De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ook zo benieuwd naar de resultaten van onze dorpsenquête?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ook zo benieuwd naar de resultaten van onze dorpsenquête?"— Transcript van de presentatie:

1 Ook zo benieuwd naar de resultaten van onze dorpsenquête?
Centrale Dorpenraad & Dorpsraad Zunderdorp 5 maart 2014

2 Agenda Opvallend! Wonen Èn bouwen èn het dorp landelijk houden?
Natuurbehoud Veel liefde voor de natuur Duurzaamheid Animo voor alternatieve energie Werk, toerisme Kleinschalig Verkeer Verkeersonveilige punten Afval Wie-o-wie ruimt ons afval op…? Veiligheid SMS-groep bij onraad? Jongeren Lekker rustig? Of niets te doen voor de jeugd? Vrijwilligerswerk Vraag & aanbod rond zorg coordineren? Voorzieningen 32% senioren, behoefte aan aktiviteiten Na de pauze: vragen en discussie

3 Wat gebeurt er met de resultaten?
Input voor dorpenvisie CDR Lange/korte termijn Leidraad voor beslissingen onze dorpsraad Aanmoediging voor dorpsbewoners De andere dorpen in Landelijk Noord gaan deze enquête ook houden, in Holysloot 2 jaar geleden Eigen initiatief!

4 Respons enquête Dorpsenquête gehouden eind 2013
Respons dorpsbewoners 87% Volwassenen: 248 dorpsbewoners 51% vrouw, 49% man Woont binnen dorpskern 58%, erbuiten 42% Gepensioneerd 32% Aparte vragen voor jaar: 26 jongeren

5 1. Wonen Waarom woont u in Zunderdorp? Houdt van platteland (58%)
Houdt van dorpsleven (38%) Hier geboren (34%) Woning kwam beschikbaar (32%) We zijn tevreden over Zunderdorp! Tevreden over Zunderdorp? Cijfer 1-10 Woongenot 7-8 Veiligheid Gemeenschapszin Bedrijvigheid 6-7 Omgeving 8-9

6 Initiatief dorpsvisie?
Èn bouwen èn behouden? Initiatief dorpsvisie? Bouwbehoefte Kleinschalige woningbouw 37% Betaalbare woningen 35% Seniorenwoning 32% Bouwkavel 13% “Bouwen achter de kerk” 3x “Starterswoningen” 6x “Bejaardentehuis” 3x Beleving landelijk dorpje Behoud dorpsgezicht 87% Openheid landschap 86% Beschermen weidevogel 95% Woningbouw in leegstaande agrarische bedrijven 40% Geen woningen bouwen 26%

7 Woningbouw Landelijk Noord
Waaraan denkt u bij woningbouw in Landelijk Noord? Genoemd Woningbouw in leegstaande agrarische bedrijven 40% Kleinschalige woningbouw 37% Geen woningen bouwen 26% Vrijstaande woningen op beperkt aantal lokaties Inbreiding binnen de dorpskern (bijv. bouwplan H. Piet) 23% Uitbreiding aan de rand van het dorp 21% Grootschalige woningbouw 4% Opmerkingen: “Bouwen achter de kerk” 3x “Bejaardentehuis” 3x “Niet teveel bij manege” 3x “Inzetten landschapsarchitect”

8 Als u wilt verhuizen binnen het dorp,
en problemen heeft met het vinden van een woning, dan is daarvan de reden: Prijzen koop te hoog (35%) Te weinig seniorenwoningen (32%) Te weinig huurwoningen (26%) Te weinig mogelijkheden mantelwoningen (19%) Te weinig bouwkavels (13%)

9 Muziekkapel terug?

10 2. Natuurbehoud Dorpsgezicht 87% Openheid landschap 86%
Landschapskenmerken In stand houden Dorpsgezicht 87% Openheid landschap 86% Historische panden 69% Sloten 67% Rietlanden/oevers 49% Maatregelen Nodig Niet nodig Bescherming weidevogel 95% 3% Vervuiling platteland tegengaan 94% Natuurontwikkeling stimuleren 81% 14% Wildbeheer (ganzen, vossen) 76% 17% Campagne zwerfvuil 68% 23% Initiatief?

11 3. Duurzaamheid Huidige voorzieningen: Dubbel glas 91% HR-ketel 86%
Spaarlampen 70% Dakisolatie 63% Waaraan zou u willen deelnemen? Zonnepanelen op huis 60% Gezamenlijke energievoorziening 33% “Zonnepanelen op bedrijfsgebouwen” 3x “Gemeenschappelijk composteren” 2x Initiatief?

12 4. Werken U bent: Voldoende mogelijkheden voor ondernemers?
Gepensioneerd 32% Werknemer 27% Ondernemer: werkgever 8%, ZZP 21% Werkzoekend 1% Voldoende mogelijkheden voor ondernemers? Ja 33% Nee 13%

13 Welke economische activiteiten in het dorp of in Landelijk Noord
Econmische activiteit stimuleren? Ja Nee Horeca 54% 26% Kleinschalige bedrijvigheid 58% 20% Werken aan huis 55% 12% Grootschalige bedrijvigheid 2% 81% “Kleinschalige horeca theehuis/cafeetje” (2x) Voor toerisme: “Theetuin, lunchterras” (4x) “Agrariërs hebben meer mogelijkheden door regelgeving” 4x “Grote behoefte aan internetbereik” 4x “Bestaand bedrijf heeft last van beperking zwaar verkeer” 2x “Bedrijvigheid stimuleren, anders wordt het een dood dorp” 2x Initiatief?

14 Toerisme Toerisme stimuleren? Ja 43%, Nee 37%
Alle toeristische informatie op 1 bord 33% “Kleinschalige recreatie” 4x Stimuleren: Aangevinkt Kamperen bij de boer 83% Bed & breakfast 69% Fluisterboten/kano’s 59% Verhuur Fietsen 55% Campings 24% Verhuur scooters 10% Hotel 4% Jeugdherberg 3% Verhuur auto’s 0%

15 5. Verkeer U reist Bus Parkeren
Gemiddeld 1-2 keer per dag van/naar dorp Meestal met de auto (76%), 2e plaats de fiets (56%) Bus 2% gaat vaak met de bus, 28% soms Frequentie bus van slecht (22%) tot redelijk (28%) (Wens van bezoekers naar Zunderdorp niet gemeten) Parkeren Voldoende 54% / te weinig 37% “Zou anders georganiseerd kunnen worden” (bijv. kerk / Kerklaan) Parkeren meestal op eigen terrein 48%, of openbare weg 27% Autovrij Zunderdorp? Ja 27%, Nee 56% Initiatief?

16 Gevaarlijke verkeerssituaties
3 1 Bocht manege ‘t Voorwerf 25x Zunderdorpergouw/ Middenlaan >40x Geen fietspad, te hard rijden, sluipverkeer “Gescheiden fiets- en voetpaden” 4 Bocht voor HBOK 15x 2 Bocht bij de Weeren, buiksl.m.d. 10x Slecht onderhoud aan bermen 10x Verlichting voor fietsers 5x Te hard rijden Achterlaantje 3x Hoek Kerklaan/Middenlaan >40x “Door geparkeerde auto op hoek slecht zicht”

17 Verkeersdrukte verminderen 37%
Verkeersmaatregel Nodig Verkeersdrukte verminderen 37% Meer 30 km zones Politiecontrole 28% Verkeersdrempels 20% Snelheidsbeperking niet nodig 15% “Onderhoud wegen en paden” 25x “Sluipverkeer en te hard rijden weren” 25x Fietsvoorzieningen Goed, Redelijk Slecht Fietsroutes 59%, 27% 6% Bewegwijzering 47%, 36% 5% Fietspaden 30%, 32% 34% Fietsrekken 4%, 8% 33%

18 Herindeling Kerkplein? De P van…
Wenselijk? Ja 23%, nee 37%, geen mening 37% (Plan is niet uitgelegd…) Parkeerplaats of Pittoresk plein Parkeren auto’s naast papierbakken Muziekkapel terug? Perk waterlandse bloemen

19 6. Afval Weinig animo om er zèlf wat aan te doen…
“Afvalbakken kerk te weinig geleegd” 7x “Zwerfvuil” 25x: Beemsterstraat, Nieuwe Gouw, Broekergouw/‘t Schouw Weinig animo om er zèlf wat aan te doen… Maatregelen Aangekruisd Extra afvalbakken 47% Handhaving, meer straatvegen door gemeente 39% Jaarlijkse schoonmaakdag 20% Hondentoilet 10% Schoonste dorp competitie 9%

20 Hulde aan….. Guus Klijn!

21 7. Veiligheid Buurtregisseur: goed 31%, slecht 17%, geen mening 51%
Zorgen over Aangevinkt Diefstal 70% Gevaarlijk rijgedrag 53% Asociaal gedrag 28% Vandalisme 26% Beroving 14% Overlast Aangevinkt Zwaar verkeer 45% Wielrenners 37% Ganzen 31% Geen overlast 17% Honden 12% Horizonvervuiling Jeugd 7% “Hangjeugd kerk” “A-sociaal rijgedrag” “SMS-groep bij inbraak” Initiatief?

22 8. Jongeren 12-18 jaar Wonen in Z-dorp is leuk: 7/8
Leef-tijd Aan-tal 12 7 13 2 14 15 5 16 17 4 18 1 totaal 26 8. Jongeren jaar 44% meisje, 56% jongen 79% school, 21% studie Wonen in Z-dorp is leuk: 7/8 Veilig in Landelijk Noord: ja Weinig animo voor vrijwilligerswerk Vrienden in Z-dorp: 13% nee, 17% beetje, 43% veel Z-dorp geschikt voor jongeren: 40% nee, 40% matig 

23 Naar school/studie Reistijd Min. 12% <15 28% 25 40% 45 20% >1u
Vervoer Fiets 61% OV 17% Brommer 13% Gevaarlijke verkeerssituaties: “Kruising Kerklaan/Middenlaan” “Te weinig verlichting Broeker-/Zunderdorpergouw” “Te hard rijden Zunderdorpergouw” “Bocht bij HBOK (door boom)” “Viaduct Beemsterstraat” “Route van Zunderdorp naar pont in het donker”

24 Voorzieningen jeugd Ik mis:
ja nee Trapveld 50 48 Uitgaansmogelijkheid jongeren 46 33 Hangplek/ontmoetingsplek 42 Sportzaal 35 Suggesties: “bankje/beschut plekje”, “skatepark”, “Albert Heijn”, “kunstgrasveld” 80% lid van vereniging, voorn. HBOK

25 “Beetje saai, zou mooi zijn als er iets voor jongeren is”
Initiatief? “Beetje saai, zou mooi zijn als er iets voor jongeren is”

26 9. Vrijwilligerswerk 58% wil vrijwilliger zijn (boodschappen, klusje)
waarvan 68% 1x per week Opmerkingen: “Kerk/vereniging Burenhulp Cursussen geven Koken Schoonmaakactie landschap Opvang elkaars kinderen” 45% vindt coördinatie vrijwilligerswerk nodig.

27 Mantelzorg vraag aanbod Coordinatie 9% krijgt hulp, 2% wil hulp
Huishoudelijke hulp: 11% Vervoer, administratie, wassen, eten, troost, opvang: 1-2% Leeftijdsopbouw > meer nodig in de toekomst Mantelzorg willen geven: 30% geeft hulp, vooral aan familie 46% geeft geen hulp, is daartoe wel bereid 24% kan/wil geen hulp geven Welke mantelzorg willen we geven? Vervoer, administratie, troost, opvang 40% Huishoudel. hulp 23%, Persoonlijke verzorging 11% ”Meldpunt zorgvraag” “Invoeren buurtzorg”

28 10. Voorzieningen Behoefte aan: Afvalscheiding wenselijk: = aanwezig
Initiatief? Behoefte aan: Activiteit ouderen 48% Kruidenier/SRV 40% Dagopvang ouders 34% Kinderopvang/peuterspeel 28% Weinig behoefte aan: huisarts 15%, tandarts 6%, school 20% Afvalscheiding wenselijk: Glas 86% Oud papier 68% Plastic 60% Chemokar 49% Groenbak 34% = aanwezig Initiatief?

29 Kwaliteit voorziening
Goed: Water, Vuilophaal, Grof vuil Redelijk: aardgas, electra, straatverlichting, ontvangst mobiele telefoon, sloten Voorziening Slecht Chemokar 42% Internet 27% Wegen 30% Bermen Zout strooien bij sneeuw 33% Schoonmaak straten 39% “Klassieke lantaarnpalen” “Waterdruk te laag, waterstand discussie, slechte doorstroming, teveel algen” “Teveel electrische storingen” “Bermen niet verharden” “Riolering stinkt vaak”

30 Verenigingsleven Lid van vereniging Landelijk Noord: 71% ja
Oranjevereniging 81% Sportvereniging 44% Geloofsgemeenschap 34% Muziek, klaverjas, ouderen, vrouwen: 4-7% Toneel, dans, watersport, biljart 1-2% Buiten Zunderdorp: tennis, klaverjassen, sportschool Wensen: computercursus, kunstgras

31 En verder Openbaar toilet nodig? 23% ja, 54% nee
Speeltuin? Goed 5%, Redelijk 27%, Slecht 25% Defibrilator? 81% ja 65% ervoor betalen Schoon maak? Initiatief?

32

33 Lokale wegen aantrekkelijk maken
Plattelandswegen aantrekkelijker door: Belangrijk Niet belangrijk Afvalverwijdering 86% 7% Reparatie hekjes, banken, bruggen 85% 9% Onderhoud bermen 80% 13% Verkeersdrukte verminderen 14% Onnodige bebording verwijderen 78% 11% Paden geschikt voor minder validen 74% Bermen beschermen tegen verkeer 69% 20% Meer fietspaden 64% 29% Onderhoud kanaaloevers 62% 17% Betere aanduiding fiets- en ruiterpaden 54% Meer voetpaden 56% 35% Bermen laten verwilderen 32% 57% Meer ruiterpaden 24% 55%


Download ppt "Ook zo benieuwd naar de resultaten van onze dorpsenquête?"

Verwante presentaties


Ads door Google