De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De IJSTIJD OF OPWARMING De IJSTIJD OFOPWARMING De opvatting dat door de opwarming van de aarde de warme golfstroom stopt en we binnen enkele decennia in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De IJSTIJD OF OPWARMING De IJSTIJD OFOPWARMING De opvatting dat door de opwarming van de aarde de warme golfstroom stopt en we binnen enkele decennia in."— Transcript van de presentatie:

1 De IJSTIJD OF OPWARMING De IJSTIJD OFOPWARMING De opvatting dat door de opwarming van de aarde de warme golfstroom stopt en we binnen enkele decennia in een ijstijd zitten wordt hier in twijfel getrokken Grafieken uit “De IJstijd” van uitg.1976 John Imbrie en Katherine Palmer-Imbrir Salomon Kroonenberg gaat hier ook zeer uitgebreid op in, in zijn boek (sterke aanrader) “De menselijke maat, De aarde over tienduizend jaar. uitgave 2006 R.van den Haak november 2006 herzien in december 2007

2 Door de zee gevormde terrassen Terrassen in pleistocene koraalriffen langs de noordkust van het Huonschiereiland (Nw-Guinea). Op Bardados idem ditto Langs Noorwegen ligt een verzonken kust 70 mtr onder het zeeniveau (Het schiereiland en Barbados zijn omhoog gedrukt Scandanavia en Groenland zijn tijdens de IJstijd naar beneden gedrukt)

3 PRECESSIE • Ten gevolge van de aantrekkingskracht aarde en maan op de afgeplatte aarde, beweegt de aarde zich over een kegeloppervlak, waarbij elke 22000 jaar een volledige omwenteling wordt gemaakt

4 Afstandvariatie aarde/zon • Iedere 22000 jaar wordt een volledige eliptische omloop voltooid. • Door de precessie van de aardas verplaatsen het lengtepunt op 20 maart en het herfstpunt op 22 september en de zonnestilstanden (21 juni en 21 december) zich geleidelijk langs de ellipsvormige aardbaan. • Elfduizend jaar geleden lag het wintersolstitium(stilstand) in het verst van de zon verwijderde punt. • Thans ligt het daar recht tegenover. • Door dit verschijnsel verandert de afstand tussen zon en aarde, gemeten op 21 december voortdurend. • Dit heeft sterke invloed op de zonnestraalintensiteit, c.q. de ijstijden (JI) Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie (Excentricity)

5 Effect scheefstelling aardas op de verdeling van het zonlicht • Indien de scheefstelling geringer is dan de huidige 23.5 0, dan ontvangen de poolgebieden minder zonlicht dan thans • Idem bij schevere stand meer Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie (Obliquity)

6 Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie

7 (JI) In Science 297 verwacht Berger pas, wegens opwarming, de volgende ijstijd over 50.000 jr Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie

8 TEMPERATUUR NA 1800 Kleine ijstijd Honderden Vikingse veeteeldbedrijven op Groenland De Chinezen varen om Groen en Noord Siberië naar China (www.1421.tv)

9 De Noordpoolijskap • 18000 jaar geleden begon de ijskap zich terug te trekken • Vanaf 6000 jaar geleden tot heden steeg het zeeniveau door het smeltwater ca 9 mtr Uit National Geografic jan.87

10 Uit “Atlas van de Oceanen”, Tirion -140 m -460 m 1500 m 2000 m 2000 m 2500 m 2500 m 3000 m 3000 m Uit “De Times atlas of the world, comprehenced edition GROENLAND Het land zelf is door de zware ijslaag naar beneden gedrukt. Als al het ijs op Groenland smelt stijgt het zeeniveau 6.5 mtr Heden ligt het ijs nog ver boven de vorstgrens.

11 WARME GOLFSTROOM STOPT (wel of niet??!!) • Van ca 980 tot ca 1350 waren de Vikingen op Groenland en hadden daar honderden veeteeltbedrijven, ook de europese middeleeuwen waren warm • De Chinezen voeren 575 jaar geleden rond Groenland en langs Siberië naar huis, (www.1421.tv) www.1421.tv Dit alles dankzij de Warme Golfstroom. We bevinden ons nu weer in een transgressie, een periode van versnelde opwarming. • Pas als op Groenland de kilometers dikke ijslaag gedeeltelijk gesmolten is en het klimaat weer zal zijn als duizend jaar geleden wordt • Over twee, driehonderd jaar de Golfstroom door verzoeting van het zeewater weer zo afgezwakt, • dat de gletsjers weer groeien, de zee weer zouter wordt en de Golfstroom zich weer zal herstellen en het zeeniveau trager stijgt. • Als na vele cycli het zeeniveau over 7500, misschien 23000 (?) jaar - net als vóór de vorige IJstijd – zo’n zes meter (?) gestegen zal zijn, zal de Warme Golfstroom echt verdwijnen en de echte IJstijd komen! Bestekken tijdens de Walvisvaart moeten kunnen uitwijzen of de Golfstroom in die tijd inderdaad afgezwakt was.

12 65432106543210 0,8 cm/jr 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Volgens de grafiek, afgeleid uit geologische opgravingen: Een grove schatting Een grove schatting Van 1500 v Chr tot 2000 ja n Chr was de. gemiddelde stijging ca 0,08 cm/jr. Van 1500 v Chr tot 2000 ja n Chr was de. gemiddelde stijging ca 0,08 cm/jr. De Middeleeuwen waren warm tot 1350, dus een snellere zeeniveaustijging. De Middeleeuwen waren warm tot 1350, dus een snellere zeeniveaustijging. De daarop volgende kleine ijstijd van 1450 tot 1840 vertraagde die stijging weer. Indachtig de doorgetrokken kromme van Milankovitch(dia 9) en de hierboven geschetste 0,08 cm/jr zouden we na 7500 jaar vanaf nu een zeeniveauverhoging van 6 meter bereikt hebben. Daar zijn dus ook de weer te verwachten kleine ijstijden in betrokken. Fossiele brandstoffen en waarschijnlijk uranium zullen deze of volgende eeuw volledig uitgeput zullen zijn. De menselijke invloed van de opwarming zwakt af. Energieopwekking uit golven, zeestromen, wind en zonnewarmte zullen dan volledig toegepast zijn.

13 Zeespiegelrijzing -30 cm NAP +13 cm NAP 1864 2004 vanaf 1864 tot 2004, bron RWS 2024 2044 2064 2084 2104 2024 2044 2064 2084 2104 120 cm 100 cm 80 cm 60 cm 40 cm 20 cm 0 NAP - 20 cm - 40 cm Hoge schatting van derden watersnood 1953 watersnood 1953 Overstroming in 1916 = totaal 40cm in 140 jr; RWS 100-10-20-30-40 Uit “De menselijk maat”, van SalomonKroonenberg -25 tot -2= 23 mm -2 tot +13=15 Uit “DE IJSTIJD”, John en Katherine Imbrie 1864-1953 23 cm = 0,26 m/jr bron RWS 1953 -2004 15 cm = 0,29 m/jr bron RWS 1993 -2004 3 cm = 0,27 m/jr bron (topex/ poseidon en Jason satelieten) Gaat het zo door, dan bereiken we met 0,3 cm/jr binnen 2000 jaar de 6 meter!

14 National Geografic jan.87 Uit National Geografic jan.87 It holds to day 90% of the world’s ice Uit National Geografic jan.87

15 300 380 ppm CO 2 heden. 0 mtr boven/onder huidig niveau -20-40-60-807 0 graden celsius -2gr boven/onder -4gr huidig niveau -6gr CO 2,aardtemperatuur en zeeniveau gedurende de laatste 400.000 jaar temperatuur zeeniveau CO 2 ppm Laatste interglaciaal zeeniveau ruim 4 meter hoger dan nu Piek van de laatste ijstijd 400.000 jaar geleden 300.000 200.000 100.000 • Trekken we de cycli door dan komen we op ca 23000 jaar. Tel daarbij de invloed van het koolzuurgas, dan kunnen we de echte ijstijd over 25000 jaar verwachten. • Daartussen zitten nog de kleine ijstijden van ca 350 jaar • In “Scienc nr 297” verwacht A.Berger pas, wegens opwarming,.. de volgende ijstijd over 50.000 jr) • Er zijn ook wetenschappers die zeggen dat de CO 2 800 jaar op de temperatuur achterloopt Uit National Geografic van oktober 2007 ?

16 • Trekken we de cycli door dan komen we op ca 23000 jaar. Tel daarbij de invloed van het koolzuurgas, dan kunnen we de echte ijstijd over 25000 jaar verwachten. • Daartussen zitten nog de kleine ijstijden van ca 350 jaar • Milankovitch cycles • In Science 297 verwacht A.Berger pas, wegens opwarming, de volgende ijstijd over 50.000 jr) 0 100000 200000 jaar geleden 23000 jr NieuweIJstijd Wanneer ???????

17 KLIMAATKENNIS (bron KNMI) Noordpool Het smelten van de Noordpool heeft geen invloed op de stijging van de zeespiegel. De Noordpool is een drijvende plak ijs. Dit zee-ijs verplaatst evenveel water als het eigen gewicht (Wet van Archimedes). Als dit ijs smelt, wordt het verplaatste water vervangen door smeltwater. Uitzetting zeewater, Als de luchttemperatuur stijgt, neemt ook de temperatuur van de oceaan toe. Door deze opwarming zet het water uit (warm water neemt meer volume in dan kouder water). De uitzetting van zeewater is de belangrijkste factor in het stijgen van de zeespiegel. IJskappen De ijskappen van Antarctica, Groenland en alle overige gletsjers bevatten in totaal bijna 29 miljoen kubieke kilometer zoet water (1 km3 = 1.000.000.000.000 liter water). Zou al dit ijs smelten, dan betekent dat het volgende voor de zeespiegel:

18 KLIMAATKENNIS 2 (bron KNMI) (IJskappen) Antarctica : potentieel 61 meter zeespiegelstijging wereldwijd Groenland : 7 meter stijging Overige gletsjers : 0,5 meter zeespiegelstijging Antarctica groeit! De ijskap van Antarctica is de in twintigste eeuw gegroeid. Het is er zo extreem koud, dat alleen de randen van de ijskap afsmelten. De neerslag boven het continent neemt toe, omdat warmere lucht meer vocht kan vasthouden. Er valt meer sneeuw, dus groeien de gletsjers. De temperatuur moet minstens 20 graden stijgen, wil ook het ijs op het vasteland van Antarctica smelten. Klimaatscenario voor zeespiegelstijging Klimaatscenario voor zeespiegelstijging Scenario(jaar) Temperatuurstijging Zeespiegelstijging Scenario(jaar) Temperatuurstijging Zeespiegelstijging Gematigd (2050) + 1 C 15 - 25 cm Warm (2050) + 2 C 20- 35 cm Gematigd (2100) + 3 C 35- 60 cm Warm (2100) + 4 C 40 - 85 cm Gematigd (2050) + 1 C 15 - 25 cm Warm (2050) + 2 C 20- 35 cm Gematigd (2100) + 3 C 35- 60 cm Warm (2100) + 4 C 40 - 85 cm


Download ppt "De IJSTIJD OF OPWARMING De IJSTIJD OFOPWARMING De opvatting dat door de opwarming van de aarde de warme golfstroom stopt en we binnen enkele decennia in."

Verwante presentaties


Ads door Google