De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het young ifa network presenteert de mismatch voorbij?

Verwante presentaties


Presentatie over: "het young ifa network presenteert de mismatch voorbij?"— Transcript van de presentatie:

1 het young ifa network presenteert de mismatch voorbij?
Amsterdam 9 november 2012

2 Strijd tegen armoede begint in het belastingparadijs nrc
G20-Staaten wollen Steuersparmodelle stoppen handelsblatt limitare l’uso di strumenti ibridi il sole 24 ore Global Taxation: Fiscal Frustration financial times Tax Evaders Exploit Varying Global Tax Rates reuters Double Irish with a Dutch Sandwich cnn

3 programma presentaties introductie discussie borrel
de mismatch voorbij programma presentaties introductie discussie borrel (18.00)

4 carine stoffels oeso

5 annemiek kale danone

6 kpmg meijburg universiteit van amsterdam
rinze van minnen kpmg meijburg universiteit van amsterdam

7 De mismatch voorbij? IFA seminar 9 november 2012
Perspectief adviespraktijk: Rinze van Minnen (KPMG Meijburg & Co) Dank Maikel, doel van mijn bijdrage is: Het onderwerp vanuit het volgende perspectief te benaderen: Nederlands Fiscaal-technisch Adviseur

8 Agenda Example intermediary slide

9 Over welke mismatches gaat het? Bekende voorbeelden
Agenda Over welke mismatches gaat het? Bekende voorbeelden Ontwikkelingen in Nederland Blik op de toekomst 1 minuut. Aanleiding voor het seminar, en afbakenen waar we het wel en niet over gaan hebben De huidige praktijk geïllustreerd aan de hand van een paar voorbeelden uit heden en verleden Poging de trend van het afgelopen decennium in Nederland in kaart te brengen Discussie over toekomstige trends

10 Welke mismatches? Ofwel: ‘waar gáát het eigenlijk over?’
Commentaar: wie bij het begin van het afgelopen decennium nog niet de arbeidsmarkt had betreden weet waarschijnlijk niet wie dit zijn. Maar gelukkig gaat YIN tot een jaar of veertig.

11 Publiciteit rond multinationals met lage belastingdruk
Welke mismatches? Aanleiding OECD EU (EC, Ecofin, ‘As’ DLD-FR, ‘As’ DLD-UK) G20 NGOs Country-by-country reporting Niet inhoudelijk bespreken van deze trends, alleen nog even noemenOECD: ‘Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues’ 05/03/2012 European Commission: Public consultation on double non-taxation cases (28/02/2012) and Summary Report (05/07/2012) G20 (‘As’ Dld-UK) US Publiciteit rond multinationals met lage belastingdruk Country-by-country reporting Ecofin: ‘As’ Dld-Fr (harmonisatie)

12 Terminologie varieert: ‘mismatch-structuren’ ‘hybride structuren’
Welke mismatches? Terminologie varieert: ‘mismatch-structuren’ ‘hybride structuren’ ‘cross-border tax arbitrage’ ‘double non-taxation’. Samenspel van (i.c.) NL nationaal belastingrecht en andere nationale belastingstelsels. Niet op de agenda Belastingverdragen en EU-recht BTW Kort langslopen

13 Rechtsvormen / financiering / transacties (bijv. lease),
Welke mismatches? Mismatch: bij dezelfde feiten verschillende kwalificaties/interpretaties van: Rechtsvormen / financiering / transacties (bijv. lease), Vestigingsplaats / inwonerschap / bron van inkomen, of Genietingtijdstip Waardoor positief inkomen nergens opkomt, negatief inkomen dubbel opkomt, of onbalans ontstaat vrijstelling/teruggaaf/credit enerzijds en heffingsrecht anderzijds Dit is eigenlijk de kern, over wat mismatches spreken we vandaag. Alle categorieën uitleggen. 2e bullet is eigen interpretatie. Andere visie bestaat en ook is de vraag van belang of het oogmerk van de belastingplichtigen er toe doet.

14 Voorbeelden uit de NL praktijk
Example intermediary slide

15 Essentie: hybride rechtsvorm + uitstel van heffing US1 US2
CV/BV Structuur Essentie: hybride rechtsvorm + uitstel van heffing US1 US2 IP CV Licentie BV Sub-licenties Sub Sub

16 Essentie: hybride rechtsvorm + dubbele aftrek van rentelasten
‘SNC’-structuur Essentie: hybride rechtsvorm + dubbele aftrek van rentelasten BV Lening SNC

17 Deelnemerschapslening
Essentie: hybride financiering: rentebate onbelast, rentelast aftrekbaar BV BNB 1998/208 Lening SUB

18 Ontwikkelingen in Nederland 2002 -2012

19 2001 – Status: behandeling over de grens belangrijk
Art 10a lid 3 b Vpb compenserende heffing (als tegenbewijs!) Art 13 Vpb: onderworpenheidseis, deelnemingskosten niet aftrekbaar Per 1 april 2001 nieuwe APA/ATR praktijk (+ Besluit 30 maart 2001: geen zekerheid op structuren o.b.v. BNB 1998/208 Art 12 Vpb omzetting afgewaardeerde leningen in kapitaal Art 6 BBI Art 32/39 BvdB onderworpenheidseis, switch-over Art 36 lid 3 BvdB (3e limiet = 25% bronbelasting) Bruggetje naar wat al voor 2001 begon: druk vanuit EU om rulingbeleid aan te passen (geen standaardrulings meer, meer maatwerk en substance based). Schadelijke belastingconcurrentie. OECD: transparantie.

20 2002 - behandeling over de grens nóg belangrijker
Art 2 lid 4 Uitzondering op woonplaatsfictie Art 13 lid 3 Vpb  link naar hybride leningen, maar alleen indien geen aftrek bij schuldenaar Art 8b/8c Vpb  codificatie art. 9 OESO + nieuwe rulingbeleid Art 10 lid 1 d / lid 2 / lid 4 de wettelijke hybride leningen (NB: 10 lid 4 is het huidige 10b Vpb) Art 15ac lid 5 Sara Creek

21 15ad Vpb: rentetemporisering overnameholdings
2003/2004 – de trend zet door… 15ad Vpb: rentetemporisering overnameholdings Invulling APA/ATR praktijk: duidelijkheid, eenheid, goede trouw jegens verdragspartners. Art 15 Vpb: feitelijke vestigingseis Art 10d Vpb Art 13: (n.a.v. Bosal arrest 2003), deelnemingskosten aftrekbaar Click to add notes

22 Einde primaire onderworpenheidseis in art 13 Vpb
– trendbreuk? “Werken aan winst”: Nederlandse belastinggrondslag staat voorop, gezonde belastingconcurrentie is terug (octrooibox komt, rentebox is lastig) 10 (1) d Vpb: terug naar BNB 1998/208, art 13 geldt ook bij aftrek in buitenland Einde primaire onderworpenheidseis in art 13 Vpb Einde aan 15ad Vpb (maar: uitbreiding 10a Vpb…) Vreemd genoeg voortzetting 10 lid 4 Vpb in 10b Vpb (verwijzing naar mismatch, maar alleen aan de passiefzijde van de balans) Rulingpraktijk op stoom Maar ook: lucratief-belangregeling in 2009

23 2010-2012 – zet de trendbreuk door?
De objectvrijstelling! (maar ook: einde onderworpenheidseis…) Innovatiebox: verbreed en naar 5% Versoepeling deelnemingsvrijstelling 15ad Vpb is terug (geen rol voor compenserende heffing) Coöp-wetgeving, verwijst mede naar oogmerk ontgaan van buitenlandse belasting NFV 2011

24 2013 – Wat ís de trend nu? Afschaffing 10d Vpb
Bosal reparatie (13l Vpb) Afschaffing 10d Vpb

25 Rechtspraak: een apart spoor?
BNB 2002/184 (Japanse royalty), HR, , nr (via Brz) BNB 2012/37 c.s. (onzakelijke leningen) Hof Amsterdam, , nr 11/00174 (redeemable preference shares) (en: Hof 's-Gravenhage, , nr BK-11/00969 – banklening vermomd als cumpref?) Kwalificatie buitenlandse samenwerkingsverbanden: NL rechtspraak (en beleid) consistent autonoom Conclusie: met de onzakelijke leningen lijkt de HR een autonome interpretatie voor de staan. Twee zaken kunnen die visie binnenkort versterken of logenstraffen.

26 Ontwikkelingen in Nederland 2002 -2012
????? Dit lijkt de conclusie te zijn omtrent de NL trend. Tegelijkertijd kan internationale druk snel leiden tot een terugkeer van de oude trend. Overweging over de oorzaken?

27 Blik op de toekomst

28 Het adviseursvak verandert:
Blik op de toekomst Het adviseursvak verandert: Adviseren over recht (grenzen opzoeken) én maatschappelijk effect (grenzen aangeven) ? Reputatierisico vs. ethiek? Legalisme vs. ‘fair share’-gedachte? Het speelveld verandert Overheidsbudgetten langjarig onder druk Substance speelt een grotere rol Meer internationale samenwerking overheden Meer transparantie (bijv. per-country reporting) Focus schuift al jaren van inhoudelijke gymnastiek naar risicobeheersing en compliance. Adviseren over positief recht is al verleden tijd, de adviseur moet anticiperen op mogelijkheden en het risico van wetswijziging. En wat gebeurt er met het vak als er geen mismatch meer mogelijk is

29 Reputatie komt te voet, vertrekt via sociale media (voorheen te paard)
Blik op de toekomst Bedrijven veranderen Focus op MVO Reputatie komt te voet, vertrekt via sociale media (voorheen te paard) Risk management vs. belastingoptimalisatie Horizontaal toezicht Opzet naar volgende spreker / ondw/

30 Zullen mismatches verdwijnen door: terughoudendheid van de praktijk?
Blik op de toekomst Zullen mismatches verdwijnen door: terughoudendheid van de praktijk? door internationale samenwerking? Opzet naar volgende spreker / ondw/

31 Dank voor uw aandacht! Thank you slide

32 Hybrid Mismatch Arrangements Tax Policy and Compliance Issues
Carine Stoffels OECD, Centre for Tax Policy and Administration 32

33 Outline Introduction The OECD and tax
Report on Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues (March 2012) 2 33

34 The OECD (1) Organisation for Economic Co-operation and Development (1961; 20 member countries initially) A forum where Governments work together to address the economic, social and environmental challenges of globalisation Today, the OECD has 34 member countries; Russia on the accession track Enhanced engagement with: Brazil, China, India, Indonesia and South Africa Co-operative relations with more than 100 jurisdictions Work done through various committees comprised of delegates from member countries’ governments Secretariat in Paris (≈ 2500 staff) 3

35 The OECD (2) Current OECD Member Countries
4

36 The Committee on Fiscal Affairs (CFA)
The OECD’s work in the area of tax is carried out by the CFA The CFA is a forum where senior policy-makers and administrators can exchange views on tax policy and administrative issues Its work is intended to enable OECD and non-OECD governments to improve the design and operation of their national tax systems, to promote co-operation and co-ordination among them in the area of taxation and to reduce tax barriers to international trade and investment Its work programme is carried out by groups of national experts The Centre for Tax Policy and Administration provides technical expertise and support to the CFA 5

37 CFA STRUCTURE 6

38 The Aggressive Tax Planning Steering Group (ATP SG)
The ATP SG is currently composed of 22 countries and its main objective is to strengthen international cooperation on countering ATP amongst tax administrations This objective is achieved through the following methods: Improve intelligence gathering as to emerging ATP schemes and trends, and enhance the sharing of experiences and best practices on detection and response strategies; and Act as a centre of expertise for the CFA and its subsidiary bodies on issues relating to ATP and liaise closely with the Forum on Tax Administration The main output of the ATP SG’s work is the ATP Directory and reports on specific issues The ATP SG meets twice a year and reports to WP10 7

39 Recent reports in the area of ATP
8

40 Further information Available at:
For more information on the OECD’s work in the area of tax, see: The OECD’s Current Tax Agenda 2012: Available at: For more information on the OECD’s work on aggressive tax planning, see: For more information on the OECD’s ATP Directory, see: 9

41 Report on Hybrid Mismatch Arrangements (2012)
Report prepared by WP10, with the assistance of its ATP SG 20 countries participated in the focus group that drafted the report Report builds on earlier OECD reports Addressing Tax Risks involving Bank Losses, drafted jointly with the FTA (2010) Tackling Aggressive Tax Planning through improved Transparency and Disclosure (2011) Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning (2011) 20 countries participated in the focus group that drafted the report: Australia, Austria, Canada, Chile, Denmark, France, Germany, India, Israel, Italy, Japan, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, South Africa, Spain, Sweden, the United Kingdom and the United States 10 41

42 Scope of the Report Unintended double non-taxation/long-term tax deferral (via Double Deduction, Deduction/No inclusion, Foreign tax credit (FTC) generators) Due to the use of hybrid mismatch arrangements (HMAs), i.e. arrangements exploiting cross-border asymmetries in the tax treatment of financial instruments, entities and transfers Tax treaty implications of HMAs are outside the scope of the report  WP No. 1 on Tax Conventions and Related Questions Scheme types: - Double Deduction a deduction related to the same contractual obligation is claimed for income tax purposes in two different countries - Deduction/No inclusion a deduction by a taxpayer in one country for a payment, but the recipient of the payment (in the other country) does not have a corresponding income inclusion - Foreign tax credit generators refers to structures that generate foreign tax credits that arguably would otherwise not be available (at least not to the same extent, or not without more corresponding taxable foreign income). It may also be relevant for participation exemption countries. In order to make best use of resources, the Report does not cover all cases, e.g. dual resident companies and double-dip leasing arrangements.

43 Relevance of the Report
HMAs have been encountered in all focus group countries Transactions often involve massive capital flows - Anecdotal evidence in the Report (e.g. amount of US tax at stake in 11 FTC generators was reported to be US$ 3.5b) Policy issues: Tax revenue Economic efficiency Competitiveness Fairness Transparency

44 Content of the Report Description of the most common types of HMAs and the effects they aim to achieve Summary of the tax policy issues raised by HMAs Description of the policy options to address them, with a focus on domestic law rules which deny benefits in the case of HMAs and countries’ experiences regarding their application Conclusions and recommendations for tax administrations and tax policy makers

45 Policy options for countries concerned with HMAs
Several domestic law options are available for countries concerned with HMAs: - Harmonisation of domestic laws - General anti-avoidance rules - Specific anti-avoidance rules - Rules specifically addressing HMAs 45

46 Rules specifically addressing HMAs
A number of countries have introduced rules which specifically deny benefits arising from certain HMAs by «linking» the domestic tax treatment of an entity, instrument or transfer involving a foreign country with the tax treatment in that foreign country Examples Rules addressing the multiple deduction of the same expense (DE, DK, NZ, UK, US) Rules addressing the deduction of payments which are not included in the taxable income of the recipient (DK, UK) Rules addressing the non-inclusion of income which is deductible at the level of the payer (AT, DE, DK, IT, NZ, UK) Rules addressing abusive foreign tax credit transactions (IT, UK, US) 46

47 Country experiences with rules specifically addressing HMAs
Overall, positive experience: effective, positive impact on compliance behaviour (deterrent effect), eliminate uncertainty Need for constant monitoring to prevent more elaborate schemes being put in place to circumvent rules Need to refer to corresponding foreign tax treatment may in some cases create difficulties Mode of application of rules differs across countries A “tie-breaker” test may be required 47

48 Conclusions of the Report
HMAs resulting in unintended double non-taxation generate significant policy generate policy issues The same concern that exists in relation to distortions caused by double taxation exists in relation to unintended double non- taxation “Linking rules” hold significant potential to address certain HMAs and have recently been introduced by a number of countries Countries’ experience in relation to “linking rules” is positive but their application needs to be constantly monitored to ensure they apply in appropriate circumstances and are not circumvented through use of even more complex arrangements

49 Recommendations of the Report
Based on these conclusions, and building on the work of the ATP SG, the CFA recommends countries to: Consider introducing or revising specific and targeted rules denying benefits in the case of certain HMAs; Continue sharing relevant intelligence on HMAs, the deterrence, detection and response strategies used, and monitor their effectiveness; Meeting in Montreal on 8-10 May 2012 Consider the introduction or the revision of disclosure initiatives targeted at certain HMAs

50 Thank you! Any questions?
Q&A Thank you! Any questions?

51 Perspectief bedrijfsleven:
IFA seminar 9 november 2012 Perspectief bedrijfsleven: Annemiek Kale 51

52 Waar gaat het eigenlijk over?

53 Het gaat ook hier over: ‘Mismatches’ bronbelasting
Niet aftrekbare bedrijfskosten wisselende en wijzigende opvattingen belastingautoriteiten

54 Invloedsfactoren: Wetgeving Opvatting belastingautoriteiten ETR van het bedrijf Wensen en focus binnen het bedrijf Bescherming imago

55 Fiscale jongleurs?

56 Delicate balans

57 discussie

58 ook de tariefsverschillen aan!
pak tegelijk met de mismatches ook de tariefsverschillen aan!

59 fiscale kostenbesparing is eenieders recht

60 faciliteren van mismatches leidt tot ongewenste staatssteun

61 risico’s reputatieschade worden overschat

62 nederland heeft veel te verliezen door voorop te lopen in het debat over mismatches
Eerste reactie: Rinze (risico’s voor Nederlandse financiële/fiscale dienstensector) Dan eventueel Carine (internationaal debat over mismatches onafwendbaar? beter voorhoede of achterhoede?)

63 (tijd voor een biertje)
programma voorbij (tijd voor een biertje) young ifa network linda ten broeke caroline wetemans job van der pol niels boef niels smetsers maikel evers


Download ppt "het young ifa network presenteert de mismatch voorbij?"

Verwante presentaties


Ads door Google