Tegentrends

16 IAM - HvA Trendanalyse Voorbeelden microniveau ????

17 IAM - HvA Trendanalyse Begripsvorming:

18 IAM - HvA Trendanalyse Een voorbeeld van een trendpyramide: Macrotrend: Individualisering Mesotrend: Singles Microtrend: Singlesreizen, datingsites etc etc

19 IAM - HvA Trendanalyse Nog een voorbeeld: Macrotrend: Duurzaamheid Mesotrend: Gezondheid Microtrend: Wellnesscentra en ontstress-cursussen

20 IAM - HvA Trendanalyse En nog een: Macrotrend: Technologisering – Individualisering - Digitalisering Mesotrend: alles zelf doen Microtrend: hierbouwik.nl

21 IAM - HvA Trendanalyse > trendverslag Criteria trendverslag: •De student heeft een voor de projectpartner relevante trend op het gebied van media/cultuur, communicatie, design, business of techniek geïndexeerd en geanalyseerd volgens de trendpiramide-methode. •De student heeft de geselecteerde trend vertaald in een schriftelijke verslag, wat onderdeel uitmaakt van de rationale binnen het conceptdocument. •Het trendverslag is minimaal 1 en maximaal 2 A4 groot, Arial 10 punts. •Het trendverslag is in overtuigende en heldere stijl geschreven en bevat geen grammatica-, stijl- of spelfouten

22 IAM - HvA Trendanalyse > 5x trendverslag = Creatieve rationale Wat is een Creatieve rationale? De creatieve verantwoording/argumentatie achter het ontwikkelde en in jouw ogen meest optimale concept (en ontwerp) in schriftelijke vorm

23 IAM - HvA Trendanalyse Voorbeelden van trends op alle niveaus (micro/meso/macro): co-creation, MVO, digital religions, wiki’s, MMPG’s, NFC/RFID, anti-globalisme, creative commons, mash-ups, Wimax, vergrijzing, tagging, opensource …., mobile technology, social bookmarking, fundamentalisme, microblogging, widgets, patchwork identity, behavioral targeting…

24 IAM - HvA Trendanalyse •Deliverable 1 (presentatie) en 2 (Trendverslag ) tellen even zwaar: AVV OK + Presentatie = OK + Verslag = OK  OK Presentatie = O + Verslag = OK  O Presentatie = OK + Verslag = O  O Presentatie = O + Verslag = O  O

25 IAM - HvA Trendanalyse IAM themalijnen: •Creatie / design •Business •Techniek •Cultuur & media •Communicatie Operationeel > tactisch > strategisch

26 IAM - HvA

27 Trendanalyse Week 3 Bezoek aan Warhol expo in Stedelijk Museum Opdracht volgt En indeling presentaties volgt Deadline trendverslag versie 1 maandag 10 december 17:00 uur digitaal in pdf op iam.cases@gmail.com

28 IAM - HvA Trendanalyse > •Vragen? •Nu: ga je oriënteren en indexeren welke trend je wilt gaan behandelen in je presentatie en je trendverslag. Mag dezelfde zijn, hoeft niet. •Neem ff de tijd ! DEADLINE: 1 week from now! iam.cases@gmail.com


Download ppt "IAM V2 Trendanalyse 13 november 2007 Intro. IAM - HvA Trendanalyse Vandaag •Relevantie (waarom doen we dit) en relatie met V2 kernproject •Trend vs Hype."

Verwante presentaties


Ads door Google