De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capaciteitsbeheersing Vrijwillige Binnenvaart (Droge lading) Verslag werkgroep 17 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capaciteitsbeheersing Vrijwillige Binnenvaart (Droge lading) Verslag werkgroep 17 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Capaciteitsbeheersing Vrijwillige Binnenvaart (Droge lading) Verslag werkgroep 17 juni 2009

2 Waar staan wij? 1.Zonder ingrijpen koude sanering 2.Sloopwaarde ligt onder handelswaarde 3.Na sanering wordt het schip opnieuw in de vaart genomen 4.Vicieuze cirkel van gezonde, zieke en terminale bedrijven 5.Overcapaciteit blijft tot herstel aan de vraagzijde 6.Aanbodzijde teveel capaciteit

3 Hoe gaan wij verder? a. Marktwerking (niets doen) b. Beperking vaartijd of laadhoogte c. Uitnemen van de ondernemer met betalingsproblemen d. Capaciteitsalliantie Binnenvaart (CAB)

4 Voorschriften voor capaciteitsbeheersingsplan: 1.Effectief 2.Uitvoerbaar (snel) 3.Geen overheidssteun 4.Inzichtelijk 5.Controleerbaar 6.Vrijwillig 7.Voldoen aan de eisen van de NMA 8.Geen imagoschade voor de sector 9.Zelfrespect

5 Marktwerking (2) al uitgevoerd (3) geen overheidssteun (4) inzichtelijk (5) geen controle nodig (6) vrijwillig (verplicht) (7) NMA akkoord (1) negatief effect op omzet (8) imagoschade voor de sector (9) zelfrespect Pro: Contra:

6 Marktwerking •Golf van faillissementen •Schepen blijven op de markt •Kostprijs voor nieuwe ondernemers lager •Neerwaartse spiraal •Andere bestaande ondernemers komen in zwaar weer •Nieuwe contracten onder de kostprijs kunnen op middellange termijn niet worden nagekomen Bijkomende Problemen:

7 Beperking Vaartijd (1) effect op omzet (2) is al uitgevoerd (3) geen overheidssteun (4) inzichtelijk (5) controleerbaar (6) vrijwillig(geen sanctie) (7) NMA (8) imagoschade voor de sector (9) zelfrespect Pro: Contra:

8 Beperking Vaartijd • Vrijwillige vaartijdreductie/laadhoogtereductie kan vanwege de vrijwilligheid niet worden gehandhaafd (geen sancties). • Beroep op vrijwilligheid van de ander • Schipperswacht mogelijk (sociale controle) • Imagoschade •Vrijwillige individuele vaartijdbeperking heeft thans al een grote impact op de capaciteit

9 Uitnemen ondernemer met betalingsproblemen Pro: Contra: (1)effect op omzet (7)NMA (8)imagoschade voor de sector (2)uitvoerbaarheid (3) overheidssteun (4) niet inzichtelijk (5) niet controleerbaar (6) niet vrijwillig (9) zelfrespect

10 Uitnemen ondernemer met betalingsproblemen 1.Overeenkomst met overschrijding uiterste tijd bij binnenkomst in een etappe van de Tour de France 2.Wie is de jury? 3.Wie doet de tijdwaarneming? 4.Wie betaalt de opgelegde schepen? 5.Waarom zullen de banken wachten met verkopen? Lening is een individuele overeenkomst tussen ondernemer en bank. Capaciteitsbeheersing is een collectieve zaak

11 Capaciteitsalliantie (1) effect op omzet (2) uitvoerbaar (3) geen overheidssteun (4)inzichtelijk (5)controleerbaar (7) NMA (8) imagoschade voor de sector (9) zelfrespect (6) vrijwillig Pro: Contra: Wij moeten erin geloven!

12 Slechts eenheid kan de ondergang tegenhouden, en eenheid mijden we als de pest. J.G. Seume (1810)

13 Omzet Binnenvaart 2007 Vrachtvolume 100% x Vrachtprijs 100% = omzet 100%

14 Omzet Binnenvaart 2009 Vrachtvolume 70% x Vrachtprijs 40% = omzet 28%

15 Omzet Binnenvaart 2009 CAB Vrachtvolume 70% x bruto vracht 75% = omzet 53 % Hartelijk Gefeliciteerd met de CAB

16 Een half schip opleggen en met de andere helft varen is nog niet mogelijk. Bij twee schepen is het mogelijk om één schip op te leggen en met één te varen. Uitvoerbaarheid

17 Bij 100 schepen zijn er 99 varianten in het aantal op te leggen schepen. Capaciteitsalliantie Binnenvaart (CAB) Te realiseren met:

18 Wat is een alliantie? Een alliantie is een verdrag tussen zakenpartners omwille van een gemeenschappelijk voordeel Capaciteitsalliantie Binnenvaart: een verdrag tussen binnenvaartondernemers omwille van een gemeenschappelijke (tijdelijke) regulering van de vlootomvang

19 Uitvoerbaarheid Uitvoering in twee fasen 1 e. Schepen langer dan 86m 2 e. Schepen korter dan 86m

20 Waarom tot 86m in 2 e fase? Situatie is complexer: • Groot aantal schepen • Groot vaargebied • Grotere diversiteit in ladingaanbod • Diversiteit van de schepen in afmetingen voor het passeren van kunstwerken, tonnenmaat, etc.

21 Uitvoering (concept) • Iedere ondernemer blijft werken met zijn huidige relaties • Bevrachter naar keuze van de ondernemer • Percentage vracht wordt afgedragen door de bevrachter aan de CAB • Inkomsten CAB omgeslagen en uitgekeerd aan de opgelegde schepen

22 CAB stabilisatie inkomsten Uitgaven blijven eigen verantwoording van de ondernemer.

23 Inzichtelijk en Controleerbaar • Schriftelijke overeenkomst tussen lid en CAB • Opzetten van de administratieve organisatie • Transparantie door toegankelijke database CAB • Gekende ligplaats opgelegde schepen Binnenvaartondernemer: accountantsverklaring Bevrachter: audit

24 Brede steun • Absolute voorwaarde • Europese samenwerking • Voorbeeld: Deelname CAB 50% opgelegde schepen binnen CAB 33% vracht varend lid € 8,- /vracht opgelegd lid € 3,50 vracht buiten € 10,- (t.g.v. reductie CAB) CAB is er voor solidariteit en niet voor Boerenslimheid

25 Startpunt effectuering

26 Waar zit de pijn? Ondernemers Schepen 1. met vast vervoerscontract 2. met vaste relatie 3. met meerdere relaties of met een specifiek vaargebied 4. zonder vaste relatie die op de spotmarkt actief zijn a. lengte < 86m b. lengte > 86m, breedte < 11,45m (eigenaar en zijn echtgenote wonen voornamelijk aan boord en maken deel uit van de bemanning) c. lengte > 86m, breedte < 11,45m (eigenaar woont voornamelijk aan de wal en maakt geen deel uit van de bemanning) d. breedte > 11m45

27 En over 6 maanden? Ondernemers Schepen 1. met vast vervoerscontract 2. met vaste relatie 3. met meerdere relaties of met een specifiek vaargebied 4. zonder vaste relatie die op de spotmarkt actief zijn a. lengte < 86m b. lengte > 86m, breedte < 11,45m (eigenaar en zijn echtgenote wonen voornamelijk aan boord en maken deel uit van de bemanning) c. lengte > 86m, breedte < 11,45m (eigenaar woont voornamelijk aan de wal en maakt geen deel uit van de bemanning) d. breedte > 11m45

28 N.M.A. ( Nederlandse MededingingsAutoriteit) • ArcelorMittal reduceert productie met 64% • 20% minder zeeschepen in de zeehavens Reductie vlootcapaciteit in verhouding tot vrachtaanbod

29 Imagoschade • Maatschappelijke acceptatie CAB Communicatie, communicatie, communicatie, communicatie, communicatie, communicatie, communicatie, communicatie, communicatie, communicatie, communicatie, communicatie.

30 Zelfrespect • Illusie rijk te willen worden opbergen • Eigenwaarde meer bepalend voor geluk en levensvoldoening • Uitvoering plan moet bewondering opwekken De schouders rechten, de mouwen opstropen en ervoor gaan!

31 Capaciteitsalliantie Vrijwillige Binnenvaart Vraagstukken

32 Vaststellen Omslagstelsel • Samenstelling pools • Redelijk opleggeld • Berekenen over netto of bruto vracht • 6 of 7 dagen • Charters (lopende) • Enkel gecertificeerde schepen • Geen vergoeding voor casco’s • Bij schade/reparatie geen uitkering • Juridische aspecten Hiervoor wordt een denktank ingericht

33 Klopt ons concept? • De werkgroep is enthousiast • Is dit enthousiasme terecht? verificatie: De bonden en de banken zijn overeengekomen om samen een professionele werkgroep in te richten, onder leiding van een vooraanstaande denker.

34 Graag horen wij uw vragen. Hartelijk dank voor uw aandacht

35 Marktwerking Binnenvaart Vraag ↔ Aanbod Arbeid Kapitaal Natuurlijke hulpbronnen Ondernemingsgeest Consument Producent Overheid


Download ppt "Capaciteitsbeheersing Vrijwillige Binnenvaart (Droge lading) Verslag werkgroep 17 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google