De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het leerplan & examinering Eric Welp. Waar spreken we over? leerplan ` leer - plan het -woord leerplannen indeling van de leerstof, volgens welke aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het leerplan & examinering Eric Welp. Waar spreken we over? leerplan ` leer - plan het -woord leerplannen indeling van de leerstof, volgens welke aan."— Transcript van de presentatie:

1 Het leerplan & examinering Eric Welp

2 Waar spreken we over? leerplan ` leer - plan het -woord leerplannen indeling van de leerstof, volgens welke aan een school wordt lesgegeven ' ‘Omschrijving van de omvang van het onderwijs, de verdeling van de leerstof over de verschillende leerjaren, het aantal uren dat aan elk vak wordt besteed en eventueel te gebruiken boeken of methoden ' ‘een plan om kinderen de einddoelen van een opleiding te laten halen vb:in het leerplan staat dat jullie 2 uur per week geschiedenis hebben zelfstandig naamwoord: leer-plan het leerplan de leerplannen het leerplannetje’

3 Kerntaken SLO Qua kerntaken ligt de focus op: •ontwerp en validering van landelijke leerplankaders (kerndoelen, eindtermen, examenprogramma's, doorlopende leerlijnen) •ontwikkelen en (in praktijk-pilots) beproeven van exemplarische leerplanconcretiseringen op school-, vak- en leerniveau (voorbeeldmatige leerplanvarianten, voorbeeld-lesmateriaal). In toenemende mate richt SLO zich tevens op: •kennisontwikkeling (door middel van onderzoek) •deskundigheidsbevordering (via publicaties, scholing, advisering) op curriculumterrein.

4 leerplan in niveaus Supra: ERK Nano: persoonlijk leerplan Macro: eindtermen Meso: leerboek Micro: lesplan

5 leerplan in Bereik Supra: ERK Nano: persoonlijk leerplan Macro: eindtermen Meso: leerboek Micro: lesplan Beoogd leerplan Uitgevoerd leerplan Bereikt leerplan

6 Generiek: het curriculaire spinnenweb:

7 Macro leerdoel economie (beoogd) Het vak economie in de tweede fase h/v beoogt leerlingen een economische kijk aan te leren: economische concepten die wisselende contexten hun meerwaarde bewijzen. Het programma is er mede op gericht leerlingen voor te bereiden op een adequate deelname aan het maatschappelijk verkeer. Dit betekent dat leerlingen met behulp van deze concepten de (economische) verschijnselen in de maatschappij begrijpen.

8

9 The end is the beginning is the end visie versus toets Beschrijf hoe overbevissing bij kabeljauw ook het voortbestaan van andere vissoorten kan bedreigen. (vwo 2010-I, opgave 1):

10 leerling 1, 6 vwo Overbevissing bij kabeljauw kan het voortbestaan van andere vissoorten bedreigen, omdat er dan te weinig kabeljauw in zee is. Vissers zullen dan andere vissoorten vangen, waardoor het voortbestaan van de vissen ook weer wordt bedreigd

11 The end is the beginning is the end visie versus toets Beschrijf langs economische weg hoe overbevissing bij kabeljauw ook het voortbestaan van andere vissoorten kan bedreigen. (vwo 2010-I, opgave 1):

12 leerling 1, 6 vwo Overbevissing bij kabeljauw bedreigt ook het voortbestaan van andere vissoorten. Door de overbevissing van kabeljauw daalt het aanbod van kabeljauw en stijgt de prijs daardoor. Hierdoor vallen vragers af bij het kabeljauw en stappen over op andere goedkopere vissoorten. Waardoor de vraag stijgt bij andere vissoorten, daardoor stijgt het aanbod ook van andere vissoorten, waardoor die andere vissoorten ook bedreigd worden.

13 leerling 2, 6 vwo Overbevissing bij kabeljauw kan het voortbestaan van andere vissoorten bedreigen, omdat er dan te weinig kabeljauw in zee is. Vissers zullen dan andere vissoorten vangen, waardoor het voortbestaan van de vissen ook weer wordt bedreigd

14 leerling 3, 6 vwo overbevissing van kabeljauw kan het voortbestaan van andere vissoorten bedreigen. Door overbevissing wordt het aanbod van kabeljauw steeds kleiner. Vissers stappen over naar andere vissoorten waardoor het voortbestaan van andere vissoorten wordt bedreigd. Want kabeljauw kan gesubstitueerd worden door andere vissoorten

15 leerling 4, 6 vwo overbevissing bij kabeljauw kan ook het voortbestaan van andere vissoorten bedreigen, want indien kabeljauw niet meer genoeg kan bieden, gaat de economie toch door. De economie richt zich nu op andere vissoorten omdat er van kabeljauw niet meer genoeg aanwezig is. De economie maakt het enigszins niet uit dat kabeljauw wordt bedreigd. Economen zijn gericht op geld, andere vissen worden benadert waardoor hier ook weer overbevissing dreigt, andere vissoorten worden bedreigd.

16 Antwoordmodel Cito maximumscore 2 Een voorbeeld van een juist antwoord is Een antwoord waaruit blijkt dat de vangst van kabeljauw op zeker moment niet meer rendabel zou zijn vanwege hoge kosten bij geringe vangst / geringe vraag bij hoge consumentenprijs waardoor vissers op zoek zullen gaan naar andere vissoorten die dan ook weer overbevist zullen raken

17 taxonomie

18 voorbeelden van taxonomie en toetsvragen: •Noem een kenmerk van een concrete markt. •Beschrijf hoe een toename van de werkloosheid kan leiden tot een toename van de import •Bereken de uitkomst •Geef de definitie van een bepaald begrip •Arceer het gedeelte in de grafiek •Geef een verklaring voor de onderstaande foto •Beschrijf de redenering van de politieke partij die de bonusbeschermer wil verbieden •Adviseer de burgermeester •Bekritiseer een voorstel

19 Beoordelen havo

20 Beoordelen vwo

21 Synthese

22 12345 memoriseren begrijpen analyseren creëren evalueren rekenen taal en toon etc. Werken met Rubrics

23 Kwaliteitsborging examens Wie wil er meewerken aan het verfijnen van deze systematiek? Mail: e.welp@slo.nl


Download ppt "Het leerplan & examinering Eric Welp. Waar spreken we over? leerplan ` leer - plan het -woord leerplannen indeling van de leerstof, volgens welke aan."

Verwante presentaties


Ads door Google