De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijksuniversiteit Groningen 1 February 2008Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM International Criminal Law Groningen University.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijksuniversiteit Groningen 1 February 2008Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM International Criminal Law Groningen University."— Transcript van de presentatie:

1 Rijksuniversiteit Groningen 1 February 2008Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM International Criminal Law Groningen University International Courts and Tribunals In co-operation with EULEC The European Institute for Freedom, Security and Justice Brussels

2 Rijksuniversiteit Groningen 2 Ter inleiding •Het recht is geen monolitisch massief •Globaal vier conflicterende rechtstradities –West Europees continentaal •Romeins en canoniek recht, •Napoleon, Bismarck als recente wetgevers –Angelsaksisch Common Law systeem •Gewoonten en precedenten als primaire rechtsbron •Verzet tegen het canonieke systeem –Islamitisch recht •Kor-an directe rechtsbron •Umma als wetgever •Splitsing van publiek- en privaat recht –Aziatisch rechtsmassief •Geen bron-hierarchie •Geen scheiding van machten •Geen beginselen voor wetgeving

3 Rijksuniversiteit Groningen 3 Jurisdictie conflicten •Vanuit mondiaal perspectief: –Geen universele wetgever –Geen hiërarchie van rechtssegmenten –Beginselen zijn over en weer niet toepasbaar –Frequenties zijn niet afdwingbaar –Geen scheiding in wetten en rechtspraak •Kortom: –Een bron van jurisdictie conflicten met een permanente dreiging om een zaak “niettot een goed einde te brengen” – door internationaal geharrewar

4 Rijksuniversiteit Groningen 4 Wat prevaleert bij de botsing der rechtsmassieven •Dat is jurisdictierecht •Wie heeft het primaat? –Wij zijn gewend om de territorialiteit als leidend beginsel te aanvaarden. •Territorialiteit als beginsel •Rechtshulp over en weer –Op basis van gewoonte –Op basis van verdrag •Monisme of dualisme •Internationaal humanitair recht – veel gehoord, bestaat het wel?

5 Rijksuniversiteit Groningen 5 Conflictoplossingen •Eerste Haagse vredesconferentie 1899 –Typisch voorbeeld voor het West-Europees model –Kenmerken: •Een internationaal verdrag dat nationale implementatie vergt •Nationale autonomie blijft in tact. •Tussen staten alleen arbitrage als conflictoplossing •Geen universele natuurlijke beginselen

6 Rijksuniversiteit Groningen 6 Conflict oplossing na WO I •Alle vier rechtsmassieven zijn betrokken –West-Europese uitgangspunten bij de vredesregeling. –Voor het Aziatisch massief (Japan) bijna onaanvaardbaar –Humanitair recht baseert zich op •Individueel schuldbeginsel •Geen collectieve schuld – geen staatsdaderschap •Structurele oplossing –De Volkenbond •Pays hors de Christianité •Pays Chrétiens

7 Rijksuniversiteit Groningen 7 Volkenbond – Verenigde Naties •Zowel bij Volkenbond als VN was een “Internationaal strafhof” voorzien –Met mondiale jurisdictie •Is niet haalbaar gebleken –De politisering tussen de strafmachtsystemen bleek een onoplosbaar obstakel te zijn •Gevolg: –Versplintering van •Competenties •Jurisprudentie •Procedures

8 Rijksuniversiteit Groningen 8 Versplintering •ICTY •ICTR •ICC •Harriri tribunaal •Sierra Leone tribunaal •Cambodja tribunaal •Algemene problematiek –Lex loci versus “tribunaalrecht” –Angelsaksisch bassissysteem •Inquisitorial versus adversarial •Cross examination Regina Probationis •Juridisch imperialisme

9 Rijksuniversiteit Groningen 9 Combodja tribunaal (1) •Zelfstandige verdragsorganisatie –Financiering afhankelijk van VN, Cambodja en “geïnteresseerde staten” •Bedoeld wordt Frankrijk als voormalige kolonisator –Tijdsgebonden rechtsmachtkring •17 april 1975 tot 6 januari 1979 –Geen territoriale beperkingen

10 Rijksuniversiteit Groningen 10 STATISTICS OF CAMBODIAN GENOCIDE AND MASS MURDER In proportion to its population, Cambodia underwent a human catastrophe unparalleled in this century. Out of a 1970 population of probably near 7,100,000 Cambodia probably lost slightly less than 4,000,000 people to war, rebellion, man-made famine, genocide, politicide, and mass murder. The vast majority, almost 3,300,000 men, women, and children (including 35,000 foreigners), were murdered within the years 1970 to 1980 by successive governments and guerrilla groups. Most of these, a likely near 2,400,000, were murdered by the communist Khmer Rouge. The Khmer Rouge were fanatical communists who wanted to establish the most advanced and purist form of communism in the world. With military victory over the Lon Nol government in 1976 and absolute power thus in their hands, they hastily proceeded to construct their utopia. No Professional actual or potential opponent was allowed to stand in their way; no violation of their draconian rules could go unpunished; no independent thoughts or groups could be allowed. No independent movement or property or enterprise was permitted. All Cambodians were as bricks in the hands of these supreme social engineers and human lives counted for little.

11 Rijksuniversiteit Groningen 11 Combodja tribunaal (2) •Procedures –Voornamelijk genocide –Cambodjaans strafrecht (lex loci) toepasselijk, met modificaties –Vijf rechters, •3 Cambodjanen, •2 buitenlanders (Katinka Lahuis) –Twee aanklagers, •1 Cambodjaan, •1 buitenlands –Twee rechters-commisaris idem –Schuldbeginsel –Onvolkomen delictsvormen: Angelsaksisch

12 Rijksuniversiteit Groningen 12 Combodja tribunaal (3) •Verdediging –Ook hier een weinig heldere contructie •Advocaat orgaan van het Tribunaal? •Advocaat zelfstandig? –Positie Michael Pestman •Raadsman van Duch –Geen Plea of superior orders –Pestman, weggepest?

13 Rijksuniversiteit Groningen 13 Legal community of mankind •Dragen dit soort hoven en tribunalen bij aan Het ideaal van de legal community??? •Den Haag, Legal Capital of the World

14 Rijksuniversiteit Groningen 14 September 2008 Prof. Dr. G.A.M. Strijards 14 The Hague, legal capital of the World

15 Rijksuniversiteit Groningen 15 September 2008 Prof. Dr. G.A.M. Strijards This presentation is made by EULEC The European Institute for Freedom, Security and Justice www.eulec.org The presentation can be downloaded from the web site


Download ppt "Rijksuniversiteit Groningen 1 February 2008Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM Prof. Dr. G.A.M. Strijards LLM International Criminal Law Groningen University."

Verwante presentaties


Ads door Google