De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorbreken vraagt om aanspreken Ruimteconferentie 2008 Martine de Jong Ministerie Verkeer en Waterstaat/ Twynstra Gudde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorbreken vraagt om aanspreken Ruimteconferentie 2008 Martine de Jong Ministerie Verkeer en Waterstaat/ Twynstra Gudde."— Transcript van de presentatie:

1 Doorbreken vraagt om aanspreken Ruimteconferentie 2008 Martine de Jong Ministerie Verkeer en Waterstaat/ Twynstra Gudde

2 Doorbreken vraagt om aanspreken RANDSTAD URGENT IN HET KORT VAN UITSTELGEDRAG NAAR DAADKRACHT FAMING EN SHAMING BLIK VAN BUITEN LESSONS LEARNED DISCUSSIE

3 RANDSTAD URGENT Verbeteren concurrentiepositie Randstad bereikbaarheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid

4 RANDSTAD URGENT 150.000 WONINGEN 5000 HA NATUUR 800 HA WATER(BERGING) 170 KM WEGEN 30 KM SPOOR 3000 HA BEDRIJVENTERREIN

5 RANDSTAD URGENT PROGRAMMAMINSTER AFSPRAKEN OVER DEADLINES BESTUURLIJKE DUO’S AMBASSADEURS

6 RANDSTAD URGENT DNA SNEL – ANTICIPEREN EN DOORZETTEN SAMEN – INTEGRAAL EN REGIONAAL SIMPEL – HELDERE EN TRANSPARANTE AFSPRAKEN STIMULEREND – CREATIEF EN VERNIEUWEND

7 VAN UITSTELGEDRAG NAAR DAADKRACHT Stimuleren ambtelijke en bestuurlijke daadkracht en besluitvaardigheid Meters maken, schop in de grond, doorzetten, knopen doorhakken

8 VAN UITSTELGEDRAG NAAR DAADKRACHT NIET ZO GEMAKKELIJK ALS HET LIJKT

9 VAN UITSTELGEDRAG NAAR DAADKRACHT WIJ ZIJN ZELF ONDERDEEL VAN HET SYSTEEM “ZELFS ALS JE JE ERAAN PROBEERT TE ONTTREKKEN WORDT JE MEEGEZOGEN IN DE BESTUURLIJKE SPAGHETTI” MARK VAN DER HORST GEEN FORMELE OF JURIDISCHE INSTRUMENTEN AFGEREKEND OP LOKALE EN SECTORALE PRESTATIES “BESTUURDERS DENKEN NIET REGIONAAL. ZE KENNEN ELKAARS GEBIED NIET. BESTUURDERS VOELEN GRENZEN, EEN BURGER NIET. EN DIT GELDT OOK NADRUKKELIJK VOOR DE RIJKSDEPARTEMENTEN.” RIEK BAKKER URGENTIEGEVOEL IS NOODZAKELIJK

10 FAMING EN SHAMING “ELKAAR AANSPREKEN OP DE RESULTATEN. ALS WE DE AFSPRAKEN DIE WE GEMAAKT HEBBEN HALEN, ZOU DAT WAT MOETEN OPLEVEREN. MAAR ALS WE DE AFSPRAKEN NIET HALEN, MOET DAT NIET ONGENOEMD BLIJVEN. IK NOEM DAT FAMING EN SHAMING. IK WIL PRIKKELEN OP EEN MANIER DIE IN NEDERLAND MISSCHIEN NIET ZO GEBRUIKELIJK IS.” MINISTER EURLINGS

11 FAMING EN SHAMING HOE ZETTEN WE DIT DAADWERKELIJK IN ALS EEN INSTRUMENT IN RANDSTAD URGENT MET VELE PROJECTEN EN BETROKKENEN? WAT: VERDER DAN ZWARTE PIETEN WIE: WIJZENDE VINGERS HOE: TUSSEN SCHOUDERKLOPJES EN SCHIJNWERPERS

12 FAMING EN SHAMING “WE HEBBEN FEEDBACK NODIG OP HET EIGEN FUNCTIONEREN. RANDSTAD URGENT MOET HIERIN EEN VOORBEELD WORDEN.” AMBASSADEUR RIEK BAKKER “IK HEB GEEN BEHOEFTE OM BEWINDSPERSONEN AAN DE SCHANDPAAL TE NAGELEN, MAAR IK ZIE FAMING EN SHAMING WEL ALS EEN INTERN INSTRUMENT OM IN TE GRIJPEN, ONSZELF SCHERP TE STELLEN EN ELKAAR AAN TE SPREKEN.” BESTUURLIJK DUO JEANNETTE BALJEU “SHAMING LEIDT TOT EEN INTERNE DYNAMIEK EN VRAGEN ALS: WAAROM DOEN WIJ HET ZO SLECHT? HOE KOMT DAT? HET ZET INTERNE BETROKKENEN OP SCHERP. OP DE VERKOOPCIJFERS HEEFT SHAMING EEN MINDER POSITIEF EFFECT EN SHAMING EEN VEEL STERKER NEGATIEF EFFECT.” WIBO KOOLE, CONSUMENTENBOND

13 FAMING EN SHAMING 1.AFSPREKEN IS AANSPREKEN 2.VOORTGANGSOORDEEL ÉN KWALITEITSOORDEEL 3.FAMEN CREËRT SCHEVE OGEN 4.SHAMEN IS EEN INTERVENTIE 5.REGIE BIJ RANDSTAD URGENT

14 BLIK VAN BUITEN AMBASSADEURS AFKOMSTIG UIT MAATSCHAPPELIJKE OF BEDRIJFSLEVEN, MAAR KENNIS, ERVARING EN NETWERKEN IN POLITIEK-BESTUURLIJKE WERELD AMBASSADEURSOPDRACHT SCHERP HOUDEN VAN BESTUURDERS OP DE SNELHEID EN KWALITEIT VAN BESLUITVORMING AMBASSADEURSRECENSIES KRITISCHE REFLECTIE VANUIT HET OOGPUNT VAN DE AMBASSADEUR OP DE PROJECTBESLUITVORMING IN HET AFGELOPEN JAAR RANDSTAD URGENT

15 BLIK VAN BUITEN “ HET POLDERMODEL HEEFT ALLES GRIJS GEMAAKT, POLITICI MOETEN WEER LEF TONEN. IK BEN AMBASSADEUR VAN RANDSTAD URGENT GEWORDEN, OMDAT IK VANUIT DIE VRIJE ROL EEN BIJDRAGE KAN LEVEREN AAN PROCESSEN WAARIN WE WEL SCHERP ONDERHANDELEN EN KRITISCH ZIJN, MAAR TEGELIJKERTIJD SAMEN ZOEKEN NAAR WIN-WIN- MOGELIJKHEDEN EN ELKAAR HIERIN SUCCES GUNNEN.” AMBASSADEUR ELLEN VERKOELEN

16 BLIK VAN BUITEN “MEN ZIT IN ZEKERE ZIN VAST, VAST AAN HET VERLEDEN, VAST AAN CONTRACTEN, AAN BUDGETAIRE VRAAGSTUKKEN. IK DENK DAT JE ROL ALS AMBASSADEUR NIET IS VAN, IK ZAL JULLIE EENS VERTELLEN WAT DE OPLOSSING IS, MAAR HET IS MEER HET BIJ ELKAAR HOUDEN EN OP KOERS HOUDEN VAN AL DIE MENSEN DIE EIGENLIJK WEL WETEN WAT DE BESTE OPLOSSING IS. DAT JE ALS BUITENSTAANDER, ZONDER BELANGEN ZEGT VAN, ZULLEN WE EENS REËEL ZIJN, WAT IS HIER NOU EIGENLIJK DE OPLOSSING.” AMBASSADEUR JAN WILLEM OOSTERWIJK

17 BLIK VAN BUITEN “HET AMBASSADEURSSCHAP IS GEEN MACHTSFUNCTIE, MAAR EEN AANMOEDINGINGSFUNCTIE. DAN ZEG IK, MINISTER, ALS U HET ZO URGENT VINDT LATEN WE DAN ACTIE ONDERNEMEN.” AMBASSADEUR PAUL NOUWEN “NU ZIE IK WAAROM WE RUIMTELIJK GEEN BESLUITEN KUNNEN NEMEN. ER ZIJN TEVEEL PARTIJEN, WE WORDEN KEER OP KEER INGEHAALD DOOR DE FEITEN EN STELLEN (BIJNA) GEMAAKTE KEUZES WEER TER DISCUSSIE.” AMBASSADEUR JAAP VAN DUIJN

18 LESSONS LEARNED AANPAK MET DUO’S EN AMBASSADEURS WERKT, NU VERDER INTENSIVEREN PROJECTEN VAAK LANGE HISTORIE VAN FRUSTRATIES EN IRRITATIES, HET ONDERLING VERTROUWEN MOET EERST WEER HERSTELD WORDEN SAMENHANG TUSSEN EN BINNEN PROJECTEN EN GEBIEDEN VERSTERKEN EENMAAL GEMAAKTE AFSPRAKEN MEER DAN INTENTIES OF BELOFTES EN KUNNEN NIET WEER TER DISCUSSIE WORDEN GESTELD KLANT EN GEBRUIKER MEER CENTRAAL STELLEN

19 LESSONS LEARNED RIJK MOET ENERZIJDS MEER REGIE TONEN EN STERKERE KADERS BIEDEN EN ANDERSZIJDS DE KUNST VAN HET LOSLATEN BETER BEHEERSEN SELECTIEVER ZIJN, MEER FOCUS EN MINDER PROJECTEN OP TIJD ZIJN BLIJKT AL EEN UITDAGING OP ZICH, STERK URGENTIEGEVOEL IS NODIG VOOR VERSNELLING MEER LEREN VAN SUCCESVOORBEELDEN EN NIET ALTIJD ZELF HET WIEL UITVINDEN TIJD VAN PRATEN EN BESLISSEN. IN DE BEGING FASE ALLE BETROKKENEN UITNODIGEN, DAARNA KEUZES MAKEN

20 LESSONS LEARNED SUCCESFACTOR IS NIET WETTEN EN PROCEDURES, MAAR PERSOONLIJKE AMBITIE, WILSKRACHT EN COMMITMENT PROBLEEM- EN DOELSTELLING GEZAMENLIJK DEFINIËREN PRIVATE PARTIJEN VERLEIDEN TOT INVESTERINGEN INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING BETER KOPPELEN PLANNING EN EISEN FINANCIERING VAAK BEPERKEND VOOR KWALITEIT EN SNELHEID DIT WAS HET JAAR VAN DE START EN DE PLANVORMING, NU MOETEN DE BESLUITEN OOK TOT UITVOERING LEIDEN.

21 DISCUSSIE FAMING EN SHAMING PAST NIET EN SLAAGT NIET IN DE NEDERLANDSE CULTUUR FAMING EN SHAMING LAAT BESTUURDERS INDERDAAD HARDER LOPEN, ALS WE ELKAAR NIET AANSPREKEN VERANDERT ER NOOIT WAT FAMING EN SHAMING WERKT ALLEEN OP DE KORTE TERMIJN EN NIET OP DE LANGERE TERMIJN OM DE BESTUURSCULTUUR TE VERANDEREN AMBASSADEURS ZIJN CRUCIAAL OM DE CULTUUR IN OVERHEIDSLANDVAN PRATEN EN UITSTELLEN TE DOORBREKEN EEN EXTERNE BEOORDELING DOOR EEN ENQUETECOMMISSIE OF DRAGONS DEN VERHOOGT DE ONAFHANKELIJKHEID OF IS HET EEN NIEUWE BUREAUCRATIE OP ZICH?


Download ppt "Doorbreken vraagt om aanspreken Ruimteconferentie 2008 Martine de Jong Ministerie Verkeer en Waterstaat/ Twynstra Gudde."

Verwante presentaties


Ads door Google