De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wim Smit HAN Smart Business Center Gastcollege, 20 september 2011 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wim Smit HAN Smart Business Center Gastcollege, 20 september 2011 1."— Transcript van de presentatie:

1 Wim Smit HAN Smart Business Center Gastcollege, 20 september 2011 1

2  Inleiding  Globale opwarming of afkoeling?  Het IPCC of AGW model  De centrale rol van CO2  Metingen in de laatste 10 jaren  Andere modellen  Discussie nauwelijks mogelijk  Waar wijzen de metingen op?  Discussie en voorlopige conclusies  Leerzame literatuur 2

3  Klimaat staat momenteel bij vele mensen zeer in de belangstelling.  Kunnen wij als mens het klimaat regelen of beïnvloeden?  Van 1945 tot 1975 koelde de aarde af en sprak men over een komende ijstijd. In de 80-er jaren van de vorige eeuw ging men over opwarming spreken.  Een steeds grotere ‘gap’ ontstond tussen de geologen, paleontologen en klimatologen. 3

4  In dit college zal ik relatief veel plaatjes laten zien van actuele metingen en metingen die uit ijskernen en boomringen zijn afgeleid, zodat we de variaties in het klimaat door de geschiedenis heen kunnen volgen.  Aan het einde hoop ik bereikt te hebben dat jullie wat kritischer zullen zijn ten aanzien van het geloof en de claims die de meeste IPCC klimatologen nu aanhangen.  Alleen door experimenten is te achterhalen wat het klimaat nu wel of niet beïnvloedt. 4

5  Eigenlijk is alleen uit de bekende metingen te concluderen dat het klimaat altijd aan verandering onderhevig is.  De CO2 concentratie en de globale temperatuur stijgen niet tegelijk. Er zit een tijdverschuiving van zeker ca. 1000 jaar tussen.  Het CO2 gehalte in de atmosfeer lijkt wel te veranderen bij afnemen of toenemen van de vegetatie op aarde.  Vele cyclische bewegingen in ons zonnestelsel geven allerlei oscillaties, ook in het klimaat. 5

6 6

7  Model is gebouwd rond de CO2 concentratie in de atmosfeer.  De warmtebalans bevat uitsluitend kort-, licht- en langgolvige termen.  Dus, convectie wordt niet beschouwd en ook de warmtestroom door verdamping vanaf het aardoppervlak wordt niet meegenomen.  Waterdamp dat eigenlijk het grootste broeikasgas is wordt niet meegenomen.  Ook de invloed van de zonnestralingsvariaties op de wolkenvorming wordt verwaarloosd. 7

8 8

9 9

10  CO2 is een zeer waardevol gas omdat het leven zoals wij dat kennen onmogelijk is zonder dit gas.  Vegetatie vormt onder invloed van licht, CO2 en water suikers en zuurstof (O2). In het donker wordt CO2 gevormd.  Ook de mens ademt lucht uit met ca. 4 tot 5% CO2. Elk mens produceert per dag 0,75 kg CO2.  Pas boven ca. 5% is CO2 dodelijk. Nu zitten we in de atmosfeer op ca. 0,038% en we praten over een stijging tot 0,1% in de komende 100 jaar. 10

11 11

12 12

13  Vooral door satellieten mogelijk geworden, die vele interessante dingen laten zien. Een aantal volgen hierna.  De troposfeer (0 tot 10 km) wordt momenteel druk onderzocht. Sprekend vond ik zelf de globale temperatuur die niet meer toeneemt, terwijl de CO2 concentratie wel toegenomen is.  Ook de afkalving van het zeeijs is niet verder opgetreden.  Bovendien neemt het watergehalte (g/kg) in de troposfeer duidelijk af. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20  Er bestaan vele modellen. In het boek “The Deniers” worden er een aantal besproken.  Recent is het model van Dr. Ferenc Miskolczi wereldwijd onder de aandacht gekomen, en is in de USA door Dr. Roy Spencer en in Nederland door Dr. Noor van Andel van commentaar voorzien.  Ook de modellen die vanuit de zonnefysica stammen krijgen ook recent weer meer aandacht (prof. Kees de Jager e.a.). 20

21  Grootste probleem is dat het IPCC model door velen als de waarheid wordt gezien en alle metingen worden geïnterpreteerd met dit model.  Terwijl alle modelmakers weten dat elk model slechts een benadering van de werkelijkheid is.  Dus, modellen dienen verbeterd te worden als meer metingen gedaan worden. En met de satellieten is onze kennis in het laatste decennium geweldig toegenomen. 21

22  Twijfel groeit over het IPCC model. Vele klimatologen zeggen nu dat het klimaat niet opwarmt maar verandert!  Waterdamp is duidelijk het belangrijkste broeikasgas, en de watergehalte daling in de troposfeer kan de stijging van het zeewaterniveau ( nu ca. 3 mm/jaar) goed verklaren.  De temperatuur van de troposfeer daalt; daar wijst overigens ook de daling in het watergehalte op. 22

23  Duidelijk is dat het klimaat altijd veranderd is. Te streven naar een constant klimaat is in feite onzin.  Hoogstens kunnen wij een constant klimaat in woningen en kantoorgebouwen realiseren.  Grote steden zijn in de winter gauw warmer door de huisverwarming en het autoverkeer.  Vele vruchtbomen en voedingsgewassen doen het uitstekend bij CO2 concentraties van 1000 ppm (= 0,1%). 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28  Door het vliegverkeer dat sinds 1960 exponentieel is toegenomen zijn in de lucht meer condensatie deeltjes gekomen, die het uitregenen van de troposfeer hebben bevorderd.  We zitten duidelijk in een trend dat we de kleine ijstijd aan het verlaten zijn. De globale temperatuur is nog steeds lager dan die uit de Middeleeuwen.  In de laatste helft van de 20 e eeuw hebben we een actievere zon gezien, en die wordt nu weer wat rustiger. 28

29  Zelf heb ik twee essays geschreven over het klimaat en vragen gesteld bij de rol van CO2.  Essays zijn te downloaden van de website: HAN duurzaamheid.  In die essays wordt veel literatuur gegeven van voor- en tegenstanders van de opwarming.  Een goed en leerzaam boek is dat van Lawrence Solomon, The Deniers. Helder geschreven en gaat in op vele ideeën over het klimaat. 29

30  Veel literatuur is te vinden op de zoekmachines onder de namen van Noor van Andel, Roy Spencer en Ferenc Miskolczi.  Uiteraard zijn de IPCC rapporten uit verschillende jaren ook eenvoudig te downloaden. In die rapporten is veel meetmateriaal opgenomen. In de laatste versies zijn ook vele satelliet metingen gegeven.  Voor meer informatie en of discussie; stuur een e-mail naar mij: Wim.Smit@han.nl.Wim.Smit@han.nl 30


Download ppt "Wim Smit HAN Smart Business Center Gastcollege, 20 september 2011 1."

Verwante presentaties


Ads door Google