De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheid & Veiligheid Hoofdstuk 3 Deze hoofdstuk houd in: 2 1. Belang van gezondheid & veiligheid 2. Ongevallen voorkomen 3. Eerste hulp 4. Vuur 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheid & Veiligheid Hoofdstuk 3 Deze hoofdstuk houd in: 2 1. Belang van gezondheid & veiligheid 2. Ongevallen voorkomen 3. Eerste hulp 4. Vuur 5."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gezondheid & Veiligheid Hoofdstuk 3

3 Deze hoofdstuk houd in: 2 1. Belang van gezondheid & veiligheid 2. Ongevallen voorkomen 3. Eerste hulp 4. Vuur 5. Manueel handelingen 6. Controle van bijtende substanties voor gezondheid Zie ook:  Hoofdstuk 1 – Persoonlijke hygiëne  Hoofdstuk 2 – Werk kledij  Hoofdstuk 3 - Voedselveiligheid

4 Gezondheid & veiligheids beleid 3 • Alle medewerkers dienen de gezondheid & veiligheid beleid van hun organisatie moeten volgen. Training • Alle medewerkers moeten de nodige training krijgen om zo hun job veilig te kunnen uitvoeren.

5 2. Accident Prevention

6 Wat is een ongeval? 5  “Een ongeplande en ongecontroleerde gebeurtenis die letsels moet, of kon hebben veroorzaakt aan personen, aan de plant of andere schade.” • De meest voorkomende accident op de werkvloer is uitglijden of struikelen. • Iedereen op de werkgebeid kan de potentiële gevaar om uit te glijden of struikelen verminderen door goede gezondheid & veiligheid maatregelen te vernemen.

7 De effecten van ongevallen in zaken: 6 • Medewerkers afwezig wegens herstelling • Storing van productie • Schade aan materiaal en kosten van reparatie • Lage moraal dat de productie schaad • Rekeningen / Vergoeding / Slechte publiciteit Meld alle accidenten en bijna accidenten bij je werkgever

8 Algemene accidenten bij de horeca 7 • Uitglijden & vallen • Elektrocutie • Broeien • Brandwonden • Snij wonden

9 Wees Veiligheid bewust 8 • Wees netjes – Kijk uit voor obstakels • Kijk uit voor gebroken / oneven bevloering • Vermeid afsluitende draden en kabels • Maak proper wat er gemorst is – Strooi zout op de vloer om uitglijden te vermijden • Gebruik veiligheid borden wanneer nodig • Gebruik geen elektrische apparaten met natte handen • Gebruik nooit defecte of beschadigd apparatuur – meld het • Klim op treden niet op dozen • Lift beladingen veilig – positie en het gewicht

10 Wat is een RISICO? 9 Alles met een potentie tot schade. Voorbeelden: Elektriciteit, gevaarlijke stoffen, Werken op hoogtes, Warme vet, Natte vloeren

11 Wat moet je doen als je een gevaar ziet? 10  Verwijder het en als je het niet kan, meld het  Zet een bord v.b. “ Opgepast, Natte vloer”  “Cordon off”? het gebied – touw of barricade  Verwittig de anderen op het werkgebeid.

12 Soorten van gevaar 11 1. Uitglijden/struikelen/vallen 2. Vallen van een hoogte 3. Power gereedschap 4. Handeling 5. Machines 6. vaste/vliegende/vallende Objecten 5. Transport 6. Elektriciteit 7. Chemisch 8. Lawaai/Vibratie 9. Vuur/Explosie 10. Warme vlaktes

13 Risicoanalyse 12  Een doorgrondige onderzoek van wat een gevaar kan zijn voor de mensen op je werk  Het doel is dat niemand gewond of ziek geraakt

14 Wie is verantwoordelijk voor risicoanalyse? 13

15 Waarom risicoanalyse? 14  Zodat niemand gewond of ziek geraakt  Wettelijke verplichting  Een deel van veiligheid cultuur  Verhoogd bewustzijn  Verlaagt bevorderingen  Verhoogd de moraal van medewerkers

16 3. Eerste Hulp 15 EHBO Doelen (BVP)

17 Eerste Hulp Voorzieningen 16 Is afhankelijk van:  Omvang van het personeelsbestand  Soort van werk  Een Eerste Hulp verantwoordelijke  EHBO doos  Eerste Hulp kamer(>400)

18 Eerste Hulp Verplichtingen 17 Werkgevers moeten zorgen voor:  EHBO’ers  Benoemde personen  EHBO kits  Eerste Hulp kamers  Opnames

19 EHBO doos inhoud 18 Minimum inhoud van een EHBO doos: • Een instructie kaart • 20 individueel verpakte, steriele, zelfklevende, waterbestendig verbanden van verschillende grootte • 43 x 25 g pakjes van katoenen wol • 12 veiligheidsspelden • 2 driehoekige bandages • 2 steriele oog pads, met verband • 4 medium, 2 grote steriele, niet gemedicineerde verband • Pincetten and scharen  Letsel verslag boek

20 Informeren van Eerste Hulp verzorgingspersoneel 19  Alle medewerkers moeten geïnformeerd worden over de locatie en faciliteiten en hoe een EHBO’er te contacteren  De werkelijke locatie van de materiaal moet duidelijk aangeduid worden

21 Wat moet een EHBO’er zijn : 20  Vertrouwbaar  Altijd kalm zijn bij een ongeval  Kan omgaan met fysiek veeleisende taken  In staat zijn om werk neer te leggen en naar de plaats van het accident gaan  Kan omgaan met een intensieve studie en in staat zijn om de kennis en vaardigheden toe te passen dat geleerd is tijdens de EHBO cursus

22 Wat moet een EHBO’er doen? 21 De situatie kunnen inschatten Diagnose van het slachtoffer Directe / voldoende verzorging De slachtoffer naar een dokter / ziekenhuis brengen

23 Wat moet je EHBO’er zeggen? Ongeval geschiedenis • Hoe • Waar • Wanneer • Wat Symptomen  Waar doet het pijn  Tekens  Veranderingen behandeling  Deken  Bekende omstadigheden 22

24 What moet een getuige doen? 23 Wees kalm! Schakel de alarm met de aangewezen persoon De slachtoffer gerust stellen Laat ze niet bewegen Geef ze niets om te drinken Zet alle elektriciteit of gas af Verplaats de slachtoffer enkel wanneer het levensbedreigend is Raak een geëlektrocuteerde slachtoffer niet aan ZET HET AF!

25 Hulpdiensten contacteren 24 Wanneer je doorgeschakeld bent moet je hen het volgende zeggen: Uw telefoon nummer Locatie van het ongeval, wees exact Soort en ergst, materiaal / versterking Slachtoffers, geslacht, leeftijd, aantal Aard van letsel Speciale help – Hart aanval. ONTHOUD 112 Wees kalm! Vraag voor de nodige servies Letsels ambulance Brand/Mensen vast Brandweer Veiligheidsrisico/Grote accident Politie Reddingsdienst Kust wacht

26 Ongeval rapport 25 Houd in: Datum/tijd van het ongeval Naam van perso(o)n(en) Werk /Beroep Toestand / Aard van letsel Waar het gebeurd is Hoe het gebeurd is Getuigen Verschillende records zijn nodig voor klanten / bezoekers Het is een wettelijke document

27 4. Brand Hoofd prioriteit: • Evacueer iedereen van de pand • Bel de brandweer

28 27  Voldoen aan de British Standard EN3  De the B.S Kitemark hebben Alle brandblusapparaten moeten:

29 Klassen van brand 28 Koolstofhoudend brand met vaste stoffen: Hout Papier Plastiek Kool, enz. Brandbare vloeistoffen: Verf Olie Smout Vet, enz.

30 Ontvlambare Gassen Brand bij elektrische apparatuur Elektrisch 29

31 ROOD  Toont een water brandblusser aan.  Geschikt voor “klasse A” brand. 30

32 BLAUW  Toont een poeder brandblusser aan.  Geschikt voor klasse ‘A’, ‘B’, ‘C’ en ‘Elektrische’ brand.  Poeder heeft geen koeling dus kan er herontsteking voorkomen.  NIET GEBRUIKEN bij friteuse brand 31

33 ROOM  Toont een schuim brandblusser aan.  Geschikt voor klasse ‘A’ & ‘B’ brand.  NIET GEBRUIKEN bij friteuse brand 32

34 ZWART  Toont koolstofdioxide (CO2) brandblusser aan.  Geschikt voor klasse ‘B’ en ‘Elekstrische’ brand. 33

35 Branddeken • Het moet voldoen aan de Britse Standaard 6575 • Het draagt de B.S. Kitemark. • Gemaakt uit brandbestendig materiaal • Ideaal in de keuken om een friteuse brand te stikken. • Gebruikt om mensen te bedekken wiens kleren in brand staan. 34

36 35 Plaatsing van brandblussers  Bevestigd aan de muur  Makkelijk zichtbaar  Snel bereikbaar  Bij de nooduitgang

37 Belangrijke regels 36 • Het vuur alleen aanpakken in een zeer vroege fase als het veilig is om dat te doen. • Volg altijd de instructies van de fabrikant. • Zorg dat de brand apparatuur minstens één keer per jaar onderhouden worden.  Onderhouden door een bevoegd handelaar  Geregistreerd door de Britse goedkeuringen voor brand uitrusting

38 Hoe word een brandblusser gebruikt 37 rek ik ruk eeg

39 38

40 39

41 40

42 41

43 5. Manueel Handeling 42

44 Manueel Handeling 43 • Manueel handeling is uitgedrukt als de transport of ondersteuning van een last met de hand of lichamelijke kracht. Dit houd in: • Tillen • Dragen • Neerleggen • Drukken • Trekken • Bewegen • Ondersteunen

45 Stap 1: Identificeer het object dat moet geheven worden en denk vooruit:  Waar moet je de last bezorgen?  Kan er iets van de inhoud verwijdert worden voor een lichtere gewicht?  Heb je hulp nodig?  Is er een lege plaats voor je lading als je het hebt gebracht?

46 Stap 2: Maak een beslissing hoe en waar je de lading gaat dragen.  Controleer grondig voor enige scherpe kanten of misschien enige oliën of smout dat het lastiger maken om het vast te houden.  Plaats je voeten verspreid met de leidende been ietsjes naar voren; verzeker dat je stabiel staat voor je probeert te tillen. 45

47 Stap 3: Nu moet u uw houding overdenken:  Buig je knieën  Hou je rug recht  Hou het goed vast, door lichtjes naar voren te buigen als nodig  Hou je schouders even en gelijk met je heupen.  Het is belangrijk om een stabiele houding te adopteren, dus zorg voor een stevige basis, verspreid aan beide kanten van de last.

48 Stap 4: Je bent nu klaar om te tillen: • Hou je armen binnen de grens dat je benen vormen • Een hoek greep is minder vermoeiend dan rechte vingers, Maar dat hangt af van de last dat je moet tillen • Till soepel en ruk of draai je lichaam niet. 47

49 Step 5. Wanneer je stapt met de last :  Hou het zo dicht mogelijk tegen je lichaam met je armen recht.  Als het verschilt, moet de zwaarste kant tegen uw lichaam.

50 Stap 6. Wanneer je aankomt : • Zet de lading neer en positioneer als het nodig is. • Als je het op de grond zet, moet je de zelfde postuur houden als bij stap 3. 49

51 Er zijn bepaalde dingen waarvan je van bewust moet zijn:  Overmatig vermoeidheid  Slechte houding  Slordig werkgebeid  Onhandige lasten  Geschiedenis van rugproblemen. Probeer nooit iets op te tillen als het te zwaar aanvoelt.

52 HEF TECHNIEK 51  Till in stappen  Hou het object dicht bij je lichaam  Het zicht niet belemmeren  Verlaag dan je knieën tot de vloer  Hou rug recht en benen gespreid  Draai het lichaam niet

53 6. Controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid 52

54 53 • Controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) Regelgeving verplicht de werkgevers om de risico's te beoordelen voor de gezondheid voor de uitoefening van werk, dat kan werknemers blootstellen aan gevaarlijke stoffen • Zoek uit welke stoffen worden gebruikt op alle gebieden • Hou een COSHH register van alle stoffen, met hen technische gegevens erbij

55 Schoonmaak 54 • Houd de gebouwen, uitrusting en gereedschap schoon en voor veilig werkvolgorde • Kuis als je vertrekt • Kuis gemorste vlekken onmiddellijk • Volg de instructies van de fabrikant bij het gebruik van reinigingsmiddelen • Verberg altijd het voedsel voor het schoonmaken • Gebruik beschermend kledij zoals gespecificeerd voor elke schoonmaak • Volg reinigingsprogramma's • Plaats defecte apparatuur buiten gebruik en meld het onmiddellijk • Bewaar schadelijke schoonmaakmiddelen op een veilige plaats uit de buurt van voedsel • Verwijder het afval volgens het beleid van uw organisatie

56 Handige links http://en.wikipedia.org/wiki/Occupational_safety_and_he alth http://osha.europa.eu/en/ www.hse.gov.uk/ www.euissuetracker.com


Download ppt "Gezondheid & Veiligheid Hoofdstuk 3 Deze hoofdstuk houd in: 2 1. Belang van gezondheid & veiligheid 2. Ongevallen voorkomen 3. Eerste hulp 4. Vuur 5."

Verwante presentaties


Ads door Google