De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 februari 2007 Risicomanagement Een hulpmiddel bij projecten en bedrijfsvoering Koos van Bekkum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 februari 2007 Risicomanagement Een hulpmiddel bij projecten en bedrijfsvoering Koos van Bekkum."— Transcript van de presentatie:

1 5 februari 2007 Risicomanagement Een hulpmiddel bij projecten en bedrijfsvoering Koos van Bekkum

2 5 februari 2007Risicomanagement1 Doel van de workshop: •Risicomanagement behoort tot onze standaard uitrusting •Effectief gebruik draagt bij aan de slagingskans van programma’s en projecten

3 5 februari 2007Risicomanagement2 Stellingen: 1. R is slechts een onderdeel(tje) van een projecteens/oneens 2. Projectmanagement is een vorm van R eens/oneens 3. R kost teveel tijd en levert weinig opeens/oneens 4. M en S projecten hebben een R manager eens/oneens 5.SWOT analyse is eigenlijk R managementeens/oneens

4 5 februari 2007Risicomanagement3 Theorie: …hoe zit het ook al weer… •Internet: ruim 263.000 hits (adviesbureaus, opleidingen) •Burgerlijk wetboek art 141: “… RvC ten minste eenmaal per jaar op de hoogte stellen van …de algemene en financiële risico’s…” •Referentieraamwerk: Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Australian AS/NZS 4360 geldt als wereld standaard •Risicocategorieën: Overstromingen (Limburg), Financien (Enron, Barings Bank), Gebouwen (Explosie Belgie), Processen (input, throughput, output), Mensen (ziekte), Projecten (verlopen als “een tocht op een wildwaterrivier”), Ruimtevaart, Kernenergie (Tjernobyl), IT (virus), Omgeving (beurs) etc. •Kortom: risico’s op alle domeinen van het leven.

5 5 februari 2007Risicomanagement4 Theorie: …hoe zit het ook al weer… Risico: •Een risico is een ongewenste gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot extra kosten en/of vertraging •Een risico in de projectcontext kan worden gezien als een factor die de succesvolle beëindiging van een project in gevaar kan brengen of kan leiden tot kostenoverschrijdingen, tijdsoverschrijdingen en/of kwalitatieve tekortkomingen •Risico = de kans op het optreden van een gebeurtenis, die negatief gevolg voor de betrokkene met zich mee kan brengen Risicomanagement: •Het tijdig herkennen, analyseren en onderzoeken van alle – qua omvang materiële – risico’s welke de mogelijkheden van KPN om haar doelstellingen te behalen negatief beïnvloeden, inclusief de activiteiten om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Het gaat hierbij om risico’s die betrekking hebben op mensen, goederen en activiteiten.

6 5 februari 2007Risicomanagement5 Theorie: …hoe zit het ook al weer… Issue: •Een issue is een gebeurtenis die zich nu voordoet, die het project/programma beïnvloedt en actief behandeld en opgelost moet worden Issue oplossing strategie: •Het stapsgewijs behandelen, adresseren en oplossen van issues d.m.v. informatie verzamelen, verantwoordelijkheid toewijzen aan degen die het issue moet oplossen (eigenaarschap), registreren en bewaken. Er zijn project issues, stakeholder issues en issues vanuit andere bronnen. Na onderzoek kan blijken dat een issue mogelijk later in de tijd zich kan voordoen en wordt verder als risico behandeld.

7 5 februari 2007Risicomanagement6 Theorie: …hoe zit het ook al weer… Opportunity: •Een mogelijkheid die zich spontaan of “aangewakkerd” voordoet, waardoor het project/programma meer voordelen (benefits) kan bieden dan vooraf gedefinieerd zijn.

8 5 februari 2007Risicomanagement7 Theorie: …hoe zit het ook al weer… Risicomodel 1: helpt bij categoriseren

9 5 februari 2007Risicomanagement8 Theorie: …hoe zit het ook al weer… Risico model 2 (AS/NZS 4360: ESTABLISH THE CONTEXT) • The Internal Context Business, social, regulatory, cultural, competitive, financial environment, political environment, SWOT of the org., int.stakeholders, key business drivers • The External Context Culture, ext. stakeholders, structure, capabilities in terms of resources • The Risk Management Context Goals, objectives, strategy, scope, parameters of activities • Develop Criteria Based on: operational, technical, financial, legal, social, humanitarian • Define the Structure Subdividing the activity in process, project or change into a set of elements or steps in order to provide a logical framework

10 5 februari 2007Risicomanagement9 Theorie: …hoe zit het ook al weer… Risicomanagement PROCES: Analyse: •Risico’s identificeren •Eigenaarschap en categorie bepalen •Evalueren •Risico reducerende categorie bepalen •Actie(s) bepalen Managen: •Implementeren oplossingen •Monitoren en rapporteren effectiviteit •Opnieuw evalueren Analyse managen

11 5 februari 2007Risicomanagement10 Risicomanagement binnen KPN: •Risicomanagement platform: –Corporate Security –Audit –Corporate Treasury & Risk Management/ Risicobeheer & Assurantie –Corporate Legal Affairs

12 5 februari 2007Risicomanagement11 Tool 1: •Internet •Riskman bij SOx: lijkt veel op onderstaande grafiek •Is eenvoudig zelf te maken in Excel Kans van optreden Impact 25% 50% 75% 100% Groot Gemiddeld Klein X X X X X X

13 5 februari 2007Risicomanagement12 Tool 2 (■□□□):

14 5 februari 2007Risicomanagement13 Tool 2 (□■□□):

15 5 februari 2007Risicomanagement14 Tool 2 (□□■□):

16 5 februari 2007Risicomanagement15 Tool 2 (□□□■):

17 5 februari 2007Risicomanagement16 Tool 3: AS/NZS 4360 Risk register Komen ook bij andere tools voor

18 5 februari 2007Risicomanagement17 Case:1/3 Company card In het kader van Security is het noodzakelijk dat KPN de Company Cards van tijd tot tijd vervangen worden. Nu zijn er veel tijdelijke passen, passen met verkeerde bevoegdheden wat parkeren en toegang tot gebouwen betreft, “zwerfpassen” die opgegeven zijn als verloren, maar toch nog gebruikt worden etc. Ook verloopt het proces met de AP-passen erg traag. Met de nieuwe passen kunnen nieuwe faciliteiten beschikbaar komen. Zo’n operatie is complex en komt gelukkig niet vaak voor. Omdat het om de veiligheid van personen en gebouwen gaat is de opdrachtgever, de RvB, nauw betrokken; de vervanging moet uiterst zorgvuldig plaats vinden. Het gaat om veel mensen, dus het efficiënt omgaan met de kosten is ook belangrijk. Het budget is € 350k. Tevens mag de “duale” periode, waarin de oude en de nieuwe kaarten werken niet te lang duren. De opdrachtgever is pas tevreden als de hele operatie “geruisloos”, snel en binnen het budget verloopt. De activiteiten zijn deels voor VGF; met de andere afdelingen moeten goede (plannings) afspraken worden gemaakt. VGF levert de projectleider. Kortom: Alle Company Cards moeten vervangen worden. Het gaat om 10.000 KPN-ers. Het is nu 1 mei 2005. De deadline is 1 oktober 2005. •Doorloop de stappen van het risicomanagementproces

19 5 februari 2007Risicomanagement18 Case: Company card In het kader van Security is het noodzakelijk dat KPN de Company Cards van tijd tot tijd vervangen worden. Nu zijn er veel tijdelijke passen, passen met verkeerde bevoegdheden wat parkeren en toegang tot gebouwen betreft, “zwerfpassen” die opgegeven zijn als verloren, maar toch nog gebruikt worden etc. Ook verloopt het proces met de AP-passen erg traag. Met de nieuwe passen kunnen nieuwe faciliteiten beschikbaar komen. Zo’n operatie is complex en komt gelukkig niet vaak voor. Omdat het om de veiligheid van personen en gebouwen gaat is de opdrachtgever, de RvB, nauw betrokken; de vervanging moet uiterst zorgvuldig plaats vinden. Het gaat om veel mensen, dus het efficiënt omgaan met de kosten is ook belangrijk. Het budget is € 350k. Tevens mag de “duale” periode, waarin de oude en de nieuwe kaarten werken niet te lang duren. De opdrachtgever is pas tevreden als de hele operatie “geruisloos”, snel en binnen het budget verloopt. De activiteiten zijn deels voor VGF; met de andere afdelingen moeten goede (plannings) afspraken worden gemaakt. VGF levert de projectleider. Kortom: Alle Company Cards moeten vervangen worden. Het gaat om 10.000 KPN-ers. Het is nu 1 mei 2005. De deadline is 1 oktober 2005. Analyse: Managen: •Risico’s (Issue’s, Kansen) identificeren • Implementeren oplossingen •Eigenaarschap en categorie bepalen • Monitoren en rapporteren effectiviteit •Evalueren • Opnieuw evalueren •Risico reducerende categorie bepalen •Actie(s) bepalen RisicoIssueKans I I R R K R R R

20 5 februari 2007Risicomanagement19 Case: Risico omschrijvingImpactKansGebiedActie- houder Actieprio 1. Toegang KPN-gebouw open (onzorgvuldige kaart omwisseling) Groot50%saSecurity, Jan Extra security1 2. Toegang KPN gebouw dicht (onzorgvuldige kaart omwisseling) Groot25%OSecurity, Jan Extra security2 3. Kosten lopen uit de hand (10.000 mensen, 350 k€ budget) Gemiddeld25%FVGF, KlaasBudget controle4 4. Kaart werkt nietGroot25%PVFG, PietPilot2 5. Verkeerde faciliteitenGemiddeld25%KVGF, PietPilot4 6. Duale periode langerKlein75%TVGF, KlaasStrakke sturing3 7. Samenwerking onvoldoendeGemiddeld25%OVGF, JaapProjectoverleg4 8. Meer nazorg (vanwege tijdgebrek)Klein50%CSecurity, Karel Communicatie5 9. … s = strategisch (o.a. partners, visie) sa = samenleving (o.a imago) w = wet h = hrm (o.a. beschikbaarheid) p = product/dienst n = natuur f = financieel o = organisatie (o.a. verantwoordelijkheden) k = kwaliteit c = communicatie t = tijd/planning Bijvoorbeeld: R R R R R R

21 5 februari 2007Risicomanagement20 Case: s = strategisch (o.a. partners, visie) sa = samenleving (o.a imago) w = wet h = hrm (o.a. beschikbaarheid) p = product/dienst n = natuur f = financieel o = organisatie (o.a. verantwoordelijkheden) k = kwaliteit c = communicatie t = tijd/planning bijvoorbeeld:

22 5 februari 2007Risicomanagement21 Case:3/3 bijvoorbeeld:

23 5 februari 2007Risicomanagement22 Case:3/3 bijvoorbeeld:

24 5 februari 2007Risicomanagement23 Conclusie: •Risicomanagement en Projectmanagement horen bij elkaar •Hoe “zwaarder” een project hoe explicieter aan risicomanagement gedaan moet worden (coördinatie) •Gebruik bestaande tools als hulpmiddel bij risicomanagement •….


Download ppt "5 februari 2007 Risicomanagement Een hulpmiddel bij projecten en bedrijfsvoering Koos van Bekkum."

Verwante presentaties


Ads door Google