De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is werkvermogen? Waarom hieraan werken? Huis van het werkvermogen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is werkvermogen? Waarom hieraan werken? Huis van het werkvermogen."— Transcript van de presentatie:

0 Huis van het Werkvermogen
Regiotafel DCO Aalst - 20 maart 2014 Wat zijn loopbaan- en diversiteitsplannen? Maatregel van het Vlaams Departement WERK geen zware planlast Projectontwikkelaar helpt u bij de opmaak, maar begeleidt u ook doorheen het hele traject looptijd van 6 maand tot 4 jaar beperkte administratie -nieuwe benaming >> 2013 - geschiedenis + 10jr: ontstaan vanuit allochtonen focus, dan meerdere kansengroepen (handicap, ouderen, kortgeschoolden) - uitbreiding naar langer werken voor iedereen om onze welvaart in stand te houden >> Welvaart = Koopkracht = goed draaiende bedrijven Voelt u zich aangesproken? Dan wil ik et samen met u even hebben over uw menselijk kapitaal Wat u ook produceert of verkoopt, het is gelukkig nog steeds de kwaliteit van de menselijke tussenkomsten dat het verschil maakt

1 Wat is werkvermogen? Waarom hieraan werken? Huis van het werkvermogen

2 Wat is werkvermogen? geeft de mate weer waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren evenwicht tussen persoonlijke capaciteiten en werkvereisten

3 Waarom werken aan werkvermogen? (… en werkbaarheid, werkgoesting?)

4 Stijging ziekteverzuimpercentage tussen 2001 en 2011 (VL)
Representatieve steekproef van werknemers uit ondernemingen in de privésector in 2011

5 14,32 dagen + 31 % 10,96 dagen Representatieve steekproef van werknemers uit ondernemingen in de privésector in 2011

6 De mate waarin werknemers spanningsklachten rapporteren is + 21%
De belangrijkste redenen voor het langdurig verzuim (aantal dagen van afwezigheid): gezondheidsproblemen, werkdruk, pesten, stress en zwaar werk   Toenemende stress = tweede verklaring voor de toename van het ziekteverzuim + het probleem van pesten: de werknemers zijn nog steeds productief uit angst om afgewezen. Zo is het gevaar van burn-out is nog steeds actueel. Gerapporteerde spanningsklachten uitgedrukt in een score op 10 Representatieve steekproef van 1015 werknemers in de privé en publieke sector in 2011 – Perceptie van werknemers

7 Top 5 van verzuimoorzaken
Werkbelasting: zowel op emotioneel als op fysiek vlak + ook door stress in privé-leven Autonome motivatie = zijn werk graag doen en/of zinvol vinden 7 Representatieve steekproef van 1540 werknemers in de privé- en publieke sector in 2010

8 Hoe werken aan werkvermogen/ werkbaarheid/ werkgoesting?

9 Het Huis van …

10 Werkgebonden risicofactoren
Manueel hanteren van lasten Repetitief werk Verkeerde werkhouding Trillingen Overbelasting (kwarts)stof Lawaai Temperatuur Ongevallen Gebrek aan controle over het werk Hoge werkdruk Tijdsdruk-stress Gebrek aan ondersteuning Gebrek aan respect Gebrek aan carrièreontwikkelings- mogelijkheden Gebrek aan waardering Werkonzekerheid Werkverplaatsingen Gebrekkige veiligheidsvoorzieningen Gebrek aan sociale voorzieningen

11 Maatregelen/acties Werk
Aanpassing werkdruk en tijdsdruk Flexibele werkuren Flexibele werkarrangementen, innovatie arbeidsorganisatie Verbeteren waardering van personeel Verhogen feedback en steun Verhogen autonomie en verantwoordelijkheid wn’s Ontwikkelen management en leidinggevenden: leiderschapsstijl, coaching wn’s, rolmodellen Verbeteren communicatie: overlegorganen, feedbackbeleid, functioneringsgesprekken Verduidelijken werkdoelstellingen: functieprofielen Verhogen samenwerking en participatie Verbeteren werkplanning en werkkwaliteit verbetering uitrusting en veiligheid verbetering werkhouding verbetering van luchtkwaliteit Schade van machines en uitrusting verminderen Verminderen dragen, heffen, .. Bescherming tegen schadelijke chemicaliën

12 Risicofactoren Normen en Waarden
Veranderingsbereidheid Beschouwen van Veiligheidsregels als overbodig Gewaardeerd worden Gemotiveerd zijn Zich betrokken voelen Werk plezierig vinden

13 Maatregelen/acties Normen en Waarden
Motiveringsbeleid: loonbeleid overeenstemming organisatiecultuur met normen en waarden individu, indirect via verbeteringen in management- en leiderschapsvaardigheden zie werkgoesting

14 Risicofactoren Competenties
Bijscholingsmogelijkheden Nieuwe dingen leren in de job Juiste match Persoonlijke groei en ontwikkeling

15 Maatregelen/acties Competenties
Competentiemanagement Leerbeleid: strategisch opleidingsplan Kennismanagement: borgen van kennis, kennisdeling en kennistransfer, mentorship Leer- en ontplooiingsmogelijkheden, bijscholing, cursus, loopbaanplanning, persoonlijk ontwikkelingsplan, …

16 Risicofactoren Gezondheid
Werkstress Burn-out Roken Alcoholgebruik Weinig beweging Ongezonde voeding Slaaptekort Slechte slaapkwaliteit Musculoskeletale aandoeningen Cardiovasculaire aandoeningen Longaandoeningen Ziekteverzuim Arbeidsongevallen

17 Maatregelen/acties Gezondheid
Ergonomie, veiligheid en preventie Bevordering van gezondheid via levensstijl (eten, drinken, lichamelijke activiteit, herstellen en slapen), Gezonde eetgewoonten promoten Verminderen roken en drinken Gezondheidspromotie-programma (preventief) Ergonomische verbeteringen op de werkplek, … Organiseren van mogelijkheid tot fysische inspanning Aanbieden recreatieve mogelijkheden Werkomstandigheden/werkorganisatie

18 Risicofactoren Werk-privé
Combinatie werk-privéleven

19 Daniel Lambeets Daniel Lambeets Sabrina Bekaert Dries Van Thienen
Begeleider Loopbanen en Diversiteit Gsm Daniel Lambeets Sabrina Bekaert Dries Van Thienen


Download ppt "Wat is werkvermogen? Waarom hieraan werken? Huis van het werkvermogen."

Verwante presentaties


Ads door Google