De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM International Criminal Law Groningen University International Courts and Tribunals In co-operation with EULEC The European.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM International Criminal Law Groningen University International Courts and Tribunals In co-operation with EULEC The European."— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM International Criminal Law Groningen University International Courts and Tribunals In co-operation with EULEC The European Institute for Freedom, Security and Justice Brussels February 2008 Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM

2 Ter inleiding Het recht is geen monolitisch massief
Globaal vier conflicterende rechtstradities West Europees continentaal Romeins en canoniek recht, Napoleon, Bismarck als recente wetgevers Angelsaksisch Common Law systeem Gewoonten en precedenten als primaire rechtsbron Verzet tegen het canonieke systeem Islamitisch recht Kor-an directe rechtsbron Umma als wetgever Splitsing van publiek- en privaat recht Aziatisch rechtsmassief Geen bron-hierarchie Geen scheiding van machten Geen beginselen voor wetgeving

3 Jurisdictie conflicten
Vanuit mondiaal perspectief: Geen universele wetgever Geen hiërarchie van rechtssegmenten Beginselen zijn over en weer niet toepasbaar Frequenties zijn niet afdwingbaar Geen scheiding in wetten en rechtspraak Kortom: Een bron van jurisdictie conflicten met een permanente dreiging om een zaak “niettot een goed einde te brengen” – door internationaal geharrewar

4 Wat prevaleert bij de botsing der rechtsmassieven
Dat is jurisdictierecht Wie heeft het primaat? Wij zijn gewend om de territorialiteit als leidend beginsel te aanvaarden. Territorialiteit als beginsel Rechtshulp over en weer Op basis van gewoonte Op basis van verdrag Monisme of dualisme Internationaal humanitair recht – veel gehoord, bestaat het wel?

5 Conflictoplossingen Eerste Haagse vredesconferentie 1899
Typisch voorbeeld voor het West-Europees model Kenmerken: Een internationaal verdrag dat nationale implementatie vergt Nationale autonomie blijft in tact. Tussen staten alleen arbitrage als conflictoplossing Geen universele natuurlijke beginselen

6 Conflict oplossing na WO I
Alle vier rechtsmassieven zijn betrokken West-Europese uitgangspunten bij de vredesregeling. Voor het Aziatisch massief (Japan) bijna onaanvaardbaar Humanitair recht baseert zich op Individueel schuldbeginsel Geen collectieve schuld – geen staatsdaderschap Structurele oplossing De Volkenbond Pays hors de Christianité Pays Chrétiens

7 Volkenbond – Verenigde Naties
Zowel bij Volkenbond als VN was een “Internationaal strafhof” voorzien Met mondiale jurisdictie Is niet haalbaar gebleken De politisering tussen de strafmachtsystemen bleek een onoplosbaar obstakel te zijn Gevolg: Versplintering van Competenties Jurisprudentie Procedures

8 Versplintering ICTY ICTR ICC Harriri tribunaal Sierra Leone tribunaal
Cambodja tribunaal Algemene problematiek Lex loci versus “tribunaalrecht” Angelsaksisch bassissysteem Inquisitorial versus adversarial Cross examination Regina Probationis Juridisch imperialisme

9 Combodja tribunaal (1) Zelfstandige verdragsorganisatie
Financiering afhankelijk van VN, Cambodja en “geïnteresseerde staten” Bedoeld wordt Frankrijk als voormalige kolonisator Tijdsgebonden rechtsmachtkring 17 april 1975 tot 6 januari 1979 Geen territoriale beperkingen

10 STATISTICS OF CAMBODIAN GENOCIDE AND MASS MURDER
In proportion to its population, Cambodia underwent a human catastrophe unparalleled in this century. Out of a 1970 population of probably near 7,100,000 Cambodia probably lost slightly less than 4,000,000 people to war, rebellion, man-made famine, genocide, politicide, and mass murder. The vast majority, almost 3,300,000 men, women, and children (including 35,000 foreigners), were murdered within the years 1970 to 1980 by successive governments and guerrilla groups. Most of these, a likely near 2,400,000, were murdered by the communist Khmer Rouge. The Khmer Rouge were fanatical communists who wanted to establish the most advanced and purist form of communism in the world. With military victory over the Lon Nol government in 1976 and absolute power thus in their hands, they hastily proceeded to construct their utopia. No Professional actual or potential opponent was allowed to stand in their way; no violation of their draconian rules could go unpunished; no independent thoughts or groups could be allowed. No independent movement or property or enterprise was permitted. All Cambodians were as bricks in the hands of these supreme social engineers and human lives counted for little.

11 Combodja tribunaal (2) Procedures Voornamelijk genocide
Cambodjaans strafrecht (lex loci) toepasselijk, met modificaties Vijf rechters, 3 Cambodjanen, 2 buitenlanders (Katinka Lahuis) Twee aanklagers, 1 Cambodjaan, 1 buitenlands Twee rechters-commisaris idem Schuldbeginsel Onvolkomen delictsvormen: Angelsaksisch

12 Combodja tribunaal (3) Verdediging
Ook hier een weinig heldere contructie Advocaat orgaan van het Tribunaal? Advocaat zelfstandig? Positie Michael Pestman Raadsman van Duch Geen Plea of superior orders Pestman, weggepest?

13 Legal community of mankind
Dragen dit soort hoven en tribunalen bij aan Het ideaal van de legal community??? Den Haag, Legal Capital of the World

14 The Hague, legal capital of the World
September 2008 Prof. Dr. G.A.M. Strijards 14

15 This presentation is made by
EULEC The European Institute for Freedom, Security and Justice The presentation can be downloaded from the web site September 2008 Prof. Dr. G.A.M. Strijards


Download ppt "Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM International Criminal Law Groningen University International Courts and Tribunals In co-operation with EULEC The European."

Verwante presentaties


Ads door Google