De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mooie gedichten Met onder andere: Rust Bemoedigende verhalen Bidden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mooie gedichten Met onder andere: Rust Bemoedigende verhalen Bidden"— Transcript van de presentatie:

1 Mooie gedichten Met onder andere: Rust Bemoedigende verhalen Bidden
Gods liefde Dankbaarheid • Overlijden Troost Verdriet Vertrouwen Vriendschap Ziekte

2 RUST Chaos op aarde, Het aardse leven slokt me zo op, Dagen vliegen om, een gevecht tegen de klok. Een lijst vol ongedane zaken Die na hard rennen nog langer lijkt te geraken. Vandaag kwam het besef?. O Heer, ik schaam me diep, Dat ik door al die “belangrijke” zaken, Ik steeds verder van U wegliep. Heer, leer me doseren, En maak me weer klein. Laat alle aardse dingen, Niet meer zo belangrijk zijn. U prijzen en dienen, Dat is van waarde Help me leven, Temidden in de chaos op aarde

3 Bemoedigende verhalen
Wonderen Vele wonderen zijn te lezen, in het gesproken woord van God. De Jordaan die spleet in tweeën, Israël die de vrijheid vond. Elia die naar de hemel voer, doden tot leven opgewekt. Wonderen die ik lees of hoor, als je Zijn waarheid hebt ontdekt. Vele wonderen zijn geboren, gesproken door het woord van God. Doven die weer kunnen horen, een manke die loopt zonder stok. Een vrouw die gebukt ging door,t lijden, en dertig jaar later werd bevrijdt. Zij die de zonde ging belijden, en hij die genas van blindheid. Vele wonderen zijn nog vindbaar, in het gesproken woord van God. Hij is wereldwijd herkenbaar, als je niet handelt als dwaas of zot.

4 Bidden Een kindergebed Lieve Heer, ik ga naar bed, want de dag is weer voorbij, ik heb gespeeld, ik ging naar school, ik voelde me zo blij! Lieve Heer, nu ga ik slapen, morgen is er weer een dag, ik hoop dat ik net als vandaag, weer een schaapje van U wezen mag. Bidden Een kindergebed Lieve Heer, ik ga naar bed, want de dag is weer voorbij, ik heb gespeeld, ik ging naar school, ik voelde me zo blij! Lieve Heer, nu ga ik slapen, morgen is er weer een dag, ik hoop dat ik net als vandaag, weer een schaapje van U wezen mag.

5 Gods liefde Zijn passie Geboren om te sterven, uit liefde voor jou en mij. Vergeving was zijn passie, met Zijn bloed kocht Hij ons vrij. Is er een liefde die sterker is? Dan Zijn offer voor jou en mij. De Zoon van God is opgestaan, en zegt; Kom tot mij. Zijn stem klinkt door mijn nacht. Roep me aan en ik zal komen. Mijn kind, het is volbracht, Geloof in Mij.

6 Dankbaarheid ik ben U o zo dankbaar ik ben U o zo dankbaar, door U ben ik met mijn verleden klaar, U zag mij toen ik wanhopig was, en nam mij in Uw armen. Uw liefde straalt door alles heen, Uw warmte is overweldigend, ik voel me dan zo welkom en gewild, zelfs in deze eenzame maatschappij, U geeft mij vreugde ,elke dag, en soms weet ik me geen raad, waar ik met mijn blijheid heen moet gaan, ook dan komt U weer naast me staan.

7 Overlijden Mijn vriend
De wind blaast heel zacht door jouw haren. En Zijn voeten lopen door het zand. Veilig door Jezus gedragen. Samen naar de overkant. Zingend verdwijn je aan de horizon, naar het verre huis… … voorbij de zon! De wind blies heel zacht door jouw haren. En de tijd - die draait steeds maar door. Maar jouw voorbeeld voor ons, al die jaren. Dat blijft, en versterkt ons geloof. Zingend verdween je aan de horizon, naar jouw heerlijk huis… … voorbij de zon! Die heerlijkheid, door genade verdiend. Is onze toekomst, tot weerzien… …lieve vriend!

8 Troost Regendruppels Regen druppels vallen naar beneden, zoals de tranen van ieder mens. Vergetend de pijn van zijn verleden, verlangende naar die ene wens. Regen druppels glijden langs de ramen, zoals de tranen van een gezicht. Je hoeft je er niet voor te schamen, maar breng ze voor Zijn aangezicht. Regen druppels bevloeien de aarde, het geeft de natuur weelde en groei. Ook jou tranen zijn van waarde, want het brengt je hart weer tot bloei. Regen druppels door God gegeven, daar horen onze tranen bij. De mens mag dit gaan beleven, want het maakt zijn hart volkomen vrij. Regen druppels vallen altijd weer, en iedere dag zullen we weten, tranen vinden we ook steeds meer, maar God zal de tranen niet vergeten.

9 Verdriet er is, niemand die naar mij kijkt. er is, niemand die mij begrijpt. er is, niemand die aan mij vraagt hoe het met mij gaat. er is niemand die even een arm om mij slaat als het even niet gaat er is! Iemand die naar je kijkt, en al je zorgen begrijpt Hij is diegene die aan je vraagt hoe het met je gaat! Hij slaat een arm om je als het even niet gaat

10 Vertrouwen Schuilen onder uw vleugels Schuilen onder uw vleugels, zoals een moeder met haar kind. Getekend door diepe wonden, Door U gevonden en bemind. Gedragen door uw liefde, Tilt U mij over 't smalle pad. Naar een toekomst vol van vrede, zonder tranen - zonder smart. Want uw liefde gaat verder dan elke gedachte, door uw Zoon die ons genade gaf. Door dit lied wil ik U danken, omdat U ook mijn leven zag! Want uw liefde gaat verder dan elke gedachte Door de weg die U zelf eens ging. Is de dood nu overwonnen, en deze weg een nieuw begin!

11 Vriendschap Avondmaal
Samen het avondmaal beleven, drinkend uit een glas met rode wijn. Het leven wat Jezus wilde geven, dragende het kruis, voor onze pijn. Zijn bloed stroomde voor mijn leven, Zijn lichaam vernederd voor mij. liefde, wat Hij mij wilde geven, maakte mij als mens weer vrij. Met spijkers door handen en voeten, Zijn lichaam genageld aan 't hout. Heeft Jezus voor mij willen boeten, met tranen Zijn wonden aanschouwd. De striemen in Zijn lichaam geslagen, een speer die doorboorde zijn zij. Het leed van de wereld gedragen, dat deed Hij voor u en voor mij. De prijs die Hij wilde betalen, het eeuwige leven dat Hij gaf. Liet Hem in het graf nederdalen, die mijn zonde droeg, maar ook mijn straf. Gezamenlijk het avondmaal beleven, drinken uit een glas met rode wijn. Het brood dat we samen delen, is stil staan, bij Jezus Zijn pijn.

12 Ziekte Onmogelijk!! Alles is mogelijk voor wie in Hem geloofd . Alles kan veranderen dat heeft Hij zelf beloofd. Ook al zien wij er geen heil meer in en haken af. Maar Hij zit vol met wonderen , zelfs tot in het graf. Hij is immers opgestaan uit de dood , Zijn liefde voor jou is zo ontzettend groot. Door Zijn aanraking is er geweldige genezende kracht, Roep Hem aan , Hij is Het die op jou wacht. Al zien wij niet alle werken direct uit Zijn hand , Weet dat hij een plan heeft , Zijn licht brand . Ook een ontwricht leven in balans kan helen , En jouw zonden vergeeft , ook al zijn het er velen. Hij ons elke keer weer verbaasd doen laten staan En juichen en jubelen voor wat Hij zomaar heeft gedaan Wij ons af vragen , Heer heb ik dit wel verdiend . Hij ons elke dag wil laten zien , ik ben je vriend .

13 Einde Hebben deze gedichten je geraakt?
Kijk op: voor meer gedichten Kramer Productions ©


Download ppt "Mooie gedichten Met onder andere: Rust Bemoedigende verhalen Bidden"

Verwante presentaties


Ads door Google