De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huis van het Werkvermogen Regiotafel DCO Aalst - 20 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huis van het Werkvermogen Regiotafel DCO Aalst - 20 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Huis van het Werkvermogen Regiotafel DCO Aalst - 20 maart 2014

2 Wat is werkvermogen? Waarom hieraan werken? Huis van het werkvermogen 1

3 Wat is werkvermogen? - geeft de mate weer waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren - evenwicht tussen persoonlijke capaciteiten en werkvereisten 2

4 Waarom werken aan werkvermogen? (… en werkbaarheid, werkgoesting?) 3

5 4 Stijging ziekteverzuimpercentage tussen 2001 en 2011 (VL) Representatieve steekproef van 263.309 werknemers uit 25.952 ondernemingen in de privésector in 2011

6 10,96 dagen 14,32 dagen Representatieve steekproef van 263.309 werknemers uit 25.952 ondernemingen in de privésector in 2011 + 31 %

7 De mate waarin werknemers spanningsklachten rapporteren is + 21% Gerapporteerde spanningsklachten uitgedrukt in een score op 10 Representatieve steekproef van 1015 werknemers in de privé en publieke sector in 2011 – Perceptie van werknemers

8 7 7 Top 5 van verzuimoorzaken Representatieve steekproef van 1540 werknemers in de privé- en publieke sector in 2010 Autonome motivatie = zijn werk graag doen en/of zinvol vinden

9 Hoe werken aan werkvermogen/ werkbaarheid/ werkgoesting? 8

10 9 Het Huis van …

11 10 Werkgebonden risicofactoren •Manueel hanteren van lasten •Repetitief werk •Verkeerde werkhouding •Trillingen •Overbelasting •(kwarts)stof •Lawaai •Temperatuur •Ongevallen •Gebrek aan controle over het werk •Hoge werkdruk •Tijdsdruk-stress •Gebrek aan ondersteuning •Gebrek aan respect •Gebrek aan carrièreontwikkelings- mogelijkheden •Gebrek aan waardering •Werkonzekerheid •Werkverplaatsingen •Gebrekkige veiligheidsvoorzieningen •Gebrek aan sociale voorzieningen

12 11 Maatregelen/acties Werk •Aanpassing werkdruk en tijdsdruk •Flexibele werkuren •Flexibele werkarrangementen, innovatie arbeidsorganisatie •Verbeteren waardering van personeel •Verhogen feedback en steun •Verhogen autonomie en verantwoordelijkheid wn’s •Ontwikkelen management en leidinggevenden: leiderschapsstijl, coaching wn’s, rolmodellen •Verbeteren communicatie: overlegorganen, feedbackbeleid, functioneringsgesprekken •Verduidelijken werkdoelstellingen: functieprofielen •Verhogen samenwerking en participatie •Verbeteren werkplanning en werkkwaliteit •verbetering uitrusting en veiligheid •verbetering werkhouding •verbetering van luchtkwaliteit •Schade van machines en uitrusting verminderen •Verminderen dragen, heffen,.. •Bescherming tegen schadelijke chemicaliën

13 12 Risicofactoren Normen en Waarden •Veranderingsbereidheid •Beschouwen van Veiligheidsregels als overbodig •Gewaardeerd worden •Gemotiveerd zijn •Zich betrokken voelen •Werk plezierig vinden

14 13 Maatregelen/acties Normen en Waarden •Motiveringsbeleid: loonbeleid •overeenstemming organisatiecultuur met normen en waarden individu, indirect via verbeteringen in management- en leiderschapsvaardigheden •zie werkgoesting

15 14 Risicofactoren Competenties •Bijscholingsmogelijkheden •Nieuwe dingen leren in de job •Juiste match •Persoonlijke groei en ontwikkeling

16 15 Maatregelen/acties Competenties •Competentiemanagement •Leerbeleid: strategisch opleidingsplan •Kennismanagement: borgen van kennis, kennisdeling en kennistransfer, mentorship •Leer- en ontplooiingsmogelijkheden, bijscholing, cursus, loopbaanplanning, persoonlijk ontwikkelingsplan, …

17 16 Risicofactoren Gezondheid •Werkstress •Burn-out •Roken •Alcoholgebruik •Weinig beweging •Ongezonde voeding •Slaaptekort •Slechte slaapkwaliteit •Musculoskeletale aandoeningen •Cardiovasculaire aandoeningen •Longaandoeningen •Ziekteverzuim •Arbeidsongevallen

18 17 Maatregelen/acties Gezondheid Ergonomie, veiligheid en preventie •Bevordering van gezondheid via levensstijl (eten, drinken, lichamelijke activiteit, herstellen en slapen), •Gezonde eetgewoonten promoten •Verminderen roken en drinken •Gezondheidspromotie-programma (preventief) •Ergonomische verbeteringen op de werkplek, … •Organiseren van mogelijkheid tot fysische inspanning •Aanbieden recreatieve mogelijkheden •Werkomstandigheden/werkorganisatie

19 18 Risicofactoren Werk-privé •Combinatie werk-privéleven

20 Daniel Lambeets Begeleider Loopbanen en Diversiteit dlambeets@streekoverlegzov.be Gsm 0484 102 331 Daniel Lambeets Sabrina Bekaert Dries Van Thienen


Download ppt "Huis van het Werkvermogen Regiotafel DCO Aalst - 20 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google