De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EOS-LT project Renewable Cooling Doorkijk: Naar duurzame toekomst?

Verwante presentaties


Presentatie over: "EOS-LT project Renewable Cooling Doorkijk: Naar duurzame toekomst?"— Transcript van de presentatie:

1 EOS-LT project Renewable Cooling Doorkijk: Naar duurzame toekomst?
AFSG Wageningen UR (Jan Broeze, Leo Lukasse) TNO Bouw en Ondergrond (Sietze van der Sluis) NVKL R&R Systems

2 Ambitie Economisch haalbaar maken van klimaatneutrale koudetechnieken
door: import van kennis van Renewable Cooling principes uitwerken mogelijkheden voor NL condities + toepassingen “ontwerpen”: optimale inzet van Renewable Cooling systemen

3 Renewable Cooling principes
koelen onder omgevingstemperatuur, gebruik makende van natuurlijke koudebronnen, stand-alone of in combinatie met mechanische koeling. Optimaliseer haalbaarheid door gebruik van buffers intelligent sturen + anticiperen

4 Potentie Renewable Cooling voor toepassingsgebieden
Utiliteit ++ beperkte behoefte koelzekerheid RC rendabel voor duurzame warmte en koude Woningbouw + kleinschalig beperkte schaalvoordelen investeringen Industriële koeling +/– noodzaak koelzekerheid beperkt koelvermogen uit natuurlijke bronnen Koeling detailhandel koelen + vriezen; noodzaak koelzekerheid hoge koellast

5 Intro Renewable Cooling technieken
Voorbeelden maken gebruik van: verdampingskoeling (direct, indirect) absorptiekoeling, aangedreven door restwarmte + warmte van zonlicht compressor, aangedreven door wind night radiation restkoude en natuurlijke koude (uit bodem, zee, nacht, …) koude buffering (o.a. aquifers, phase change materials) Algemene eigenschappen Renewable Cooling technieken vergen hoge investeringen variabele kosten (energie) relatief laag veelal ‘laagwaardige koude’

6 Biedt Renewable Cooling perspectief?
Gematigd klimaat NL: veel ruimte voor duurzame klimatisering (div. opties) koeltechniek vereist aanvullende maatregelen

7 RC koeling: verdampingskoeling
Rendabel voor klimatisering (knelpunt koelzekerheid) Voor koeltechnische toepassingen: haalbaarheid lage temperaturen koelzekerheid

8 RC koeling: absorptie/adsorptiekoeling
Benutting warme bron: restwarmte: (vissers)schepen auto-airco industrieel etc. veelal rendabel en duurzaam bij “gratis” / CO2-vrije restwarmte zon toenemende populariteit in ZO-Azië, USA, … daar rendabel voor klimatisering

9 RC koeling: vrije koelingstechnieken
Heat pipes: theoretisch geschikt voor kleinschalige systemen (koelkast) nog niet marktrijp Night radiation (omgekeerde zonnecollectoren) onderkoeling t.o.v. omgevingstemperatuur sterk afhankelijk van weer

10 RC koeling: natuurlijke en rest-koude
Warmtewiel Toegepast in datahotels (klimatisering met relatief hoge temp.) Sea Water AirConditioning diep zeewater: ± 2°C (voor kust Curaçao, Hawaï) niet beschikbaar in Noordzee Nabij Amsterdam wordt koude uit meren gebruikt voor klimatisering LNG terminal + gasexpansie => koudedistributie-net op Maasvlakte?

11 Beperkingen RC koeltechnieken =>Hybride oplossingen?
Integreren RC met mechanische koeling: liquid subcooling: nakoelen gecondenseerd koudemiddel (tot 10% rendementswinst) duurzaam koelen condensor warmteterugwinning van warmte condensor Gangbare koeltechniek voor pieken/koelzekerheid

12 RC koeling: warmte/koude buffering
Seizoensbuffering (aquifers) Gevestigde techniek Rendabel bij verwarming + koeling (klimatisering) Ontwikkelingslijnen: rendement warmtepomp warmtewisselaars Korte-termijn opslag (warmte, koude, phase change mat.): kosten gaan omlaag, instelbare overgangstemp. driver: ontwikkelingen in ZO-Azië Thermo-chemische opslag (geen warmteverlies bij opslag): onderzoeksfase (bufferend vermogen, temp.niveaus)

13 Optimale inzet Renewable Cooling NL
Ga uit van dynamiek (weer, warmtelast, product, …) Keuzes/optimaliseren: benuttingspatroon uit koudebuffer management koudebuffer: veel laagwaardige of hoogwaardigere maar minder wanneer moet het gangbare koelsysteem bijspringen? minimaliseren energiekosten, met onzekerheid acceptabele condities vanuit optiek ‘productkwaliteit’ Nieuwe sturingssoftware “Weer-In-Control” aardappelbewaring: natuurlijke ventilatie vergelijkbaar resultaat met mechanische koeling toepassing in glastuinbouw: 10% energiebesparing

14 Potentie van optimaal sturen dynamische koudevraag
Quest: innovatieve software voor koelcontainers sturing koelunit op basis van productbehoefte energiebesparing 50% NL-vinding; wereldwijde uitrol (Maersk, Carrier Transicold, …) eind 2008: containers (emissiebesp ton CO2) (op basis van onderzoek in EET project, gesteund door minlnv)

15 Toekomst van de koeltechniek
Natuurlijke koudemiddelen Minimale inhoud/micro channels (Miniref) Door-ontwikkeling nieuwe koeltechnieken Huidige technieken: haalbaar voor klimatisering Renewable Cooling voor utiliteiten verdampingskoeling, absorptiekoeling, e.a. buffering: warmte- en koudeopslag, phase change materials situatie-specifieke systeemoplossingen: feitelijke koelbehoefte beschikbare duurzame bronnen (koude, warmte, etc.) hybride oplossingen optimaal sturen & bufferen

16 jan.broeze@wur.nl © Wageningen UR
Renewable Cooling perspectieven 2020: Klimatisering utiliteitsbouw: volop gebruik van RC Vriezen en commerciële koeling: specifieke systeemoplossingen nodig © Wageningen UR


Download ppt "EOS-LT project Renewable Cooling Doorkijk: Naar duurzame toekomst?"

Verwante presentaties


Ads door Google