De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EOS-LT project Renewable Cooling Doorkijk: Naar duurzame toekomst? AFSG Wageningen UR (Jan Broeze, Leo Lukasse) TNO Bouw en Ondergrond(Sietze van der Sluis)

Verwante presentaties


Presentatie over: "EOS-LT project Renewable Cooling Doorkijk: Naar duurzame toekomst? AFSG Wageningen UR (Jan Broeze, Leo Lukasse) TNO Bouw en Ondergrond(Sietze van der Sluis)"— Transcript van de presentatie:

1 EOS-LT project Renewable Cooling Doorkijk: Naar duurzame toekomst? AFSG Wageningen UR (Jan Broeze, Leo Lukasse) TNO Bouw en Ondergrond(Sietze van der Sluis) NVKL R&R Systems

2 Ambitie Economisch haalbaar maken van klimaatneutrale koudetechnieken door:  import van kennis van Renewable Cooling principes  uitwerken mogelijkheden voor NL condities + toepassingen  “ontwerpen”: optimale inzet van Renewable Cooling systemen

3 Renewable Cooling principes Renewable Cooling = koelen onder omgevingstemperatuur, gebruik makende van natuurlijke koudebronnen, stand-alone of in combinatie met mechanische koeling. Optimaliseer haalbaarheid door gebruik van buffers intelligent sturen + anticiperen

4 Potentie Renewable Cooling voor toepassingsgebieden Utiliteit++beperkte behoefte koelzekerheid RC rendabel voor duurzame warmte en koude Woningbouw+kleinschalig beperkte schaalvoordelen investeringen Industriële koeling +/–noodzaak koelzekerheid beperkt koelvermogen uit natuurlijke bronnen Koeling detailhandel +/–koelen + vriezen; noodzaak koelzekerheid hoge koellast

5 Intro Renewable Cooling technieken Voorbeelden maken gebruik van:  verdampingskoeling (direct, indirect)  absorptiekoeling, aangedreven door restwarmte + warmte van zonlicht  compressor, aangedreven door wind  night radiation  restkoude en natuurlijke koude (uit bodem, zee, nacht, …)  koude buffering (o.a. aquifers, phase change materials)  … Algemene eigenschappen Renewable Cooling technieken •vergen hoge investeringen •variabele kosten (energie) relatief laag •veelal ‘laagwaardige koude’

6 Biedt Renewable Cooling perspectief? Gematigd klimaat NL: • veel ruimte voor duurzame klimatisering (div. opties) • koeltechniek vereist aanvullende maatregelen

7 RC koeling: verdampingskoeling Rendabel voor klimatisering (knelpunt koelzekerheid) Voor koeltechnische toepassingen:  haalbaarheid lage temperaturen  koelzekerheid

8 RC koeling: absorptie/adsorptiekoeling Benutting warme bron:  restwarmte:  (vissers)schepen  auto-airco  industrieel  etc. veelal rendabel en duurzaam bij “gratis” / CO2-vrije restwarmte  zon toenemende populariteit in ZO-Azië, USA, … daar rendabel voor klimatisering

9 RC koeling: vrije koelingstechnieken Heat pipes:  theoretisch geschikt voor kleinschalige systemen (koelkast)  nog niet marktrijp Night radiation (omgekeerde zonnecollectoren)  onderkoeling t.o.v. omgevingstemperatuur  sterk afhankelijk van weer

10 RC koeling: natuurlijke en rest-koude Warmtewiel  Toegepast in datahotels (klimatisering met relatief hoge temp.) Sea Water AirConditioning  diep zeewater: ± 2°C (voor kust Curaçao, Hawaï)  niet beschikbaar in Noordzee Nabij Amsterdam wordt koude uit meren gebruikt voor klimatisering LNG terminal + gasexpansie => koudedistributie-net op Maasvlakte?

11 Beperkingen RC koeltechnieken =>Hybride oplossingen? Integreren RC met mechanische koeling:  liquid subcooling: nakoelen gecondenseerd koudemiddel (tot 10% rendementswinst)  duurzaam koelen condensor  warmteterugwinning van warmte condensor Gangbare koeltechniek voor pieken/koelzekerheid

12 RC koeling: warmte/koude buffering Seizoensbuffering (aquifers)  Gevestigde techniek  Rendabel bij verwarming + koeling (klimatisering)  Ontwikkelingslijnen:  rendement warmtepomp  warmtewisselaars Korte-termijn opslag (warmte, koude, phase change mat.):  kosten gaan omlaag, instelbare overgangstemp.  driver: ontwikkelingen in ZO-Azië Thermo-chemische opslag (geen warmteverlies bij opslag):  onderzoeksfase (bufferend vermogen, temp.niveaus)

13 Optimale inzet Renewable Cooling NL Ga uit van dynamiek (weer, warmtelast, product, …) Keuzes/optimaliseren:  benuttingspatroon uit koudebuffer  management koudebuffer:  veel laagwaardige  of hoogwaardigere maar minder  wanneer moet het gangbare koelsysteem bijspringen?  minimaliseren energiekosten, met onzekerheid  acceptabele condities vanuit optiek ‘productkwaliteit’ Nieuwe sturingssoftware “Weer-In-Control”  aardappelbewaring: natuurlijke ventilatie vergelijkbaar resultaat met mechanische koeling  toepassing in glastuinbouw: 10% energiebesparing

14 Potentie van optimaal sturen dynamische koudevraag Quest: innovatieve software voor koelcontainers  sturing koelunit op basis van productbehoefte  energiebesparing 50%  NL-vinding; wereldwijde uitrol (Maersk, Carrier Transicold, …)  eind 2008: 200.000 containers (emissiebesp. 350.000 ton CO 2 ) (op basis van onderzoek in EET project, gesteund door minlnv)

15 Toekomst van de koeltechniek  Natuurlijke koudemiddelen  Minimale inhoud/micro channels (Miniref)  Door-ontwikkeling nieuwe koeltechnieken  Huidige technieken: haalbaar voor klimatisering  Renewable Cooling voor utiliteiten  verdampingskoeling, absorptiekoeling, e.a.  buffering: warmte- en koudeopslag, phase change materials  situatie-specifieke systeemoplossingen:  feitelijke koelbehoefte  beschikbare duurzame bronnen (koude, warmte, etc.)  hybride oplossingen  optimaal sturen & bufferen

16 Renewable Cooling perspectieven 2020: Klimatisering utiliteitsbouw: volop gebruik van RC Vriezen en commerciële koeling: specifieke systeemoplossingen nodig jan.broeze@wur.nl © Wageningen UR


Download ppt "EOS-LT project Renewable Cooling Doorkijk: Naar duurzame toekomst? AFSG Wageningen UR (Jan Broeze, Leo Lukasse) TNO Bouw en Ondergrond(Sietze van der Sluis)"

Verwante presentaties


Ads door Google