De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus bijengezondheid BijengezondheidNBV. Het herkennen van ziekten •Gezond broed •De ontwikkeling in het voorjaar •Observatie •Ziekte beelden •Overzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus bijengezondheid BijengezondheidNBV. Het herkennen van ziekten •Gezond broed •De ontwikkeling in het voorjaar •Observatie •Ziekte beelden •Overzicht."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus bijengezondheid BijengezondheidNBV

2 Het herkennen van ziekten •Gezond broed •De ontwikkeling in het voorjaar •Observatie •Ziekte beelden •Overzicht ziekten en plagen BijengezondheidNBV

3 Gezond broed BijengezondheidNBV

4 Gezond broed •Mooi aaneen gesloten broed •Weinig open cellen tussen het gesloten broed •Deksels droog en enigszins bolvormig •Larven zijn parelwit van kleur •Larven liggen in de karakteristieke C-vorm BijengezondheidNBV

5 Gezond broed BijengezondheidNBV

6 De ontwikkeling in het voorjaar •Is goed te volgen op de bodemlade •In de winter 5 straten bezet •Doorzichtige wasplaatjes en veel stuifmeel •Na een paar weken mooi weer 9 straten bezet •Volken die achterblijven kunnen ziek zijn BijengezondheidNBV

7 Ontwikkeling gezond volk •In de winter : een vijftal ramen bezet •Een paar weken mooi weer :10 ramen bezet •Eind april : 20 ramen bezet, 12 ramen broed •Eind mei : de bijen puilen de kast uit BijengezondheidNBV

8 Herkennen van bijenziekten •Op afstand van de kast •Voor de kast •Op de bodemlade •In het broednest BijengezondheidNBV

9 Op afstand van de kast •Vliegen de bijen massaal •Brengen ze veel stuifmeel naar binnen •Vliegen de bijen te vroeg of te lang door •Vliegen de bijen bij te koud weer BijengezondheidNBV

10 Voorzijde kast en op de grond •Vuil op de vliegplank of tegen de wand •Dode bijen of mummies •Hangen veel bijen voor de kast •Krabbelaars voor de kast BijengezondheidNBV

11 Voordeel van de bodemlade •Je hoeft de kast niet steeds te openen •Van de bodemlade is veel af te lezen •De ontwikkeling van het volk is goed volgen •Vooral in de koude periode is de bodemlade een uitstekend middel om het volk te controleren BijengezondheidNBV

12 Lezen van de bodemlade •Hoe groot is het broednest •Veel stuifmeel op de bodem •Doorzichtige wasplaatjes of bolle deksels •Varroamijten of andere dieren BijengezondheidNBV

13 De volwassen bijen •Hoe reageert het volk op aanraken kast •Bruist het kort op en wordt weer stil ? •Beschadigde of misvormde vleugels •Veel donkere glimmende bijen BijengezondheidNBV

14 Afwijkingen in het broednest •Onregelmatig of gaten patroon •Uitpuilende bolle deksels •Dode larven of verdroogde resten •Deksels met gaten of stinkend broed BijengezondheidNBV

15 Hoe stel je de juiste diagnose •Bij een ziekte behoren bepaalde symptomen •Sommige symptomen komen bij meerdere ziekten voor •Een diagnose is niet altijd eenvoudig te stellen •Vaak is aanvullend laboratoriumonderzoek nodig •Raadpleeg de overzichtstabellen van ziektebeelden en ziekten •Raadpleeg bij twijfel de bijengezondheidscoördinator BijengezondheidNBV

16 NoWaarVerschijnselMogelijke ziekte of plaagAanvulling 1Voor de kast of op de bodemDode bijenNiet eenvoudig te bepalenAanvullend onderzoek nodig 2Voor de kastKrabbelaarsVirusinfectie Nosema Tracheeën mijt½ kg bijen voor de kast 3Vliegplank en voorwandOntlastingRoerBruine vlekken NosemaDruppelvormige vlekken AmoebeGele kleur MeiziektePasta achtig 4Vliegplank en op de grondStukjes was en raatRoverijBijen vluchten bij openen kast 5Vliegplank en op de grondWitte of gekleurde mummies kalkbroedWit of grijs/zwart SteenbroedGroengeel, grijs of zwart 6BodemladeBruine ovale mijtenvarroabesmetting 7In de kastBesmeurde ratenRoerSmerige celranden Nosema AmoebeGele ontlasting 8In het broedDode larvenKakbroed Steenbroed ZakbroedZak gevuld met vloeistof Amerikaans vuilbroedTrekt slijmachtige draad Europees vuilbroedOnnatuurlijke houding BijengezondheidNBV Overzichtstabel ziektebeelden

17 9In het broedOpen cellen tussen gesloten broed InteeltHagelschot AVB en EVB 10In het broedOnregelmatig broednestAVBGronderige leemachtige geur EVBGeur van rottend materiaal VirusinfectieVerhouding bijen/broed fout 11CeldekselsIngezonkenAVB en EVB 12CeldekselsKleine gaatjesKalkbroed AVB en EVBKarakteristieke vormen 13CeldekselBolle dekselsBultbroedDar in werkstercel 14CellenMeerdere eierenLeggende werksterWordt bultbroed 15CellenBruine mijtenVarroaBruine ovale vorm TropilaelapsKleiner dan varroa 16CellenWitte kristallenVarroaontlasting 17CellenDode bijenHongerMet de kop naar binnen 18RatenTunnels van wit spinselWasmot BijengezondheidNBV Overzichtstabel ziektebeelden

18 19Raten en spletenWitte lange larvenWasmotMaken spinsel Kleine kastkeverLaten slijmspoor achter 20Op de ramenZwarte kevertjesKleine kastkever 21Op de ramenRoodbruine ovale mijtenTropilaelapsMijten rennen over de raat 22Op de bijenKleine mijten of luizenVarroaBruine ovale vorm TropilealapsKleiner dan varroa BijenluisKop, borst en staartstuk 23Volwassen bijenMisvormde vleugelsDWV Tropilaelaps 24Volk als geheelTrage ontwikkelingNiet eenvoudig te bepalenAanvullend onderzoek nodig BijengezondheidNBV Overzichtstabel ziektebeelden

19 BijengezondheidNBV Overzichtstabel bijenziekten NoNaamSoortBijbehorende ziektebeelden 1Kalkbroedschimmel- wit/gele of groen/grijze mummies - mummies los in de cellen of de bodem, op de vliegplank of voor de kast op de grond 2Steenbroedschimmel- wit/grijze of lichtgroen/bruine mummies -mummies zitten vast in de cellen 3AVBbacterie- draden trekkend - lege cellen, ingevallen deksels, gaatjes in de deksels - raten hebben bruin beige kleur en hebben gronderige leemachtige geur - ingedroogde korst zit vast in de cel 4EVBbacteriën- niet draden trekkend - larven zijn verkleurd en liggen gedraaid in de cel. Zurige geur of zweetvoetengeur - soms verzegeld broed met ingezakte celdeksels of met gaatjes - ingedroogde korst ligt los in de cel 5Zakbroedvirus- streklarf kleurt eerst bruin/zwart - de kop knikt voorover - larve lijkt net een met vloeistof gevuld blaasje 6DWVvirus- gekreukelde of nauwelijks ontwikkelde vleugels. 7APVvirus- broedafwijkingen lijkend op EVB verschijnselen 8Overige virussenvirus- krabbelende, lusteloze bijen, soms met trillende vleugels - broedafwijkingen, hagelschot, afwijkende larven en verzegeld broed - haarverlies en zwartkleuring van de volwassen bijen - volken ontwikkelen zich niet goed

20 BijengezondheidNBV 9Nosemaeencellige- ontlasting op de onbezette raten en bij vlieggat of vliegplank - te weinig bijen in verhouding tot het broednest - trage voorjaarsontwikkeling 10Amoebeeencellige- hetzelfde als nosema. Microscoop onderzoek nodig. 11Roerverstopping- besmeurde raten en vliegplank 12Meiziekteverstopping- schudden met hun achterlijf om tot ontlasting te komen 13Hagelschotmoer- opvallend veel broedloze cellen 14Bultbroedmoer- onregelmatig broednest met bolle deksels 15Varroamijt- mijten op de varroa-bodem 16Acarapismijt- ½ kg bijen krabbelen voor de kast na de eerste reinigingsvlucht - volken ontwikkelen zich slecht. Weinig vliegactiviteit 17Tropilaelapsmijt- mijten in het volk 18Bijenluisvlieg- vooral op de kop van de koningin 19WasmotMot- lange tunnels met spinsels in de raten Overzichtstabel bijenziekten

21 Bijenziekten •Broedziekten •Ingewandsziekten •Mijten, luizen, motten en kevers BijengezondheidNBV

22 Broedziekten •Kalkbroed en steenbroed •AVB en EVB •Zakbroed •DVW, APV en overige virusziekten BijengezondheidNBV

23 Kalkbroed BijengezondheidNBV

24 Ziektebeeld Kalkbroed •Larven sterven na het sluiten van de cel •Kleine gaatjes in de celdeksels •Dode larven verharden •Kleuren wit of grijszwart BijengezondheidNBV

25 Verspreiding Kalkbroed •Schimmel kan drie jaar besmettelijk blijven •Sporen blijven overal aan kleven •Uitwisseling van materialen •Vervliegen van bijen BijengezondheidNBV

26 Preventieve maatregelen •Houd sterke en krachtige volken •Raten regelmatig vernieuwen •Kleine volken warm houden •Desnoods koningin vervangen BijengezondheidNBV

27 Amerikaans vuilbroed BijengezondheidNBV

28 Ziektebeeld AVB •Onregelmatig broednest •Veel open cellen tussen gesloten broed •Ingezonken celdeksels bij gesloten broed •Openingen in een aantal celdeksels •Gronderige leemachtige geur BijengezondheidNBV

29 Draden trekken bij AVB BijengezondheidNBV

30 Verspreiding AVB •De imker is de grootste verspreider •Uitwisseling van materialen •Vervliegen of beroving ziek volk •Reizen naar gebied met besmette volken BijengezondheidNBV

31 AVB : meldingsplichtige ziekte •Informeer het bestuur van de afdeling •Melden bij Bijen@wur •Het adres vind je in het bijenblad BijengezondheidNBV

32 Europees vuilbroed BijengezondheidNBV

33 Ziektebeeld EVB •Larf sterft voordat de cel gesloten is. •Larf ligt in een onnatuurlijke houding •Dode larf verkleurt geel/bruin •Je kunt geen draden trekken zoals bij AVB BijengezondheidNBV

34 Verspreiding EVB •De imker is de grootste verspreider •Uitwisseling materialen •Vervliegen en roven uit besmet volk •Reizen met de volken BijengezondheidNBV

35 Maatregelen bij EVB •Zwakke of erg zieke volken opruimen •Raten vernietigen en kast ontsmetten •Sterk volk op schone raat zetten •Voer een varroabestrijding uit BijengezondheidNBV

36 Virussen •SVB : zakbroedvirus •DWV : Deformed wing virus •ABPV : Acute bee paralysis virus •Overige virussen BijengezondheidNBV

37 De virussen zitten overal •In de honing •In het stuifmeel •In het bijenbrood •In het broed •In de koningin •In de eieren •In het sperma •In het voedersap •Op de volwassen bijen •In de uitwerpselen BijengezondheidNBV

38 Het transport van virussen •door de varroamijt •door luchtcirculatie •door voedseloverdracht •door fysisch contact •door de ontlasting •door het sperma •door de eierstokken •door vervliegen •door roverij •door de imker BijengezondheidNBV

39 Ziektebeeld •Verhouding bijen en broed is uit balans •Oriëntatie problemen en sterker vervliegen •Krabbelaars voor de kast •Haarverlies, verkleuring en broeduitval BijengezondheidNBV

40 Preventieve maatregelen •Raat vernieuwing •Varroabestrijding •Resistente volken telen •Hygiënisch imkeren BijengezondheidNBV

41 Pauze BijengezondheidNBV

42 Zakbroed ( SVB ) BijengezondheidNBV

43 Ziektebeeld Zakbroed •Larven verkleuren van parelwit naar geel •Dode larven lijken op gevulde blaasjes •Resten hebben een kenmerkende vorm •Resten zijn gemakkelijk te verwijderen BijengezondheidNBV

44 De gevolgen van zakbroed •Oriëntatie stoornissen •Trage ontwikkeling, verkorte levensduur •Minder stuifmeel verbruik •Minder stuifmeel verzamelen •Verlies aan broed BijengezondheidNBV

45 Maatregelen bij zakbroed •Er is geen specifieke behandeling •Besmette raten vervangen •Bij ernstige besmetting moer vervangen •Zakbroedvirus maar paar weken infectieus BijengezondheidNBV

46 Hoe behandel je een broedziekte •De grootste deel van de infectie zit in het broed •Verwijder besmette ramen •Hang schone ramen of kunstraat in •Zet desnoods een heel volk op kunstraat •Eventueel samen met een varroabestrijding BijengezondheidNBV

47 Algemeen advies broedziekten •Besmette ramen vernietigen •Vervangen door schone raat •Desnoods het hele volk op schone raat •Kast eerst uitboenen en ontsmetten BijengezondheidNBV

48 Ingewandsziekten •Nosema apis en Nosema cerana •Amoebe •Roer •Meiziekte BijengezondheidNBV

49 Nosema Apis BijengezondheidNBV

50 Nosema ontlastvlekken BijengezondheidNBV

51 Ziektebeeld Nosema Apis •Trage ontwikkeling •Overmatige sterfte •Krabbelende bijen voor de kast •Bijen kunnen niet vliegen en hangen bij elkaar BijengezondheidNBV

52 Verspreiding Nosema Apis •Zwermen •Verenigen •Overhangen besmette raten •Vervliegen BijengezondheidNBV

53 Diagnose door darmonderzoek Gezond Ziek BijengezondheidNBV

54 Maatregelen Nosema Apis •Verdwijnt bij een goede dracht in het voorjaar •Schone raat geven •Materiaal waarmee gewerkt wordt ontsmetten •Imker met sterke volken BijengezondheidNBV

55 Nosema Cerana •Begin deze eeuw in Europa ontdekt •Is in een groot aantal volken aangetoond •Nog geen eenduidig behandel advies •Zelfde voorzorgen en maatregelen bij N. Apis BijengezondheidNBV

56 Ziektebeeld Amoebeziekte •Diarree, altijd gele ontlasting •Jonge bijen warmen zich op in de zon en lopen weg, ze kunnen niet vliegen •Vanaf einde winter tot ongeveer mei •Treedt meestal op in combinatie met Nosema BijengezondheidNBV

57 Verspreiding Amoebeziekte •Door diarree in de kast terecht •Door vervliegen en roverij •Verenigen •Uitwisselen besmet materiaal BijengezondheidNBV

58 Maatregelen bij Amoebeziekte •Materiaal ontsmetten •Schone drinkplaats •Opruimen ernstig zieke volken •Imker met sterke volken BijengezondheidNBV

59 Roer BijengezondheidNBV

60 Ziektebeeld Roer •Opgezwollen achterlijf •Bijen vliegen zelfs bij slecht weer •Typische bruine ontlastvlekken •Smerige celranden en besmeurde raat BijengezondheidNBV

61 Verspreiding Roer •Is geen besmettelijke ziekte •Ontstaat als bijen zich niet kunnen ontlasten •Treedt op na lange winterzit •Onzuiverheden of te veel stuifmeel in het voer BijengezondheidNBV

62 Maatregelen bij Roer •Volk in schone kast op kunstraat •Kast schoonboenen en afvlammen •Verdund suikerwater 2 : 3 voeren •Volk klein houden •Zwaar zieke volken niet behandelen : opruimen BijengezondheidNBV

63 Preventieve maatregelen •Sterke volken inwinteren •Inwinteren met zuiver voer •Niet met heidehoning inwinteren •Voorkom verstoringen tijdens winterzit BijengezondheidNBV

64 Andere problemen •Hagelschot •Bultbroed •Leggende werkster •Honger BijengezondheidNBV

65 Hagelschot BijengezondheidNBV

66 Hagelschot wijst op inteelt •Te veel paren met verwante darren •Achteruitgang in genetische variatie •Veroorzaakt diploïde darren BijengezondheidNBV

67 Diploïde darren •Een dar heeft 16 enkele chromosomen •Diploïde dar heeft 16 paar chromosomen •Deze larven worden herkend •Werksters verwijderen ze onmiddellijk BijengezondheidNBV

68 Bepaling percentage hagelschot •Snijdt een parallellogram uit •Zijden 10 cellen = 100 cellen •Leg dit op een raam met broed •Tel het aantal open cellen •Maximaal 15 open cellen •Anders de moer vervangen BijengezondheidNBV

69 Bultbroed BijengezondheidNBV

70 Hoe ontstaat bultbroed ? •Onbevruchte eieren in werkstercellen •Een jonge moer die het nog moet leren •Een onbevruchte moer of het sperma is op •Een leggende werkster BijengezondheidNBV

71 Maatregelen bij bultbroed •Bij een jonge moer even afwachten •Een onbevruchte of oude moer vervangen •Leggende werkster : volk opruimen BijengezondheidNBV

72 Leggende werkster BijengezondheidNBV

73 Maatregelen bij leggende werkster •Kenmerk : meerdere eieren in een cel •Het is beter de kast op te ruimen •Sla alle ramen 5 meter voor de stal af •Vernietig de ramen, maak de kast schoon BijengezondheidNBV

74 Honger BijengezondheidNBV

75 Ziektebeeld bij honger •Kenmerk : bijen zitten dood diep in de cel •Oorzaak : te weinig voer in de kast •Voorzorg : altijd twee volle ramen met voer •Winter : afstand wintertros naar voer te groot BijengezondheidNBV

76 Einde les 2 Vragen of opmerkingen ? BijengezondheidNBV


Download ppt "Cursus bijengezondheid BijengezondheidNBV. Het herkennen van ziekten •Gezond broed •De ontwikkeling in het voorjaar •Observatie •Ziekte beelden •Overzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google