De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social learning & de elo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social learning & de elo"— Transcript van de presentatie:

1 Social learning & de elo
Vivian Clement & Robin Groenbos

2 De agenda Facts & Figures Onderwijskundig Traject e-learning Linkedin (micro)Bloggen Facebook

3 Social learning Vs. E-learning
Als men tegenwoordig praat over social learning bedoelt men over het algemeen het combineren van 'formele' opleidingen / cursussen met 'informeel' kennis delen en creëren. Het informeel kennis delen wordt meestal ondersteund met sociale internet tools. Denk daarbij aan forum discussies, chat, bloggen, wiki's, gedeelde video's etc. E-learning wordt geassocieerd met leeractiviteiten waarbij je interactief gebruik maakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk. E-learning richt zich op: Het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband; Het ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen; Het organiseren van leeractiviteiten.

4 100% 91% 99% 100% 96% Facts and Figures
enkele feiten over studenten….. 100% De afgelopen 3 maanden een pc gebruikt? Actief op sociale media: 91% 99% Wekelijks pc gebruik: Toegang tot internet: 100% Zoekmachines gebruikt (bijv. Google) : 96% Bron: CBS 20 mei 2011 /

5 Uitkomsten onderzoek ICT in het onderwijs
Driekwart van de docenten gebruikt computers bij het lesgeven. Er wordt veelal verondersteld dat jongeren zo handig zijn met computers, dat op school niet meer hoeft te worden geleerd hoe zij informatie op internet moeten vinden en selecteren. Een kwart van het leermateriaal is digitaal. Docenten verwachten dat dat aandeel in de komende jaren zal groeien. Ongeveer een derde van de docenten ontwikkelt zelf wel eens digitaal leermateriaal. Dat is 10% meer dan twee jaar geleden. Over twee jaar verwacht meer dan de helft van de leraren zelf digitaal materiaal te ontwikkelen. Bron: Vier in Balans Monitor / Kennisnet

6 Wat kan ik met Social Media bereiken?
Wat is Social Media? Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling. Wat kan ik met Social Media bereiken? Social media geeft je de mogelijkheid met je studenten te blijven communiceren, ook tussen de verschillende contactmomenten in.

7 Herken je dit? Je geeft gepassioneerd les, maar zodra een
student het klaslokaal verlaat, is het contact verdwenen. Als er twee weken vakantie tussen hebben gezeten kan het gebeuren dat je zelfs weer een paar stappen terug moet doen op weer op het juiste niveau te komen. Wat zijn de mogelijkheden als je in de periodes tussen de contactmomenten met je studenten in ‘educatieve prikkels’ zou kunnen sturen? Hoe zouden studenten reageren op de verschillende nieuwe manieren van leren?

8 Waarom Social Media inzetten in je onderwijs?
Studenten gebruiken het al: Studenten zijn bekend met Facebook, Twitter e.d. Door het inzetten van sociale media in de klas kan een mogelijke kloof overbrugd worden. Het gaat niet weg...echt niet... Internet en sociale media zullen niet verdwijnen. We zitten tot onze knieën in de sociale media revolutie die het Web 2.0 definitief op de kaart hebben gezet. Het zal echt niet verdwijnen. Het is geen hype. Het zal alleen maar groeien en evolueren. Valkuilen en tips Het is heel makkelijk om over alle voordelen te praten over Facebook en ‘sociale media’ in het algemeen. Toch is het belangrijk om na te denken over potentiële valkuilen. Nu zullen enkele voorbeelden en toepassingen van Social Media volgen:

9 Eigenschappen van web 2.0 toepassingen
Eenvoudig in gebruik Autonomie en sociale verbondenheid niet afhankelijk van organisaties sterk gericht op samen delen, samen werken, samen leren (sociaalconstructivistische opvattingen) Gebruik appelleert aan competenties 21ste eeuw (NET generation) Sterk gericht op “informele” leeractiviteiten Creëren, publiceren/uitdragen, relaties leggen De eigenschappen kunnen de acceptatie van de toepassingen belemmeren! Het geeft een andere visie op onderwijs en leren, onafhankelijkheid van organisatie, en heeft een ‘open’ en weinig hiërarchische karakter. Net generation = De huidige groep studenten is opgegroeid met het internet. De acceptatie daarvan is groot en kan derhalve de betrokkenheid bij het onderwijs weer vergroten.

10 Web 2.0 in onderwijs Wat zijn hiervan mogelijke oorzaken?  Discussie
We praten vooral over web 2.0, maar passen het binnen het onderwijs nauwelijks toe Wat zijn hiervan mogelijke oorzaken?  Discussie Enkele ‘Knuppels in het hoenderhoek’: Docenten zijn minder bekend met de mogelijkheden dan studenten Sociale media worden ter ontspanning ingezet. Studenten missen daardoor de link met het leren Wat gebruikt u al? Voor leren? Hoe vaak? Wat belemmert gebruik?

11 Ter inspiratie: diverse voorbeelden social software
Wiki Online video (YouTube) Podcasting RSS feeds Facebook Social bookmarking Hyves Microblog (Twitter) Mindmapping weblogs Prezi Docs

12 Facebook in het onderwijs
1: Groepen aanmaken Maak groepen voor de hele klas of rond een specifiek thema om informatie te delen en om te communiceren. 2: Vrienden van vrienden: Studenten onderling hoeven geen vrienden op Facebook te zijn om hier gebruik van te maken. 3: Evenementen: Je kan het gehele rooster voor het jaar opnemen voor een Berichten sturen. Van onverwachte afwezigheid tot het verzetten van proefwerken. 4. Huiswerk communiceren: geeft studenten een duidelijker beeld van wat er van hun verwacht wordt. 5. Brainstormen. Studenten hebben de mogelijkheid van gedachten te wisselen door brainstorm sessies te houden. 6. Betrek studenten. Bied een podium voor studenten die in de klas minder snel hun mening geven of een vraag stellen. 7. Multimedia delen. Deel op een simpele manier multimedia zoals video en mp3 over lesgerelateerde onderwerpen.

13 Facebook in het onderwijs
8. Deel je notities. Zowel docenten als studenten kunnen notities met betrekking tot de les met elkaar delen. 9. Boeken en recensies. Studenten en docenten kunnen een recensie of samenvatting geven over de boeken die ze gelezen hebben. 10. Polls. Gebruik vragenlijsten om op een interactieve manier je studenten te polsen. 11. Vreemde talen. Studenten die een vreemde taal leren kunnen makkelijk contact leggen met anderen die deze taal als moedertaal hebben. Eventueel uitwisselingsprojecten. 12. Politiek en Maatschappij. Studenten kunnen op een makkelijke manier op de hoogte blijven van al het nieuws rond deze thema’s. 13. Studiegroepen. Studenten kunnen online studiegroepen starten. Zo kunnen ze kennis blijven delen. 14. Facebook apps. Er zijn veel applicaties die je kunt gebruiken. Denk aan kalenders, wiskundige tools, webinars, to-do lijsten, taal applicaties en nog veel meer.

14

15 Hoe zou je Linkedin kunnen gebruiken?
Het netwerk kan gebruikt worden voor het vinden van een baan, BPV- bedrijf, andere personen of zakelijke kansen, via aanbevelingen vanuit je netwerk. Werkgevers kunnen vacatures plaatsen en mogelijke kandidaten zoeken. Werkzoekenden kunnen het profiel van managers raadplegen en ontdekken welke van hun bestaande contacten haar of hem kan introduceren. Mensen met een LinkedIn-profiel kunnen elkaar vragen stellen die andere vakmensen kunnen beantwoorden.

16 Linkedin binnen het onderwijs
Wat kan LinkedIn (en kunnen andere sociale media) voor het onderwijs betekenen? Boodschappen worden steeds korter en gemakkelijker te bereiken. Daarin bestaat een kans voor het onderwijs. Studenten leren niet meer alleen via boeken, maar via social media ook van elkaar. Nuance Informatie overbrengen betekent nog niet dat er ook meteen wordt geleerd. Daarbij speelt de docent altijd een rol. Ook bij het inschattingsvermogen naar de actualiteit en authenticiteit van kennis. Leren op zich verandert dus niet, maar wel de manier waarop kennis tot ons komt en hoe deze wordt geïnterpreteerd. En die kennis leidt weer tot nieuw gedrag

17 Linkedin voor je studenten (1)
Linkedin voor de BPV: Mogelijkheden: Studenten en bedrijven hebben een contactmogelijkheid via discussies, groepen of mail. Studenten hebben de mogelijkheid om hun professionele relatie met het BPV-bedrijf uit te diepen en zichtbaar te maken Het geeft de mogelijkheid tot een meer strategische samenwerking met de leerbedrijven Verandert BPV-begeleiding met het gebruik van sociale media? Wat doe je met een stageverslag? Wat zijn voor de student de spelregels op LinkedIn?

18 Linkedin voor je studenten (2)
Linkedin voor alumni: Mogelijkheden: Studenten en alumni hebben een contactmogelijkheid via discussies, groepen of mail. Docenten/opleiding en alumni kunnen contact houden en elkaar op de hoogte brengen van vacatures, BPV plaatsen en veranderingen in het werkveld. Alumni zijn prima voorlichters en sprekers voor je huidige studenten.

19 Linkedin voor je studenten (3)
Linkedin voor ervaringsdeskundigen: Mogelijkheden: Studenten kunnen in LinkedIn groep vragen stellen. De groepsleden (ervaringsdeskundigen) kunnen antwoord geven en hulp bieden

20 Weblogs en onderwijs Online redeneren stimuleren
Informatie, kennis en ervaringen met anderen te delen Reflectie op onderwerp Persoonlijk kennisarchief Het persoonlijk karakter stimuleert de deelname en betrokkenheid van de betrokkenen Leggen van relaties tussen (bijdragen van) verschillende personen, sociale interactie. Ook van externen! Meerdere perspectieven van een onderwerp komen aan bod (multidimensionele kijk ontwikkelen, mits netwerk blogs divers is) Patronen herkennen Kritisch denkvermogen ontwikkelen Voorbeelden zijn: Blogger (Google), Weblog, Blogspot, Japans-Taiwanees onderzoek: studenten prefereren weblogs boven ELO Weblogs leren studenten om kritisch na te denken, zichzelf schriftelijke te verwoorden, lezen ze elkaar, leren ze op elkaar te reageren, neemt de motivatie toe omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun blog. Voorbeelden van inzet tijdens de les: Communicatiemiddel / Dag- of logboek / Communicatiemiddel naar buiten / Programma opstellen / etc.

21 Microbloggen en onderwijs
Eenvoudige technologie Attenderen Vragen stellen en beantwoorden (‘rustige lerenden’, meer participatie) Tips geven To the point formuleren Digitaal koffiezetapparaat Niet-taakgebonden communicatie (motivatie) Digitale aantekeningen (delen) Impressies conferenties (hash tags #) Het bekendste voorbeeld is Twitter.

22 Twitter in het onderwijs
Als prikbord. Roosters, Nieuws, Uitval Individuele vragen groepsgewijs beantwoorden Afwezige studenten in de loop houden ( links naar documenten) Bijhouden veranderingen in projectwerk Extraverte studenten begeleiden Betrokkenheid bij theoretische sessies Instant feedback Korte Klassikale notities/afspraken Inspiratie rondom je vakgebied of het werkgebied van/voor je studenten Leren je mening formuleren op kort en krachtige wijze Bronnen leren zoeken, vinden en delen Bron evaluatie: Discussie: is dit een goede of een minder goede bron? Verzamelen van ‘ echte wereld’ data: Verplaats je lessituatie naar de ‘ echte wereld’, om betrokkenheid te vergroten. Vragen van hulp (aan experts (real life) of medestudenten) Lopende zaken: Nieuws b.v. verkiezingen Etc. etc. etc

23 Onderwijs en wiki’s Online publiceren (uitdragen)
Samen aan teksten schrijven (met versiebeheer) Brainstormen Bronnen toegankelijk maken Samen een eigen encyclopedie maken Elkaars fouten verbeteren Notities plaatsen Het bekendste voorbeeld is Wikipedia. Maar denk ook aan eigen instituutwiki’s, kenniswiki, Wikiwijs, projecten in de elo. Op Wikipedia is een korte cursus te volgen over het bijdragen aan de site Acceptatie van wiki’s in fasen: Exploration: de mogelijkheden van een wiki verkennen Exhibition: lerenden worden aangemoedigd iets over zichzelf te schrijven, en eenvoudige taken uit te voeren Explanation: op een verdiepende manier ideeën beschrijven Elaboration: lerenden beginnen elkaars bijdragen te veranderen en te beargumenteren Evaluation: waarderen, reflecteren

24 Onderwijs en online video
Eigen instructies ontsluiten (zelfs een hele cursus) Beroepshandelingen voordoen (bijv. koken, ICT toepassingen) Instructies van anderen gebruiken Interviews professionals Lerenden video’s laten maken (interviews, clips, presentaties) Reflecties opnemen, gedachtes opnieuw ordenen (e-portfolio) Het bekendste en grootste voorbeeld is Youtube. Verder: Layar, Qwiki.

25 Onderwijs en online video
Podcasting is een syteem waarin je (vooral) audiobestanden beschikbaar stelt via het internet. Deze worden vaak via een RSS-feed te beschikking gesteld aan belangstellenden. Denk aan: Colleges Radio-uitzendingen Luisterboeken Rondleidingen Presentatievorm (voor studenten) Benodigheden: een script, opname- apparatuur, bewerk-software, een online publicatieplek Podcasting hoeft zich niet te beperken tot audio-bestanden. Er kan ook gekozen worden voor video (vodcasting) of bestanden Beluisteren/bekijken gaat via een podcast aggregator (bijv. Doppler, iTunes) Het afluisteren van een podcast is mogelijk met een podcast aggregator: Doppler (gratis) iTunes (gratis) iPodder (open source) Yahoo podcasts (online, gratis) Podnova (online, graits) Odeo (online, gratis) Stap 1, maak een plan Maken Podcasts worden gedownload. Wat is het doel van de podcast? Wat komt er in de uitzending? Wie is de doelgroep? Wat is het onderwerp? Stap 2, verzorg de voorwaarden en middelen Hoe wordt de podcast binnen het curriculum ingezet? Wie verzorgt welke inhoud? achtergrondmuziek (rechtenvrij); opnameapparatuur; Om een podcast te maken, is de volgende apparatuur noodzakelijk: website of weblog met een RSS-mogelijkheid. internetverbinding; computer met software om te bewerken; Bespreek eventuele vragen met betrokkenen. Bespreek ook de publicatie van het materiaal (een minderjarige moet stemming van ouders/verzorgers krijgen). Stap 3, maak een script Er zijn apparaten die in goede kwaliteit een mp3 op kunnen nemen. Deze zijn ideaal voor podcasten met audio. Voor video heeft u logischerwijs een videocamera nodig, met eventueel een microfoon als er veel omgevingsgeluid is. Uiteraard kunt u ook direct een microfoon of camera aan uw computer koppelen. U heeft dan wel software nodig die deze opnamen kan verwerken en kan converteren. Stap 4, neem materiaal op Een open source programma voor het bewerken van Audio is Audacity en voor het verwerken van video is Jahshaka. Ict op school heeft startpakketten (handleidingen met schermopnamen) gemaakt voor deze programma's om de podcastvaardigheden onder de knie te krijgen: Stap 5, verwerk het materiaal op de computer Tip! Neem alleen kleine fragmenten op. Het is gemakkelijker om te werken met allemaal kleine stukjes, dan met grote fragmenten waar u delen uit moet knippen. Hoe maak ik een audio-podcast met Audacity? Apple Garageband (Mac) Maar er zijn ook commerciële podcast-editprogramma's: Hoe maak ik een video-podcast met Jahshaka? Adobe Audition Audio Edit Sony Sound Forge CakeWalk Garageband.com Als u muziek wilt gebruiken in de podcast dan dient u rechtenvrije muziek te gebruiken om te voorkomen dat u moet betalen aan bijvoorbeeld Buma Stemra. Er zijn websites met muziek speciaal voor podcasters: Castblaster Stap 6, publiceer de podcast iCompositions.com Podshow.com Nu de mp3 (audio) of mp4 (video) geproduceerd is, kan deze online gezet worden. Bijvoorbeeld binnen de webruimte van het schooldomein. U kunt met een FTP-programma een map files aanmaken en hier de podcasts uploaden. Geeft de podcasts allemaal een unieke naam, bijvoorbeeld 001, 002, 003, etc. Om de podcast verspreidbaar te maken, moet u een RSS-feed maken. Elke nieuwe aflevering wordt dan aan deze RSS-feed toegevoegd. U kunt zelf een RSS-feed schrijven in XML-taal, dit is een uitgebreide HTML-code, maar u kunt de RSS ook laten maken door een weblog waarbij u bestanden aan een nieuwsbericht kunt koppelen. Op deze manier wordt er bij elk nieuw nieuwsbericht een seintje naar uw abonnee's gestuurd. Stap 7, maak de RSS-feed Ook zijn er generatoren voor een feed. Een voorbeeld is de Podcast Generator, deze wordt ook behandeld in de startpakketten van Ict op school. ga naar Feedburner; Om de feed te kunnen verspreiden, moet een duidelijk adres gemaakt worden. Als u met een programma als Podcast Generator werkt, dan is deze stap niet nodig, dit gebeurt dan automatisch. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u Feedburner gebruiken: Stap 8, verspreid de feed geef de XML-feed in en vink aan dat het een podcast betreft maak een account aan; noteer de RSS-feed die Feedburner maakt: dit is het adres van de podcast!

26 Wat doen jongeren? Jongeren multitasken; ze volgen gelijktijdig verschillende informatie-stromen, waarvan veel online ( , nieuws, games, WhatsApp, Twitter, Facebook) en enkele offline (tv, bellen). Naast een druk sociaal en online leven, moeten ze ook nog studeren. Jongeren hebben moeite de volgende vragen: is deze informatie waar? is deze website betrouwbaar? is deze informatie voor mij bedoeld? waarom vind ik niet waar ik naar op zoek ben? (en wel wat ik niet wilde vinden?) Jongeren multitasken: Belangrijke vraag…Hoe komt die informatie bij ze binnen? MAGR: dat is niet de juiste omschrijving van multitasking.. Het gaat erom dat ze tegelijkertijd meerdere processen/werkzaamheden bijhouden, en dat wil niet zeggen dat ze op exact hetzelfde moment meerdere dingen doen. Jongeren en techniek: hoe begeleid je dit. Welke vaardigheden breng je over? MAGR: Dat ze niet met de inhoud om kunnen gaan is nogal een aanname. Dat ze goed om kunnen gaan met de techniek is ook nogal een aanname. Ik denk dat je hier teveel reactie op gaat krijgen (in negatieve zin), dus ik heb het daarom weggehaald. Jongeren en informatie: Hoe zorg je dat de vervelende informatie niet op het scherm van de jongere terecht komt.

27 Hoe ga je daar als docent mee om?
Bedenk dat niet de informatie die de student onder ogen krijgt is veranderd, maar alleen het medium. Leer studenten omgaan met grote hoeveelheden informatie, en leer ze een goede balans te vinden Leg studenten uit wat auteursrecht/copyright is en hoe je daar mee omgaat. Dat heeft betrekking op: correcte bronvermelding het herleidbaar zijn van informatie geen materiaal gebruiken als je daar geen toestemming voor hebt Maak studenten er bewust van dat ze vaak veel over zichzelf prijsgeven op internet. Wijs ze ook op de risico’s en mogelijke gevolgen (bijv. in sollicitaties later) Kijk ook kritisch naar jezelf: houd je rekening met copyrighted materiaal bij het ontwikkelen van lesmateriaal? Een veranderend medialandschap • Niet het soort informatie dat leerlingen onder ogen krijgen is veranderd, alleen het medium waarop die informatie staat. • De leerling zoekt alleen op plekken die hij kent. U kunt hem wijzen op het bestaan van andere bronnen. • Met uw kennis van zoekmethoden en de technische vaardigheden van de leerlingen wordt het medialandschap ontgonnen. • Belangrijk is dat leerlingen leren vastleggen van welke bronnen ze gebruik gemaakt hebben. Net als bij boeken moeten zaken als auteur en vindplaats herleidbaar zijn. • Veel jongeren hebben een plekje op het net waar ze informatie over zichzelf publiceren. Wat ze doen en beleven, hun naam en adres, foto’s: een makkelijke manier om nieuwe leeftijdsgenoten te leren kennen. Maar ze beseffen zich vaak niet dat niet alleen medeleerlingen op internet zoeken naar ‘vrienden’. • Leerlingen hebben weinig besef van mijn en dijn op internet als ze niet wordt uitgelegd wat copyright is, waarom het bestaat en welke rechten een schrijver heeft. 11

28 Nadelen / Uitdagingen Weblogs: Microbloggen: Wiki’s: Video: Podcasts:
Weblogs zijn minder geschikt om samen aan producten te werken Discussies hebben een langere doorlooptijd Microbloggen: Vaak vluchtig Samenhang zoeken is moeilijker Wiki’s: Opdrachten betekenisvol voor lerenden Resultaat en proces zijn belangrijk Werken lerenden met bestaande informatie en bouwen zij daar op voort? Dragen lerenden nieuwe informatie aan? Is sprake van een vertaling van informatie in bruikbare ideeën? Uitkomsten toepassen in betekenisvolle context Video: Niet altijd grip op beschikbaarheid (video’s door uploaders verwijderd) Editten (fragmenten samenstellen) soms niet mogelijk Data gebruik kan flink oplopen Podcasts: Delen van traditionele lessen zijn niet geschikt voor podcasts Goede opnameapparatuur is essentieel Bij openbare publicatie ben je voor iedereen zichtbaar Nadelen / Uitdagingen

29 En de ELO dan? De ELO biedt leerlingen/deelnemers/studenten een veilige leeromgeving.


Download ppt "Social learning & de elo"

Verwante presentaties


Ads door Google