De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring van de vitale parameters Hulpmiddelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring van de vitale parameters Hulpmiddelen"— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring van de vitale parameters Hulpmiddelen
EKG : monitoring Arteriële bloeddrukmeting (hartdebiet-urinedebiet) Saturatiemeting + centraal veneuze druk EEG – CTscan Temperatuur

2 EKG Monitoring = ritmedetectie Electrische potentialen :geen QRS
Meerdere afleidingen Normaal EKG is niet conclusief

3

4 K57 - Evolutie STEMI ST segment elevatie myocardinfarct (STEMI) = transmurale ischemie = volledige occlusie bloedvat Evolutie indien geen reperfusie: 1) Gepiekte hyperacute T golf 2) ST segment elevatie (Pardee golf) > 1 mm in 2 of meer aanpalende afleidingen 3) R golf verlies of optreden van Q golven 4) T golf inversie

5 K59 - Acuut inferior infarct
ST segment elevatie (Pardee golf) in de inferior afleidingen (II,III & aVF) - bij occlusie RCA: ST elevatie in III > aVF - bij occlusie LCX: ST elevatie in II > aVF ST segment daling in afl. V1-V2 wijst op posterior uitbreiding ST elevatie in afl. V5-V6 wijst op laterale uitbreiding ST elevatie in afl. V4R wijst op rechter ventrikel uitbreiding Acuut inferior infarct met ST segment elevatie in afl. II, III & aVF tgv occlusie RCA. Reciproke ST segment daling in afl. aVL > afl. I

6 K60 - Acuut anterior infarct
ST segment elevatie (Pardee golf) in de anterior afleidingen (V1-V6) ST segment daling in afl. II, III & aVF wijst op uitgebreid anterior infarct Anterior infarct met ST segment optrekking in de afl. V1-V2-V3 & V4. Reciproke ST segment depressie in afl. II, III & aVF

7 K 56b – Kritische hoofdstamstenose
Belangrijke ST segment depressie in 8 of meer afleidingen ST segment elevatie in afl. V1 en aVR Dyspnoe kan meer uitgesproken zijn dan pijn tgv diastolisch hartfalen

8 BLOEDDRUKMETING Auditief Ossilimetrisch Positie van de bloeddrukmeter

9 Vervangt geen bloedgassen Meet de O² saturatie
SATURATIEMETING Vervangt geen bloedgassen Meet de O² saturatie 97-100% Good gas exchange 90-95% Mild hypoxia <90% Severe hypoxia

10 Wat is zuurrstofsaturatie
Zuurstoftransport In het bloed zitten RBC die instaan voor O² transport In deze RBC zit hemoglobine (Hgb) Hgb bindt zich aan zuurstof in de longen en laat O2 weer los in de weefsels. 1 Hgb molecule kan 4 moleculen O2 vervoeren

11 Zuurstofsaturatie Graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof die aan het Hgb in de RBC in de arteriën of slagaders gebonden is. Saturatie wordt uitgedrukt als een percentage en is meer dan 95%en is bij gezonde personen

12 Werking van pulsoxymeter
Hgb gebonden aan O2 moleculen heeft een rodere kleur dan Hg dat geen O2 vasthoudt Stuurt infrarode lichtgolven door de huid (vinger) en vangt teruggekaatst licht terug op. Verschil in kleur wordt gemeten door pulsoxymeter Uit het verschil in kleur tussen uitgezonden en teruggekaatst licht kan saturatie bepaald worden

13 Werking van pulsoxymeter
Hgb gebonden aan O2 moleculen heeft een rodere kleur dan Hg dat geen O2 vasthoudt Stuurt infrarode lichtgolven door de huid (vinger) en vangt teruggekaatst licht terug op. Verschil in kleur wordt gemeten door pulsoxymeter Uit het verschil in kleur tussen uitgezonden en teruggekaatst licht kan saturatie bepaald worden

14 Werking van pulsoxymeter
Hgb gebonden aan O2 moleculen heeft een rodere kleur dan Hg dat geen O2 vasthoudt Stuurt infrarode lichtgolven door de huid (vinger) en vangt teruggekaatst licht terug op. Verschil in kleur wordt gemeten door pulsoxymeter Uit het verschil in kleur tussen uitgezonden en teruggekaatst licht kan saturatie bepaald worden

15 Factoren die de interpretatiebeïnvloeden
Gevoelig voor bewegingen Temperatuur (vasoconstrictie), nagellak Hoeveelheid Hgb in het bloed Zuurstofopnamecapaciteit van Pt Ventilatie-perfusiestoornissen (COPD, longoedeem,..) Carboxy-hemoglobine (Co-intox=> normale SpO2 aangeven) Shock!!

16 VITALE PARAMETERS GESTOORDE VITALE PARAMETERS ONMIDDELLIJK REAGEREN

17 Following the new CPR guidelines from the American Heart Association
First call 100. If not, others to call. Make the victim respond. If he/she does not respond, roll him/her on his/her back. Now in the 3rd step, start giving chest compressions by placing your hand’s heel part on the center of the chest of the victim, with the other hand placed on top of it, with interlaced fingers. Now press down and compress the chest approximately 2 inches in case of children and adults, but for infants, it should be 1.5 inches. Open airway by tilting the victim’s head and lifting chin. This can be done, only if you have proper knowledge and training in CPR. Pinch the victim’s nose and breathe normally into his/her mouth by covering his/her mouth first. This helps in creating an airtight seal. Give rescue breaths for 2 seconds and determine whether the victim’s chest rises or not. Carry on giving chest compressions and breaths in the ratio – 30:2 for 100 compressions per minute, till the time any medical assistance arrives.

18

19

20 Algemene Parameters: eindtermen
Discreet Respektvol Geintegreerd Volledig Orgaan en doel gericht Systematiek

21 Sytematiek Handen Ontsmetten
Ogen en hoofd Hals Boven lichaam en armen Onder lichaam en benen Gericht onderzoek Herhaal onderzoek f/ vd pathlogie Plan volgend onderzoek

22 Klinisch onderzoek cardiale patiënt
  - RV dysfunctie - LV dysfunctie - Geassocieerde hyperlipidemie - Geassocieerd perifeer vaatlijden - Positieve remodeling

23

24

25 Centraal veneuze drukmeting
Stuwing A-top AV-dissociatie AV-blok Extrasystolen Compressie intrathoracaal Veneuze klep

26 CVD Meting Abdominale compressie.
Wanneer men decompensatio cordis vermoedt bij een schijnbaar normale veneuze druk, kan men de veneuze druk laten stijgen door gedurende 15 tot 30 s met de hand lichte druk uit te oefenen op de lever of het epigastrium, een manipulatie die bij een werkelijk normale CVD geen duidelijk effect heeft.5 Wanneer de druk in de V. jugularis tijdens deze procedure verhoogd blijft, is er sprake van een positieve hepatojugulaire (of beter nog: abdominojugulaire) reflux. Dit is een teken van onvoldoende werking van het rechter hart

27 Pulmonale hypertensie
Rechter ictus Gesplitste 2de toon Luide pulmonaal component van de 2de toon Tachycardie Gestuwde halsvenen Geassocieerde symptomen van diepe veneuze trombose

28 CardialeAuscultatie LBTB RBTB Protomesosystolisch ejectiegeruis
Holosystolisch blazend geruis 3de toon Summatiegalop Midsystolische click Pericardwrijfgeruis

29 Arteriële hypertensie
P-golf op het ECG Luide 4de toon Luide 2de toon Hypertrofische ictus Abdominaal vaatgeruis Palpatie van de nieren Coarctatio enkeldruk Cushing

30 Longauscultatie -frequentie - ademhalingsspieren - percussie
- crepitaties - longoedeem - interstitiële longpathologie - verminderd ademgeruis

31

32 Klinisch ECG inferior infarkt
ECG gerelateerde afwijkingen - inferior infarct - occlusie distaal RAC - occlusie mid RAC - occlusie proximaal RAC

33 Klinisch ECG anterior infarkt
ECG gerelateerde afwijkingen - anterior infarct - QRS beeld anterior - brede linker ictus - papillairspierdysfunctie - massieve MI - ventrikel-septum defect

34 Vasculair onderzoek bilateraal
- perifeer vaatlijden - ischemisch been - ischemische ulcera - hot knee syndroom - geruis op het kanaal van Hunter - subclaviageruis - subclavian steel syndroom - bloeddrukmeting bilateraal - arm-enkel

35 Abdominaal onderzoek PPA
- auscultatie  - tumoren - zwangerschap - blaasretentie - polycystische nieren - hepatomegalie - portale hypertensie met splenomegalie

36

37 http://www. youtube. com/watch

38 Telemetrie Vitale parameters
Dank voor de aandacht


Download ppt "Monitoring van de vitale parameters Hulpmiddelen"

Verwante presentaties


Ads door Google